Μέτρα για τις Επιχειρήσεις στο πλαίσιο αντιμετώπισης του ιού Covid 19 – Έκδοση 1 - 1/4/2020

Ανασκόπηση έκτακτων φορολογικών και ασφαλιστικών μέτρων και εργασιακών ρυθμίσεων για την αντιμετώπιση επέκτασης του ιού COVID19 .

Στόχος μας παραμένει να σας παρέχουμε μία συγκεντρωτική ενημέρωση αλλά και οδηγό για τη λήψη αποφάσεων εντός του νέου περιβάλλοντος που έχει διαμορφωθεί.

 

 

Ευχαριστούμε την εταιρία DCI Financial Consultants Α.Ε. για την ευγενική προσφορά να συντάξει το ενημερωτικό σημείωμα. 

Το ενημερωτικό σημείωμα αφορά εταιρείες και έχει συνταχθεί ως εργαλείο για την αποτύπωση των μέτρων και τη συνδρομή στη λήψη αποφάσεων. Τονίζουμε ότι η αναφορά στα μέτρα και τις προϋποθέσεις αυτών δεν είναι εξαντλητική. Επιπλέον, αναμένονται ειδικότερες αποφάσεις και διευκρινιστικές εγκύκλιοι για τις περισσότερες ρυθμίσεις. Συνίσταται έντονα η συνδρομή ειδικού φοροτεχνικού συμβούλου πριν την εξαγωγή τελικών συμπερασμάτων.

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Τα μέτρα που έχουν εξαγγελθεί διαχωρίζουν τις επιχειρήσεις στις ακόλουθες κατηγορίες:

1.    Επιχειρήσεις που διέκοψαν τη λειτουργία τους λόγω κυβερνητικής απόφασης

Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται τα ιδιωτικά σχολεία, φροντιστήρια, γυμναστήρια, εστιατόρια, καφετέριες, μπαρ και γενικά κάθε επιχειρηματική δραστηριότητα που έχει απαγορευτεί. 

2.    Επιχειρήσεις που πλήττονται από την έκτακτη κατάσταση

Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται οι επιχειρήσεις που κατά το Υπουργείο Οικονομικών πλήττονται σοβαρά από την κατάσταση που έχει προκύψει. Η κατάταξη των επιχειρήσεων σε αυτή την κατηγορία γίνεται με βάση τον κύριο ΚΑΔ. Η σχετική λίστα με τους ΚΑΔ παρατίθεται στο Παράρτημα Ι. Σημειώνουμε ότι οι ΚΑΔ έχουν ανακοινωθεί σε τρία στάδια από το Υπουργείο Οικονομικών. Το Παράρτημα Ι περιλαμβάνει όλους τους ΚΑΔ που είχαν ανακοινωθεί μέχρι την 31/3/2020. Ενδέχεται να προστεθούν ΚΑΔ με επόμενες αποφάσεις. 
Επιπλέον, υπάρχουν ειδικές διευκρινίσεις για εταιρείες που περιλαμβάνουν ΚΑΔ που πλήττεται ως δευτερεύοντα. Σε αυτή την περίπτωση επικοινωνήστε μαζί μας για να διερευνήσουμε τις υπάρχουσες δυνατότητες. 

3.    Όλες οι υπόλοιπες επιχειρήσεις

Σημειώνουμε ότι η λίστα με τους ΚΑΔ ενδέχεται να εμπλουτιστεί με νέες αποφάσεις, ως εκ τούτου δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο ορισμένες επιχειρήσεις να υπαχθούν στην πρώτη ή τη δεύτερη κατηγορία καθώς εξελίσσονται τα μέτρα που λαμβάνονται. 

Σε αυτό το σημείο επισημαίνουμε ότι η ένταξη οποιασδήποτε εταιρείας σε ευνοϊκή ρύθμιση προϋποθέτει τη διατήρηση των θέσεων εργασίας. Ως εκ τούτου, παρότι υπάρχουν επιχειρήσεις που επιτρέπεται να απολύσουν προσωπικό, η σύσταση μας είναι η αποφυγή κατά το δυνατόν διενέργειας απολύσεων, προκειμένου να μην αποκλειστεί η ένταξη της επιχείρησης σε ενδεχόμενα ευνοϊκά μέτρα, όσο εξελίσσεται η τρέχουσα κατάσταση ή και ενδεχομένως σε δεύτερο χρόνο.  
 

