Smart & Sustainable Freight Transport

Κατεύθυνση: Logistics

Απονέμεται Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης

Έναρξη Μαθημάτων 13/2/2023

Πληροφοριες Προγραμματος

Προθεσμια Υποβολης Αιτησεων:
3/2/2023
Εναρξη Μαθηματων:
13/2/2023
Διαρκεια:
2 Μήνες (40 ώρες)

Πληροφοριες Προγραμματος

Προθεσμια Υποβολης Αιτησεων:
3/2/2023
Εναρξη Μαθηματων:
13/2/2023
Διαρκεια:
2 Μήνες (40 ώρες)
Έναρξη Μαθημάτων
13/2/2023

Εισαγωγή

Σκοπός του προγράμματος «Smart & Sustainable Freight Transport» είναι η κατάρτιση των εκπαιδευομένων σε θέματα έξυπνων και βιώσιμων εμπορευματικών μεταφορών. 
Έμφαση, κυρίως, δίνεται σε σύγχρονα επιχειρηματικά μοντέλα και πρακτικές αστικής εφοδιαστικής (city logistics), καθώς και στις απαιτούμενες υποδομές των αστικών διανομών. Οι εκπαιδευόμενοι θα εξοικειωθούν με τους κύριους ρόλους και τύπους των παρόχων υπηρεσιών logistics. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος θα αναλυθούν το χαρτοφυλάκιο υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας των παρόχων υπηρεσιών Logistics προς τρίτους, καθώς και θέματα που σχετίζονται με την επιλογή συνεργάτη και την κατάρτιση της σχετικής σύμβασης συνεργασίας. Επιπλέον, θα περιγραφούν τα απαιτούμενα παραστατικά/έντυπα διεθνών μεταφορών και θα συζητηθεί ο ρόλος και η χρησιμότητα των Incoterms 2020 στις διεθνείς συναλλαγές. 
Βασική, επίσης, επιδίωξη του προγράμματος είναι η εξοικείωση των εκπαιδευόμενων με προωθημένες εφαρμογές των Τεχνολογιών Πληροφορικής και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στις εμπορευματικές μεταφορές, αλλά και με τον ευρύτερο ψηφιακό μετασχηματισμό της αλυσίδας των μεταφορών και της εφοδιαστικής αλυσίδας γενικότερα. Τέλος, για τους σκοπούς της βιώσιμης διαχείρισης της αλυσίδας μεταφορών, θα εξεταστούν θέματα που αφορούν στο ηλεκτρονικό εμπόριο και τη διανομή, καθώς και στις σύγχρονες τάσεις στις εμπορευματικές μεταφορές.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε απόφοιτους Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης/ΤΕΙ της ημεδαπής και της αλλοδαπής καθώς και σε απόφοιτους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με συναφή στο αντικείμενο εργασιακή εμπειρία. Αναλυτικότερα, το πρόγραμμα απευθύνεται σε όσους επιθυμούν να στελεχώσουν επιχειρήσεις και οργανισμούς σε σύγχρονες επαγγελματικές θέσεις, όπως: Transportation Manager/Coordinator, Distribution Manager/Coordinator, Transport Assistant Manager, Dispatch/Transport Coordinator/Supervisor/Operator, Traffic Coordinator/Supervisor/Dispatch Coordinator, Traffic Controller, Last Mile Delivery Operator, Import Export Manager/Administrative Assistant/Shipping Assistant, Brokerage Supervisor/Freight Supervisor, Freight Officer, Freight Documentation Manager, Demand Planner, κτλ.

Βασικός συντελεστής του προγράμματος είναι η Ελληνική Εταιρία Logistics, η οποία συμμετέχει ως βασικός συγγραφέας του εκπαιδευτικού υλικού. 

Μαθήματα Προγράμματος

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τα εξής μαθήματα:

  • Αστική Εφοδιαστική
  • Shared Logistics & Υποδομές Αστικής Εφοδιαστικής
  • Logistics Service Providers
  • Διεθνείς Μεταφορές και Incoterms 2020
  • Πληροφοριακά Συστήματα στις Εμπορευματικές Μεταφορές
  • Transport 4.0
  • Ηλεκτρονικό Εμπόριο και Διανομή
  • Σύγχρονες Τάσεις στις Εμπορευματικές Μεταφορές

Κόστος Προγράμματος

Εκπτώσεις έως 40% στα δίδακτρα των Προγραμμάτων.

