Early Entry

Επιχειρηματική Ανάπτυξη και Διοίκηση στο Ελληνικό Παραγωγικό Πρότυπο μετά την Πανδημία του Κορονοϊού Νεο

Απονέμεται Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης

Έναρξη Μαθημάτων 26/10/2020
Early Entry

Πληροφοριες Προγραμματος

Προθεσμια Υποβολης Αιτησεων:
16/10/2020
Εναρξη Μαθηματων:
26/10/2020
Διαρκεια:
5 Μήνες (100 ώρες)
Πιστωτικες Μοναδες ECVET:
4

Πληροφοριες Προγραμματος

Προθεσμια Υποβολης Αιτησεων:
16/10/2020
Εναρξη Μαθηματων:
26/10/2020
Διαρκεια:
5 Μήνες (100 ώρες)
Πιστωτικες Μοναδες ECVET:
4
Έναρξη Μαθημάτων
26/10/2020

Εισαγωγή

Σκοπός του Προγράμματος είναι να δώσει στους εκπαιδευόμενους τη δυνατότητα να ανιχνεύσουν τις παρατηρούμενες μεταβολές στην Ελληνική οικονομία όπως εξελίσσονται μετά την έλευση των δύο μεγάλων υφέσεων: του 2011 (χρηματοοικονομική κρίση) και του 2020 (COVID-19 κρίση). Για να γίνει αυτό δυνατό θα πρέπει να κατανοηθούν οι μεταβολές στο παραγωγικό πρότυπο όπως εξελίσσονταν μέχρι το τέλος του 2019, και στη συνέχεια να γίνει εμβάθυνση στις ιδιαίτερες επιδράσεις του COVID-19 ανά τομέα οικονομικής δραστηριότητας. Εξίσου σημαντικό είναι οι εκπαιδευόμενοι να αντιληφθούν τις αδυναμίες και τα ισχυρά σημεία που διαθέτει η Ελληνική οικονομία. Τα χαρακτηριστικά αυτά καθορίζουν και τον τρόπο με τον οποίο επενεργεί ο COVID-19 στην Ελληνική οικονομία. Επιπλέον, θα γίνει κατανοητή η φύση της κρίσης του COVID-19 ως επιταχυντή, ενισχυτή υπαρχουσών τάσεων και σε ορισμένες περιπτώσεις ως game changer.
Όπως θα δούμε, οι παρατηρούμενες πολύ μεγάλες και μη αναστρέψιμες παγκόσμιες εξελίξεις αναμένεται να επηρεάσουν μία σειρά από παραγωγικούς τομείς, όπως είναι η φαρμακοβιομηχανία, η αγροτοβιομηχανία, οι μεταφορές, η αναψυχή κ.α., στους οποίους η ελληνική οικονομία έχει μία σημαντική παρουσία. Η διαφορά με τα προηγούμενα στάδια της παγκόσμιας ανάπτυξης βρίσκεται στο ότι παλαιότερα δε δημιουργείτο ζωτικός χώρος για τα ιδιόμορφα χαρακτηριστικά της ελληνικής οικονομίας, διότι είχαν χαρακτηριστικά τα οποία ήταν ξένα με τις παραγωγικές δυνατότητες και το ελληνικό πρότυπο. Αντιθέτως, η σημερινή εποχή της «αποκεφαλαιοποίησης» της παραγωγικής διαδικασίας (tangible vs intangibles) και της «υπηρεσιοκοποίησης» των οικονομιών δημιουργεί ευνοϊκότερες συνθήκες προσαρμογής και αξιοποίησης των εξωτερικών μεταβολών, παρόλο που βασικά αναπτυξιακά μειονεκτήματα είναι και πάλι παρόντα.
Είναι χαρακτηριστικό ότι η κλιματική αλλαγή με την ταυτόχρονη επιμήκυνση του προσδόκιμου ζωής δημιουργούν σημαντικές θετικές ευκαιρίες για τους τομείς του τουρισμού και της εστίασης και ψυχαγωγίας στην ελληνική οικονομία. Ουσιαστικά, δύο αρνητικά σε παγκόσμιο επίπεδο χαρακτηριστικά, λειτουργούν θετικά για την ελληνική οικονομία. Βεβαίως, οι τάσεις αυτές ανακόπτονται από τις μεταβολές που επιφέρει η κρίση του COVID-19, αλλά μεσο-μακροπρόθεσμα οι μεγατάσεις αυτές θα επικρατήσουν.
Η κρίση του COVID-19 αντιμετωπίζεται από το Πρόγραμμα ως εξωγενές, ως προς την οικονομία, φαινόμενο, το οποίο αύξησε το συστηματικό κίνδυνο με ραγδαίο ρυθμό και δημιούργησε διαρκείς δυσμενείς επιπτώσεις μεσοπρόθεσμα, προκαλώντας τελικά αρνητικές συνέπειες. Ταυτόχρονα, η επιτυχημένη αντιμετώπιση της πρώτης φάσης της πανδημίας απελευθέρωσε και δημιούργησε ένα νέο περιβάλλον εμπιστοσύνης της κοινής γνώμης στους θεσμούς και την κυβέρνηση, παράγοντες που θα λειτουργήσουν καταλυτικά στη μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη περίοδο ανάκαμψης.
Απώτερος σκοπός είναι οι εκπαιδευόμενοι να εντάξουν τις μεταβολές αυτές στο ειδικότερο παγκόσμιο, ευρωπαϊκό πλαίσιο, δεδομένου ότι η Ελλάδα είναι μέλος της Ευρωζώνης. Αυτό θα τους δώσει μία μακροπρόθεσμη αντίληψη των εξελίξεων, γεγονός που τους επιτρέπει να μπορούν να κάνουν επιχειρηματικό σχεδιασμό με πολύ μικρότερο βαθμό αβεβαιότητας.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε απόφοιτους Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης/ΤΕΙ της ημεδαπής και της αλλοδαπής καθώς και σε απόφοιτους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Απευθύνεται κυρίως σε οικονομολόγους, κρατικούς λειτουργούς, στελέχη επιχειρήσεων, τραπεζικά στελέχη, συμβούλους επιχειρήσεων, επαγγελματίες που προέρχονται τόσο από τους άμεσα σχετιζόμενους χώρους όσο και από άλλους κλάδους της οικονομίας.