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΜΕΤΡΑ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

1
(ΚΛΕΙΣΤΗ)

2
(ΠΛΗΤΤΕΤΑΙ)

3
(ΛΟΙΠΕΣ)

1

Αναστολή υποχρέωσης καταβολής φορολογικών υποχρεώσεων με καταληκτική ημερομηνία 31/3/2020 και 30/4/2020 μέχρι 31/8. Η αναστολή ισχύει και για καταβολή δόσεων ρυθμίσεων. Αν καταβληθεί το σύνολο των υποχρεώσεων εμπρόθεσμα, παρέχεται έκπτωση 25% επί του ποσού των ρυθμισμένων δόσεων (αν υπάρχουν)

Χ

Χ

-

2

Αναστολή υποχρέωσης καταβολής ασφαλιστικών υποχρεώσεων με καταληκτική ημερομηνία 31/3/2020 μέχρι την 30/9/2020 και δόσεων βεβαιωμένων οφειλών προς ΕΦΚΑ μέχρι 30/6/2020

Χ

Χ

-

3

Διακοπή Καταβολής Μισθοδοσίας & Ασφαλιστικών Εισφορών

Χ

-

-

4

Μείωση Ενοικίου κατά 40% για Μάρτιο και Απρίλιο

Χ

-

-

5

Αναστολή συμβάσεων εργασίας για 45 ημέρες

Χ

Χ

-

6

Απαγόρευση Απολύσεων

Χ

*(1)

-

7

Δυνατότητα εκ περιτροπής απασχόλησης / προσωπικό ασφαλείας

#

Χ

Χ

8

Υποχρέωση Χορήγησης Αδείας Ειδικού Σκοπού (σε γονείς λόγω κλειστών σχολείων)

#

Χ

Χ

9

Επιτάχυνση διαδικασιών επιστροφής φόρων – ΦΠΑ κλπ.

Χ

Χ

Χ

10

Αποζημίωση Ειδικού Σκοπού σε όλες τις ενεργές εταιρείες με προσωπικό έως 5 άτομα πλην Α.Ε.

Χ

Χ

-

11

Επιστρεπτέα Προκαταβολή Επιχειρήσεων

Χ

Χ

Χ

Επεξηγήσεις συντομεύσεων πίνακα :Χ : Ισχύει -: Δεν ισχύει1 * : Ισχύει με περιορισμούς, δεiτε σχετική σημείωση

 

1Προϋπόθεση για να υπαχθεί η επιχείρηση σε οποιοδήποτε ευνοϊκό μέτρο είναι να μην προβεί σε απολύσεις

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΜΕΤΡΟ

1.    Αναστολή υποχρέωσης καταβολής φορολογικών υποχρεώσεων

Το μέτρο αφορά την αναστολή της υποχρέωσης καταβολής οποιασδήποτε φορολογικής υποχρέωσης με καταληκτική ημερομηνία 31/3/2020 και 30/4/2020 μέχρι την 31/8/2020. Το μέτρο περιλαμβάνει και δόσεις ρυθμίσεων στις οποίες έχει ενδεχομένως υπαχθεί η επιχείρηση.
Για την περίοδο αναστολής δεν υπάρχει προφανώς κάποιο πρόστιμο ή οποιαδήποτε προσαύξηση. Δεν έχει ακόμα διευκρινιστεί αν η καταβολή θα γίνει εφάπαξ ή αν θα προκύψουν επιπλέον διευκολύνσεις. Επιπλέον δεν έχει διευκρινιστεί αν θα συνεχιστεί το μέτρο για τους επόμενους μήνες. 
Το συγκεκριμένο μέτρο αφορά μόνο τις επιχειρήσεις των κατηγοριών 1 και 2. Οι υπόλοιπες επιχειρήσεις, με τα σημερινά δεδομένα οφείλουν να καταβάλουν τις φορολογικές τους υποχρεώσεις κανονικά την 31/3/2020. 
Οι υποβολές των δηλώσεων λαμβάνουν χώρα κανονικά. 
Οι εταιρείες που δεν έκαναν χρήση του δικαιώματος αναστολής πληρωμής την 31/3/2020 και έχουν ενεργές ρυθμίσεις, τις δόσεις των οποίων επίσης κατέβαλαν εμπρόθεσμα, θα λάβουν έκπτωση 25% επί του ποσού της δόσης. Σημειώνεται ότι δόθηκε παράταση μέχρι την 10η Απριλίου 2020 για την εμπρόθεσμη καταβολή δόσεων που εμπίπτουν στην έκπτωση και είχαν καταληπτική ημερομηνία 31/3/2020. 

