Διαχείριση Κινδύνου, Αναπάντεχα Γεγονότα και Σενάρια Διαχείρισης: Η Περίπτωση της Πανδημίας του Κορονοϊού

Απονέμεται Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης

Έναρξη Μαθημάτων 8/11/2021

Πληροφοριες Προγραμματος

Προθεσμια Υποβολης Αιτησεων:
31/10/2021
Εναρξη Μαθηματων:
8/11/2021
Διαρκεια:
3 Μήνες (65 ώρες)
Πιστωτικες Μοναδες ECVET:
2,6

Πληροφοριες Προγραμματος

Προθεσμια Υποβολης Αιτησεων:
31/10/2021
Εναρξη Μαθηματων:
8/11/2021
Διαρκεια:
3 Μήνες (65 ώρες)
Πιστωτικες Μοναδες ECVET:
2,6
Έναρξη Μαθημάτων
8/11/2021

Εισαγωγή

Σκοπός του Προγράμματος είναι οι εκπαιδευόμενοι να είναι σε θέση να αναλύσουν την έννοια της αβεβαιότητας στις Επιχειρηματικές Αποφάσεις με αναφορά στην περίπτωση του COVID-19.  Μεγάλο μέρος της προσοχής τους θα εστιάσει στις μακροπρόθεσμες προοπτικές ανάπτυξης και θα επικεντρωθούν στην αξιολόγηση του βαθμού αισιοδοξίας ή απαισιοδοξίας σχετικά με τις μέσες αποδόσεις των επενδύσεων. Οι ανεπτυγμένες χώρες χαρακτηρίζονται από α) τη χρήση εκτεταμένων πρακτικών νομισματικής πολιτικής για τη διατήρηση των ρυθμών ανάπτυξης και των επιπέδων απασχόλησης του παραγωγικού εργατικού δυναμικού, και ειδικότερα για την αντιμετώπιση της μεγάλης χρηματοπιστωτικής κρίσης του 2008 και της κρίσης COVID-19, β) την πιθανότητα κυκλικής στασιμότητας, γ) την επικράτηση παγκόσμιων δομικών ανακατατάξεων στην παραγωγή με ταυτόχρονες δομικές αλλαγές στην ηλικία του πληθυσμού και τις τεχνολογικές εξελίξεις, και εντέλει τα ήδη υψηλά επίπεδα ανάπτυξης που επιτυγχάνονται στις ανεπτυγμένες οικονομίες. Έτσι, διαπιστώνεται ότι ο κόσμος βρίσκεται σε μια μακρά περίοδο χαμηλών μέσων ονομαστικών αποδόσεων επιχειρηματικών επενδύσεων. Επιπλέον, σοβαρά περιστατικά αβεβαιότητας (όπως το COVID-19) συμβαίνουν περιοδικά και θέτουν σε κίνδυνο την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας.

Ουσιαστικά, οι εκπαιδευόμενοι θα διεισδύσουν σε βάθος στην έννοια της Επιχειρηματικής Δράσης (επιχειρηματική ευκαιρία, αποτυχία, ο ρόλος της κουλτούρας κ.τ.λ.) και στο ρόλο του «κινδύνου» και θα εξοικειωθούν με τις έννοιες της αβεβαιότητας και των προσδοκιών. Βεβαίως η κατάσταση την οποία βιώνουμε με την άφιξη του C0VID-19 έχει δημιουργήσει νέες καταστάσεις σε παγκόσμιο επίπεδο, μεταβάλλοντας το επίπεδο της οικονομικής δραστηριότητας, τις παραγωγικές διαδικασίες, το επίπεδο ζήτησης, την διεθνή κατανομή της παγκόσμιας εξουσίας κ.τ.λ. Οι νέες αυτές καταστάσεις επηρεάζουν άμεσα τους επιχειρηματικούς κινδύνους με συγκεκριμένους τρόπους. Το παρόν πρόγραμμα αναλύει τους κινδύνους αυτούς, έτσι ώστε η γνώση τους να συμβάλει στη μείωση των αρνητικών συνεπειών τους. Τέλος, στο τελευταίο μέρος του προγράμματος αναλύεται η μεθοδολογία του Risk Scenario Analysis ως εργαλείο διαχείρισης του επιχειρηματικού κινδύνου.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε απόφοιτους Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης/ΤΕΙ της ημεδαπής και της αλλοδαπής καθώς και σε απόφοιτους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με συναφή στο αντικείμενο εργασιακή εμπειρία. Αναλυτικότερα απευθύνεται σε οικονομολόγους, κρατικούς λειτουργούς, στελέχη επιχειρήσεων,  συμβούλους επιχειρήσεων, στελέχη τραπεζών,  επαγγελματίες που προέρχονται  από άλλους κλάδους της οικονομίας, στατιστικούς και οικονομικούς αναλυτές.

