Δωρεάν Επιμόρφωση για Όλους

σε Ψηφιακές Δεξιότητες

To Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης (E-Learning) του ΕΚΠΑ, στο πλαίσιο της κοινωνικής ευθύνης και της συνεισφοράς στο κοινωνικό σύνολο, προσφέρει ΔΩΡΕΑΝ θεματικές ενότητες σε ψηφιακές δεξιότητες στηρίζοντας με αυτό τον τρόπο τη δράση ‘’Ψηφιακή Ακαδημία Πολιτών’’ του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Η πρόσβαση στις ενότητες είναι ελεύθερη για όλους.

Οι ψηφιακές δεξιότητες αφορούν πέντε πεδία και συγκεκριμένα: Επεξεργασία Δεδομένων, Επικοινωνία, Δημιουργία Περιεχομένου, Ασφάλεια και Επίλυση Προβλημάτων. Τις ενότητες μπορούν να παρακολουθήσουν απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή/και απόφοιτοι Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης ή ΤΕΙ. Πρόκειται για θεματικές ενότητες που έχουν στόχο να αναπτύξουν και να βελτιώσουν τις ψηφιακές δεξιότητες του συμμετέχοντα ως απλού χρήστη, ως στελέχους επιχείρησης, ως αυτοαπασχολούμενου ή ως εργοδότη. Ο χρήστης ανάλογα με την γνώση που κατέχει σε κάθε πεδίο, την προηγούμενή εμπειρία κτλ μπορεί να είναι βασικός, ανεξάρτητος ή και έμπειρος χρήστης.

Το εκπαιδευτικό υλικό είναι πλούσιο σε παραδείγματα, μελέτες περίπτωσης, οπτικοακουστικό υλικό και πρόσθετη βιβλιογραφία. Παρουσιάζεται με τρόπο που βοηθά το συμμετέχοντα να μελετήσει βηματικά, να κατανοήσει και να εμπεδώσει την ύλη που παρουσιάζεται. Πρόκειται για σύγχρονο υλικό που έχει σχεδιαστεί από καταξιωμένους επιστήμονες και έμπειρους συγγραφείς στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση ενηλίκων. Το υλικό διαρκώς επικαιροποιείται σύμφωνα με τις ανάγκες της αγοράς, την αναβάθμιση της τεχνολογίας και των λογισμικών.

Προσφερόμενες Θεματικές Ενότητες

Η Χρήση της Πληροφορικής ως Εργαλείο για τη Διεκπεραίωση Καθημερινών Εργασιών. Windows και Internet
Διδακτικές Ενότητες: 3
|
Διάρκεια: 1 μήνας
Σχεδιασμός και Υλοποίηση Website για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)
Διδακτικές Ενότητες: 6
|
Διάρκεια: 1 μήνας
Περιγραφή και Εισαγωγική Ανάλυση της 4ης Βιομηχανικής επανάστασης
Διδακτικές Ενότητες: 5
|
Διάρκεια: 1 μήνας
Bάσεις Δεδομένων με SQL
Διδακτικές Ενότητες: 4
|
Διάρκεια: 1 μήνας
Social Media-Linkedin & Instagram
Διδακτικές Ενότητες: 2
|
Διάρκεια: 2 εβδομάδες
Εισαγωγή στο Ethical Ηacking & Cyber Security
Διδακτικές Ενότητες: 3
|
Διάρκεια: 1 μήνας
Ψηφιακή Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα
Διδακτικές Ενότητες: 3
|
Διάρκεια: 1 μήνας