Προϋποθέσεις συμμετοχής στα Προγράμματα Δημοσίων Υπαλλήλων.

Τα προγράμματα απευθύνονται σε υπαλλήλους/ στελέχη Δημοσίου, ΝΠΔΔ, και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και γενικά σε στελέχη που διαθέτουν πολυετή επαγγελματική εμπειρία και οι οποίοι είτε ως προϊστάμενοι είτε από θέση ευθύνης επιθυμούν να βελτιώσουν και να αναπτύξουν ικανότητες, γνώσεις και δεξιότητες με στόχο την αποτελεσματικότερη διεκπεραίωση των καθηκόντων τους και την προαγωγή σε ανώτερες θέσεις.

Ύστερα από αίτημα μας, να συμμετέχουν στα πιστοποιημένα προγράμματα και υπάλληλοι κατηγορίας ΔΕ, η απάντηση που λάβαμε από το ΕΚΔΔΑ βρίσκεται εδώ.

Συνεπώς, μπορείτε να υποβάλλετε την αίτησή σας όσοι υπάλληλοι της παραπάνω κατηγορίας ενδιαφέρεστε.