Η εκτίμησή μας είναι ότι η ανωτέρω αναστολή πληρωμών θα συνεχιστεί ολικά ή μερικά για τις επιχειρήσεις που έχει ήδη εφαρμοστεί, ενώ στην τελική ημερομηνία πληρωμής και αφού επανέλθει η δραστηριότητα των επιχειρήσεων αυτών σε κανονικούς ρυθμούς, είναι εξαιρετικά πιθανό να προκύψουν ρυθμίσεις που θα διευκολύνουν τις καταβολές για αυτούς τους μήνες σε δόσεις. 

2.    Αναστολή υποχρέωσης καταβολής ασφαλιστικών υποχρεώσεων

Το μέτρο αφορά την αναστολή της υποχρέωσης καταβολής οποιασδήποτε ασφαλιστικής υποχρέωσης με καταληκτική ημερομηνία 31/3/2020 για 6 μήνες, ήτοι μέχρι 30/9/2020. Το μέτρο περιλαμβάνει και δόσεις ρυθμίσεων στις οποίες έχει ενδεχομένως υπαχθεί η επιχείρηση, πλην όμως η καταβολή των δόσεων αναστέλλεται μέχρι 30/6/2020. 
Για την περίοδο αναστολής δεν υπάρχει προφανώς κάποιο πρόστιμο ή οποιαδήποτε προσαύξηση. Δεν έχει ακόμα διευκρινιστεί αν η καταβολή θα γίνει εφάπαξ ή αν θα προκύψουν επιπλέον διευκολύνσεις. Επιπλέον δεν έχει διευκρινιστεί αν θα συνεχιστεί το μέτρο για τους επόμενους μήνες. 
Το συγκεκριμένο μέτρο αφορά μόνο τις επιχειρήσεις των κατηγοριών 1 και 2. Οι υπόλοιπες επιχειρήσεις, με τα σημερινά δεδομένα οφείλουν να καταβάλουν τις ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις κανονικά.. 

Η εκτίμησή μας είναι ότι η ανωτέρω αναστολή πληρωμών θα συνεχιστεί ολικά ή μερικά για τις επιχειρήσεις που έχει ήδη εφαρμοστεί, ενώ στην τελική ημερομηνία πληρωμής και αφού επανέλθει η δραστηριότητα των επιχειρήσεων αυτών σε κανονικούς ρυθμούς, είναι εξαιρετικά πιθανό να προκύψουν ρυθμίσεις που θα διευκολύνουν τις καταβολές για αυτούς τους μήνες σε δόσεις. 

3.    Διακοπή Καταβολής Μισθοδοσίας & Ασφαλιστικών Εισφορών

Το μέτρο αφορά μόνο τις επιχειρήσεις της κατηγορίας 1, όπου έχει διακοπεί η λειτουργία τους. 
Για τις επιχειρήσεις αυτές και για το διάστημα εφαρμογής της απόφασης αναστολής λειτουργίας αποφασίστηκε ότι ο εργοδότης απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής μισθοδοσίας και εργοδοτικών εισφορών. Την υποχρέωση αυτή αναλαμβάνει το Κράτος. 
Σημειώνεται ότι έχει ήδη ανακοινωθεί η καταβολή από το Κράτος 800 ευρώ ανά εργαζόμενο για διάστημα 45 ημερών στους υπαλλήλους των εν λόγω εταιρειών. 

