Επαγγελματικές Δεξιότητες για Ασφαλιστικούς Πράκτορες

Απονέμεται Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης

Έναρξη Μαθημάτων 23/10/2023

Πληροφοριες Προγραμματος

Προθεσμια Υποβολης Αιτησεων:
13/10/2023
Εναρξη Μαθηματων:
23/10/2023
Διαρκεια:
4 Μήνες (95 ώρες)

Πληροφοριες Προγραμματος

Προθεσμια Υποβολης Αιτησεων:
13/10/2023
Εναρξη Μαθηματων:
23/10/2023
Διαρκεια:
4 Μήνες (95 ώρες)
Έναρξη Μαθημάτων
23/10/2023

Εισαγωγή

Σκοπός του προγράμματος ''Επαγγελματικές Δεξιότητες για Ασφαλιστικούς Πράκτορες''  είναι η εξοικείωση των συμμετεχόντων/ουσών με τις επαγγελματικές δραστηριότητες που αφορούν την παροχή υπηρεσιών ασφάλισης ώστε να μπορούν να αναλάβουν έναν ενισχυτικό ρόλο στο πλαίσιο της βελτιστοποίησης των πωλήσεων που αφορούν την παροχή υπηρεσιών ασφάλισης για φυσικά πρόσωπα ή για μια επιχείρηση/οργανισμό.

Το πρόγραμμα επιδιώκει να υποστηρίξει τους/τις εκπαιδευόμενους/ες ώστε να επικοινωνούν αποτελεσματικά με τους πελάτες τους και τις εταιρίες που εκπροσωπούν, να επιδεικνύουν ευελιξία και αμεσότητα προς τους πελάτες τους, να διαχειρίζονται ορθά τα ζητήματα που τους προκύπτουν καθώς και να αναζητούν δυνατότητες διεύρυνσης του πελατολογίου τους είτε μέσω νέων προϊόντων, είτε μέσω της επικοινωνίας και της αποτελεσματικής προώθησης της δουλειάς τους. Τέλος, στο πλαίσιο των σύγχρονων επιχειρηματικών απαιτήσεων, οι εκπαιδευόμενοι/ες θα εξοικειωθούν με ζητήματα θεσμικού/ νομικού πλαισίου, περιβαλλοντικών προτύπων αλλά και ψηφιακών απαιτήσεων υπό το πλαίσιο της νέας διαμορφούμενης επιχειρηματικής πραγματικότητας με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση και κάλυψη των σύγχρονων εταιρικών αναγκών και των αναδυόμενων καταναλωτικών προτύπων.

Μαθήματα Προγράμματος

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τα εξής μαθήματα:

 • Βασικές Αρχές Management & Βασικές Αρχές Διαχείρισης Ανθρώπινων Πόρων
 • Βασικές Αρχές και Δεξιότητες Επικοινωνίας & Ανάπτυξη Διαπραγματευτικών Ικανοτήτων
 • Σύγχρονες Προσεγγίσεις Εξυπηρέτησης Πελατών στο Περιβάλλον των Ψηφιακών Σχέσεων
 • Χαρακτηριστικά Ηγετικής Συμπεριφοράς - Ηγετικά στυλ
 • Συναισθηματική Νοημοσύνη και Ενσυναίσθηση
 • Διαχείριση Χρόνου & Άγχους
 • Οδηγία Φερεγγυότητα ΙΙ (Solvency II Directive)
 • Οδηγία Σχετικά με τη Διανομή Ασφαλιστικών Προϊόντων (Insurance Distribution Directive – IDD)
 • Κανονισμός Σχετικά με τα Συσκευασμένα Επενδυτικά Προϊόντα Ιδιωτών Βασιζόμενα στην Ασφάλιση (Packaged Retail and Insurance-based Investment Products – PRIIPS Regulation)
 • Τεχνικές Πωλήσεων για Ασφαλιστικούς Πράκτορες
 • Μάρκετινγκ για Πωλητές Ασφαλιστικών Υπηρεσιών
 • Παράπονα/ Αντιρρήσεις και διαχείρισή τους για Ασφαλιστικούς Πράκτορες
 • Ποιότητα Παροχής Υπηρεσιών
 • Χρήση Λογισμικών για Ασφαλιστικούς Πράκτορες
 • Περιβαλλοντικά πρότυπα για προϊόντα και διαδικασίες
 • Η σημασία της Περιβαλλοντικής ενημερότητας στον 21ο αιώνα για Ασφαλιστικούς Πράκτορες

Κόστος Προγράμματος

Εκπτώσεις έως 40% στα δίδακτρα των Προγραμμάτων. Δυνατότητα αποπληρωμής σε 10 μηνιαίες δόσεις.

