Ανάπτυξη Διαπραγματευτικών Δεξιοτήτων

Η επιτυχής ολοκλήρωση του προγράμματος οδηγεί στη χορήγηση Βεβαίωσης Πιστοποίησης

Πληροφοριες Προγραμματος

Διαρκεια:
6 Μήνες (252 ώρες)

Πληροφοριες Προγραμματος

Διαρκεια:
6 Μήνες (252 ώρες)

Εισαγωγή

Σκοπός του προγράμματος είναι η βελτίωση προσωπικών δεξιοτήτων για την ουσιαστικότερη και εποικοδομητικότερη επικοινωνία, τη συνεργασία στο εργασιακό και γενικότερο περιβάλλον, καθώς και τη διαχείριση των εργασιακών συγκρούσεων μέσα από την ανάπτυξη των διαπραγματευτικών ικανοτήτων.


Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι εκπαιδευόμενοι θα:

 • γνωρίζουν τις λειτουργίες την εποικοδομητικής επικοινωνίας
 • έχουν κατανοήσει τη διαδικασία μίας ολοκληρωμένης τηλεφωνικής, ηλεκτρονικής και γραπτής επικοινωνίας
 • μπορούν να διαχειρίζονται τον προφορικό λόγο θέτοντας κατάλληλες ερωτήσεις για την εξαγωγή συμπερασμάτων
 • είναι ενεργητικοί ακροατές και θα μπορούν να κατανοούν τον συνομιλητή
 • μπορούν να συνεργάζονται εποικοδομητικά μέσα σε μία ομάδα
 • γνωρίζουν τις μεθόδους υποκίνησης στο εργασιακό περιβάλλον
 • έχουν αναπτύξει την ικανότητα να αποκτούν κίνητρα για επαγγελματική ικανοποίηση
 • έχουν αναπτύξει το προσωπικό στυλ των διαπραγματεύσεων
 • μπορούν να διαχειριστούν μία κρίση στο εργασιακό περιβάλλον
 • γνωρίζουν τις προϋποθέσεις για αλλαγές στο εργασιακό χώρο

Απώτερος σκοπός του προγράμματος είναι η βελτίωση και η ανάπτυξη δεξιοτήτων που θα βελτιώσουν τις ανθρώπινες σχέσεις στο εργασιακό περιβάλλον και θα επιτρέψουν την αποτελεσματικότερη διεκπεραίωση καθηκόντων τους, καθώς και την αποδοτικότερη λειτουργία ενός οργανισμού. 

Μαθήματα Προγράμματος

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τα εξής μαθήματα:

 • Η Διοίκηση ενός Οργανισμού – Εισαγωγικές Έννοιες
 • Ο Προγραμματισμός σε έναν Οργανισμό - Οι Λειτουργίες της Οργάνωσης και της Διοίκησης
 • Επιχειρησιακή Δομή και Οργάνωση
 • Η Δραστηριότητα του Ελέγχου
 • Η Έννοια του Κινήτρου
 • Η Φύση των Groups και η Συμπεριφορά μέσα σε αυτά
 • Η Ηγεσία: Εισαγωγικές Έννοιες και Ορισμοί
 • Επισκόπηση Θεωριών του Ηγέτη (leadership theories)
 • Η Ηγετική Συμπεριφορά
 • Απόφαση Διοίκησης
 • Λήψη Αποφάσεων και Διοίκηση
 • Παράγοντες που επηρεάζουν τη Λήψη Αποφάσεων
 • Λήψη Αποφάσεων: Μέθοδοι και Προκαταλήψεις
 • Αναλυτική Νοημοσύνη και Συνθήκες Αβεβαιότητας
 • Ανάπτυξη Διαπραγματευτικών Ικανοτήτων Ι
 • Ανάπτυξη Διαπραγματευτικών Ικανοτήτων ΙΙ
 • Οργανωσιακή Συμπεριφορά
 • Burn out
 • Αναγκαιότητα & Προϋποθέσεις για Αλλαγή και Ανάπτυξη στο Χώρο Εργασίας
 • Τεχνικές και Τρόποι Παρέμβασης
 • Οργανωτική Κουλτούρα και Αλλαγή
 • Διοίκηση και Οργανωτική Κουλτούρα
 • Ανάπτυξη Διαπραγματευτικής Ικανότητας
 • Προσωπικό Στυλ Διαπραγματεύσεων
 • Σύγκρουση και Διαπραγμάτευση
 • Ανταγωνισμός και Μορφή Σύγκρουσης
 • Κρίση και Διαχείριση
 • Αποτελεσματική Διαχείριση Κρίσεων
 • Βασικές Αρχές Επικοινωνίας Ι
 • Βασικές Αρχές Επικοινωνίας ΙΙ
 • Επικοινωνία με Σώμα, Βλέμμα, Κίνηση, Φωνή
 • Κατανοώντας ο ένας τον άλλον
 • Ενεργητική Ακρόαση
 • Περί της Διαπραγμάτευσης με τον Πολίτη (Πελάτη)
 • Τα Στάδια μιας Αποτελεσματικής Διαπραγμάτευσης
 • Οι Κανόνες της Ορθολογικής Διαπραγμάτευσης
 • Κοινά Σφάλματα στις Διαπραγματεύσεις
 • Η Εργασιακή Συμπεριφορά ως Φορέας Διαμόρφωσης της Διαπροσωπικής Επικοινωνίας στο Χώρο Εργασίας
 • Φραγμοί της Διαπροσωπικής Επικοινωνίας στο Χώρο Εργασίας
 • Δεξιότητες και Τεχνικές για Αποτελεσματική Διαπροσωπική Επικοινωνία στον Εργασιακό Χώρο
 • Ανάπτυξη Ικανοτήτων Παρουσίασης Ι
 • Ανάπτυξη Ικανοτήτων Παρουσίασης ΙΙ
certificates decoration

