Διαχείριση Κινδύνου, Αναπάντεχα Γεγονότα και Σενάρια Διαχείρισης: Η Περίπτωση της Πανδημίας του Κορονοϊού

Απονέμεται Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης

Έναρξη Μαθημάτων 21/10/2024

Πληροφοριες Προγραμματος

Προθεσμια Υποβολης Αιτησεων:
11/10/2024
Εναρξη Μαθηματων:
21/10/2024
Διαρκεια:
3 Μήνες (65 ώρες)

Πληροφοριες Προγραμματος

Προθεσμια Υποβολης Αιτησεων:
11/10/2024
Εναρξη Μαθηματων:
21/10/2024
Διαρκεια:
3 Μήνες (65 ώρες)
Έναρξη Μαθημάτων
21/10/2024

Εισαγωγή

Σκοπός του Προγράμματος είναι οι εκπαιδευόμενοι να είναι σε θέση να αναλύσουν την έννοια της αβεβαιότητας στις Επιχειρηματικές Αποφάσεις με αναφορά στην περίπτωση του COVID-19.  Μεγάλο μέρος της προσοχής τους θα εστιάσει στις μακροπρόθεσμες προοπτικές ανάπτυξης και θα επικεντρωθούν στην αξιολόγηση του βαθμού αισιοδοξίας ή απαισιοδοξίας σχετικά με τις μέσες αποδόσεις των επενδύσεων. Οι ανεπτυγμένες χώρες χαρακτηρίζονται από α) τη χρήση εκτεταμένων πρακτικών νομισματικής πολιτικής για τη διατήρηση των ρυθμών ανάπτυξης και των επιπέδων απασχόλησης του παραγωγικού εργατικού δυναμικού, και ειδικότερα για την αντιμετώπιση της μεγάλης χρηματοπιστωτικής κρίσης του 2008 και της κρίσης COVID-19, β) την πιθανότητα κυκλικής στασιμότητας, γ) την επικράτηση παγκόσμιων δομικών ανακατατάξεων στην παραγωγή με ταυτόχρονες δομικές αλλαγές στην ηλικία του πληθυσμού και τις τεχνολογικές εξελίξεις, και εντέλει τα ήδη υψηλά επίπεδα ανάπτυξης που επιτυγχάνονται στις ανεπτυγμένες οικονομίες. Έτσι, διαπιστώνεται ότι ο κόσμος βρίσκεται σε μια μακρά περίοδο χαμηλών μέσων ονομαστικών αποδόσεων επιχειρηματικών επενδύσεων. Επιπλέον, σοβαρά περιστατικά αβεβαιότητας (όπως το COVID-19) συμβαίνουν περιοδικά και θέτουν σε κίνδυνο την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας.

Ουσιαστικά, οι εκπαιδευόμενοι θα διεισδύσουν σε βάθος στην έννοια της Επιχειρηματικής Δράσης (επιχειρηματική ευκαιρία, αποτυχία, ο ρόλος της κουλτούρας κ.τ.λ.) και στο ρόλο του «κινδύνου» και θα εξοικειωθούν με τις έννοιες της αβεβαιότητας και των προσδοκιών. Βεβαίως η κατάσταση την οποία βιώνουμε με την άφιξη του C0VID-19 έχει δημιουργήσει νέες καταστάσεις σε παγκόσμιο επίπεδο, μεταβάλλοντας το επίπεδο της οικονομικής δραστηριότητας, τις παραγωγικές διαδικασίες, το επίπεδο ζήτησης, την διεθνή κατανομή της παγκόσμιας εξουσίας κ.τ.λ. Οι νέες αυτές καταστάσεις επηρεάζουν άμεσα τους επιχειρηματικούς κινδύνους με συγκεκριμένους τρόπους. Το παρόν πρόγραμμα αναλύει τους κινδύνους αυτούς, έτσι ώστε η γνώση τους να συμβάλει στη μείωση των αρνητικών συνεπειών τους. Τέλος, στο τελευταίο μέρος του προγράμματος αναλύεται η μεθοδολογία του Risk Scenario Analysis ως εργαλείο διαχείρισης του επιχειρηματικού κινδύνου.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε απόφοιτους Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης/ΤΕΙ της ημεδαπής και της αλλοδαπής καθώς και σε απόφοιτους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με συναφή στο αντικείμενο εργασιακή εμπειρία. Αναλυτικότερα απευθύνεται σε οικονομολόγους, κρατικούς λειτουργούς, στελέχη επιχειρήσεων,  συμβούλους επιχειρήσεων, στελέχη τραπεζών,  επαγγελματίες που προέρχονται  από άλλους κλάδους της οικονομίας, στατιστικούς και οικονομικούς αναλυτές.