4.    Μείωση Υποχρέωσης Καταβολής Ενοικίου μηνών Μαρτίου – Απριλίου κατά 40%

Το μέτρο αφορά μόνο τις επιχειρήσεις της πρώτης κατηγορίας, των οποίων έχει ανασταλεί η λειτουργία 
Για τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο, οι επιχειρήσεις αυτές υποχρεούνται να καταβάλουν το 60% των μισθωμάτων των επαγγελματικών χώρων που εκμισθώνουν. 
Σημειώνεται ότι αντίστοιχο δικαίωμα έκπτωσης ενοικίου παρέχεται και στους εργαζομένους των εν λόγω επιχειρήσεων για μισθώματα πρώτης κατοικίας. 

5.    Αναστολή συμβάσεων εργασίας για 45 ημέρες

Το μέτρο αφορά τις επιχειρήσεις που υπάγονται στην πρώτη και δεύτερη κατηγορία. Οι επιχειρήσεις αυτές δύνανται να αναστείλουν τις συμβάσεις εργασίας των υπαλλήλων τους για περίοδο 45 ημερών. Η αναστολή είναι ανέγκλητη και για την περίοδο αυτή, απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής μισθοδοσίας και ασφαλιστικών εισφορών. Την υποχρέωση αυτή αναλαμβάνει το Κράτος. 
Σημειώνεται ότι έχει ήδη ανακοινωθεί η καταβολή από το Κράτος 800 ευρώ ανά εργαζόμενο που θα ενταχθεί στο εν λόγω μέτρο. 
Η προθεσμία για την ένταξη εργαζομένων σε καθεστώς αναστολής είναι η 20η Απριλίου 2020. 
Η έναρξη εφαρμογής της αναστολής είναι οποιαδήποτε ημέρα μετά  την ημερομηνία ανακοίνωσης του ΚΑΔ της εταιρείας, υπό την προϋπόθεση ότι οι μισθολογικές καταστάσεις και περιοδικές δηλώσεις που θα υποβληθούν θα συνάδουν με την ημερομηνία αναστολής της σύμβασης. 
Ο εργοδότης που θα προβεί σε αναστολή μέρους ή του συνόλου των συμβάσεων εργασίας υποχρεούται μετά τη λήξη της περιόδου αναστολής της σύμβασης, να διατηρήσει για τουλάχιστον ίσο χρονικό διάστημα (45 ημέρες) τον ίδιο αριθμό θέσεων εργασίας, ήτοι τους ίδιους εργαζόμενους και με τους ίδιους όρους εργασίας. 
Σε περίπτωση που η εταιρεία έχει κύριο ΚΑΔ που δεν πλήττεται, αλλά δευτερεύοντα ΚΑΔ που πλήττεται, δύναται να ακολουθηθεί ειδική διαδικασία υπό προϋποθέσεις. 
Σημειώνεται επίσης ότι είναι δυνατή η κατ΄ εξαίρεση απασχόληση κάποιου εργαζομένου που έχει τεθεί σε καθεστώς αναστολής, υπό αυστηρές προϋποθέσεις και με πρόσθετες αποδοχές που θα καταβάλλει ο εργοδότης. 