 

Μαθήματα Προγράμματος

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τα εξής μαθήματα:

 • Η Επιχειρηματικότητα ως Βασική Έννοια της Ανθρώπινης Οικονομικής Δράσης
 • Επιχειρηματικότητα Ευκαιρίας και Ανάγκης
 • Οργανωσιακή Επιχειρησιακή Κουλτούρα
 • Επιχειρηματικότητα και Δημιουργικότητα
 • Αβεβαιότητα
 • Προσδοκίες Ι
 • Προσδοκίες ΙΙ
 • Η Παγκόσμια Ύφεση του Covid-19
 • Πώς ο Covid-19 θα αλλάξει τον Κόσμο
 • Οι Επιπτώσεις του COVID-19 στην Ελληνική Οικονομία
 • Το Μοντέλο Δυναμικής, Περιεκτικής και Βιώσιμης Ανάπτυξης: Το Βασικό Plus Μοντέλο
 • Αξιολογώντας το Μοντέλο: Μειώνοντας τα Χάσματα
 • Οι Κίνδυνοι

Κόστος Προγράμματος

Εκπτώσεις έως 30% στα δίδακτρα των Προγραμμάτων. Δυνατότητα αποπληρωμής σε 10 μηνιαίες δόσεις.

Ανταποκρινόμενοι στις ανάγκες και στα νέα δεδομένα που έχουν προκύψει στην κοινωνία από την πανδημία του Κορονοϊού Covid-19, ενημερώνουμε όλους τους συμπολίτες μας εργαζομένους (αυτοαπασχολούμενους ή μη) που η εργασία τους πλήττεται αυτό το διάστημα, ότι θα έχουν διευκολύνσεις και παρατάσεις ως προς την πληρωμή των διδάκτρων τους σε συνεννόηση με τη Γραμματεία. Αυτό σημαίνει στην πράξη, οτι πέραν του ποσού της εγγραφής σας το υπολειπόμενο ποσό των διδάκτρων, για το διάστημα που εκτιμά ο ΠΟΥ ότι θα διαρκέσει αυτή η περίοδος, δύναται να καταβληθεί σε μηνιαίες δόσεις που σας εξυπηρετούν μέχρι τη λήξη του Προγράμματός σας.

Παράλληλα, ισχύει εκπτωτική πολιτική για Ανέργους (30%), Κατόχους Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων (30%), ΑΜΕΑ (25%), Πολύτεκνους (20%), κ.ά. Ειδική έκπτωση 20% εφαρμόζεται για όσο διάστημα διαρκεί η πανδημία Covid -19 σε συμπολίτες μας που η εργασία τους αποδεδειγμένα πλήττεται λόγω της πανδημίας. Δείτε στον παρακάτω πίνακα πως διαμορφώνονται τα δίδακτρα για κάθε ομάδα που δικαιούται έκπτωση.

Για αιτήσεις που έχουν υποβληθεί στον 69ο κύκλο σπουδών από 1/6/2021 μέχρι και 30/8/2021 ισχύει έκπτωση 15% λόγω early entry. Η εγγραφή στο πλαίσιο της έγκαιρης προκράτησης θέσης, κατοχυρώνεται με καταβολή μέρους των διδάκτρων ύψους 80 ευρώ. Η αποπληρωμή του υπόλοιπου ποσού γίνεται σε δόσεις κατά τη διάρκεια του προγράμματος.

Η έκπτωση λόγω early entry εφαρμόζεται επί του συνόλου των διδάκτρων εφόσον έχουν αφαιρεθεί τυχόν άλλες εκπτώσεις.

Για τη χορήγηση του πιστοποιητικού είναι απαραίτητη η αποπληρωμή του συνόλου των διδάκτρων.

Δείτε τις τιμές με το Early Entry:

Δίδακτρα Προγραμμάτων
Διάρκεια (μήνες) 3
Δίδακτρα (σε δόσεις) 250 € 213 €
Αριθμός δόσεων 3
Ποσό δόσης 83 € 71 €
Δίδακτρα (εφάπαξ) 235 € 200 €
Δίδακτρα με έκπτωση
Έκπτωση 15% 20% 25% 30%
Δίδακτρα 213 € 181 € 200 € 170 € 188 € 160 € 175 € 149 €
Δόση 71 € 60 € 66 € 56 € 62 € 53 € 58 € 49 €
Εκπτωτική Πολιτική

Το E-Learning του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Ε.Κ.Π.Α., στο πλαίσιο του μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα της παροχής αυτοχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων εξ αποστάσεως επιμόρφωσης, εφαρμόζει ειδική εκπτωτική πολιτική για συγκεκριμένες κατηγορίες εκπαιδευόμενων. Αναφορικά με τους όρους χορήγησης εκπτώσεων και την εταιρική εκπτωτική πολιτική δείτε περισσότερα εδώ.

Κατηγορίες εκπαιδευόμενων που δικαιούνται έκπτωση στα δίδακτρα

Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος Προγράμματος

Στοιχεία Ακαδημαϊκού Υπευθύνου

Πετράκης Παναγιώτης
Πετρακης Παναγιωτης
Καθηγητής Τμήματος Οικονομικών Επιστημών Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
certificates decoration

Πιστοποιητικά Προγράμματος

Δείτε δείγμα του χορηγούμενου Πιστοποιητικού

Πότε μπορώ να ξεκινήσω;

Απομένουν 3 μέρες για την υποβολή της αίτησης σου