Πιστοποιητικά Προγράμματος

Δείτε δείγμα του χορηγούμενου Πιστοποιητικού

Πότε λήγει η Ειδική Έκπτωση;

Το πρόγραμμα δεν είναι διαθέσιμο.

Κόστος Προγράμματος

Εκπτώσεις έως 40% στα δίδακτρα των Προγραμμάτων. Δυνατότητα αποπληρωμής σε 10 μηνιαίες δόσεις.

Ανταποκρινόμενοι στις ανάγκες και στα νέα δεδομένα που έχουν προκύψει στην κοινωνία λόγω περιορισμού στο διαθέσιμο εισόδημα, παρέχουμε σε όλους ειδική έκπτωση 15% στα δίδακτρα για αιτήσεις από 7/12/2023 έως και 7/01/2024 & προεγγραφή με 80€. Η εν λόγω έκπτωση εφαρμόζεται επί του συνόλου των διδάκτρων εφόσον, έχουν αφαιρεθεί τυχόν άλλες εκπτώσεις.

Παράλληλα, ισχύει εκπτωτική πολιτική για Ανέργους (30%), Κατόχους Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων (30%), ΑΜΕΑ (25%), Πολύτεκνους (20%), κ.ά. Δείτε στον παρακάτω πίνακα πως διαμορφώνονται τα δίδακτρα για κάθε ομάδα που δικαιούται έκπτωση.

Για αιτήσεις που έχουν υποβληθεί στον 80_81 κύκλο σπουδών από 30/10/2023 μέχρι και 06/12/2023 ισχύει έκπτωση 15% λόγω early entry. Η εγγραφή στο πλαίσιο της έγκαιρης προκράτησης θέσης, κατοχυρώνεται με καταβολή μέρους των διδάκτρων ύψους 80 ευρώ. Η αποπληρωμή του υπόλοιπου ποσού γίνεται σε δόσεις κατά τη διάρκεια του προγράμματος.

Η έκπτωση λόγω early entry εφαρμόζεται επί του συνόλου των διδάκτρων εφόσον έχουν αφαιρεθεί τυχόν άλλες εκπτώσεις.

Για τη χορήγηση του πιστοποιητικού είναι απαραίτητη η αποπληρωμή του συνόλου των διδάκτρων.

Δίδακτρα Προγραμμάτων
Διάρκεια (μήνες) 6
Δίδακτρα (σε δόσεις) 350 298 €
Αριθμός δόσεων 3
Ποσό δόσης 117 99 €
Δίδακτρα (εφάπαξ) 333 283 €
Δίδακτρα με έκπτωση
Έκπτωση 15% 20% 25% 30%
Δίδακτρα 298 253 € 280 238 € 263 224 € 245 208 €
Δόση 99 84 € 94 80 € 88 75 € 82 70 €
Εκπτωτική Πολιτική

Το E-Learning του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Ε.Κ.Π.Α., στο πλαίσιο του μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα της παροχής αυτοχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων εξ αποστάσεως επιμόρφωσης, εφαρμόζει ειδική εκπτωτική πολιτική για συγκεκριμένες κατηγορίες εκπαιδευόμενων. Αναφορικά με τους όρους χορήγησης εκπτώσεων και την εταιρική εκπτωτική πολιτική δείτε περισσότερα εδώ.

Κατηγορίες εκπαιδευόμενων που δικαιούνται έκπτωση στα δίδακτρα