Διεθνής έρευνα για τις επιπτώσεις στην ψυχοσωματική υγεία & την συμπεριφορά των ενηλίκων εξαιτίας της πανδημίας

Σας κοινοποιούμε ερωτηματολόγιο σχετικά με τις ανάγκες έρευνας που διενεργείται από το ΕΚΠΑ με στόχο να καταγραφούν και να διερευνηθούν οι ψυχοσωματικές, κοινωνικές, συναισθηματικές και συμπεριφορικές επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19 στον ενήλικο πληθυσμό στην Ελλάδα. Οι απαντήσεις σας θα παραμείνουν ανώνυμες και όλες οι πληροφορίες θα αξιοποιηθούν αποκλειστικά για ερευνητικούς σκοπούς.

Παρακαλούμε εφόσον επιθυμείτε τη συμπλήρωσή του,  επισκεφθείτε το  σύνδεσμο https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfEIwRf6unEtqEYE9ayUp6ZLgAqUKyfwChlejaCazNR43Gptg/viewform?usp=sf_link


Π. Ε. Πετράκης

Επιστημονικός Υπεύθυνος Προγράμματος Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης (E-Learning) του ΕΚΠΑ