Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού: Μηχανισμοί και Διεργασίες Λήψης Αποφάσεων

Απονέμεται Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης
 

Έναρξη Μαθημάτων 21/10/2024

Πληροφοριες Προγραμματος

Προθεσμια Υποβολης Αιτησεων:
11/10/2024
Εναρξη Μαθηματων:
21/10/2024
Διαρκεια:
3 Μήνες (70 ώρες)

Πληροφοριες Προγραμματος

Προθεσμια Υποβολης Αιτησεων:
11/10/2024
Εναρξη Μαθηματων:
21/10/2024
Διαρκεια:
3 Μήνες (70 ώρες)
Έναρξη Μαθημάτων
21/10/2024

Βίντεο Προγράμματος

Παρακολουθήστε το σχετικό βίντεο για το Πρόγραμμα

Εισαγωγή

Σκοπός του προγράμματος είναι να εισαγάγει τους/τις εκπαιδευόμενους/ες στην κουλτούρα της συνεχούς επαγγελματικής ανάπτυξης, προκειμένου να είναι σε θέση να διεκδικήσουν, να διατηρήσουν και να αναβαθμίσουν τη θέση τους στο σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον, που χαρακτηρίζεται από συνεχείς και απρόβλεπτες αλλαγές. Δίνεται έμφαση στην ενδυνάμωση των προσωπικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων, με στόχο τη διεκδίκηση θετικού ρόλου στην εργασιακή ομάδα, την ενεργή συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων, την ανάπτυξη δικτύων, την αντιμετώπιση κρίσεων και την επίλυση συγκρούσεων που προκύπτουν στην πορεία της επαγγελματικής ζωής. Το πρόγραμμα παρέχει τη δυνατότητα στους/στις συμμετέχοντες/ουσες να αναπτύξουν το εύρος των γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων τους, ώστε να αντιμετωπίζουν με επιτυχία τις προκλήσεις και τις απειλές και να αξιοποιούν τις ευκαιρίες και τις δυνατότητες που αναδεικνύονται στους οργανισμούς και στις επιχειρήσεις. 

Μέσα από το απαραίτητο θεωρητικό πλαίσιο και τα συμμετοχικά μαθησιακά εργαλεία, καθώς και μέσα από παραδείγματα και μελέτες περίπτωσης, οι συμμετέχοντες/ουσες θα εξοικειωθούν με τις κεντρικές έννοιες που σχετίζονται με την ενδυνάμωση, αλλά κυρίως θα είναι σε θέση να τις εφαρμόσουν άμεσα. Τέλος, οι εκπαιδευόμενοι/ες θα αποκτήσουν τα κατάλληλα ερεθίσματα, ώστε να συνεχίσουν και μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος να αναζητούν τρόπους συνεχούς επαγγελματικής και προσωπικής ενδυνάμωσης και βελτίωσης των δεξιοτήτων τους.

Μαθήματα Προγράμματος

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τα εξής μαθήματα:

 • Αξιοποίηση Ανθρώπινου Δυναμικού
 • Πλήρης και Μερική Απαξίωση του Ανθρώπινου Δυναμικού
 • Ανθρώπινο Δυναμικό και Διακρίσεις: Φύλο, Ηλικία, Εκπαιδευτικό Επίπεδο
 • Ανθρώπινο Δυναμικό και Θέση στην Επιχείρηση - Περιγραφή Ρόλων Εργασίας
 • Η Διαμόρφωση της Κουλτούρας των Οργανισμών -Εργασιακές Αξίες
 • Η Δυναμική των Ομάδων και η Σχέση Ισχύος και Ευθύνης
 • Ηγεσία, Ανεπαρκής Ηγεσία και Παθολογία στους Οργανισμούς
 • Mobbing στο Χώρο Εργασίας
 • Σεξουαλική Παρενόχληση στο Χώρο Εργασίας
 • Οργανισμοί Μάθησης και Αλλαγής
 • Έρευνα Δράσης και T Groups
 • Συμμετοχικά εργαλεία και Λήψη Αποφάσεων
 • Η Αξιολόγηση των 360 Mοιρών
 • Εφαρμογές σε Μεικτά Περιβάλλοντα

Κόστος Προγράμματος

Εκπτώσεις έως 40% στα δίδακτρα των Προγραμμάτων. Δυνατότητα αποπληρωμής σε 10 μηνιαίες δόσεις.

