Διαπολιτισμική Μάθηση και Δεξιότητες

Απονέμεται Πιστοποιητικό Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης

Μοριοδοτούμενο Πρόγραμμα

Έναρξη Μαθημάτων 20/5/2024

Πληροφοριες Προγραμματος

Προθεσμια Υποβολης Αιτησεων:
13/5/2024
Εναρξη Μαθηματων:
20/5/2024
Διαρκεια:
9 Μήνες (455 ώρες)

Πληροφοριες Προγραμματος

Προθεσμια Υποβολης Αιτησεων:
13/5/2024
Εναρξη Μαθηματων:
20/5/2024
Διαρκεια:
9 Μήνες (455 ώρες)
Έναρξη Μαθημάτων
20/5/2024

Παρέχεται επιπλέον 15% Έκπτωση σε Εκπαιδευτικούς, στα Προγράμματα των Κατευθύνσεων Παιδαγωγικών και Ειδικής Αγωγής.

Δίδακτρα για εκπαιδευτικούς: 326€ 

Εισαγωγή

Στο πλαίσιο του συγκεκριμένου προγράμματος, αφού αποτυπωθούν τα χαρακτηριστικά της νέας κοινωνικής και εκπαιδευτικής πραγματικότητας και αποσαφηνιστούν οι βασικές αρχές της διαπολιτισμικής μάθησης, παρουσιάζονται οι δεξιότητες που είναι απαραίτητες να αναπτυχθούν από τους μαθητές ώστε να αποτελέσουν τους αυριανούς πολίτες μιας πολυπολιτισμικής κοινωνίας με υψηλό βαθμό εθνικής και πολιτισμικής διαφοροποίησης: η ενσυναισθητική κατανόηση, ο σεβασμός στη διαφορετικότητα, η ικανότητα διαπολιτισμικής επικοινωνίας, η διαλογική ικανότητα, η διαπραγμάτευση, η επίλυση διαπολιτισμικών διαφορών. Επιπλέον, το πρόγραμμα δίνει έμφαση στην καλλιέργεια αξιών και στην ενίσχυση συμπεριφορών που σχετίζονται με τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου, τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την εκπαίδευση για κοινωνική δικαιοσύνη.
Αυτό που χαρακτηρίζει το συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι η αξιοποίηση της θεωρίας κυρίως ως μέσο για την ανάπτυξη ενός πραξιακού προσανατολισμού, ο οποίος εντοπίζεται στην παρουσίαση δραστηριοτήτων και στρατηγικών διδασκαλίας με τη μορφή εργαστηρίων.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε:

 • εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (δημόσιας και ιδιωτικής),
 • στελέχη της εκπαίδευσης,
 • απόφοιτους Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στην Εκπαίδευση των Μεταναστών και των Προσφύγων,
 • απόφοιτους μεταπτυχιακών προγραμμάτων, οι οποίοι ενδιαφέρονται να ασχοληθούν με την Εκπαίδευση των Μεταναστών και των Προσφύγων,
 • κοινωνιολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς, οι οποίοι επιθυμούν να επιμορφωθούν σε θέματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης με στόχο τη δυναμική τους ένταξη σε προσφυγικές δομές και «Κέντρα Φιλοξενίας Αιτούντων Άσυλο»,
 • όποιον ενδιαφέρεται να επιμορφωθεί σε θέματα που αφορούν την ετερότητα, την κοινωνική της παρουσία και την εκπαιδευτική της διαχείριση.

Προαπαιτούμενα: Απαιτείται Πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Μοριοδότηση

Η επιτυχής παρακολούθηση και ολοκλήρωση του προγράμματος «Διαπολιτισμική Μάθηση και Δεξιότητες» εξασφαλίζει:

 • δύο (2) μόρια σε υποψήφιους για διορισμό ως μόνιμοι εκπαιδευτικοί στην γενική εκπαίδευση, την ειδική αγωγή και το ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του ν. 4589/  2019 (ΦΕΚ  13, Α',  29.01.2019)
 • δύο (2) μόρια σε υποψήφιους για διορισμό ως αναπληρωτές εκπαιδευτικοί και ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό, με το σύστημα του ΑΣΕΠ, Κεφάλαιο Ε’ του ν. 4589/2019 (ΦΕΚ 13, Α’, 29.01.2019)
 • δέκα (10) μόρια για προσλήψεις εκπαιδευτικών των κατηγοριών TE και ΔΕ της Γενικής Εκπαίδευσης και της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) σύμφωνα με την υπ’ αρ. Υπουργική Απόφαση 48190/E1 (ΦΕΚ 1088, Β’, 2.04.2019)
 • ένα (1) και έως δύο (2) μόρια στην επιλογή στελεχών εκπαίδευσης σύμφωνα με τον ν. 4823/2021 (ΦΕΚ 136, Α’, 3.08.2021)

