Δημιουργική Γραφή - Επιμέλεια Κειμένων

Η κατεύθυνση παρέχει προγράμματα για όσους ενδιαφέρονται να ασχοληθούν με τον κλάδο της επιμέλειας και διόρθωσης κειμένου ή να δοκιμαστούν στην δημιουργική γραφή μέσα από παραδείγματα και πρακτικές ασκήσεις. Μέσα από τα μαθήματα οι εκπαιδευόμενοι σταδιακά θα εξοικειωθούν με τα διαφορετικά είδη γραφής και τις επιμέρους ιδιαιτερότητές τους.