Προεγγραφή με 80€ για αιτήσεις έως 26/08/2024 και 15% έκπτωση σε όλους λόγω early entry.

Ανταποκρινόμενοι στις ανάγκες και στα νέα δεδομένα που έχουν προκύψει στην κοινωνία λόγω της ενεργειακής κρίσης και του περιορισμού στο διαθέσιμο εισόδημα, παρέχουμε σε όλους διευκολύνσεις και παρατάσεις ως προς την πληρωμή των διδάκτρων τους σε συνεννόηση με τη Γραμματεία. Αυτό σημαίνει στην πράξη, ότι πέραν του ποσού της εγγραφής σας το υπολειπόμενο ποσό των διδάκτρων, δύναται να καταβληθεί σε μηνιαίες δόσεις που σας εξυπηρετούν μέχρι τη λήξη του Προγράμματός σας.

Παράλληλα, ισχύει εκπτωτική πολιτική για Ανέργους (30%), Κατόχους Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων (30%), ΑΜΕΑ (25%), Πολύτεκνους (20%), κ.ά. Δείτε στον παρακάτω πίνακα πως διαμορφώνονται τα δίδακτρα για κάθε ομάδα που δικαιούται έκπτωση.

Για αιτήσεις που έχουν υποβληθεί στον 83_84 κύκλο σπουδών από 28/05/2024 μέχρι και 26/08/2024 ισχύει έκπτωση 15% λόγω early entry. Η εγγραφή στο πλαίσιο της έγκαιρης προκράτησης θέσης, κατοχυρώνεται με καταβολή μέρους των διδάκτρων ύψους 80 ευρώ. Η αποπληρωμή του υπόλοιπου ποσού γίνεται σε δόσεις κατά τη διάρκεια του προγράμματος.

Η έκπτωση λόγω early entry εφαρμόζεται επί του συνόλου των διδάκτρων εφόσον έχουν αφαιρεθεί τυχόν άλλες εκπτώσεις.

Για τη χορήγηση του πιστοποιητικού είναι απαραίτητη η αποπληρωμή του συνόλου των διδάκτρων.

Δίδακτρα Προγραμμάτων
Διάρκεια (μήνες) 3
Δίδακτρα (σε δόσεις) 380 323 €
Αριθμός δόσεων 3
Ποσό δόσης 127 108 €
Δίδακτρα (εφάπαξ) 360 306 €
Δίδακτρα με έκπτωση
Έκπτωση 15% 20% 25% 30%
Δίδακτρα 323 275 € 304 258 € 285 242 € 266 226 €
Δόση 108 92 € 102 87 € 95 81 € 89 76 €
Εκπτωτική Πολιτική

Το E-Learning του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Ε.Κ.Π.Α., στο πλαίσιο του μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα της παροχής αυτοχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων εξ αποστάσεως επιμόρφωσης, εφαρμόζει ειδική εκπτωτική πολιτική για συγκεκριμένες κατηγορίες εκπαιδευόμενων. Αναφορικά με τους όρους χορήγησης εκπτώσεων και την εταιρική εκπτωτική πολιτική δείτε περισσότερα εδώ.

Κατηγορίες εκπαιδευόμενων που δικαιούνται έκπτωση στα δίδακτρα

Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος Προγράμματος

Στοιχεία Ακαδημαϊκού Υπευθύνου

Τσιμπουκλή Άννα
Τσιμπουκλη Αννα
Επίκουρη Καθηγήτρια Διά Βίου Μάθησης, Δυναμικής Ομάδας και Εκπαίδευσης Ενηλίκων, ΠΤΔΕ, Σχολή Επιστημών της Αγωγής, ΕΚΠΑ

Συντελεστές Προγράμματος

Στοιχεία Συντελεστών του Προγράμματος

Ευστράτογλου Άγγελος
Ευστρατογλου Αγγελος
Δρ. Οικονομικών της Εργασίας, Επιστημονικός Συνεργάτης ΙΝΕ / ΓΣΕΕ
Συγγραφέας
certificates decoration

Πιστοποιητικά Προγράμματος

Δείτε δείγμα του χορηγούμενου Πιστοποιητικού

Πότε λήγει το Early Entry;

Απομένουν 37 μέρες για τη λήξη του Early Entry