Μαθήματα Προγράμματος

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τα εξής μαθήματα:

 • Μοντέλα Εκπαιδευτικής Διαχείρισης της Ετερότητας
 • Βασικές Αρχές της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης
 • Διαπολιτισμική Εκπαίδευση, Προγράμματα Διδασκαλίας και Σχολικά Εγχειρίδια
 • H Πολυπολιτισμική Τάξη και η Δυναμική της. Διαπροσωπικές σχέσεις και Κοινωνική Αλληλεπίδραση
 • Διαπολιτισμική Ικανότητα και Διαπολιτισμικά Ικανός Εκπαιδευτικός
 • Εννοιολογική Οριοθέτηση
 • Λήψη Αποφάσεων και Επίλυση Προβλημάτων
 • Δημιουργική και Κριτική Σκέψη
 • Επικοινωνία και Δεξιότητες Διαπροσωπικών Σχέσεων
 • Αυτοεπίγνωση και Ενσυναίσθηση
 • Διαχείριση των Συναισθημάτων και του Στρες
 • Στρατηγικές Διδασκαλίας των Δεξιοτήτων
 • Πολιτισμός. Εννοιολογική Διασαφήνιση
 • Η Επίδραση του Πολιτισμού
 • Εργαστήριο Δραστηριοτήτων για την Κατανόηση της Επίδρασης του Πολιτισμού
 • Προσωπική και Κοινωνική Ταυτότητα
 • Πολλαπλές και Υβριδικές Ταυτότητες
 • Εργαστήριο Δραστηριοτήτων για την Ανάπτυξη της Έννοιας της Ταυτότητας
 • Εμείς και οι Άλλοι. Προσδιορίζοντας την Έννοια της Ετερότητας
 • Η Ανεκτικότητα απέναντι στο Διαφορετικό
 • Εργαστήριο Δραστηριοτήτων για την Ανάπτυξη του Σεβασμού στη Διαφορετικότητα
 • Η Συναισθηματική Νοημοσύνη και η Ενσυναίσθηση
 • Η Ενσυναίσθηση στην Διαπολιτισμική Εκπαίδευση
 • Εργαστήριο Δραστηριοτήτων για την Ανάπτυξη της Ενσυναίσθησης
 • Η Επικοινωνία στη Σχολική Τάξη
 • Διαπολιτισμική Επικοινωνία
 • Εργαστήριο Δραστηριοτήτων για την Ανάπτυξη της Διαπολιτισμικής Επικοινωνίας
 • Ο Διάλογος στη Σχολική Τάξη
 • Η Ανάπτυξη των Επιχειρημάτων ως Μέσο Αποδόμησης Στερεοτύπων
 • Εργαστήριο Δραστηριοτήτων για την Ανάπτυξη της Ικανότητας Διαπραγμάτευσης και Συμμετοχής σε Διαλογικές Συζητήσεις
 • Η Έννοια της Σύγκρουσης στο Σχολείο
 • Οι Μαθητές ως Διαμεσολαβητές Επίλυσης Διαπολιτισμικών Συγκρούσεων
 • Εργαστήριο Δραστηριοτήτων για την Ανάπτυξη Δεξιοτήτων Επίλυσης Διαπολιτισμικών Συγκρούσεων
 • Ο Ρατσισμός ως Κοινωνικό Φαινόμενο
 • Ρατσισμός και Εκπαίδευση
 • Εργαστήριο Δραστηριοτήτων για την Ανάπτυξη Αντιρατσιστικής Στάσης
 • Η Έννοια των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και η Θεμελίωσή της
 • Εκπαίδευση και Ανθρώπινα Δικαιώματα
 • Εργαστήριο Δραστηριοτήτων για την Ανάπτυξη του Σεβασμού στα Ανθρώπινα Δικαιώματα
 • Η Έννοια της Πολιτειότητας
 • Εκπαίδευση για τη Δημοκρατία
 • Εργαστήριο Δραστηριοτήτων για την Ανάπτυξη του Σεβασμού για τη Δημοκρατία
 • Η Έννοια του Ενεργού Πολίτη (active citizen)
 • Η Σχολική Τάξη ως μια Κοινότητα Ενεργών Μελλοντικών Πολιτών
 • Εργαστήριο Δραστηριοτήτων για την Ανάπτυξη της Ενεργούς Πολιτειότητας
 • Οριοθέτηση της Έννοιας της Κοινωνικής Δικαιοσύνης
 • Κοινωνική Δικαιοσύνη και Εκπαίδευση
 • Εργαστήριο Δραστηριοτήτων για την Προώθηση της Κοινωνικής Δικαιοσύνης

