Ιστορία της Ελληνικής Τέχνης με Μουσειοπαιδαγωγικές Εφαρμογές

Κατεύθυνση: Παιδαγωγικά

Απονέμεται Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης

Έναρξη Μαθημάτων 20/5/2024

Πληροφοριες Προγραμματος

Προθεσμια Υποβολης Αιτησεων:
13/5/2024
Εναρξη Μαθηματων:
20/5/2024
Διαρκεια:
3 Μήνες (60 ώρες)

Πληροφοριες Προγραμματος

Προθεσμια Υποβολης Αιτησεων:
13/5/2024
Εναρξη Μαθηματων:
20/5/2024
Διαρκεια:
3 Μήνες (60 ώρες)
Έναρξη Μαθημάτων
20/5/2024

Παρέχεται επιπλέον 15% Έκπτωση σε Εκπαιδευτικούς, στα Προγράμματα των Κατευθύνσεων Παιδαγωγικών και Ειδικής Αγωγής

Εισαγωγή

Σκοπός του προγράμματος "Ιστορία της Ελληνικής Τέχνης με Μουσειοπαιδαγωγικές Εφαρμογές" είναι η εξοικείωση των εκπαιδευόμενων με την ιστορία της ελληνικής τέχνης και τη μουσειοπαιδαγωγική, μέσα από θεωρητικές και πρακτικές εφαρμογές. Στο πλαίσιο αυτό, αρχικά παρουσιάζεται η τέχνη της ελληνικής αρχαιότητας, του Βυζαντίου, της μεταβυζαντινής περιόδου, της οθωνικής εποχής, της ελληνικής σχολής του Μονάχου, της γενιάς του ‘30 και της μεταπολεμικής και σύγχρονης εποχής. Έμφαση δίδεται σε παράλληλες αναφορές για την εξέλιξη της δυτικής τέχνης και τις δυνητικές επιδράσεις της στην ελληνική, ενώ διερευνώνται, επίσης, οι επιρροές του ελληνικού κοινωνικού και πολιτισμικού πλαισίου στους καλλιτέχνες και το έργο τους. Πιο συγκεκριμένα, αναλύονται έργα, μέσα από πολύπλευρες προσεγγίσεις από τις οποίες, αφενός, εντοπίζονται επιμέρους τάσεις και εξετάζονται αιτήματα και επιδιώξεις καλλιτεχνικών ομάδων και ανεξάρτητων δημιουργών, αφετέρου, αναδεικνύονται συσχετίσεις με το στενό ιστορικό πλαίσιο, προηγούμενες καλλιτεχνικές τάσεις και έργα ελληνικά και δυτικά, αλλά και ευρύτερες κοσμοαντιλήψεις. Στη συνέχεια του προγράμματος, μέσα από επιλεγμένες μουσειακές συλλογές σε οπτικο-ακουστικά βίντεο παρουσίασης διαφανειών, οι συμμετέχοντες/ουσες θα έχουν την ευκαιρία να ανατρέξουν σε περισσότερες αναλύσεις έργων και να γνωρίσουν τους διάφορους τύπους μουσείων τέχνης και τα μαθησιακά μοντέλα που εφαρμόζονται στο σχεδιασμό και την υλοποίηση μουσειοπαιδαγωγικών προγραμμάτων. Ειδικότερα, θα εμβαθύνουν στα σύγχρονα ανακαλυπτικά και κονστρουκτιβιστικά μοντέλα, κατά την εφαρμογή των οποίων προτείνονται παιγνιώδεις δράσεις, εικαστικές δραστηριότητες, θεατρικά παιχνίδια και ασκήσεις δημιουργικής γραφής γύρω από συγκεκριμένες καλλιτεχνικές περιόδους της ελληνικής τέχνης. Παράλληλα, οι εκπαιδευόμενοι/ες καθοδηγούνται τόσο σε γνωσιακό όσο και σε στιλιστικό επίπεδο, στην οργάνωση ξεναγήσεων-αφηγήσεων για την ελληνική τέχνη, με τρόπο που ξεφεύγει από τη στείρα παράθεση πληροφοριών, αποκτώντας νέα διάσταση μέσα από την εφαρμογή αφηγηματικών και θεατρικών τεχνικών και μεθόδων. Τέλος, οι συμμετέχοντες/ουσες, έχοντας αποκτήσει το απαραίτητο θεωρητικό υπόβαθρο κατά τη διάρκεια του προγράμματος, καλούνται να εκπονήσουν μία εργασία πάνω στη βιωματική ανάλυση έργων και την οργάνωση δραστηριότητας, στο πλαίσιο μουσειοπαιδαγωγικού προγράμματος με θέμα την ιστορία της ελληνικής τέχνης.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε απόφοιτους Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης/ΤΕΙ της ημεδαπής και της αλλοδαπής και σε απόφοιτους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με συναφή στο αντικείμενο εργασιακή εμπειρία. Αναλυτικότερα, το πρόγραμμα απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με γνωστικό αντικείμενο από τον χώρο των θεωρητικών επιστημών και της τέχνης, εργαζόμενους σε ιδιωτικούς χώρους τέχνης (γκαλερί), εργαζόμενους σε πολιτιστικά ιδρύματα και μουσεία, εργαζόμενους σε πολιτιστικά τμήματα δήμων, εργαζόμενους στον πολιτιστικό τουρισμό, εικαστικούς, θεατρολόγους.

