ΕΚΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΚΡΙΣΗΣ COVID-19 - 26/3/2020

22Η ΜΕΡΑ ΚΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ 32Η ΗΜΕΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ

Από τον Καθηγητή Οικονομικών, Παναγιώτη Ε. Πετράκη και τον
Οικονομολόγο-Διδάκτορα Οικονομικών, Παντελή Χρ. Κωστή

Η μέρα 1 της κρίσης είναι η μέρα με την εμφάνιση 100 κρουσμάτων ανά 60 εκατομμύρια πληθυσμού. Για την Ελλάδα η μέρα 1 είναι όταν εμφανίστηκαν 18 κρούσματα, δηλαδή η 5η Μαρτίου 2020, για την Hubei[1] είναι η 18η Ιανουαρίου και για την Ιταλία είναι η 22η Φεβρουαρίου.

Τα στατιστικά δεδομένα της Hubei δεν παρακολουθούνται πλέον αλλά αποτελούν ένα σταθερό σενάριο.

Διάγραμμα 1. Δείκτης νέων γεγονότων (νοσούντες) Ελλάδα vs Ιταλία vs Hubei

Συμφώνως με το Διάγραμμα 1 και το μοντέλο της Hubei αναμέναμε κάμψη του φαινομένου στην Ιταλία αλλά δε φαίνεται κάτι τέτοιο.

 

Διάγραμμα 2. Πρόβλεψη για το πλήθος των κρουσμάτων στην Ελλάδα εάν η εξέλιξη στην Ελλάδα ακολουθήσει παράλληλη εξέλιξη με το μοντέλο της Hubei

Σημείωση: Οι προβλέψεις υπολογίζονται -όπως και στις προηγούμενες σχετικές αναρτήσεις- με βάση το ρυθμό μεταβολής ο οποίος ακολουθήθηκε στη Hubei.

Ο Πίνακας 1 περιέχει σε αριθμούς τα δεδομένα του Διαγράμματος 3.

Πίνακας 1. Κρούσματα ανά ημέρα (με κόκκινο παρουσιάζονται οι εκτιμήσεις)

 

Εξέλιξη του φαινομένου σύμφωνα με τα δεδομένα της 22/3/20

Εξέλιξη του φαινομένου σύμφωνα με τα δεδομένα της 26/3/20

26/2/20

1

1

27/2/20

3

3

28/2/20

4

4

29/2/20

6

6

1/3/20

6

6

2/3/20

6

6

3/3/20

6

6

4/3/20

9

9

5/3/20

21

21

6/3/20

46

46

7/3/20

66

66

8/3/20

73

73

9/3/20

84

84

10/3/20

89

89

11/3/20

99

99

12/3/20

117

117

13/3/20

190

190

14/3/20

228

228

15/3/20

331

331

16/3/20

352

352

17/3/20

387

387

18/3/20

418

418

19/3/20

464

464

20/3/20

495

495

21/3/20

530

530

22/3/20

624

624

23/3/20

757

695

24/3/20

886

743

25/3/20

1061

821

26/3/20

1241

892

27/3/20

1417

1019

28/3/20

1628

1170

29/3/20

1688

1214

30/3/20

1779

1279

31/3/20

1855

1334

1/4/20

1913

1375

2/4/20

1951

1403

3/4/20

1970

1416

4/4/20

2008

1444

5/4/20

2008

1444

6/4/20

2027

1458

7/4/20

2046

1471

8/4/20

2046

1471

9/4/20

2066

1485

10/4/20

2085

1499

11/4/20

2094

1506

12/4/20

2104

1513

13/4/20

2123

1526

14/4/20

2142

1540

15/4/20

2152

1547

16/4/20

2161

1554

17/4/20

2167

1558

18/4/20

2173

1562

 

 

Κάθε θετική απόκλιση στους κόκκινους αριθμούς θα σημαίνει αρνητική απομάκρυνση σε σχέση με το μοντέλο εξέλιξης που περιγράφεται εδώ. Κάθε αρνητική απόκλιση θα σημαίνει βελτίωση σε σχέση με το μοντέλο εξέλιξης. Έτσι εύκολα μπορεί να αξιολογηθεί η εξέλιξη του φαινομένου.

Εξάλλου με βάση την πρόβλεψη που περιγράφεται στο Διάγραμμα 3 μπορεί να υπολογιστεί ο ρυθμός μεταβολής (αύξησης) των νέων κρουσμάτων. Τονίζεται ότι ο αρνητικός ρυθμός μεταβολής (της κανονικότητας) είναι ο βασικότερος παράγοντας πρόκλησης κοινωνικού πόνου.

Διάγραμμα 3. Ποσοστιαία μεταβολή κρουσμάτων στην Ελλάδα όταν η εξέλιξη του φαινομένου είναι παράλληλη με αυτή της Hubei

Το ενδιαφέρον πλέον μετατοπίζεται στις βασικές οικονομίες του εξωτερικού.

