Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας Μεταξύ ΓΕΕΘΑ και Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ)

Την Τρίτη 31 Μαΐου 2022 ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος δέχθηκε στο γραφείο του τον Αντιπρύτανη Έρευνας και Δια Βίου Μάθησης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) Καθηγητή κ. Νικόλαο Βούλγαρη και τον Πρόεδρο του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του ΕΚΠΑ Καθηγητή κ. Στυλιανό Κώτσιο, λόγω της παρουσίας τους στο ΓΕΕΘΑ για την υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του ΓΕΕΘΑ και του ΕΚΠΑ.

Ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ ευχαρίστησε τους κ. κ. Καθηγητές για την επίσκεψή τους, επισημαίνοντας ότι η διαρκής σχέση των Ενόπλων Δυνάμεων με την Πανεπιστημιακή Κοινότητα σε ό,τι αφορά στην επιμόρφωση των στελεχών και οπλιτών αποτελεί προτεραιότητα για το ΓΕΕΘΑ και υποστηρίζει την αποκατάσταση αμφίδρομης επικοινωνίας και συνεργασίας στους τομείς της έρευνας και της καινοτομίας.

Το Μνημόνιο Συνεργασίας υπεγράφη παρουσία του Υπαρχηγού ΓΕΕΘΑ Αντιναύαρχου Ιωάννη Δρυμούση ΠΝ, από τον Διευθυντή Β΄ Κλάδου του ΓΕΕΘΑ Υποστράτηγο Ιωάννη Δημητρέλλο και τον Αντιπρύτανη Έρευνας και Δια Βίου Μάθησης του ΕΚΠΑ Καθηγητή κ. Νικόλαο Βούλγαρη.

Σκοπός του Μνημονίου είναι ο εμπλουτισμός των δεξιοτήτων, ικανοτήτων και γνώσεων των στελεχών και οπλιτών των Ενόπλων Δυνάμεων μέσω της συμπληρωματικής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, που παρέχεται από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του ΕΚΠΑ σε ένα σύνολο 500 προγραμμάτων κατάρτισης e-learning στην Ελληνική γλώσσα και περισσοτέρων από 45 στην Αγγλική.

Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, το εν λόγω Μνημόνιο μεταξύ άλλων περιλαμβάνει κοινά προγράμματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και κατάρτισης, καθώς και την ανάπτυξη και διάθεση ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου και ψηφιακών μαθημάτων, ενώ για τα στελέχη και τους οπλίτες των Ενόπλων Δυνάμεων προβλέπει και έκπτωση έως 30% στο κόστος παρακολούθησης των προγραμμάτων του ΕΚΠΑ.

Σχετικοί Σύνδεσμοι