Early Entry

Διδακτική Μεθοδολογία: Σύγχρονες Καινοτόμες Προσεγγίσεις

Κατεύθυνση: Παιδαγωγικά

Απονέμεται Πιστοποιητικό Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης

Early Entry

Πληροφοριες Προγραμματος

Διαρκεια:
7 Μήνες (200 ώρες)
Πιστωτικες Μοναδες ECVET:
8

Πληροφοριες Προγραμματος

Διαρκεια:
7 Μήνες (200 ώρες)
Πιστωτικες Μοναδες ECVET:
8

Εισαγωγή

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Διδακτική Μεθοδολογία: Σύγχρονες Καινοτόμες Προσεγγίσεις» επιδιώκει να αναδείξει μια νέα δυναμική θεώρηση της διδασκαλίας και να προσφέρει ένα υποστηρικτικό πλαίσιο διδακτικής οργάνωσης που θα σέβεται τη θεώρηση αυτή και θα κλίνει προς τον αναστοχασμό, την ανοιχτότητα και τη διαψευσιμότητα. Με τα χαρακτηριστικά αυτά δεν προσβλέπει στη διαμόρφωση μιας θεωρίας χάους, αλλά μόνο σε διδακτικές προσεγγίσεις που δείχνουν ανοχή στα προβλήματα και δέχονται να είναι εναλλακτικές και πάντα διαψεύσιμες. Το καινοτόμο από αυτήν την άποψη έρχεται από την πρόθεση να παρουσιαστούν αντιλήψεις και προτάσεις που δεν έχουν την ισχύ συνταγολογίου, ούτε στηρίζονται σε σχήματα κατάτμησης ή γενίκευσης έτοιμα προς εφαρμογή, αλλά επιθυμούν να περιγράψουν τη διδασκαλία με όρους αληθινούς και ζωντανούς, ως πράξεις και επιλογές που γίνονται απλά από ανθρώπους.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση:

 • να σχεδιάζουν, να οργανώνουν και να αξιολογούν μία μαθητοκεντρική διδασκαλία
 • να επιλέγουν και να αξιοποιούν τις κατάλληλες μεθόδους, μορφές, πορείες και στρατηγικές διδασκαλίας που θα σέβονται τις καταστασιακές συνθήκες της τάξης και θα εναρμονίζονται με τις διαφορετικές κάθε φορά θεωρίες, στόχους, επιδιώξεις και απαιτήσεις της διδασκαλίας
 • να χειρίζονται αποτελεσματικά την παρουσία τους στην τάξη και να διευκολύνουν τις σχέσεις τους με τους μαθητές και τους παράγοντες του περιβάλλοντός τους
 • να επιλύουν αποτελεσματικά διάφορα προβλήματα που προκύπτουν στο σχολικό περιβάλλον ελέγχοντας και καθιστώντας ανεκτή την απροβλεψιμότητα και πολυπλοκότητα του σχολικού επικοινωνιακού συστήματος

Μαθήματα Προγράμματος

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τα εξής μαθήματα:

 • Σκοποί και Στόχοι στην Εκπαίδευση
 • Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών
 • Μακροπρόθεσμος ή Ετήσιος Σχεδιασμός
 • Σχεδιασμός σε Επίπεδο Ενότητας
 • Σχέδιο Μαθήματος
 • Μορφές Διδασκαλίας
 • Μέθοδοι Διδασκαλίας
 • Στρατηγικές Διδασκαλίας
 • Μοντέλα Διδασκαλίας
 • Πορεία Διδασκαλίας
 • Η Παιδαγωγική Σχέση
 • Ενεργοποίηση Μάθησης
 • Η Ερώτηση στη Διδασκαλία
 • Καλλιέργεια Κριτικής και Δημιουργικής Σκέψης
 • Ο Σύγχρονος Ρόλος του Εκπαιδευτικού
 • Εισαγωγή στη Συστημική Θεωρία
 • Η Σχολική Τάξη ως Κοινωνικό Σύστημα
 • Προεκτάσεις της Συστημικής Θεωρίας στην Εκπαίδευση σε Επίπεδο Κατανόησης
 • Προεκτάσεις της Συστημικής Θεωρίας στην Εκπαίδευση σε Επίπεδο Οργάνωσης του Μαθήματος
 • Προεκτάσεις της Συστημικής Θεωρίας στην Εκπαίδευση σε Επίπεδο Εφαρμογής
 • Χαρισματικοί-Ταλαντούχοι Μαθητές
 • Διαπολιτισμική Εκπαίδευση
 • Μαθησιακές Δυσκολίες
 • Μαθητές σε Επικινδυνότητα
 • Διαφοροποιημένη Διδασκαλία
 • Ο Σχολικός Χώρος
 • Πειθαρχία στη Σχολική Τάξη
 • Πρόληψη των Προβλημάτων Συμπεριφοράς
 • Παρέμβαση στα Προβλήματα Συμπεριφοράς
 • Από τη Θεωρία στην Πράξη
 • Αναγκαιότητα της Αξιολόγησης
 • Μορφές, Μέσα και Τεχνικές Αξιολόγησης
 • Ο Εκπαιδευτικός ως Αξιολογητής
 • Σύγχρονες Μορφές Αξιολόγησης
 • Τεχνολογία και Αξιολόγηση
 • Μοντέλα Επικοινωνίας Σχολείου- Οικογένειας-Κοινότητας
 • Γονεϊκή Εμπλοκή/Συμμετοχή στο Σχολικό Περιβάλλον
 • Γονεϊκό Στυλ
 • Το Σχολείο ως Σύστημα
 • Προγράμματα Συστημικής Παρέμβασης στο Σχολείο

Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος Προγράμματος

Στοιχεία Ακαδημαϊκού Υπευθύνου

Μπαμπάλης Θωμάς
Μπαμπαλης Θωμας
Καθηγητής Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Πιστοποιητικά Προγράμματος

Δείτε δείγμα του χορηγούμενου Πιστοποιητικού

Πότε λήγει το Early Entry;

Το πρόγραμμα δεν είναι διαθέσιμο.

Κόστος Προγράμματος

Ανταποκρινόμενοι στις ανάγκες και στα νέα δεδομένα που έχουν προκύψει στην κοινωνία από την πανδημία του Κορονοϊού Covid-19, ενημερώνουμε όλους τους συμπολίτες μας εργαζομένους (αυτοαπασχολούμενους ή μη) που η εργασία τους πλήττεται αυτό το διάστημα, ότι θα έχουν διευκολύνσεις και παρατάσεις ως προς την πληρωμή των διδάκτρων τους σε συνεννόηση με τη Γραμματεία. Αυτό σημαίνει στην πράξη, οτι πέραν του ποσού της εγγραφής σας το υπολειπόμενο ποσό των διδάκτρων, για το διάστημα που εκτιμά ο ΠΟΥ ότι θα διαρκέσει αυτή η περίοδος, δύναται να καταβληθεί σε μηνιαίες δόσεις που σας εξυπηρετούν μέχρι τη λήξη του Προγράμματός σας.

Παράλληλα, ισχύει εκπτωτική πολιτική για Ανέργους (30%), Κατόχους Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων (30%), ΑΜΕΑ (25%), Πολύτεκνους (20%), κ.ά. Ειδική έκπτωση 20% εφαρμόζεται για όσο διάστημα διαρκεί η πανδημία Covid -19 σε συμπολίτες μας που η εργασία τους αποδεδειγμένα πλήττεται λόγω της πανδημίας. Δείτε στον παρακάτω πίνακα πως διαμορφώνονται τα δίδακτρα για κάθε ομάδα που δικαιούται έκπτωση.

Για αιτήσεις που έχουν υποβληθεί στον 63ο κύκλο σπουδών από 2/6/2020 μέχρι και 31/8/2020 ισχύει έκπτωση 15% λόγω early entry. Η εγγραφή στο πλαίσιο της έγκαιρης προκράτησης θέσης, κατοχυρώνεται με καταβολή μέρους των διδάκτρων ύψους 100 ευρώ. Η αποπληρωμή του υπόλοιπου ποσού γίνεται σε δόσεις κατά τη διάρκεια του προγράμματος.

Η έκπτωση λόγω early entry εφαρμόζεται επί του συνόλου των διδάκτρων εφόσον έχουν αφαιρεθεί τυχόν άλλες εκπτώσεις.

Δίδακτρα Προγραμμάτων
Διάρκεια (μήνες) 7
Δίδακτρα (σε δόσεις) 950 808 €
Αριθμός δόσεων 3
Ποσό δόσης 317 269 €
Δίδακτρα (εφάπαξ) 900 765 €
Δίδακτρα με έκπτωση
Έκπτωση 10% 15% 20% 25% 30%
Δίδακτρα 855 727 € 808 687 € 760 646 € 713 606 € 665 565 €
Δόση 285 242 € 269 229 € 254 216 € 238 202 € 222 189 €
Εκπτωτική Πολιτική

Το E-Learning του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Ε.Κ.Π.Α., στο πλαίσιο του μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα της παροχής αυτοχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων εξ αποστάσεως επιμόρφωσης, εφαρμόζει ειδική εκπτωτική πολιτική για συγκεκριμένες κατηγορίες εκπαιδευόμενων. Αναφορικά με τους όρους χορήγησης εκπτώσεων και την εταιρική εκπτωτική πολιτική δείτε περισσότερα εδώ.

Κατηγορίες εκπαιδευόμενων που δικαιούνται έκπτωση στα δίδακτρα