Δημιουργική Γραφή και Θρησκευτική Λογοτεχνία: Θεωρία και Πρακτικές Εφαρμογές

Απονέμεται Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης

Έναρξη Μαθημάτων 20/5/2024

Πληροφοριες Προγραμματος

Προθεσμια Υποβολης Αιτησεων:
13/5/2024
Εναρξη Μαθηματων:
20/5/2024
Διαρκεια:
3 Μήνες (70 ώρες)

Πληροφοριες Προγραμματος

Προθεσμια Υποβολης Αιτησεων:
13/5/2024
Εναρξη Μαθηματων:
20/5/2024
Διαρκεια:
3 Μήνες (70 ώρες)
Έναρξη Μαθημάτων
20/5/2024

Βίντεο Προγράμματος

Παρακολουθήστε το σχετικό βίντεο για το Πρόγραμμα

Εισαγωγή

Σκοπός του προγράμματος Δημιουργική Γραφή και Θρησκευτική Λογοτεχνία: Θεωρία και Πρακτικές Εφαρμογές είναι η άσκηση των εκπαιδευόμενων στη συστηματική ανάγνωση και γραφή της λογοτεχνίας με εργαλείο τη θρησκευτική λογοτεχνία, η μελέτη της οποίας θα τους παρέχει ολιστική αντίληψη της λογοτεχνικής έκφρασης, ως προς τη θεωρία και την πρακτική της. Στο πλαίσιο αυτό, θα επιχειρηθεί η εξοικείωση των εκπαιδευόμενων, αφενός με τα είδη, τα ρεύματα και άλλα θεμελιώδη δομικά χαρακτηριστικά του λογοτεχνικού λόγου, τόσο του πεζογραφικού όσο και του ποιητικού, όπως είναι η αφηγηματικότητα, η φαντασία, η εικονοπλασία, ο συμβολισμός, η αισθητική του στίχου και ο σχεδιασμός του χαρακτήρα, αφετέρου με τη βαθύτερη ερμηνευτική του λογοτεχνικού κειμένου, μέσω συγκριτολογικής και αναλυτικής ανάγνωσης. Οι συμμετέχοντες/ουσες θα ανακαλύψουν τη λειτουργία της θρησκευτικής λογοτεχνίας ως επαρκούς πηγής γνώσης για τη θεωρητική και πρακτική διαχείριση της λογοτεχνικής έκφρασης, ερχόμενοι/ες παράλληλα σε επαφή με το μεγάλο εύρος της αντίστοιχης θεματικής, μελετώντας τον τρόπο με τον οποίο λογοτέχνες ανά τα χρόνια διαχειρίστηκαν την έννοια του θεού, του ιερού και της θρησκευτικότητας. Παράλληλα, θα δοθεί έμφαση στη συμμετοχή τους μέσω ασκήσεων συγγραφής και ανάγνωσης. Επικουρικά, θα ασκηθούν και σε αρχές επιμέλειας του κειμένου, καθώς και στη μελέτη μεταφράσεων και δοκιμίων, αφενός για να εξοικειωθούν με τους έμμεσους τρόπους επαφής με τη λογοτεχνία –πέρα από τη γραφή ή την ψυχαγωγική ανάγνωση– αφετέρου για να οξύνουν τις γλωσσικές και τις ερμηνευτικές ικανότητές τους αντίστοιχα. Μέσα από τη μελέτη του φαινομένου της λογοτεχνικής έκφρασης, θα αναδειχθεί η θρησκευτική λογοτεχνία ως ένα από τα μεστότερα πεδία εξάσκησης, λόγω του γεγονότος ότι καταπιάνεται με την εγγενή οντολογική ανησυχία του ανθρώπου και είναι, κατά συνέπεια, διαχρονική και οικουμενική – χαρακτηριστικά που η θρησκευτική έκφραση και η καλλιτεχνική έκφραση ανέκαθεν διέθεταν εξίσου.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε απόφοιτους/ες Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης/ΤΕΙ της ημεδαπής και της αλλοδαπής καθώς και σε απόφοιτους/ες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Ειδικότερα το πρόγραμμα απευθύνεται σε: 
•    επιμελητές εκδόσεων, μεταφραστές, αναγνώστες εκδοτικών οίκων, κριτικογράφους,
•    απόφοιτους παιδαγωγικών σχολών, φιλόλογους, θεολόγους, φιλόσοφους, κοινωνιολόγους, ψυχολόγους, 
•    εργαζόμενους στον χώρο του πολιτισμού.

