Οδηγίες για τον Κοροvοϊό:

Ο Ρόλος και η Διαδικασία της Πρόληψης μέσα στην Επιχείρηση – Γεώργιος Ντουνιάς

Στα πλαίσια προστασίας και λήψης των απαραίτητων μέτρων για τον Κορονοϊο  COVID-19, το E-Learning του Πανεπιστημίου Αθηνών δημιούργησε μία σειρά βιντεοπαρουσιάσεων με αναλυτικές οδηγίες πρόληψης. Στην παρούσα θεματική, ο Καθηγητής Επαγγελματικής και Περιβαλλοντικής Υγείας του Τμήματος Πολιτικών Δημόσιας Υγείας της ΣΔΥ του ΠΑΔΑ και Πρόεδρος του Τμήματος Πολιτικών Δημόσιας Υγείας , Γεώργιος Ντουνιάς, αναλύει τον ρόλο και τη διαδικασία πρόληψης μέσα στην Επιχείρηση.

Για να δείτε όλα τα δημοσιεύματα σχετικά με τον Κορονοϊό πατήστε εδώ