6.    Απαγόρευση Απολύσεων 

Η απαγόρευση απολύσεων εντάσσεται στην ευρύτερη πολιτική ενίσχυσης της απασχόλησης. Διακρίνουμε τις εξής περιπτώσεις :
-    Στην πρώτη κατηγορία επιχειρήσεων απαγορεύονται οι απολύσεις και αν λάβουν χώρα θεωρούνται άκυρες. 
-    Στη δεύτερη κατηγορία επιχειρήσεων, η ένταξη σε οποιοδήποτε μέτρο στήριξης προϋποθέτει τη διατήρηση του συνόλου των θέσεων εργασίας. Άρα οποιαδήποτε επιχείρηση προβεί σε απόλυση χάνει αυτόματα το δικαίωμα να ενταχθεί σε οποιοδήποτε ευνοϊκό μέτρο έχει ήδη ανακοινωθεί (όπως η αναστολή καταβολής φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων που αναλύθηκε παραπάνω). 
-    Σε όλες τις υπόλοιπες επιχειρήσεις δεν υπάρχει κάποιος περιορισμός των απολύσεων. Η σύστασή μας είναι ότι οι εργοδότες, στο πλαίσιο του εφικτού, είναι προτιμώμενο να απέχουν από απολύσεις την παρούσα περίοδο. Ο λόγος είναι ότι η διενέργεια απόλυσης αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο εξαίρεσης από μελλοντικά μέτρα στήριξης του συνόλου των επιχειρήσεων που ενδεχομένως ληφθούν. Παρακάτω αναλύονται λοιπά μέτρα μείωσης του μισθολογικού κόστους που μπορούν να ληφθούν εναλλακτικά. 

7.    Δυνατότητα εκ περιτροπής απασχόλησης / προσωπικό ασφαλείας

Σύμφωνα με προϋπάρχουσα νομοθεσία, η δυνατότητα εκ περιτροπής απασχόλησης παρέχει τη δυνατότητα μονομερώς στον εργοδότης να μειώσει τις ημέρες απασχόλησης του προσωπικού για περίοδο μέχρι 9 μήνες, προκειμένου να αντιμετωπίσει έκτακτες συνθήκες που προέκυψαν στη λειτουργία της επιχείρησης. 
Οι τρέχουσες συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί αποτελούν προφανώς έκτακτες συνθήκες που δικαιολογούν την εφαρμογή καθεστώτος εκ περιτροπής απασχόλησης. 
Η εκ περιτροπής απασχόληση συνίσταται στη μείωση των ημερών πλήρους απασχόλησης του κάθε εργαζόμενου και δεν αφορά μείωση ωραρίου ανά ημέρα. 
Οι σχετικές αποφάσεις πρέπει να κοινοποιούνται εγγράφως στον κάθε εργαζόμενο. Κατά το διάστημα εφαρμογής του καθεστώτος εκ περιτροπής απασχόλησης ο εργοδότης απαγορεύεται να προβεί σε απολύσεις. 
Επιπλέον, συνίσταται προσοχή στον τρόπο εφαρμογής, ο οποίος πρέπει να είναι κατά το δυνατόν καθολικός και να αποκλείει κατά το δυνατόν υπόνοιες μεροληψίας υπέρ ή κατά συγκεκριμένων εργαζομένων. 
Η μείωση του μισθολογικού κόστους είναι ανάλογη της μείωσης των ημερών απασχόλησης. 

Με νέα έκτακτη ρύθμιση του Υπουργείου Εργασίας, στην ανωτέρω δυνατότητα προστίθεται η δυνατότητα του εργοδότη να αποφασίσει τη λειτουργία της επιχείρησης με προσωπικό ασφαλείας. Η ρύθμιση αφορά όλες τις επιχειρήσεις, οι οποίες μπορούν να αποφασίσουν τη λειτουργία τους με προσωπικό ασφαλείας υπό τις εξής προϋποθέσεις :
-    Πρέπει να ενταχθεί στο νέο καθεστώς τουλάχιστον το 50% του προσωπικού
-    Ο ελάχιστος χρόνος απασχόλησης είναι 2 εργάσιμες εβδομάδες ανά μήνα.
-    Το μέτρο αναφέρεται σε μείωση ημερών απασχόλησης και όχι σε μείωση ωραρίου
-    Η περίοδος εφαρμογής είναι μέχρι 6 μήνες (ημερομηνία έναρξης του μέτρου είναι η 20-03-2020)
-    Δεν επιτρέπονται απολύσεις προσωπικού κατά την περίοδο εφαρμογής
-    Το μισθολογικό κόστος μειώνεται αναλογικά με τη μείωση των ημερών απασχόλησης ανά μήνα. 
Σημειώνουμε ότι για το συγκεκριμένο μέτρο εκκρεμεί η έκδοση υπουργικής απόφασης, ως εκ τούτου εκτιμούμε ότι σύντομα θα έχουμε τις λεπτομέρειες για τη δυνατότητα εφαρμογής τους. Το μέτρο αυτό προς το παρόν αποτελεί ξεχωριστή δυνατότητα σε σχέση με το ανωτέρω μέτρο της εκ περιτροπής απασχόλησης. Είναι προφανές ότι τα δύο ανωτέρω μέτρα έχουν παρεμφερές πεδίο εφαρμογής. Η σύστασή μας στους εργοδότες είναι να προτιμήσουν το νέο δεύτερο μέτρο και εφόσον οι εργαζόμενοι συναινούν να προβούν και στην υπογραφή σχετικών συμβάσεων με ειδική αναφορά στις έκτακτες συνθήκες λόγω κορονοϊού. 
Στο τέλος κάθε μήνα ο εργοδότης θα υποβάλλει τις ημέρες απασχόλησης που ίσχυσαν. Η σχετική πλατφόρμα δεν είναι ακόμα διαθέσιμη. 

