Δωρεάν εξ Αποστάσεως Προγράμματα Επιμόρφωσης Φιλολόγων της Γ’ Λυκείου από το E-Learning του ΕΚΠΑ στο Πλαίσιο Δράσης του ΙΕΠ του ΥΠ.Π.Ε.Θ. (σχολικό έτος 2018-2019)

Για το σχολικό έτος 2018-2019 οι εκπαιδευτικοί – φιλόλογοι που διδάσκουν το μάθημα «Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας» στην Γ΄τάξη Ημερήσιου Γενικού Λυκείου είχαν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν δωρεάν δύο εκπαιδευτικά προγράμματα που σκοπό είχαν να προάγουν τόσο την εκπαιδευτική διαδικασία με διαδραστικές μεθοδολογίες όσο και το ενδιαφέρον του μαθητικού κοινού για σημαντικά λογοτεχνικά έργα. Στα προγράμματα μπορούσαν να συμμετέχουν καθηγητές από όλη την Ελλάδα καθώς η παρακολούθηση ήταν εξ αποστάσεως μέσω διαδικτυακής εκπαιδευτικής πλατφόρμας.

Τα συγκεκριμένα προγράμματα υλοποιήθηκαν από το E-Learning του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών μετά από πρόσκληση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής του ΥΠ.Π.Ε.Θ. για υποβολή προτάσεων που αφορούσε στην υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων – δραστηριοτήτων και τη χρήση εκπαιδευτικού υλικού σε σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Η έγκριση των προγραμμάτων είχε δοθεί από τη Διεύθυνση Υποστήριξης Προγραμμάτων και Εκπαίδευσης για την Αειφορία της Γενικής Διεύθυνσης Σπουδών π/βάθμιας  και δ/βάθμιας εκπαίδευσης του Υ.Π.Π.Ε.Θ.

Τα προγράμματα «Στο Εργαστήρι του Βασίλη Βασιλικού: Το έργο του» και «Στο Εργαστήρι της Ρέας Γαλανάκη: Το έργο της» αποτελούνταν από πρωτότυπο και καινοτόμο εκπαιδευτικό υλικό και ήταν σε σύμπνοια με μέρος της διδακτέας ύλης αφού οι μελέτες περίπτωσης για τους δύο συγγραφείς αφορούσαν τα έργα τους: [Επιστροφή στο πατρικό σπίτι] απόσπασμα του έργου «Ο βίος του Ισμαήλ Φερίκ Πασά» της Ρέας Γαλανάκη και [Το φύλλο] μέρος της τριλογίας «Το Φύλλο, το Πηγάδι, Τ’αγγέλιασμα» του Βασίλη Βασιλικού. Μέσω των προγραμμάτων επιχειρήθηκε η εξοικείωση των εκπαιδευτικών και ακολούθως των μαθητών με τις έννοιες της κριτικής λογοτεχνικού έργου, της κατανόησης κειμένων , της όξυνσης της αναγνωστικής και κριτικής τους αντίληψης. Στόχος ήταν η ενίσχυση των μαθητών με δεξιότητες όπως η αφαιρετική σκέψη, η συνθετική και αναλυτική ικανότητα, ο ορθός γραπτός και προφορικός λόγος. 

Για την αξιοποίηση της αποκτηθείσας γνώσης στο περιβάλλον της σχολικής τάξης, προτάθηκε η παράδοση  1-3 διδακτικών ωρών με αντικείμενο τις βασικές αρχές κριτικής κειμένου και η προβολή στην τάξη δύο βιντεοσκοπημένων διαλέξεων / συνεντεύξεων  από τον κάθε συγγραφέα που μιλά για τη ζωή και το έργο του. Στη συνέχεια οι εκπαιδευτικοί είχαν τη δυνατότητα να εμπλέξουν ενεργά τους μαθητές μέσω μιας άσκησης κριτικής κειμένου στα δύο έργα των συγγραφέων που περιλαμβάνονται στην ύλη του μαθήματος.

Ο εκτιμώμενος χρόνος ενασχόλησης των εκπαιδευτικών για κάθε πρόγραμμα ήταν 25 ώρες και η παρακολούθησή του οδηγούσε σε Βεβαίωση Παρακολούθησης από το E-Learning του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Πανεπιστημίου Αθηνών. Ακαδημαϊκή Υπεύθυνη των προγραμμάτων ήταν η Ομότιμη Καθηγήτρια Νεοελληνικής Φιλολογίας του Τμήματος Φιλολογίας του Τομέα Νεοελληνικής Φιλολογίας  του ΕΚΠΑ κα Σταυροπούλου Ερασμία.

Στα προγράμματα συμμετείχαν 424 καθηγητές από όλη την Ελλάδα και τα μαθήματα ξεκίνησαν στις 14/1/2019.