ΔΕΚΑΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΚΡΙΣΗΣ COVID-19 - 10/4/2020

37Η ΜΕΡΑ ΚΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ 47Η ΗΜΕΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ

Από τον Καθηγητή Οικονομικών, Παναγιώτη Ε. Πετράκη και τον
Οικονομολόγο-Διδάκτορα Οικονομικών, Παντελή Χρ. Κωστή

Η μέρα 1 της κρίσης είναι η μέρα με την εμφάνιση 100 κρουσμάτων ανά 60 εκατομμύρια πληθυσμού. Για την Ελλάδα η μέρα 1 είναι όταν εμφανίστηκαν 18 κρούσματα, δηλαδή η 5η Μαρτίου 2020, για την Hubei[1] είναι η 18η Ιανουαρίου και για την Ιταλία είναι η 22η Φεβρουαρίου.

Α) Ανάλυση Κρουσμάτων

Διάγραμμα 1. Δείκτης νέων γεγονότων (νοσούντες) Ελλάδα vs Ιταλία vs Hubei

 

Διάγραμμα 2. Πρόβλεψη για το πλήθος των κρουσμάτων στην Ελλάδα εάν η εξέλιξη στην Ελλάδα ακολουθήσει παράλληλη εξέλιξη με το μοντέλο της Hubei

Σημείωση: Οι προβλέψεις υπολογίζονται -όπως και στις προηγούμενες σχετικές αναρτήσεις- με βάση το ρυθμό μεταβολής ο οποίος παρατηρήθηκε στη Hubei.

Παρατηρείται αυξητική μετακίνηση της καμπύλης.

Το Διάγραμμα 3 παρουσιάζει τη σύγκριση της πρόβλεψης του δέκατου δελτίου κρίσης με την αντίστοιχη πρόβλεψη που είχε παρουσιαστεί στο πρώτο δελτίο κρίσης στις 15 Μαρτίου 2020. Ουσιαστικά πρόκειται για μια ένδειξη για το πλήθος των κρουσμάτων που θα υπήρχε εάν δεν είχαν ληφθεί τα μέτρα για την προστασία έναντι της πανδημίας στην Ελλάδα.

Διάγραμμα 3. Σύγκριση των προβλέψεων για το πλήθος των κρουσμάτων της 15/3/20 και της 10/4/20

 

Το ενδιαφέρον πλέον μετατοπίζεται στις βασικές οικονομίες του εξωτερικού (Διάγραμμα 4) και ιδιαίτερα στο ρυθμό μεταβολής των κρουσμάτων.

Διάγραμμα 4. Δείκτης Νέων Κρουσμάτων σε Βασικές Οικονομίες

Σημείωση: Η μέρα 1 είναι η μέρα με την εμφάνιση 100 κρουσμάτων ανά 60 εκατομμύρια πληθυσμού. Για την Ιταλία η μέρα αυτή είναι η 24η Φεβρουαρίου, για τις Γαλλία, Γερμανία και Ισπανία η 3η Μαρτίου, για το Ην. Βασίλειο η 6η Μαρτίου και για τις ΗΠΑ η 11η Μαρτίου.

 

Η εξέλιξη των νέων κρουσμάτων έχει λάβει εξαιρετικά άσχημη πορεία για την περίπτωση της Ισπανίας και της Ιταλίας, ενώ και η περίπτωση των ΗΠΑ, της Γερμανίας και της Γαλλίας εμφανίζει χειρότερη εξέλιξη από την αντίστοιχη της Hubei.

Ο ρυθμός μεταβολής των κρουσμάτων σε όλες τις Δυτικές χώρες, φαίνεται να μηδενίζεται εντός του Απριλίου, κάτι που σημαίνει ότι στατιστικώς το φαινόμενο θα εξαντλήσει τη δυναμική του (Διάγραμμα 5).

Διάγραμμα 5. Ρυθμός μεταβολής των κρουσμάτων σε βασικές οικονομίες και η τάση των τελευταίων ημερών

 

Βεβαίως πρόκειται για μια απλή εξέλιξη της τάσης με βάση τα στοιχεία των τελευταίων ημερών και δεν αποτελεί πρόβλεψη για το πότε θα μηδενιστεί η αύξηση των κρουσμάτων.