Κόστος Προγράμματος

Ανταποκρινόμενοι στις ανάγκες και στα νέα δεδομένα που έχουν προκύψει στην κοινωνία λόγω περιορισμού στο διαθέσιμο εισόδημα, παρέχουμε σε όλους ειδική έκπτωση 15% στα δίδακτρα για αιτήσεις από 27/03/2024 έως και 13/05/2024 & προεγγραφή με 80€. Η εν λόγω έκπτωση εφαρμόζεται επί του συνόλου των διδάκτρων εφόσον, έχουν αφαιρεθεί τυχόν άλλες εκπτώσεις.

Παράλληλα, ισχύει εκπτωτική πολιτική για Ανέργους (30%), Κατόχους Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων (30%), ΑΜΕΑ (25%), Πολύτεκνους (20%), κ.ά. Δείτε στον παρακάτω πίνακα πως διαμορφώνονται τα δίδακτρα για κάθε ομάδα που δικαιούται έκπτωση.

Για αιτήσεις που έχουν υποβληθεί στον 82 κύκλο σπουδών από 13/02/2024 μέχρι και 26/03/2024 ισχύει έκπτωση 15% λόγω early entry. Η εγγραφή στο πλαίσιο της έγκαιρης προκράτησης θέσης, κατοχυρώνεται με καταβολή μέρους των διδάκτρων ύψους 80 ευρώ. Η αποπληρωμή του υπόλοιπου ποσού γίνεται σε δόσεις κατά τη διάρκεια του προγράμματος.

Η έκπτωση λόγω early entry εφαρμόζεται επί του συνόλου των διδάκτρων εφόσον έχουν αφαιρεθεί τυχόν άλλες εκπτώσεις.

Για τη χορήγηση του πιστοποιητικού είναι απαραίτητη η αποπληρωμή του συνόλου των διδάκτρων.

Δίδακτρα Προγραμμάτων
Διάρκεια (μήνες) 9
Δίδακτρα (σε δόσεις) 450 383 €
Αριθμός δόσεων 4
Ποσό δόσης 113 96 €
Δίδακτρα (εφάπαξ) 430 366 €
Δίδακτρα με έκπτωση
Έκπτωση 15% 20% 25% 30%
Δίδακτρα 383 326 € 360 306 € 338 287 € 315 268 €
Δόση 96 82 € 90 77 € 85 72 € 79 67 €
Εκπτωτική Πολιτική

Το E-Learning του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Ε.Κ.Π.Α., στο πλαίσιο του μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα της παροχής αυτοχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων εξ αποστάσεως επιμόρφωσης, εφαρμόζει ειδική εκπτωτική πολιτική για συγκεκριμένες κατηγορίες εκπαιδευόμενων. Αναφορικά με τους όρους χορήγησης εκπτώσεων και την εταιρική εκπτωτική πολιτική δείτε περισσότερα εδώ.

Κατηγορίες εκπαιδευόμενων που δικαιούνται έκπτωση στα δίδακτρα

Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος Προγράμματος

Στοιχεία Ακαδημαϊκού Υπευθύνου

Μπαμπάλης Θωμάς
Μπαμπαλης Θωμας
Καθηγητής Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
certificates decoration

Πιστοποιητικά Προγράμματος

Δείτε δείγμα του χορηγούμενου Πιστοποιητικού

Πότε λήγει η Ειδική Έκπτωση;

Απομένουν 26 μέρες για τη λήξη της Ειδικής Έκπτωσης