ΤΡΙΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΚΡΙΣΗΣ COVID-19 - 19/3/2020

15Η ΜΕΡΑ ΚΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ 25Η ΗΜΕΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ

Από τον Καθηγητή Οικονομικών, Παναγιώτη Ε. Πετράκη και τον
Οικονομολόγο-Διδάκτορα Οικονομικών, Παντελή Χρ. Κωστή

Η μέρα 1 της κρίσης είναι η μέρα με την εμφάνιση 100 κρουσμάτων ανά 60 εκατομμύρια πληθυσμού. Για την Ελλάδα η μέρα 1 είναι όταν εμφανίστηκαν 18 κρούσματα, δηλαδή η 5η Μαρτίου 2020, για την Hubei[1] είναι η 18η Ιανουαρίου και για την Ιταλία είναι η 22η Φεβρουαρίου.

Τα στατιστικά δεδομένα της Hubei δεν παρακολουθούνται πλέον αλλά αποτελούν ένα σταθερό worst case scenario.

 

Διάγραμμα 1. Δείκτης νέων γεγονότων (νοσούντες) Ελλάδα vs Ιταλία vs Hubei

Διάγραμμα 2. Δείκτης νέων γεγονότων (νοσούντες) Ελλάδα vs Ιταλία vs Hubei (τις πρώτες 25μέρες)

Το Διάγραμμα 2 είναι μεγέθυνση του Διαγράμματος 1.

 

Διάγραμμα 3. Προβλέψεις εξέλιξης του φαινομένου όπως διαμορφώνονται την 15η μέρα της κρίσης για την Ελλάδα και 25η για την Ιταλία)

Παρατήρηση:  Η Ιταλία φαίνεται και να μην αντιδρά ικανοποιητικά αφού φαίνεται να υπερβαίνει το worst case scenario. Εμείς εξακολουθούμε να απομακρυνόμαστε από αυτό. Εάν μάλιστα η καμπύλη αναφερόταν σε θανάτους και όχι σε μολύνσεις η Ιταλία θα παρουσίαζε χειρότερη εικόνα.

 

Βασική Υπόθεση για την Κατασκευή των Προβλέψεων: Η Ιταλία ακολουθεί το μοντέλο των νέων γεγονότων της Hubei και η Ελλάδα ακολουθεί το μοντέλο των νέων γεγονότων της Ιταλίας.

 

Σχόλια:

  1. Η πραγματικότητα μέχρι σήμερα αποδεικνύει ότι η παραπάνω υπόθεση δεν είναι ορθή διότι και η Hubei και η Ιταλία και η Ελλάδα εισήγαγαν πολιτικές περιορισμού του φαινομένου σε διαφορετικές χρονικές στιγμές και με διαφορετικές ποιότητες εφαρμογής. Για αυτό εξάλλου μέχρι σήμερα οι εξελίξεις δεν είναι παρόμοιες.
  2. Οι διαφορές πολιτικής σχετίζονται με το ότι: α) το φαινόμενο ενέσκηψε (πριν αντιληφθούν οι αρχές την κρισιμότητά του) με διαφορετική ένταση, β) είτε διότι συνέβησαν τυχαία γεγονότα όπως η πρωτοχρονιά στην Κίνα, γ) είτε διότι το περιβάλλον (aging) στο οποίο έδρασε το φαινόμενο ήταν εντονότερο, δ) είτε διότι οι αυστηρές πολιτικές (social distancing) εισήχθησαν νωρίτερα, ε) είτε διότι ήταν εν γένει αποτελεσματικότερες.
  3. Με βάση τις παραπάνω παρατηρήσεις η Hubei παραμένει για εμάς πρότυπο worst – case scenario, τουλάχιστον, όσον αφορά την εξέλιξη του φαινομένου κατά την έναρξη και εξέλιξή του.

 

Διάγραμμα 4. Πρόβλεψη των νέων γεγονότων στην Ελλάδα εάν η εξέλιξη στην Ελλάδα ακολουθήσει παράλληλη εξέλιξη με το μοντέλο της Ιταλίας

Ο Πίνακας 1 περιέχει σε αριθμούς τα δεδομένα του Διαγράμματος 4.