Ανταποκρινόμενοι στις ανάγκες και στα νέα δεδομένα που έχουν προκύψει στην κοινωνία λόγω της ενεργειακής κρίσης και του περιορισμού στο διαθέσιμο εισόδημα, παρέχουμε σε όλους ειδική έκπτωση 15% στα δίδακτρα για αιτήσεις από 29/8/23 έως και 13/10/23 & προεγγραφή με 80€. Η εν λόγω έκπτωση εφαρμόζεται επί του συνόλου των διδάκτρων εφόσον, έχουν αφαιρεθεί τυχόν άλλες εκπτώσεις.

Παράλληλα, ισχύει εκπτωτική πολιτική για Ανέργους (30%), Κατόχους Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων (30%), ΑΜΕΑ (25%), Πολύτεκνους (20%), κ.ά. Δείτε στον παρακάτω πίνακα πως διαμορφώνονται τα δίδακτρα για κάθε ομάδα που δικαιούται έκπτωση.

Για αιτήσεις που έχουν υποβληθεί στον 78ο κύκλο σπουδών από 30/5/2023 μέχρι και 28/8/2023 ισχύει έκπτωση 15% λόγω early entry. Η εγγραφή στο πλαίσιο της έγκαιρης προκράτησης θέσης, κατοχυρώνεται με καταβολή μέρους των διδάκτρων ύψους 80 ευρώ. Η αποπληρωμή του υπόλοιπου ποσού γίνεται σε δόσεις κατά τη διάρκεια του προγράμματος.

Η έκπτωση λόγω early entry εφαρμόζεται επί του συνόλου των διδάκτρων εφόσον έχουν αφαιρεθεί τυχόν άλλες εκπτώσεις.

Για τη χορήγηση του πιστοποιητικού είναι απαραίτητη η αποπληρωμή του συνόλου των διδάκτρων.

Δίδακτρα Προγραμμάτων
Διάρκεια (μήνες) 4
Δίδακτρα (σε δόσεις) 300 255 €
Αριθμός δόσεων 3
Ποσό δόσης 100 85 €
Δίδακτρα (εφάπαξ) 285 242 €
Δίδακτρα με έκπτωση
Έκπτωση 15% 20% 25% 30%
Δίδακτρα 255 217 € 240 204 € 225 191 € 210 179 €
Δόση 85 72 € 80 68 € 75 64 € 70 60 €
Εκπτωτική Πολιτική

Το E-Learning του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Ε.Κ.Π.Α., στο πλαίσιο του μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα της παροχής αυτοχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων εξ αποστάσεως επιμόρφωσης, εφαρμόζει ειδική εκπτωτική πολιτική για συγκεκριμένες κατηγορίες εκπαιδευόμενων. Αναφορικά με τους όρους χορήγησης εκπτώσεων και την εταιρική εκπτωτική πολιτική δείτε περισσότερα εδώ.

Κατηγορίες εκπαιδευόμενων που δικαιούνται έκπτωση στα δίδακτρα

Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος Προγράμματος

Στοιχεία Ακαδημαϊκού Υπευθύνου

Πετράκης Παναγιώτης
Πετρακης Παναγιωτης
Ομότιμος Καθηγητής Τμήματος Οικονομικών Επιστημών Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
certificates decoration

Πιστοποιητικά Προγράμματος

Δείτε δείγμα του χορηγούμενου Πιστοποιητικού

Πότε λήγει η Ειδική Έκπτωση;

Απομένουν 13 μέρες για τη λήξη της Ειδικής Έκπτωσης