Β) Ανάλυση Θανάτων

Το Διάγραμμα 6 παρακολουθεί τους θανάτους στις βασικές οικονομίες.

Διάγραμμα 6. Δείκτης θανάτων σε βασικές οικονομίες

Είναι εξαιρετικά μεγάλη η εκθετική αύξηση των θανάτων από τον Covid-19 στην Ισπανία και στην Ιταλία ενώ και η Γαλλία και το Ην. Βασίλειο ξεπέρασαν την Hubei.

Το Διάγραμμα 7 παρουσιάζει την πρόβλεψη σχετικά με το πλήθος των θανάτων από τον Covid-19 στην Ελλάδα, με βάση το ρυθμό μεταβολής των θανάτων στην περίπτωση της Hubei, σε σύγκριση με την αντίστοιχη πρόβλεψη που είχαμε πραγματοποιήσει στις 26 Μαρτίου 2020.

Διάγραμμα 7. Πρόβλεψη του πλήθους των θανάτων από Covid-19 στην Ελλάδα εάν η εξέλιξη στην Ελλάδα ακολουθήσει παράλληλη εξέλιξη με το μοντέλο της Hubei

 

Παρατηρείται ελαφρά αυξητική μεταβολή της καμπύλης.

Ο Πίνακας 2 περιέχει σε αριθμούς τα δεδομένα του Διαγράμματος 6.

Πίνακας 2. Θάνατοι ανά ημέρα (με κόκκινο είναι εκτιμήσεις)

 

Εξέλιξη του φαινομένου σύμφωνα με τα δεδομένα της 26/3/20

Εξέλιξη του φαινομένου σύμφωνα με τα δεδομένα της 10/4/20

5/3/20

0

0

6/3/20

0

0

7/3/20

0

0

8/3/20

0

0

9/3/20

0

0

10/3/20

0

0

11/3/20

1

1

12/3/20

1

1

13/3/20

1

1

14/3/20

3

3

15/3/20

4

4

16/3/20

4

4

17/3/20

5

5

18/3/20

5

5

19/3/20

6

6

20/3/20

10

10

21/3/20

13

13

22/3/20

15

15

23/3/20

17

17

24/3/20

20

20

25/3/20

22

22

26/3/20

26

26

27/3/20

29

28

28/3/20

33

32

29/3/20

36

38

30/3/20

44

43

31/3/20

44

49

1/4/20

49

50

2/4/20

53

53

3/4/20

57

59

4/4/20

60

68

5/4/20

64

73

6/4/20

68

79

7/4/20

72

81

8/4/20

75

83

9/4/20

78

86

10/4/20

83

90

11/4/20

85

92

12/4/20

87

94

13/4/20

88

95

14/4/20

89

97

15/4/20

91

98

16/4/20

92

100

17/4/20

93

101

18/4/20

94

102

19/4/20

96

103

20/4/20

97

105

21/4/20

97

106

22/4/20

98

107

23/4/20

99

107

24/4/20

100

108

25/4/20

101

109

26/4/20

101

110

27/4/20

102

110

28/4/20

102

110

29/4/20

102

111

30/4/20

103

111

1/5/20

103

112

2/5/20

103

112

3/5/20

104

112

4/5/20

104

113

5/5/20

104

113

 

Πηγές των στοιχείων:

Τα πρωτογενή στοιχεία της παραπάνω ανάλυσης προέρχονται από τη βάση Πανεπιστημίου της Οξφόρδης “Our World in Data” (https://ourworldindata.org/coronavirus).

 

Σημείωση: Το παρόν δεν περιέχει νέες ιατρικές ή υγειονομικές ή επιδημιολογικές πληροφορίες παρά μόνο στατιστικά δεδομένα. Συντάσσεται για την ανίχνευση της εξέλιξης της κρίσης για να αντληθούν πληροφορίες οικονομικού χαρακτήρα.

 

 

[1] Η Hubei είναι επαρχία της Κίνας με 57 εκατ. πληθυσμό. Βρέθηκε στο επίκεντρο της κρίσης του κορωναϊού. Η Wuhan είναι πόλη της Hubei.