 

Πίνακας 1. Κρούσματα ανά ημέρα (με κόκκινο είναι εκτιμήσεις)

 

Εξέλιξη του φαινομένου σύμφωνα με τα δεδομένα της 15/3/20

Εξέλιξη του φαινομένου σύμφωνα με τα δεδομένα της 17/3/20

Εξέλιξη του φαινομένου σύμφωνα με τα δεδομένα της 19/3/20

26/2/20

1

1

1

27/2/20

3

3

3

28/2/20

4

4

4

29/2/20

6

6

6

1/3/20

6

6

6

2/3/20

6

6

6

3/3/20

6

6

6

4/3/20

9

9

9

5/3/20

21

21

21

6/3/20

46

46

46

7/3/20

66

66

66

8/3/20

73

73

73

9/3/20

84

84

84

10/3/20

89

89

89

11/3/20

99

99

99

12/3/20

117

117

117

13/3/20

190

190

190

14/3/20

228

228

228

15/3/20

331

331

331

16/3/20

413

352

352

17/3/20

497

387

387

18/3/20

631

491

418

19/3/20

791

616

464

20/3/20

983

766

577

21/3/20

1088

848

639

22/3/20

1336

1041

784

23/3/20

1621

1262

951

24/3/20

1897

1477

1113

25/3/20

2272

1769

1333

26/3/20

2657

2069

1559

27/3/20

3035

2364

1781

28/3/20

3486

2715

2046

29/3/20

3616

2816

2122

30/3/20

3809

2967

2235

31/3/20

3973

3094

2331

1/4/20

4096

3190

2404

2/4/20

4178

3254

2452

3/4/20

4219

3286

2476

4/4/20

4301

3349

2524

5/4/20

4301

3349

2524

6/4/20

4342

3381

2548

7/4/20

4383

3413

2572

8/4/20

4383

3413

2572

9/4/20

4424

3445

2596

10/4/20

4465

3477

2620

11/4/20

4485

3493

2632

12/4/20

4506

3509

2644

13/4/20

4546

3541

2668

14/4/20

4587

3573

2692

15/4/20

4608

3589

2704

16/4/20

4628

3605

2716

17/4/20

4641

3614

2723

18/4/20

4653

3624

2730

19/4/20

4665

3633

2738

20/4/20

4673

3640

2742

21/4/20

4673

3640

2742

22/4/20

4673

3640

2742

23/4/20

4682

3646

2747

24/4/20

4682

3646

2747

25/4/20

4682

3646

2747

 

 

Κάθε θετική απόκλιση στους κόκκινους αριθμούς θα σημαίνει αρνητική απομάκρυνση σε σχέση με το μοντέλο εξέλιξης που περιγράφεται εδώ. Κάθε αρνητική απόκλιση θα σημαίνει βελτίωση σε σχέση με το μοντέλο εξέλιξης. Έτσι εύκολα μπορεί να αξιολογηθεί η εξέλιξη του φαινομένου.

Εξάλλου με βάση την πρόβλεψη που περιγράφεται στο Διάγραμμα 4 μπορεί να υπολογιστεί ο ρυθμός μεταβολής (αύξησης) των νέων κρουσμάτων. Τονίζεται ότι ο αρνητικός ρυθμός μεταβολής (της κανονικότητας) είναι ο βασικότερος παράγοντας πρόκλησης κοινωνικού πόνου.

 

Διάγραμμα 5. Ποσοστιαία μεταβολή κρουσμάτων στην Ελλάδα όταν η εξέλιξη του φαινομένου είναι παράλληλη με αυτή της Ιταλίας

Βασικά Σχόλια:

  1. Τονίζεται ότι η παράλληλη εξέλιξη αναφέρεται στην τάση εξέλιξης (μορφή της καμπύλης). Οι πολιτικές που εφαρμόζονται μπορούν να αλλάξουν α) το μοντέλο εξέλιξης (ν’ αλλάξει μορφή η καμπύλη), β) τα επίπεδα που κινείται, δηλαδή να μετατοπιστεί ολόκληρη η καμπύλη. Οι κινήσεις αυτές μπορούν να έχουν θετική ή αρνητικό πρόσημο για τη δημόσια υγεία.
  1. Συμπερασματικά είναι σαφές ότι η θετική απόκλιση των παρατηρήσεων οφείλεται στα διαφορετικά χρονικά υποδείγματα των πολιτικών αντιμετώπισης που εφαρμόστηκαν. Σε γενικές γραμμές οι αυστηρές πολιτικές εφαρμόστηκαν στην Ελλάδα την 8η μέρα από την 5η Μαρτίου) ενώ στην Ιταλία την 19η από την 22 Φεβρουαρίου.
  1. Με βάση τα ευρήματα αυτά η χειρότερη περίοδος κοινωνικού πόνου για την Ελλάδα είναι το διάστημα που περιλαμβάνεται μέχρι το τέλος αυτής της εβδομάδας ενώ εκτείνεται μέχρι την πρώτη βδομάδα του Απριλίου επειδή οι αριθμοί των νέων κρουσμάτων θα είναι μεγάλοι αν και ο ρυθμός μεγέθυνσής τους θα μειώνεται (βλέπε Διάγραμμα 5).
  1. Συμπέρασμα: Οι αυστηρές πολιτικές που εφαρμόζονται στην Ελλάδα έχουν θετικά αποτελέσματα. Όσο μεγαλύτερος είναι ο βραχυχρόνιος «κοινωνικός πόνος» από τα μέτρα που λαμβάνονται τόσο μικρότερος θα είναι ο μεσομακροπρόθεσμος κοινωνικός πόνος για την κοινωνία και την οικονομία.
  1. Από σήμερα θα παρακολουθούμε την εξέλιξη του φαινομένου επίσης στην Γαλλία, Γερμανία, Ισπανία, Ενωμένο Βασίλειο, και ΗΠΑ (Διάγραμμα 6). Προσέξτε την αρνητική εξέλιξη στην Ισπανία.

 

Διάγραμμα 6. Δείκτης Νέων Κρουσμάτων σε Βασικές Οικονομίες.

Σημείωση: Η μέρα 1 είναι η μέρα με την εμφάνιση 100 κρουσμάτων ανά 60 εκατομμύρια πληθυσμού. Για την Ιταλία η μέρα αυτή είναι η 24η Φεβρουαρίου, για τις Γαλλία, Γερμανία και Ισπανία η 3η Μαρτίου, για το Ην. Βασίλειο η 6η Μαρτίου και για τις ΗΠΑ η 11η Μαρτίου.

Σημαντική Σημείωση:

Στα στοιχεία που παρουσιάζονται περιλαμβάνονται μόνο τα κρούσματα που ανακοινώνονται επισήμως. Γνωρίζουμε πολύ καλά, και το γνωρίζουμε από τις πρώτες ημέρες της Hubei, ότι τον πραγματικό αριθμό περιστατικών είναι περίπου δέκα φορές περισσότερα. Όμως αυτό ισχύει για όλον τον κόσμο. Συνεπώς, ακόμα και εάν χρησιμοποιούσαμε τον πραγματικό αριθμό των περιστατικών, η κατεύθυνση των συμπερασμάτων δε θα άλλαζε παρόλο που όλες οι καμπύλες θα είχαν αυξημένα επίπεδα αναφοράς.

            Επιπροσθέτως έχει διαπιστωθεί ότι τα κρούσματα που ενδιαφέρουν είναι αυτά για τα οποία υπάρχουν επίσημες αναφορές αφού η ανακοίνωσή τους γενικά θεωρείται ως πρώτο βήμα πριν αρχίσουν να επιβαρύνουν το σύστημα υγείας που είναι το σοβαρότερο άμεσο κοινωνικό πρόβλημα.

 

Σημείωση: Το παρόν δεν περιέχει νέες ιατρικές ή υγειονομικές ή επιδημολογικές πληροφορίες παρά μόνο στατιστικά δεδομένα. Συντάσσεται για την ανίχνευση της εξέλιξης της κρίσης για να αντληθούν πληροφορίες οικονομικού και επιχειρηματικού χαρακτήρα.

 

[1] Η Hubei είναι επαρχία της Κίνας με 57 εκατ. πληθυσμό. Βρέθηκε στο επίκεντρο της κρίσης του κορωναϊού. Η Wuhan είναι πόλη της Hubei.