Μαθήματα Προγράμματος

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τα εξής μαθήματα:

 • Ρεύματα, Κινήματα και Είδη της Λογοτεχνίας
 • Μυθιστορηματική Αφήγηση και Ποιητική Φαντασία – Το Πρότυπο της Αγίας Γραφής
 • Η Εικόνα και το Σύμβολο στη Θεία Λατρεία
 • Δόμηση και Προέκταση του Χαρακτήρα – Βιβλικές Μορφές στη Λογοτεχνία
 • Πτυχές της Εκδοτικής Διαδικασίας – Η Επιμέλεια του Κειμένου
 • Άσκηση Επιμέλειας Κειμένου
 • Ασκήσεις Γραφής – Μια «Αντίστροφη» Δημιουργική Γραφή
 • Στοιχεία Προσέγγισης και Αποστασιοποίησης στις Μοντέρνες Προσλήψεις Βιβλικών Θεμάτων
 • Η Έννοια του Αρνητικού – Κίνητρα, Εκφράσεις και Στόχοι της Αμφισβήτησης του Ιερού στη Λογοτεχνία
 • Η Θέση του Ιερού στη Μεθοδολογία του Λογοτεχνικού Δοκιμίου
 • Η Μετάφραση του Ιερού Κειμένου ως Μέσο Ερμηνείας
 • Πτυχές της Εκδοτικής Διαδικασίας – Η Επιλογή του Εκδότη και η Πρόσληψη της Κριτικής
 • Πρακτική Άσκηση – Η Δημιουργική Ανάγνωση
 • Άσκηση Συγγραφής Λογοτεχνικού Δοκιμίου

Κόστος Προγράμματος

Ανταποκρινόμενοι στις ανάγκες και στα νέα δεδομένα που έχουν προκύψει στην κοινωνία λόγω περιορισμού στο διαθέσιμο εισόδημα, παρέχουμε σε όλους ειδική έκπτωση 15% στα δίδακτρα για αιτήσεις από 27/03/2024 έως και 13/05/2024 & προεγγραφή με 80€. Η εν λόγω έκπτωση εφαρμόζεται επί του συνόλου των διδάκτρων εφόσον, έχουν αφαιρεθεί τυχόν άλλες εκπτώσεις.

Παράλληλα, ισχύει εκπτωτική πολιτική για Ανέργους (30%), Κατόχους Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων (30%), ΑΜΕΑ (25%), Πολύτεκνους (20%), κ.ά. Δείτε στον παρακάτω πίνακα πως διαμορφώνονται τα δίδακτρα για κάθε ομάδα που δικαιούται έκπτωση.

Για αιτήσεις που έχουν υποβληθεί στον 82 κύκλο σπουδών από 13/02/2024 μέχρι και 26/03/2024 ισχύει έκπτωση 15% λόγω early entry. Η εγγραφή στο πλαίσιο της έγκαιρης προκράτησης θέσης, κατοχυρώνεται με καταβολή μέρους των διδάκτρων ύψους 80 ευρώ. Η αποπληρωμή του υπόλοιπου ποσού γίνεται σε δόσεις κατά τη διάρκεια του προγράμματος.

Η έκπτωση λόγω early entry εφαρμόζεται επί του συνόλου των διδάκτρων εφόσον έχουν αφαιρεθεί τυχόν άλλες εκπτώσεις.

Για τη χορήγηση του πιστοποιητικού είναι απαραίτητη η αποπληρωμή του συνόλου των διδάκτρων.

Δίδακτρα Προγραμμάτων
Διάρκεια (μήνες) 3
Δίδακτρα (σε δόσεις) 480 408 €
Αριθμός δόσεων 3
Ποσό δόσης 160 136 €
Δίδακτρα (εφάπαξ) 455 387 €
Δίδακτρα με έκπτωση
Έκπτωση 15% 20% 25% 30%
Δίδακτρα 408 347 € 384 326 € 360 306 € 336 286 €
Δόση 136 116 € 128 109 € 120 102 € 112 95 €
Εκπτωτική Πολιτική

Το E-Learning του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Ε.Κ.Π.Α., στο πλαίσιο του μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα της παροχής αυτοχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων εξ αποστάσεως επιμόρφωσης, εφαρμόζει ειδική εκπτωτική πολιτική για συγκεκριμένες κατηγορίες εκπαιδευόμενων. Αναφορικά με τους όρους χορήγησης εκπτώσεων και την εταιρική εκπτωτική πολιτική δείτε περισσότερα εδώ.

Κατηγορίες εκπαιδευόμενων που δικαιούνται έκπτωση στα δίδακτρα

Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος Προγράμματος

Στοιχεία Ακαδημαϊκού Υπευθύνου

Κεφαλέα Κίρκη
Κεφαλεα Κιρκη
Καθηγήτρια Συγκριτικής Θρησκευτικής Λογοτεχνίας του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας της Θεολογικής Σχολής του ΕΚΠΑ.

Συντελεστές Προγράμματος

Στοιχεία Συντελεστών του Προγράμματος

Κορρέ Αγγελική
Κορρε Αγγελικη
Επιμελήτρια εκδόσεων, μεταφράστρια, υποψήφια διδάκτορας του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και της Θρησκειολογίας της Θεολογικής Σχολής του ΕΚΠΑ.
Συγγραφέας
certificates decoration

Πιστοποιητικά Προγράμματος

Δείτε δείγμα του χορηγούμενου Πιστοποιητικού

Πότε λήγει η Ειδική Έκπτωση;

Απομένουν 30 μέρες για τη λήξη της Ειδικής Έκπτωσης