 

Μαθήματα Προγράμματος

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τα εξής μαθήματα:

 • Η Επιχειρηματικότητα ως Βασική Έννοια της Ανθρώπινης Οικονομικής Δράσης
 • Επιχειρηματικότητα Ευκαιρίας και Ανάγκης
 • Οργανωσιακή Επιχειρησιακή Κουλτούρα
 • Επιχειρηματικότητα και Δημιουργικότητα
 • Αβεβαιότητα
 • Προσδοκίες Ι
 • Προσδοκίες ΙΙ
 • Η Παγκόσμια Ύφεση του Covid-19
 • Πώς ο Covid-19 θα αλλάξει τον Κόσμο
 • Οι Επιπτώσεις του COVID-19 στην Ελληνική Οικονομία
 • Το Μοντέλο Δυναμικής, Περιεκτικής και Βιώσιμης Ανάπτυξης: Το Βασικό Plus Μοντέλο
 • Αξιολογώντας το Μοντέλο: Μειώνοντας τα Χάσματα
 • Οι Κίνδυνοι

Κόστος Προγράμματος

Εκπτώσεις έως 40% στα δίδακτρα των Προγραμμάτων. Δυνατότητα αποπληρωμής σε 10 μηνιαίες δόσεις.

Προεγγραφή με 80€ για αιτήσεις έως 26/08/2024 και 15% έκπτωση σε όλους λόγω early entry.

Ανταποκρινόμενοι στις ανάγκες και στα νέα δεδομένα που έχουν προκύψει στην κοινωνία λόγω της ενεργειακής κρίσης και του περιορισμού στο διαθέσιμο εισόδημα, παρέχουμε σε όλους διευκολύνσεις και παρατάσεις ως προς την πληρωμή των διδάκτρων τους σε συνεννόηση με τη Γραμματεία. Αυτό σημαίνει στην πράξη, ότι πέραν του ποσού της εγγραφής σας το υπολειπόμενο ποσό των διδάκτρων, δύναται να καταβληθεί σε μηνιαίες δόσεις που σας εξυπηρετούν μέχρι τη λήξη του Προγράμματός σας.

Παράλληλα, ισχύει εκπτωτική πολιτική για Ανέργους (30%), Κατόχους Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων (30%), ΑΜΕΑ (25%), Πολύτεκνους (20%), κ.ά. Δείτε στον παρακάτω πίνακα πως διαμορφώνονται τα δίδακτρα για κάθε ομάδα που δικαιούται έκπτωση.

Για αιτήσεις που έχουν υποβληθεί στον 83_84 κύκλο σπουδών από 28/05/2024 μέχρι και 26/08/2024 ισχύει έκπτωση 15% λόγω early entry. Η εγγραφή στο πλαίσιο της έγκαιρης προκράτησης θέσης, κατοχυρώνεται με καταβολή μέρους των διδάκτρων ύψους 80 ευρώ. Η αποπληρωμή του υπόλοιπου ποσού γίνεται σε δόσεις κατά τη διάρκεια του προγράμματος.

Η έκπτωση λόγω early entry εφαρμόζεται επί του συνόλου των διδάκτρων εφόσον έχουν αφαιρεθεί τυχόν άλλες εκπτώσεις.

Για τη χορήγηση του πιστοποιητικού είναι απαραίτητη η αποπληρωμή του συνόλου των διδάκτρων.

Δίδακτρα Προγραμμάτων
Διάρκεια (μήνες) 3
Δίδακτρα (σε δόσεις) 250 213 €
Αριθμός δόσεων 3
Ποσό δόσης 83 71 €
Δίδακτρα (εφάπαξ) 235 200 €
Δίδακτρα με έκπτωση
Έκπτωση 15% 20% 25% 30%
Δίδακτρα 213 181 € 200 170 € 188 160 € 175 149 €
Δόση 71 60 € 66 56 € 62 53 € 58 49 €
Εκπτωτική Πολιτική

Το E-Learning του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Ε.Κ.Π.Α., στο πλαίσιο του μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα της παροχής αυτοχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων εξ αποστάσεως επιμόρφωσης, εφαρμόζει ειδική εκπτωτική πολιτική για συγκεκριμένες κατηγορίες εκπαιδευόμενων. Αναφορικά με τους όρους χορήγησης εκπτώσεων και την εταιρική εκπτωτική πολιτική δείτε περισσότερα εδώ.

Κατηγορίες εκπαιδευόμενων που δικαιούνται έκπτωση στα δίδακτρα

Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος Προγράμματος

Στοιχεία Ακαδημαϊκού Υπευθύνου

Πετράκης Παναγιώτης
Πετρακης Παναγιωτης
Ομότιμος Καθηγητής Τμήματος Οικονομικών Επιστημών Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
certificates decoration

Πιστοποιητικά Προγράμματος

Δείτε δείγμα του χορηγούμενου Πιστοποιητικού

Πότε λήγει το Early Entry;

Απομένουν 39 μέρες για τη λήξη του Early Entry