8.    Χορήγησης Αδείας Ειδικού Σκοπού (σε γονείς για φροντίδα ανήλικων παιδιών)

Δεδομένου ότι τα σχολεία είναι κλειστά, οι εργαζόμενοι που έχουν παιδιά, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν άδεια ειδικού σκοπού, υπό τον όρο να εργάζονται και οι δύο γονείς. Στην περίπτωση αυτή, ο εργοδότης οφείλει να εγκρίνει την αίτηση, εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) Ο εργαζόμενος έχει παιδί ή παιδιά που φοιτούν σε δημόσιο ή ιδιωτικό σχολείο στην Ελλάδα ή είναι ανήλικα και οφείλει να τα φροντίζει. 
β) Η περίοδος υποβολής της αίτησης είναι από 11.3.2020 - 10.04.2020 (η ημερομηνία μπορεί να παραταθεί ανάλογα με τις συνθήκες)
γ) Και οι δύο γονείς εργάζονται ή ο μη εργαζόμενος γονέας έχει κάποια ειδική κατάσταση που δεν του επιτρέπει να φροντίζει τα παιδιά στο σπίτι. 
δ) Για κάθε τέσσερις ημέρες απουσίας από την εργασία, βάσει του ειδικού αυτού αιτήματος, θα θεωρούνται ειδική άδεια τρεις ημέρες και μία ημέρα θα αφαιρείται από την κανονική ετήσια άδεια του εργαζομένου. Η άδεια ειδικού σκοπού είναι άδεια μετ' αποδοχών στο τρέχον επίπεδο μισθού.

Σημειώνεται ότι δεν έχει διευκρινιστεί προς το παρόν ο τρόπος καταβολής της κρατικής συμμετοχής στην εν λόγω άδεια ειδικού σκοπού (η μία ημέρα ανά τέσσερις που βαρύνουν το Κράτος). 

Το σχετικό έντυπο που πρέπει να συμπληρώσει ο εργαζόμενος που αιτείται την άδεια ειδικού σκοπού παρατίθεται στο Παράρτημα ΙΙ.

9.    Επιτάχυνση διαδικασιών επιστροφής φόρων – ΦΠΑ κλπ.

Για λόγους ενίσχυσης ρευστότητας, επιταχύνονται οι διαδικασίες καταβολής οποιασδήποτε οφειλής από το κράτος προς τις επιχειρήσεις για ποσά κάτω των 30.000 ευρώ (περιλαμβανομένων επιστροφών ΦΠΑ).
Διευκρινίζεται ότι η εν λόγω επιτάχυνση ισχύει για τις εταιρείες που είχαν ήδη μέχρι τις 20-3-2020 υποβάλλει αίτημα επιστροφής ποσού. 
Σε κάθε περίπτωση, είναι σκόπιμο, εφόσον υπάρχει σχετική δυνατότητα, να υποβληθούν τα σχετικά αιτήματα επιστροφών. 

