ΔΩΡΕΑΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Δωρεάν Προγράμματα με την Εγγραφή σας σε Πρόγραμμα του τρέχοντος κύκλου (65-66)

Το E-Learning του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στο πλαίσιο του νέου εκπαιδευτικού κύκλου ανακοινώνει τη δωρεάν διάθεση των κάτωθι προγραμμάτων σε όσους εγγραφούν σε κάποιο e-learning πρόγραμμα του τρέχοντος κύκλου.

Οι εκπαιδευόμενοι που θα πραγματοποιήσουν την εγγραφή τους (καταβολή α δόσης διδάκτρων) στον τρέχοντα εκπαιδευτικό κύκλο (65-66) θα ενημερωθούν από τη Γραμματεία προκειμένου να επιλέξουν ποιο από τα παρακάτω προγράμματα επιθυμούν να παρακολουθήσουν δωρεάν.

  1. Μίγμα Marketing και Brand (2 μήνες)
  2. Ειδική Αγωγή: Διεπιστημονικές Πρακτικές Σύγκλισης  (2 μήνες)
  3. HTML 5 και JavaScript: Τα Πρώτα Βήματα στο Web Development (2 μήνες)
  4. Εισαγωγή Blockchain στις Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες (2 μήνες)

Η επιτυχής ολοκλήρωση των 4 παραπάνω προγραμμάτων οδηγεί στη χορήγηση Βεβαίωσης Συμμετοχής.

Περισσότερες πληροφορίες για τα δωρεάν προγράμματα μπορείτε να δείτε στους οδηγούς σπουδών:

Πρόγραμμα Οδηγός Σπουδών
Μίγμα Marketing και Brand
Ειδική Αγωγή: Διεπιστημονικές Πρακτικές Σύγκλισης
HTML 5 και JavaScript: Τα Πρώτα Βήματα στο Web Development
Εισαγωγή Blockchain στις Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες

Η έναρξη των μαθημάτων για τα δωρεάν προγράμματα έχει οριστεί στις 5/4/2021.

Προκειμένου να ενημερωθείτε για όλα τα διαθέσιμα προγράμματα του τρέχοντος κύκλου στα οποία μπορείτε να υποβάλλετε αίτηση, πατήστε εδώ.