Ανταποκρινόμενοι στις ανάγκες και στα νέα δεδομένα που έχουν προκύψει στην κοινωνία λόγω της ενεργειακής κρίσης και του περιορισμού στο διαθέσιμο εισόδημα, παρέχουμε σε όλους ειδική έκπτωση 15% στα δίδακτρα για αιτήσεις από 8/1/23 έως και 3/2/23 & προεγγραφή με 80€. Η εν λόγω έκπτωση εφαρμόζεται επί του συνόλου των διδάκτρων εφόσον, έχουν αφαιρεθεί τυχόν άλλες εκπτώσεις.

Παράλληλα, ισχύει εκπτωτική πολιτική για Ανέργους (30%), Κατόχους Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων (30%), ΑΜΕΑ (25%), Πολύτεκνους (20%), Άτομα ηλικίας άνω των 65 ετών (20%), κ.ά. Ειδική έκπτωση 20% εφαρμόζεται για όσο διάστημα διαρκεί η πανδημία Covid -19 σε συμπολίτες μας που η εργασία τους αποδεδειγμένα πλήττεται λόγω της πανδημίας. Δείτε στον παρακάτω πίνακα πως διαμορφώνονται τα δίδακτρα για κάθε ομάδα που δικαιούται έκπτωση.

Για αιτήσεις που έχουν υποβληθεί στον 76ο κύκλο σπουδών από 31/10/2022 μέχρι και 7/12/2022 ισχύει έκπτωση 15% λόγω early entry. Η εγγραφή στο πλαίσιο της έγκαιρης προκράτησης θέσης, κατοχυρώνεται με καταβολή μέρους των διδάκτρων ύψους 80 ευρώ. Η αποπληρωμή του υπόλοιπου ποσού γίνεται σε δόσεις κατά τη διάρκεια του προγράμματος.

Η έκπτωση λόγω early entry εφαρμόζεται επί του συνόλου των διδάκτρων εφόσον έχουν αφαιρεθεί τυχόν άλλες εκπτώσεις.

Για τη χορήγηση του πιστοποιητικού είναι απαραίτητη η αποπληρωμή του συνόλου των διδάκτρων.

Δείτε τις τιμές με την Ειδική Έκπτωση 15%:

Δίδακτρα Προγραμμάτων
Διάρκεια (μήνες) 2
Δίδακτρα (σε δόσεις) 320 € 272 €
Αριθμός δόσεων 2
Ποσό δόσης 160 € 136 €
Δίδακτρα (εφάπαξ) 305 € 259 €
Δίδακτρα με έκπτωση
Έκπτωση 15% 20% 25% 30%
Δίδακτρα 272 € 231 € 256 € 218 € 240 € 204 € 224 € 190 €
Δόση 136 € 116 € 128 € 109 € 120 € 102 € 112 € 95 €
Εκπτωτική Πολιτική

Το E-Learning του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Ε.Κ.Π.Α., στο πλαίσιο του μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα της παροχής αυτοχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων εξ αποστάσεως επιμόρφωσης, εφαρμόζει ειδική εκπτωτική πολιτική για συγκεκριμένες κατηγορίες εκπαιδευόμενων. Αναφορικά με τους όρους χορήγησης εκπτώσεων και την εταιρική εκπτωτική πολιτική δείτε περισσότερα εδώ.

Κατηγορίες εκπαιδευόμενων που δικαιούνται έκπτωση στα δίδακτρα

Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος Προγράμματος

Στοιχεία Ακαδημαϊκού Υπευθύνου

Μαντάς Μιχαήλ
Μαντας Μιχαηλ
Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής με γνωστικό αντικείμενο: Εφοδιαστική Αλυσίδα – Μεταφορές, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Συντελεστές Προγράμματος

Στοιχεία Συντελεστών του Προγράμματος

Ελληνική Εταιρεία Logistics
Ελληνικη Εταιρεια Logistics
Επιστημονικό, Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο, Πρόεδρος ΔΣ: Δρ. Βασίλης Ζεϊμπέκης
certificates decoration

Πιστοποιητικά Προγράμματος

Δείτε δείγμα του χορηγούμενου Πιστοποιητικού

Πότε μπορώ να ξεκινήσω;

Απομένουν 6 μέρες για την υποβολή της αίτησης σου