Η Πολιτική Οικονομία του Μακροχρόνιου Σχεδιασμού Νεο

Απονέμεται Πιστοποιητικό  Επιμόρφωσης

Έναρξη Μαθημάτων 20/5/2024

Πληροφοριες Προγραμματος

Προθεσμια Υποβολης Αιτησεων:
13/5/2024
Εναρξη Μαθηματων:
20/5/2024
Διαρκεια:
3 Μήνες (60 ώρες)

Πληροφοριες Προγραμματος

Προθεσμια Υποβολης Αιτησεων:
13/5/2024
Εναρξη Μαθηματων:
20/5/2024
Διαρκεια:
3 Μήνες (60 ώρες)
Έναρξη Μαθημάτων
20/5/2024

Εισαγωγή

Σκοπός του προγράμματος είναι να εισάγει τους/τις εκπαιδευόμενους/ες στις σημαντικότερες έννοιες μακροχρόνιου σχεδιασμού πρόβλεψης του μέλλοντος, ενθαρρύνοντάς τους να αναλύσουν το μέλλον και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι οικονομίες και οι κοινωνίες. Παράλληλα, θα έχουν την ευκαιρία να εξοικειωθούν με θεωρητικές μεθόδους ανάπτυξης σεναρίων του μέλλοντος για τη δημιουργία και διαμόρφωση κατάλληλων στρατηγικών για τη λήψη αποφάσεων υπό συνθήκες αβεβαιότητας.
Ειδικότερα, οι συμμετέχοντες/ουσες θα είναι σε θέση να κατανοήσουν τις αναγκαίες θεωρίες που συμβάλλουν στην κοινωνικό-οικονομική εξέλιξη, εμβαθύνοντας στους παράγοντες που επηρεάζουν την ανθρώπινη σκέψη και δράση. Με τον τρόπο αυτό, θα προσδιορίσουν τις θεμελιώδεις αρχές της πολιτικής οικονομίας, συμπεριλαμβανομένων των αξιών, των ιδεολογιών, των συλλογικών τάσεων και της πολιτικής συμπεριφοράς.
Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, θα πραγματοποιηθεί μια εκτενής προσέγγιση των οικονομικών, κοινωνικών, πολιτικών και πολιτισμικών παραγόντων που επιδρούν στη διαμόρφωση των ενναλακτικών μελλοντικών καταστάσεων, λαμβάνοντας ταυτόχρονα υπόψη τις πολύπλοκες δυναμικές και προκλήσεις που αναδύονται από το σύγχρονο πολιτικό, οικονομικό και κοινωνικό σύστημα.
Τέλος, το πρόγραμμα αναδεικνύει πως ο δομημένος και συστηματικός τρόπος χρήσης των θεμελιωδών αρχών και των μεθόδων της πολιτικής του μακροχρόνιου σχεδιασμού αλλά και της ενόρασης του μέλλοντος (foresight), εξοπλίζει τους/τις εκπαιδευόμενους/ες με τα απαραίτητα εργαλεία για τη διαμόρφωση αποφάσεων, ώστε να ανταποκρίνονται αποτελεσματικά στις δυναμικές αλλαγές του διαρκώς μεταβαλλόμενου περιβάλλοντος.
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε απόφοιτους Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης/ΤΕΙ της ημεδαπής και της αλλοδαπής και απόφοιτους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με συναφή στο αντικείμενο εργασιακή εμπειρία.
 

Μαθήματα Προγράμματος

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τα εξής μαθήματα:

 • Αντίληψη του Μέλλοντος στο Χρονικό και Ιστορικό Συνεχές
 • Ενόραση του Μέλλοντος και Ανάλυση Μελλοντικών Εναλλακτικών Καταστάσεων
 • Ενόραση του Μέλλοντος υπό Υψηλή Αβεβαιότητα
 • Η Πολιτική Οικονομία της Μεγέθυνσης
 • Αξίες, Ιδεολογία, Συλλογικές Τάσεις και Πολιτική Συμπεριφορά
 • Πολιτικό Σύστημα και Εξέλιξη
 • Διαστάσεις της Θεωρίας της Επιλογής και η Άσκηση Πολιτικής
 • Η Χρονική Αξιολόγηση
 • Οι Αισιόδοξοι και οι Απαισιόδοξοι για το Μέλλον των Οικονομιών και των Κοινωνιών
 • Κοινωνικές Μεγατάσεις
 • Οικονομικές Μεγατάσεις
 • Σύνθεση της Μεγάλης Εικόνας: Περίπλοκες Δυναμικές και το Μέλλον