Μαθήματα Προγράμματος

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τα εξής μαθήματα:

 • Εγχώριο, Ανταγωνιστικό και Διεθνοποιημένο Τμήμα της Ελληνικής Οικονομίας
 • Οι Εξελίξεις των Βασικών Μεγεθών στο Εγχώριο και Διεθνοποιημένο Τμήμα της Ελληνικής Οικονομίας
 • Η Τεχνολογική Εξειδίκευση των Κλάδων της Ελληνικής Οικονομίας
 • Η Ένταση των Δεξιοτήτων στους Κλάδους της Ελληνικής Οικονομίας
 • Οι Επιπτώσεις του COVID-19 στην Ελληνική Οικονομία
 • Τα Κανάλια Διάχυσης των Οικονομικών Επιπτώσεων
 • Η Επιδημιολογική και Οικονομική Αντιμετώπιση της Κρίσης
 • Η Επιδημιολογική και Οικονομική Καμπύλη στην Ελλάδα
 • Οι Τάσεις που Διαμορφώνουν το Μέλλον
 • Οι Disruptive Τεχνολογίες και η 4η Βιομηχανική Επανάσταση
 • Ο Πολυπολικός Κόσμος και η Παγκοσμιοποίηση
 • Οι Αισιόδοξοι και Απαισιόδοξοι για τις Πηγές της Μεγέθυνσης
 • Η Εξέλιξη του Χρέους
 • Οι Μακροοικονομικές Επιπτώσεις του Covid-19
 • The World Depression of Covid-19. Παγκόσμιες και Ευρωπαϊκές Οικονομικές Εξελίξεις: 2018-2030
 • Η Ελληνική Οικονομία στο Διεθνές Περιβάλλον
 • Το Υφιστάμενο Πλαίσιο Οικονομικής Πολιτικής Χωρών Μη Δεσμευμένων από Πρόγραμμα Προσαρμογής
 • Προκαθορισμένο Πλαίσιο Οικονομικής Πολιτικής Χωρών Δεσμευμένων από Πρόγραμμα Προσαρμογής στην ΕΕ
 • Αναπροσαρμογή της ΕΕ στα Δεδομένα μετά την Κρίση του 2008
 • Η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο Covid-19

