Ανάπτυξη Εφαρμογών στο Υπολογιστικό Νέφος της Amazon

Κατεύθυνση: Web Development

Απονέμεται Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης
 

Έναρξη Μαθημάτων 20/5/2024

Πληροφοριες Προγραμματος

Προθεσμια Υποβολης Αιτησεων:
13/5/2024
Εναρξη Μαθηματων:
20/5/2024
Διαρκεια:
3 Μήνες (87 ώρες)

Πληροφοριες Προγραμματος

Προθεσμια Υποβολης Αιτησεων:
13/5/2024
Εναρξη Μαθηματων:
20/5/2024
Διαρκεια:
3 Μήνες (87 ώρες)
Έναρξη Μαθημάτων
20/5/2024

Εισαγωγή

Σκοπός του προγράμματος είναι η εξοικείωση των εκπαιδευόμενων με το μοντέλο του υπολογιστικού νέφους και τα οφέλη που αυτό προσφέρει, ιδιαίτερα όσον αφορά τη μείωση κόστους και την ευελιξία στη διαχείριση πόρων και υπηρεσιών. Ειδικότερα, το πρόγραμμα φιλοδοξεί να εφοδιάσει τους/τις συμμετέχοντες/ουσες με τις απαραίτητες γνώσεις σχετικά με την ανάπτυξη (πλαίσιο Jersey) και δοκιμή (πλαίσιο REST-Assured), μέσω της Java, REST υπηρεσιών για την ολοκλήρωση της λειτουργικότητας μίας εφαρμογής παγκοσμίου ιστού, καθώς και με τους τρόπους που η διάταξη των εφαρμογών αυτών μπορεί να υλοποιηθεί στο υπολογιστικό νέφος της Amazon. Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση σε θέματα κατανεμημένης διάταξης εφαρμογών, μέσω της ανάδειξης της τεχνολογίας Docker για τη διαχείριση containers (δοχείων) που αντιστοιχούν στα συστατικά μέρη των εφαρμογών αυτών, καθώς και της ανάλυσης σχετικών υπηρεσιών και μηχανών ενορχήστρωσης containers κατά μήκος πολλαπλών πόρων της Amazon (Kubernetes, AWS EKS). Επιπρόσθετα, οι εκπαιδευόμενοι θα διδαχθούν τρόπους με τους οποίους μπορεί να γίνει η διαχείριση των υποκείμενων πόρων υπολογιστικού νέφους μίας εφαρμογής, τόσο χειρωνακτικά όσο και αυτοματοποιημένα, μέσω της χρήσης σχετικών APIs (AWS SDK). Τέλος, για εκείνους τους εκπαιδευόμενους που δεν γνωρίζουν την Java, το πρόγραμμα περιλαμβάνει ένα σύντομο αλλά περιεκτικό μάθημα για την εισαγωγή στον αντικειμενοστρεφή προγραμματισμό με την Java. Το μάθημα αυτό δεν καλύπτει μόνο βασικές έννοιες και θέματα του αντικειμενοστρεφούς προγραμματισμού στην Java αλλά και τη χρήση της Java και της SQL για τη διαχείριση της πληροφορίας μίας εφαρμογής, σε υποκείμενες σχεσιακές βάσεις δεδομένων.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε απόφοιτους Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης/ΤΕΙ της ημεδαπής και της αλλοδαπής, καθώς και σε απόφοιτους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με συναφή στο αντικείμενο εργασιακή εμπειρία. Αναλυτικότερα το πρόγραμμα απευθύνεται σε στελέχη επιχειρήσεων και ειδικότερα προγραμματιστές καθώς και σε προσωπικό IT τόσο επιχειρήσεων όσο και δημόσιων οργανισμών.
Για την συμμετοχή στο πρόγραμμα, δεν απαιτούνται ειδικές γνώσεις σε θέματα υπολογιστικού νέφους ή προγραμματισμού.
 