Κόστος Προγράμματος

Ανταποκρινόμενοι στις ανάγκες και στα νέα δεδομένα που έχουν προκύψει στην κοινωνία λόγω περιορισμού στο διαθέσιμο εισόδημα, παρέχουμε σε όλους ειδική έκπτωση 15% στα δίδακτρα για αιτήσεις από 27/03/2024 έως και 13/05/2024 & προεγγραφή με 80€. Η εν λόγω έκπτωση εφαρμόζεται επί του συνόλου των διδάκτρων εφόσον, έχουν αφαιρεθεί τυχόν άλλες εκπτώσεις.

Παράλληλα, ισχύει εκπτωτική πολιτική για Ανέργους (30%), Κατόχους Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων (30%), ΑΜΕΑ (25%), Πολύτεκνους (20%), κ.ά. Δείτε στον παρακάτω πίνακα πως διαμορφώνονται τα δίδακτρα για κάθε ομάδα που δικαιούται έκπτωση.

Για αιτήσεις που έχουν υποβληθεί στον 82 κύκλο σπουδών από 13/02/2024 μέχρι και 26/03/2024 ισχύει έκπτωση 15% λόγω early entry. Η εγγραφή στο πλαίσιο της έγκαιρης προκράτησης θέσης, κατοχυρώνεται με καταβολή μέρους των διδάκτρων ύψους 80 ευρώ. Η αποπληρωμή του υπόλοιπου ποσού γίνεται σε δόσεις κατά τη διάρκεια του προγράμματος.

Η έκπτωση λόγω early entry εφαρμόζεται επί του συνόλου των διδάκτρων εφόσον έχουν αφαιρεθεί τυχόν άλλες εκπτώσεις.

Για τη χορήγηση του πιστοποιητικού είναι απαραίτητη η αποπληρωμή του συνόλου των διδάκτρων.

Δίδακτρα Προγραμμάτων
Διάρκεια (μήνες) 3
Δίδακτρα (σε δόσεις) 330 281 €
Αριθμός δόσεων 3
Ποσό δόσης 110 94 €
Δίδακτρα (εφάπαξ) 310 264 €
Δίδακτρα με έκπτωση
Έκπτωση 15% 20% 25% 30%
Δίδακτρα 281 239 € 264 224 € 248 211 € 231 196 €
Δόση 94 80 € 88 75 € 83 71 € 77 65 €
Εκπτωτική Πολιτική

Το E-Learning του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Ε.Κ.Π.Α., στο πλαίσιο του μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα της παροχής αυτοχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων εξ αποστάσεως επιμόρφωσης, εφαρμόζει ειδική εκπτωτική πολιτική για συγκεκριμένες κατηγορίες εκπαιδευόμενων. Αναφορικά με τους όρους χορήγησης εκπτώσεων και την εταιρική εκπτωτική πολιτική δείτε περισσότερα εδώ.

Κατηγορίες εκπαιδευόμενων που δικαιούνται έκπτωση στα δίδακτρα

Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος Προγράμματος

Στοιχεία Ακαδημαϊκού Υπευθύνου

Πετράκης Παναγιώτης
Πετρακης Παναγιωτης
Ομότιμος Καθηγητής Τμήματος Οικονομικών Επιστημών Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
certificates decoration

Πιστοποιητικά Προγράμματος

Δείτε δείγμα του χορηγούμενου Πιστοποιητικού

Πότε λήγει η Ειδική Έκπτωση;

Απομένουν 30 μέρες για τη λήξη της Ειδικής Έκπτωσης