Ειδική έκπτωση 20% στα δίδακτρα για συμπολίτες μας που η εργασία τους αποδεδειγμένα πλήττεται λόγω της πανδημίας Covid – 19

Eνημερώνουμε όλους τους συμπολίτες μας εργαζομένους (αυτοαπασχολούμενους ή μη) που η εργασία τους αποδεδειγμένα πλήττεται αυτό το διάστημα, ότι για όσο διάστημα διαρκεί η πανδημία Covid – 19 θα ισχύει ειδική έκπτωση 20% στα δίδακτρα.  Η ειδική έκπτωση εντάσσεται στην ομάδα Εκπτώσεων Γ (20%).

Προκειμένου να εγκριθεί η έκπτωση διδάκτρων θα πρέπει:
1.    Ο ενδιαφερόμενος να έχει υποβάλλει την σχετική αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα που τον ενδιαφέρει και αυτή να έχει γίνει αποδεκτή από την αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης Αιτήσεων.
2.    Ο ενδιαφερόμενος να έχει στείλει στη Γραμματεία συμπληρωμένη Υπεύθυνη Δήλωση του Νόμου (1599/1986) στην οποία να αναφέρει την ομάδα έκπτωσης στην οποία εντάσσεται (Α, Β, Γ, Δ ή Ε) (υπόδειγμα της Υπεύθυνης Δήλωσης θα λάβουν στο email τους όλοι όσοι υποβάλλουν αίτηση στα προγράμματα από τη Γραμματεία). Η Υπεύθυνη Δήλωση υποκαθιστά την αποστολή των  δικαιολογητικών για τη χορήγηση έκπτωσης, ωστόσο ο εκπαιδευόμενος θα πρέπει να είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την ένταξή του σε κάποια από τις εκπτωτικές κατηγορίες εφόσον ζητηθούν από τη Γραμματεία του Προγράμματος.