10.    Αποζημίωση Ειδικού Σκοπού σε όλες τις ενεργές εταιρείες με προσωπικό έως 5 άτομα πλην Α.Ε.

Οι εταιρείες κάθε μορφής πλην Ανωνύμων Εταιρειών οι οποίες ανήκουν στην πρώτη και δεύτερη κατηγορία, δικαιούνται να λάβουν αποζημίωση ειδικού σκοπού ποσού 800 ευρώ, υπό την προϋπόθεση ότι απασχολούν μέχρι 5 άτομα προσωπικό. Η καταβολή του επιδόματος θα γίνει απευθείας στον επαγγελματικό λογαριασμό της κάθε εταιρείας.
Σχετικές διευκρινίσεις αναμένονται με επόμενες αποφάσεις. 
Σημειώνεται ότι στο μέτρο εντάσσεται και η κατηγορία των ελευθέρων επαγγελματιών, ατομικών επιχειρήσεων κλπ., πλην όμως για αυτές τις κατηγορίες ισχύουν ειδικότερες διατάξεις που δεν αποτελούν αντικείμενο του παρόντος. 

11.    Επιστρεπτέα Προκαταβολή Επιχειρήσεων

Το μέτρο αυτό φαίνεται να αφορά όλες κατηγορίες επιχειρήσεων, που απασχολούν από 1 εώς 500 εργαζόμενους. Προϋπόθεση για την ένταξη στο μέτρο αποτελεί η διατήρηση των θέσεων εργασίας. Παράμετροι για τον προσδιορισμό του ποσού επιστροφής αποτελούν η μείωση του κύκλου εργασιών καθώς και το μισθολογικό και μη μισθολογικό κόστος των εργαζομένων.
Η καταβολή θα γίνει εντός του επόμενου διμήνου απευθείας στους τραπεζικούς λογαριασμούς των επιχειρήσεων.
Δεν έχουν ακόμα διευκρινιστεί οι λεπτομέρειες του μέτρου αυτού και αναμένονται σχετικές ανακοινώσεις, διευκρινιστικές αποφάσεις, καθώς και η ειδική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων. 
 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

Μετά την επιβολή του μέτρου απαγόρευσης της κυκλοφορίας, για τη μετάβαση και αποχώρηση των εργαζομένων από τους χώρους εργασίας, απαιτείται η συμπλήρωση από τον εργοδότη της επισυναπτόμενης βεβαίωσης στο Παράρτημα ΙΙΙ. 

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Οι παρακάτω οδηγίες παρέχονται για όλες τις επιχειρήσεις που λειτουργούν :

1) Οποιαδήποτε επιχείρηση μπορεί να υποχρεώσει το προσωπικό να εργαστεί από το σπίτι απομακρυσμένα. Οι λεπτομέρειες και οι τεχνικές διευκρινίσεις αυτής της απόφασης επαφίενται σε κάθε εταιρεία ανάλογα με τις ειδικές συνθήκες. Η εφαρμογή της παρούσας απόφασης δεν επηρεάζει τις αποδοχές των εργαζομένων και το ασφαλιστικό κόστος.
2) Οι επιχειρήσεις μπορούν να ζητήσουν από τους εργαζόμενους να λάβουν μία εβδομάδα από την ετήσια άδεια μετ' αποδοχών τους, λόγω εξαιρετικών περιστάσεων.
4) Οι εργαζόμενοι που έχουν συμπτώματα του ιού μπορούν να ζητήσουν να μείνουν στο σπίτι και η εταιρεία είναι υποχρεωμένη να αποδεχθεί το αίτημά τους. Ανάλογα με την περίπτωση επικοινωνήστε μαζί μας για διευκρινίσεις. 
5) Συστήνεται οι γυναίκες που κυοφορούν  και κάθε υπάλληλος που ανήκει στις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού να παραμείνουν στο σπίτι.

Για να δείτε τα σχετικά Παραρτήματα πατήστε εδώ