Financial Analyst

Απονέμεται Πιστοποιητικό Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης

Έναρξη Μαθημάτων 20/5/2024

Πληροφοριες Προγραμματος

Προθεσμια Υποβολης Αιτησεων:
13/5/2024
Εναρξη Μαθηματων:
20/5/2024
Διαρκεια:
7 Μήνες (237 ώρες)

Πληροφοριες Προγραμματος

Προθεσμια Υποβολης Αιτησεων:
13/5/2024
Εναρξη Μαθηματων:
20/5/2024
Διαρκεια:
7 Μήνες (237 ώρες)
Έναρξη Μαθημάτων
20/5/2024

Εισαγωγή

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Financial Analyst» έχει ως σκοπό να προσφέρει τις απαραίτητες γνώσεις, ώστε οι εκπαιδευόμενοι να κατανοήσουν πώς οι εταιρίες μπορούν να χρηματοδοτηθούν, διοικηθούν αλλά και πώς τα μέσα χρηματοδότησης συνιστούν επενδύσεις για τους επενδυτές. Για να επιτευχθεί αυτό παρουσιάζονται οι επενδύσεις και τα βασικά επενδυτικά-χρηματοδοτικά μέσα, η μεθοδολογία αποτίμησης που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της τιμής ομολόγων, μετοχών, παραγώγων κ.λπ., καθώς και οι απαιτήσεις των εποπτικών πλαισίων που εφαρμόζονται. Έτσι, αναλύονται οι επενδύσεις, οι ποσοτικές μέθοδοι, η χρηματοοικονομική ανάλυση, η χρηματοοικονομική διοίκηση, η διαχείριση χαρτοφυλακίου, τα ομόλογα, οι μετοχές, τα παράγωγα, οι εναλλακτικές επενδύσεις και η εταιρική διακυβέρνηση. Το πρόγραμμα μπορούν να παρακολουθήσουν πτυχιούχοι ανωτάτων ή ανωτέρων σχολών ή εργαζόμενοι με σχετική απασχόληση.

Μαθήματα Προγράμματος

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τα εξής μαθήματα:

 • Βασικές Αρχές Λήψης Επενδυτικών Αποφάσεων
 • Θεωρητικά Ζητήματα Επενδύσεων
 • Μαθηματικά Εργαλεία για την Αξιολόγηση Επενδύσεων
 • Τιμολόγηση Ράντων Ομολογιών και Μετοχών
 • Καθαρά Παρούσα Αξία
 • Κανόνες για τη Λήψη Επενδυτικών Αποφάσεων
 • Μορφές Χρηματοδότησης
 • Μερισματική Πολιτική
 • Θεωρία Κεφαλαιακής Διάρθρωσης
 • Κίνδυνοι που προκύπτουν από την Δανειακή Επιβάρυνση της Επιχείρησης
 • Αποδοτικότητα ενός Χαρτοφυλακίου
 • Σχέση Απόδοσης και Κινδύνου ενός Χαρτοφυλακίου
 • Το Υπόδειγμα Αποτίμησης Παγίων Περιουσιακών Στοιχείων και η Εκτίμηση του Υποδείγματος της Αγοράς
 • Προσδιορισμός της Ελάχιστης Απαιτούμενης Απόδοσης
 • Αποτίμηση για τη Λήψη Επενδυτικών Αποφάσεων
 • Χαρτοφυλάκιο
 • Χαρακτηριστικά Ομολόγων
 • Κίνδυνος Default
 • Αποτίμηση & Αποδόσεις Ομολόγων
 • Επιτοκιακός Κίνδυνος
 • Καμπύλη Επιτοκίων
 • Διαχείριση Χαρτοφυλακίου Ομολόγων
 • Ανάλυση Εταιριών, Αποτίμηση και Επιλογή Μετοχών Μέρος Ι
 • Ανάλυση Εταιριών, Αποτίμηση και Επιλογή Μετοχών Μέρος ΙΙ
 • Στρατηγικές Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου Μετοχών Μέρος Ι
 • Στρατηγικές Κατανομής των Επενδυτικών Πόρων
 • Αξιολόγηση της Αποδοτικότητας ενός Χαρτοφυλακίου
 • Χρηματοοικονομικά Παράγωγα και Διαχείριση
 • Εισαγωγή στην Έννοια του Κινδύνου
 • Χρηματοοικονομικά Παράγωγα
 • Χρηματοοικονομικά Δικαιώματα
 • Πρακτικό Παράδειγμα Παράγωγα
 • Μορφές Εναλλακτικών Επενδύσεων
 • Private Equity
 • Private Debt
 • Λοιπές Εναλλακτικές Επενδύσεις
 • Διοίκηση
 • Ανεξάρτητες Λειτουργίες
 • Επιχειρηματικό Πλάνο
 • ESG Investments

Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος Προγράμματος

Στοιχεία Ακαδημαϊκού Υπευθύνου

Πετράκης Παναγιώτης
Πετρακης Παναγιωτης
Ομότιμος Καθηγητής Τμήματος Οικονομικών Επιστημών Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Εμμανουήλ Ιωάννης
Εμμανουηλ Ιωαννης
Καθηγητής Τμήματος Μαθηματικών ΕΚΠΑ
certificates decoration

Πιστοποιητικά Προγράμματος

Δείτε δείγμα του χορηγούμενου Πιστοποιητικού

Πότε λήγει η Ειδική Έκπτωση;

Απομένουν 26 μέρες για τη λήξη της Ειδικής Έκπτωσης

Κόστος Προγράμματος

Ανταποκρινόμενοι στις ανάγκες και στα νέα δεδομένα που έχουν προκύψει στην κοινωνία λόγω περιορισμού στο διαθέσιμο εισόδημα, παρέχουμε σε όλους ειδική έκπτωση 15% στα δίδακτρα για αιτήσεις από 27/03/2024 έως και 13/05/2024 & προεγγραφή με 80€. Η εν λόγω έκπτωση εφαρμόζεται επί του συνόλου των διδάκτρων εφόσον, έχουν αφαιρεθεί τυχόν άλλες εκπτώσεις.

Παράλληλα, ισχύει εκπτωτική πολιτική για Ανέργους (30%), Κατόχους Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων (30%), ΑΜΕΑ (25%), Πολύτεκνους (20%), κ.ά. Δείτε στον παρακάτω πίνακα πως διαμορφώνονται τα δίδακτρα για κάθε ομάδα που δικαιούται έκπτωση.

Για αιτήσεις που έχουν υποβληθεί στον 82 κύκλο σπουδών από 13/02/2024 μέχρι και 26/03/2024 ισχύει έκπτωση 15% λόγω early entry. Η εγγραφή στο πλαίσιο της έγκαιρης προκράτησης θέσης, κατοχυρώνεται με καταβολή μέρους των διδάκτρων ύψους 80 ευρώ. Η αποπληρωμή του υπόλοιπου ποσού γίνεται σε δόσεις κατά τη διάρκεια του προγράμματος.

Η έκπτωση λόγω early entry εφαρμόζεται επί του συνόλου των διδάκτρων εφόσον έχουν αφαιρεθεί τυχόν άλλες εκπτώσεις.

Για τη χορήγηση του πιστοποιητικού είναι απαραίτητη η αποπληρωμή του συνόλου των διδάκτρων.

Δίδακτρα Προγραμμάτων
Διάρκεια (μήνες) 7
Δίδακτρα (σε δόσεις) 800 680 €
Αριθμός δόσεων 4
Ποσό δόσης 200 170 €
Δίδακτρα (εφάπαξ) 760 646 €
Δίδακτρα με έκπτωση
Έκπτωση 15% 20% 25% 30%
Δίδακτρα 680 578 € 640 544 € 600 510 € 560 476 €
Δόση 170 145 € 160 136 € 150 128 € 140 119 €
Εκπτωτική Πολιτική

Το E-Learning του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Ε.Κ.Π.Α., στο πλαίσιο του μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα της παροχής αυτοχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων εξ αποστάσεως επιμόρφωσης, εφαρμόζει ειδική εκπτωτική πολιτική για συγκεκριμένες κατηγορίες εκπαιδευόμενων. Αναφορικά με τους όρους χορήγησης εκπτώσεων και την εταιρική εκπτωτική πολιτική δείτε περισσότερα εδώ.

Κατηγορίες εκπαιδευόμενων που δικαιούνται έκπτωση στα δίδακτρα