Έντυπα με επισημάνσεις για ψυχοκοινωνική υποστήριξη οικογενειών και παιδιών

Απο το Εργαστήρι Σχολικής Ψυχολογίας του Τμήματος Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, κατά την περίοδο της πανδημίας του Covid-19

Δείτε παρακάτω τα 3 έντυπα που έχει αναπτύξει σταδιακά το Εργαστήριο Σχολικής Ψυχολογίας, Τμήμα Ψυχολογίας, ΕΚΠΑ, στο πλαίσιο προσπαθειών στήριξης των οικογενειών και των σχολικών/εκπαιδευτικών κοινοτήτων κατά την περίοδο της πανδημίας του COVID-19.

Τα έντυπα περιλαμβάνουν χρήσιμες επισημάνσεις για την ψυχοκοινωνική υποστήριξη οικογενειών, παιδιών και εφήβων, γονέων και εκπαιδευτικών/σχολείων και έχουν αναπτυχθεί κατά τη διάρκεια των διαφόρων χρονικών φάσεων της πανδημίας με τη θέσπιση των αντίστοιχων προληπτικών μέτρων (π.χ. πριν το κλείσιμο των σχολείων/πανεπιστημίων, Μένουμε σπίτι...)

1) Χατζηχρήστου, X., Υφαντή, Θ., Λαμπροπούλου, Κ., Λιανός, Π., Γεωργουλέας, Γ., Μίχου, Σ., Φραγκιαδάκη,  Δ., Αθανασίου, Δ. (2020).

 Μένουμε σπίτι... Συνδε-Δεμένοι. Προτάσεις για την ψυχολογική υποστήριξη οικογενειών, παιδιών και εφήβων κατά τη διάρκεια παραμονής στο σπίτι λόγω των προληπτικών μέτρων για τον κορωνοϊό - Covid-19.  Αθήνα: Εργαστήριο Σχολικής Ψυχολογίας, Τμήμα Ψυχολογίας, ΕΚΠΑ

 

2) Χατζηχρήστου, X., Υφαντή, Θ., Λαμπροπούλου, Κ., Λιανός, Π., Γεωργουλέας, Γ., Μίχου, Σ., Φραγκιαδάκη,  Δ., Αθανασίου, Δ. (2020). Χατζηχρήστου, X., Υφαντή, Θ., Λαμπροπούλου, Κ., Λιανός, Π., Γεωργουλέας, Γ., Φραγκιαδάκη,  Δ., Αθανασίου, Δ. (2020). 

Συζητώντας και στηρίζοντας τα παιδιά και τους εφήβους για τον Covid-19: Χρήσιμες επισημάνσεις για γονείς.  Αθήνα: Εργαστήριο Σχολικής Ψυχολογίας, Τμήμα Ψυχολογίας, ΕΚΠΑ.

 

3) Χατζηχρήστου, X., Υφαντή, Θ., Λαμπροπούλου, Κ., Λιανός, Π., Γεωργουλέας, Γ., Μίχου, Σ., Φραγκιαδάκη,  Δ., Αθανασίου, Δ. (2020)

Συζητώντας και στηρίζοντας τους μαθητές για τον Covid-19: Χρήσιμες επισημάνσεις για εκπαιδευτικούς και σχολεία.  Αθήνα: Εργαστήριο Σχολικής Ψυχολογίας, Τμήμα Ψυχολογίας, ΕΚΠΑ.