Μαθήματα Προγράμματος

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τα εξής μαθήματα:

 • Java I
 • Java II
 • Βάσεις Δεδομένων και Java
 • Χαρακτηριστικά, Αρχιτεκτονικές και Τεχνολογίες Μοντέρνων Εφαρμογών Παγκοσμίου Ιστού
 • Υπηρεσιο-Κεντρική Αρχιτεκτονική και Πλαίσιο Jersey
 • Πλαίσιο Maven για την Αυτοματοποίηση της Κατασκευής και Δοκιμής Εφαρμογών
 • Δοκιμή Υπηρεσιών REST μέσω Πλαισίων JUnit και Rest-Assured
 • Υπολογιστικό Νέφος και Μικρο-Υπηρεσίες
 • Χειρωνακτική Διαχείριση Πόρων Εφαρμογών στο Υπολογιστικό Νέφος της Amazon
 • Αυτοματοποίηση Διαχείρισης Πόρων μέσω του AWS SDK
 • Το Πλαίσιο Docker για την Κατασκευή και Διαχείριση Δοχείων
 • Τοπική Ενορχήστρωση Δοχείων μέσω του Docker-Compose
 • Kubernetes I: Χαρακτηριστικά, Αρχιτεκτονική, Διαμόρφωση και Εγκατάσταση
 • Kubernetes II: Φόρτοι Εργασίας, Υπηρεσίες, Δικτύωση και Πλαίσιο Mini-Kube
 • Υπηρεσίες EKS & Fargate για την Ενορχήστρωση Δοχείων Εφαρμογών στην AWS

Κόστος Προγράμματος

Ανταποκρινόμενοι στις ανάγκες και στα νέα δεδομένα που έχουν προκύψει στην κοινωνία λόγω περιορισμού στο διαθέσιμο εισόδημα, παρέχουμε σε όλους ειδική έκπτωση 15% στα δίδακτρα για αιτήσεις από 27/03/2024 έως και 13/05/2024 & προεγγραφή με 80€. Η εν λόγω έκπτωση εφαρμόζεται επί του συνόλου των διδάκτρων εφόσον, έχουν αφαιρεθεί τυχόν άλλες εκπτώσεις.

Παράλληλα, ισχύει εκπτωτική πολιτική για Ανέργους (30%), Κατόχους Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων (30%), ΑΜΕΑ (25%), Πολύτεκνους (20%), κ.ά. Δείτε στον παρακάτω πίνακα πως διαμορφώνονται τα δίδακτρα για κάθε ομάδα που δικαιούται έκπτωση.

Για αιτήσεις που έχουν υποβληθεί στον 82 κύκλο σπουδών από 13/02/2024 μέχρι και 26/03/2024 ισχύει έκπτωση 15% λόγω early entry. Η εγγραφή στο πλαίσιο της έγκαιρης προκράτησης θέσης, κατοχυρώνεται με καταβολή μέρους των διδάκτρων ύψους 80 ευρώ. Η αποπληρωμή του υπόλοιπου ποσού γίνεται σε δόσεις κατά τη διάρκεια του προγράμματος.

Η έκπτωση λόγω early entry εφαρμόζεται επί του συνόλου των διδάκτρων εφόσον έχουν αφαιρεθεί τυχόν άλλες εκπτώσεις.

Για τη χορήγηση του πιστοποιητικού είναι απαραίτητη η αποπληρωμή του συνόλου των διδάκτρων.

Δίδακτρα Προγραμμάτων
Διάρκεια (μήνες) 3
Δίδακτρα (σε δόσεις) 300 255 €
Αριθμός δόσεων 3
Ποσό δόσης 100 85 €
Δίδακτρα (εφάπαξ) 285 242 €
Δίδακτρα με έκπτωση
Έκπτωση 15% 20% 25% 30%
Δίδακτρα 255 217 € 240 204 € 225 191 € 210 179 €
Δόση 85 72 € 80 68 € 75 64 € 70 60 €
Εκπτωτική Πολιτική

Το E-Learning του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Ε.Κ.Π.Α., στο πλαίσιο του μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα της παροχής αυτοχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων εξ αποστάσεως επιμόρφωσης, εφαρμόζει ειδική εκπτωτική πολιτική για συγκεκριμένες κατηγορίες εκπαιδευόμενων. Αναφορικά με τους όρους χορήγησης εκπτώσεων και την εταιρική εκπτωτική πολιτική δείτε περισσότερα εδώ.

Κατηγορίες εκπαιδευόμενων που δικαιούνται έκπτωση στα δίδακτρα

Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος Προγράμματος

Στοιχεία Ακαδημαϊκού Υπευθύνου

Σκιάνης Χαράλαμπος
Σκιανης Χαραλαμπος
Καθηγητής, Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων, Πανεπιστήμιο Αιγαίου
certificates decoration

Πιστοποιητικά Προγράμματος

Δείτε δείγμα του χορηγούμενου Πιστοποιητικού

Πότε λήγει η Ειδική Έκπτωση;

Απομένουν 30 μέρες για τη λήξη της Ειδικής Έκπτωσης