Διάγραμμα 4. Δείκτης Νέων Κρουσμάτων σε Βασικές Οικονομίες

Σημείωση: Η μέρα 1 είναι η μέρα με την εμφάνιση 100 κρουσμάτων ανά 60 εκατομμύρια πληθυσμού. Για την Ιταλία η μέρα αυτή είναι η 24η Φεβρουαρίου, για τις Γαλλία, Γερμανία και Ισπανία η 3η Μαρτίου, για το Ην. Βασίλειο η 6η Μαρτίου και για τις ΗΠΑ η 11η Μαρτίου.

Σημαντική Σημείωση:

Στα στοιχεία που παρουσιάζονται περιλαμβάνονται μόνο τα κρούσματα που ανακοινώνονται επισήμως. Γνωρίζουμε πολύ καλά, και το γνωρίζουμε από τις πρώτες ημέρες της Hubei, ότι ο πραγματικός αριθμός περιστατικών είναι περίπου δέκα φορές μεγαλύτερος. Όμως αυτό ισχύει για όλον τον κόσμο. Συνεπώς, ακόμα και εάν χρησιμοποιούσαμε τον πραγματικό αριθμό των περιστατικών, η κατεύθυνση των συμπερασμάτων δε θα άλλαζε παρόλο που όλες οι καμπύλες θα είχαν αυξημένα επίπεδα αναφοράς.

Επιπροσθέτως έχει διαπιστωθεί ότι τα κρούσματα που ενδιαφέρουν είναι αυτά για τα οποία υπάρχουν επίσημες αναφορές αφού η ανακοίνωσή τους γενικά θεωρείται ως πρώτο βήμα πριν αρχίσουν να επιβαρύνουν το σύστημα υγείας που είναι το σοβαρότερο άμεσο κοινωνικό πρόβλημα.

Το Διάγραμμα 5 παρακολουθεί τους θανάτους στις βασικές οικονομίες.

Διάγραμμα 5. Δείκτης θανάτων σε βασικές οικονομίες

Είναι εξαιρετικά μεγάλη η εκθετική αύξηση των θανάτων από τον Covid-19   στην Ισπανία και στην Ιταλία ενώ και η Γαλλία ξεπέρασε την περίπτωση της Hubei.

Το Διάγραμμα 6 παρουσιάζει την πρόβλεψη σχετικά με το πλήθος των θανάτων από τον Covid-19 στην Ελλάδα, με βάση το ρυθμό μεταβολής των θανάτων στην περίπτωση της Hubei.

Διάγραμμα 6. Πρόβλεψη του πλήθους των θανάτων από Covid-19 στην Ελλάδα εάν η εξέλιξη στην Ελλάδα ακολουθήσει παράλληλη εξέλιξη με το μοντέλο της Hubei

Ο Πίνακας 2 περιέχει σε αριθμούς τα δεδομένα του Διαγράμματος 6.

Πίνακας 2. Θάνατοι ανά ημέρα (με κόκκινο είναι εκτιμήσεις)

 

Ελλάδα

11/3/20

1

12/3/20

1

13/3/20

1

14/3/20

3

15/3/20

4

16/3/20

4

17/3/20

5

18/3/20

5

19/3/20

6

20/3/20

10

21/3/20

13

22/3/20

15

23/3/20

17

24/3/20

20

25/3/20

22

26/3/20

26

27/3/20

29

28/3/20

33

29/3/20

36

30/3/20

44

31/3/20

44

1/4/20

49

2/4/20

53

3/4/20

57

4/4/20

60

5/4/20

64

6/4/20

68

7/4/20

72

8/4/20

75

9/4/20

78

10/4/20

83

11/4/20

85

12/4/20

87

13/4/20

88

14/4/20

89

15/4/20

91

16/4/20

92

17/4/20

93

18/4/20

94

19/4/20

96

20/4/20

97

21/4/20

97

22/4/20

98

23/4/20

99

24/4/20

100

25/4/20

101

26/4/20

101

27/4/20

102

28/4/20

102

29/4/20

102

30/4/20

103

1/5/20

103

2/5/20

103

3/5/20

104

4/5/20

104

5/5/20

104

 

 

            Μέχρι στιγμής βρισκόμαστε ακριβώς πάνω στην καμπύλη της Hubei.

           

Πηγές των στοιχείων:

Τα πρωτογενή στοιχεία της παραπάνω ανάλυσης προέρχονται από τη βάση “Our World in Data” (https://ourworldindata.org/coronavirus).

 

Σημείωση: Το παρόν δεν περιέχει νέες ιατρικές ή υγειονομικές ή επιδημιολογικές πληροφορίες παρά μόνο στατιστικά δεδομένα. Συντάσσεται για την ανίχνευση της εξέλιξης της κρίσης για να αντληθούν πληροφορίες οικονομικού χαρακτήρα.

 

 

[1] Η Hubei είναι επαρχία της Κίνας με 57 εκατ. πληθυσμό. Βρέθηκε στο επίκεντρο της κρίσης του κορωναϊού. Η Wuhan είναι πόλη της Hubei.