Κόστος Προγράμματος

Ανταποκρινόμενοι στις ανάγκες και στα νέα δεδομένα που έχουν προκύψει στην κοινωνία από την πανδημία του Κορονοϊού Covid-19, ενημερώνουμε όλους τους συμπολίτες μας εργαζομένους (αυτοαπασχολούμενους ή μη) που η εργασία τους πλήττεται αυτό το διάστημα, ότι θα έχουν διευκολύνσεις και παρατάσεις ως προς την πληρωμή των διδάκτρων τους σε συνεννόηση με τη Γραμματεία. Αυτό σημαίνει στην πράξη, οτι πέραν του ποσού της εγγραφής σας το υπολειπόμενο ποσό των διδάκτρων, για το διάστημα που εκτιμά ο ΠΟΥ ότι θα διαρκέσει αυτή η περίοδος, δύναται να καταβληθεί σε μηνιαίες δόσεις που σας εξυπηρετούν μέχρι τη λήξη του Προγράμματός σας.

Παράλληλα, ισχύει εκπτωτική πολιτική για Ανέργους (30%), Κατόχους Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων (30%), ΑΜΕΑ (25%), Πολύτεκνους (20%), κ.ά. Ειδική έκπτωση 20% εφαρμόζεται για όσο διάστημα διαρκεί η πανδημία Covid -19 σε συμπολίτες μας που η εργασία τους αποδεδειγμένα πλήττεται λόγω της πανδημίας. Δείτε στον παρακάτω πίνακα πως διαμορφώνονται τα δίδακτρα για κάθε ομάδα που δικαιούται έκπτωση.

Για αιτήσεις που έχουν υποβληθεί στον 63ο κύκλο σπουδών από 2/6/2020 μέχρι και 31/8/2020 ισχύει έκπτωση 15% λόγω early entry. Η εγγραφή στο πλαίσιο της έγκαιρης προκράτησης θέσης, κατοχυρώνεται με καταβολή μέρους των διδάκτρων ύψους 100 ευρώ. Η αποπληρωμή του υπόλοιπου ποσού γίνεται σε δόσεις κατά τη διάρκεια του προγράμματος.

Η έκπτωση λόγω early entry εφαρμόζεται επί του συνόλου των διδάκτρων εφόσον έχουν αφαιρεθεί τυχόν άλλες εκπτώσεις.

Δίδακτρα Προγραμμάτων
Διάρκεια (μήνες) 5
Δίδακτρα (σε δόσεις) 330 281 €
Αριθμός δόσεων 3
Ποσό δόσης 110 94 €
Δίδακτρα (εφάπαξ) 310 264 €
Δίδακτρα με έκπτωση
Έκπτωση 10% 15% 20% 25% 30%
Δίδακτρα 297 252 € 281 239 € 264 224 € 248 211 € 231 196 €
Δόση 99 84 € 94 80 € 88 75 € 83 71 € 77 65 €
Εκπτωτική Πολιτική

Το E-Learning του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Ε.Κ.Π.Α., στο πλαίσιο του μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα της παροχής αυτοχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων εξ αποστάσεως επιμόρφωσης, εφαρμόζει ειδική εκπτωτική πολιτική για συγκεκριμένες κατηγορίες εκπαιδευόμενων. Αναφορικά με τους όρους χορήγησης εκπτώσεων και την εταιρική εκπτωτική πολιτική δείτε περισσότερα εδώ.

Κατηγορίες εκπαιδευόμενων που δικαιούνται έκπτωση στα δίδακτρα

Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος Προγράμματος

Στοιχεία Ακαδημαϊκού Υπευθύνου

Πετράκης Παναγιώτης
Πετρακης Παναγιωτης
Καθηγητής Τμήματος Οικονομικών Επιστημών Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Πιστοποιητικά Προγράμματος

Δείτε δείγμα του χορηγούμενου Πιστοποιητικού

Πότε λήγει το Early Entry;

Απομένουν 53 μέρες για τη λήξη του Early Entry