Δωρεάν Πρόγραμμα Ελληνικών για Πρόσφυγες και Μετανάστες (Μάρτιος 2016)

Το E-Learning του Πανεπιστημίου Αθηνών με ευαισθησία απέναντι στις εξελίξεις του προσφυγικού ζητήματος και στο πλαίσιο των δράσεων του Παρατηρητηρίου – Δικτύου Αλληλεγγύης του ΕΚΠΑ για τους πρόσφυγες, προέβη στην υλοποίηση Προγράμματος εξ αποστάσεως επιμόρφωσης με τίτλο  «Εκμάθηση της Ελληνικής Γλώσσας για μη Ομιλούντες Ελληνικά». 

Το συγκεκριμένο Πρόγραμμα διατέθηκε δωρεάν σε 153 πρόσφυγες και μετανάστες προκειμένου να αποκτήσουν βασικές γνώσεις ελληνικής γλώσσας για την καθημερινή επικοινωνία τους κατά το διάστημα παραμονής τους στην ελληνική επικράτεια σε όλες τις βασικές δραστηριότητες και ενέργειες που ενδέχεται να χρειαστεί να επικοινωνήσει ο εκπαιδευόμενος (διαπροσωπική και τηλεφωνική επικοινωνία, εμπορικές συναλλαγές, επικοινωνία με γιατρό και άλλες βασικές ανθρώπινες δραστηριότητες).

Η εκπαιδευτική διαδικασία ξεκίνησε στις 7/3/2016 και ολοκληρώθηκε στις 23/5/2016. Η εκπαίδευση υλοποιήθηκε μέσω ηλεκτρονικής εκπαιδευτικής πλατφόρμας, ενώ καθ’ όλη τη διάρκεια του Προγράμματος, οι συμμετέχοντες λάμβαναν εκπαιδευτική υποστήριξη από εξειδικευμένους στο αντικείμενο εκπαιδευτές, καθώς και την απαραίτητη διοικητική, γραμματειακή και τεχνική υποστήριξη. Μάλιστα, για την αποτελεσματικότερη οργάνωση και εποπτεία της εκπαίδευσής τους, δημιουργήθηκαν τέσσερα  επιμέρους ηλεκτρονικά τμήματα. Η παρακολούθηση του προγράμματος οδηγούσε σε Πιστοποιητικό Παρακολούθησης (Certificate of Attendance).

Το Πρόγραμμα διάρκειας 10 εβδομάδων αποτελούνταν από δέκα (10) Διδακτικές Ενότητες και τα θέματα που παρουσιάζονται σε αυτές συνοψίζονται στα εξής: 

Διδακτική Ενότητα 1: Εισαγωγή στα Βασικά στοιχεία της Ελληνικής Γλώσσας
Διδακτική Ενότητα 2: Συστήνομαι
Διδακτική Ενότητα 3: Διαπροσωπική Επικοινωνία
Διδακτική Ενότητα 4: Εμπορικές Συναλλαγές
Διδακτική Ενότητα 5: Επικοινωνία σε τόπο, χώρο και χρόνο
Διδακτική Ενότητα 6: Τηλεφωνική Επικοινωνία
Διδακτική Ενότητα 7: Οδηγίες για προσανατολισμό
Διδακτική Ενότητα 8: Επικοινωνία με το γιατρό
Διδακτική Ενότητα 9: Αποχαιρετισμός
Διδακτική Ενότητα 10: Επαναληπτική Αξιολόγηση (Τεστ σε ερωτήσεις κατανόησης από καθημερινή επικοινωνία)

Το υλικό του προγράμματος αναπτύχθηκε από την κα. Μόζερ Αμαλία, Καθηγήτρια της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, την κα. Μπέλλα Σπυριδούλα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και από την κα. Ιακώβου Μαρία, Επίκουρη Καθηγήτρια της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Για το εν λόγω Πρόγραμμα, δήλωσαν συμμετοχή συνολικά 153 άτομα (59% άντρες και 41% γυναίκες). 
Οι πρόσφυγες που συμμετείχαν προέρχονται κυρίως από Συρία (10%), Αφγανιστάν (8%), Πακιστάν (5%), Αίγυπτο (5%), Νιγηρία (5%), Σουδάν (4%), Κένυα (4%), Μπανγκλαντές (4%), Σιέρα Λεόνε (3%), Παλαιστίνη (3%), Μαρόκο (3%), Ιράν (3%), Κίνα (3%), Υεμένη (3%), Ιράκ (3%), Φιλιππίνες (3%), Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (2%),   κ.ά 
Η ηλικιακή τους κατανομή είχε ως ακολούθως: 16-25 ετών (18,3%), 26-35 ετών (41,2%), 36-45 ετών (26,8%), 46-55 ετών (9,2%) και 56 + (4,6%). 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι από ένα δείγμα 40 εκπαιδευόμενων που ανταποκρίθηκαν σε σχετικό ερωτηματολόγιο που τους εστάλει το 52% δηλώσε ότι είναι κάτοχοι τουλάχιστον πτυχίου πανεπιστημιακού ιδρύματος ενώ μόλις το 26% ήταν άνεργοι στη χώρα προέλευσής τους.