Financial Management

Απονέμεται Πιστοποιητικό  Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης

Έναρξη Μαθημάτων 3/6/2024

Πληροφοριες Προγραμματος

Προθεσμια Υποβολης Αιτησεων:
27/5/2024
Εναρξη Μαθηματων:
3/6/2024
Διαρκεια:
7 Μήνες (288 ώρες)

Πληροφοριες Προγραμματος

Προθεσμια Υποβολης Αιτησεων:
27/5/2024
Εναρξη Μαθηματων:
3/6/2024
Διαρκεια:
7 Μήνες (288 ώρες)
Έναρξη Μαθημάτων
3/6/2024

Εισαγωγή

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Financial Management» έχει ως σκοπό να προσφέρει στον εκπαιδευόμενο το απαραίτητο γνωστικό υπόβαθρο που χρειάζεται ένα καταξιωμένο στέλεχος της αγοράς. Ο εκπαιδευόμενος θα αναπτύξει δεξιότητες και ικανότητες τέτοιες, ώστε να διαχειρίζεται την πληροφόρηση που λαμβάνει τόσο από το εσωτερικό όσο και από το εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης. Επιπρόσθετα, θα είναι σε θέση να αξιοποιεί την πληροφόρηση για τη χάραξη στρατηγικών και πολιτικών ικανών να οδηγήσουν στη βελτίωση της ανταγωνιστικής θέσης της επιχείρησης και στην αύξηση της κερδοφορίας της. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όσους ενδιαφέρονται για θέματα που αφορούν την ευρύτερη χρηματοοικονομική αγορά, την επενδυτική και χρηματοδοτική απόφαση, τη διαχείριση κινδύνου και τη δυναμική διαχείριση ενός χαρτοφυλακίου.

Μαθήματα Προγράμματος

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τα εξής μαθήματα:

 • Ανάλυση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Επιχειρήσεως
 • Κίνδυνοι που προκύπτουν από την Δανειακή Επιβάρυνση της Επιχείρησης
 • Αποδοτικότητα ενός Χαρτοφυλακίου
 • Το Υπόδειγμα Αποτίμησης Παγίων Περιουσιακών Στοιχείων και η Εκτίμηση του Υποδείγματος της Αγοράς
 • Προσδιορισμός της ελάχιστης απαιτούμενης Απόδοσης
 • Οργανωτικός Σχεδιασμός και Οργανωτικές Δομές
 • Μορφές Χρηματοδότησης
 • Μερισματική Πολιτική
 • Θεωρία Κεφαλαιακής Διάρθρωσης
 • Ηγεσία και Συγκρούσεις στην Επιχειρησιακή Οργάνωση
 • Η Επιχείρηση και οι Λειτουργίες της
 • Σχέση Απόδοσης και Κινδύνου ενός Χαρτοφυλακίου
 • Βασικά Πρότυπα Συμπεριφοράς και Λειτουργίας των Αγορών
 • H Λειτουργία, Οργάνωση και Μεταβολή του Χρηματοοικονομικού Συστήματος
 • Χρηματοοικονομικό Σύστημα και Οικονομική Πολιτική
 • Μη Τραπεζικά Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα
 • Ισοδυναμίες Επιτοκίου, Πληθωρισμός και Κίνηση Κεφαλαίων
 • Το Ενοποιημένο Πλαίσιο των Διεθνών Χρηματοπιστωτικών Αγορών
 • Ονομαστικά Επιτόκια και Πληθωρισμός
 • Εισαγωγή στην έννοια του κινδύνου
 • Εισαγωγή στη Μέθοδο Μέτρησης Κινδύνου VaR (Value at Risk)
 • Υπολογισμός VaR με Αναλυτικές Μεθόδους
 • Υπολογισμός VaR με Μεθόδους Προσομοίωσης
 • Υλοποίηση της Μεθόδου VaR
 • Διαχείριση Κινδύνου
 • Πιστωτικός Κίνδυνος (Credit Risk)
 • Προσομοίωση Καταστάσεων Κρίσης-Stress Testing
 • Η Εφαρμογή ενός Υποδείγματος Στρατηγικής Διοίκησης στην Τραπεζική Διαχείριση
 • Η Διαχείριση Ενεργητικού - Παθητικού ενός Τραπεζικού Οργανισμού
 • Οι Κίνδυνοι και οι Τεχνικές Διαχείρισης του Τραπεζικού Χαρτοφυλακίου
 • Αρχές Διαμόρφωσης και Πολιτικής Συγκρότησης του Χαρτοφυλακίου ενός Χρηματοοικονομικού Οργανισμού
 • Χρηματοοικονομικά Παράγωγα και Διαχείριση Κινδύνου
 • Επιτόκια, Αποδόσεις και Αγορές
 • Ανάλυση Εταιριών, Αποτίμηση και Επιλογή Μετοχών Μέρος Ι
 • Ανάλυση Εταιριών, Αποτίμηση και Επιλογή Μετοχών Μέρος ΙΙ
 • Στρατηγικές Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου Μετοχών Μέρος Ι
 • Στρατηγικές Κατανομής των Επενδυτικών Πόρων
 • Αξιολόγηση της Αποδοτικότητας ενός Χαρτοφυλακίου
 • Βασικες Αρχες Ληψης Επενδυτικων Αποφασεων
 • Θεωρητικα Ζητηματα Επενδυσεων
 • Μαθηματικα Εργαλεια για την Αξιολογηση Επενδυσεων
 • Τιμολογηση Ραντων Ομολογιων και Μετοχων
 • Καθαρα Παρουσα Αξια
 • Μέθοδοι Αποτίμησης για τη Ληψη Επενδυτικων Αποφασεων
 • Ο Προσδιορισμός των Χρηματοροών σε Επένδυση, η Διαχείριση των Απαιτήσεων και των Δεσμεύσεων Πόρων και το Κεφάλαιο Κίνησης
 • Ο Προσδιορισμός Των Σχετικών Χρηματοροων Και Η Ανάλυση Της Καθαράς Παρούσας Αξίας – Οι Φόροι Και Ο Πληθωρισμός Στην Ανάλυση Χρηματοροων Επένδυσης
 • Χρηματοοικονομικά Παράγωγα
 • Χρηματοοικονομικά Δικαιώματα
 • Εισαγωγή στη Θεωρία των Συμπεριφορικων Οικονομικών Χρηματοοικονομικών
 • Εφαρμογές της Θεωρίας των Συμπεριφορικων Χρηματοοικονομικών
 • Εισαγωγή στις Έννοιες των Εξαγορών και των Συγχωνεύσεων
 • Η Έννοια της Συνεργείας

Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος Προγράμματος

Στοιχεία Ακαδημαϊκού Υπευθύνου

Πετράκης Παναγιώτης
Πετρακης Παναγιωτης
Ομότιμος Καθηγητής Τμήματος Οικονομικών Επιστημών Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
certificates decoration

Πιστοποιητικά Προγράμματος

Δείτε δείγμα του χορηγούμενου Πιστοποιητικού

Πότε λήγει η Ειδική Έκπτωση;

Απομένουν 0 μέρες για τη λήξη της Ειδικής Έκπτωσης

Κόστος Προγράμματος

Ανταποκρινόμενοι στις ανάγκες και στα νέα δεδομένα που έχουν προκύψει στην κοινωνία λόγω περιορισμού στο διαθέσιμο εισόδημα, παρέχουμε σε όλους ειδική έκπτωση 15% στα δίδακτρα για αιτήσεις από 27/03/2024 έως και 27/05/2024 & προεγγραφή με 80€. Η εν λόγω έκπτωση εφαρμόζεται επί του συνόλου των διδάκτρων εφόσον, έχουν αφαιρεθεί τυχόν άλλες εκπτώσεις.

Παράλληλα, ισχύει εκπτωτική πολιτική για Ανέργους (30%), Κατόχους Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων (30%), ΑΜΕΑ (25%), Πολύτεκνους (20%), κ.ά. Δείτε στον παρακάτω πίνακα πως διαμορφώνονται τα δίδακτρα για κάθε ομάδα που δικαιούται έκπτωση.

Για αιτήσεις που έχουν υποβληθεί στον 82 κύκλο σπουδών από 13/02/2024 μέχρι και 26/03/2024 ισχύει έκπτωση 15% λόγω early entry. Η εγγραφή στο πλαίσιο της έγκαιρης προκράτησης θέσης, κατοχυρώνεται με καταβολή μέρους των διδάκτρων ύψους 80 ευρώ. Η αποπληρωμή του υπόλοιπου ποσού γίνεται σε δόσεις κατά τη διάρκεια του προγράμματος.

Η έκπτωση λόγω early entry εφαρμόζεται επί του συνόλου των διδάκτρων εφόσον έχουν αφαιρεθεί τυχόν άλλες εκπτώσεις.

Για τη χορήγηση του πιστοποιητικού είναι απαραίτητη η αποπληρωμή του συνόλου των διδάκτρων.

Δίδακτρα Προγραμμάτων
Διάρκεια (μήνες) 7
Δίδακτρα (σε δόσεις) 1100 935 €
Αριθμός δόσεων 3
Ποσό δόσης 367 312 €
Δίδακτρα (εφάπαξ) 1050 893 €
Δίδακτρα με έκπτωση
Έκπτωση 15% 20% 25% 30%
Δίδακτρα 935 795 € 880 748 € 825 701 € 770 655 €
Δόση 312 265 € 294 250 € 275 234 € 257 218 €
Εκπτωτική Πολιτική

Το E-Learning του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Ε.Κ.Π.Α., στο πλαίσιο του μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα της παροχής αυτοχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων εξ αποστάσεως επιμόρφωσης, εφαρμόζει ειδική εκπτωτική πολιτική για συγκεκριμένες κατηγορίες εκπαιδευόμενων. Αναφορικά με τους όρους χορήγησης εκπτώσεων και την εταιρική εκπτωτική πολιτική δείτε περισσότερα εδώ.

Κατηγορίες εκπαιδευόμενων που δικαιούνται έκπτωση στα δίδακτρα