Μαθήματα Προγράμματος

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τα εξής μαθήματα:

 • Τέχνη & Μουσείο: Βασικές Αρχές Σχεδιασμού Μουσειοπαιδαγωγικών Προγραμμάτων
 • Βιωματικές Μέθοδοι Εκπαίδευσης
 • Η Τέχνη από την Εποχή των Προελληνικών Πολιτισμών έως και την Ελληνιστική Περίοδο
 • Διαδραστική Παράδοση και Παιγνιώδεις Δράσεις με Αντικείμενο την Αρχαία Ελληνική Τέχνη
 • Βυζαντινή και Μεταβυζαντινή Τέχνη
 • Εικαστικές Δραστηριότητες στο Πλαίσιο Μουσειοπαιδαγωγικών Προγραμμάτων με Αντικείμενο τη Βυζαντινή Τέχνη
 • Η Τέχνη της Οθωνικής περιόδου και οι Έλληνες Καλλιτέχνες της Σχολής του Μονάχου
 • Μουσειακό Θέατρο και Θεατρικό Παιχνίδι με Αφορμή Ελληνικούς Πίνακες του 19ου αι.
 • Οι Τελευταίες Επιρροές της Σχολής του Μονάχου και οι Νέες Κατευθύνσεις στη Ζωγραφική και τη Γλυπτική στο Πλαίσιο της Γενιάς του ’30
 • Η Δημιουργική Γραφή ως Εκπαιδευτικό Εργαλείο στο Πλαίσιο Μουσειοπαιδαγωγικών Προγραμμάτων για τη Νεοελληνική Τέχνη
 • Η Εμφάνιση της Αφαίρεσης και οι Εκφάνσεις της Σύγχρονης Ελληνικής Τέχνης
 • Πρακτική Άσκηση πάνω στην Ξενάγηση και τον Σχεδιασμό Μουσειοπαιδαγωγικού Προγράμματος

Κόστος Προγράμματος

Ανταποκρινόμενοι στις ανάγκες και στα νέα δεδομένα που έχουν προκύψει στην κοινωνία λόγω περιορισμού στο διαθέσιμο εισόδημα, παρέχουμε σε όλους ειδική έκπτωση 15% στα δίδακτρα για αιτήσεις από 27/03/2024 έως και 13/05/2024 & προεγγραφή με 80€. Η εν λόγω έκπτωση εφαρμόζεται επί του συνόλου των διδάκτρων εφόσον, έχουν αφαιρεθεί τυχόν άλλες εκπτώσεις.

Παράλληλα, ισχύει εκπτωτική πολιτική για Ανέργους (30%), Κατόχους Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων (30%), ΑΜΕΑ (25%), Πολύτεκνους (20%), κ.ά. Δείτε στον παρακάτω πίνακα πως διαμορφώνονται τα δίδακτρα για κάθε ομάδα που δικαιούται έκπτωση.

Για αιτήσεις που έχουν υποβληθεί στον 82 κύκλο σπουδών από 13/02/2024 μέχρι και 26/03/2024 ισχύει έκπτωση 15% λόγω early entry. Η εγγραφή στο πλαίσιο της έγκαιρης προκράτησης θέσης, κατοχυρώνεται με καταβολή μέρους των διδάκτρων ύψους 80 ευρώ. Η αποπληρωμή του υπόλοιπου ποσού γίνεται σε δόσεις κατά τη διάρκεια του προγράμματος.

Η έκπτωση λόγω early entry εφαρμόζεται επί του συνόλου των διδάκτρων εφόσον έχουν αφαιρεθεί τυχόν άλλες εκπτώσεις.

Για τη χορήγηση του πιστοποιητικού είναι απαραίτητη η αποπληρωμή του συνόλου των διδάκτρων.

Δίδακτρα Προγραμμάτων
Διάρκεια (μήνες) 3
Δίδακτρα (σε δόσεις) 450 383 €
Αριθμός δόσεων 3
Ποσό δόσης 150 128 €
Δίδακτρα (εφάπαξ) 425 361 €
Δίδακτρα με έκπτωση
Έκπτωση 15% 20% 25% 30%
Δίδακτρα 383 326 € 360 306 € 338 287 € 315 268 €
Δόση 128 109 € 120 102 € 113 96 € 105 89 €
Εκπτωτική Πολιτική

Το E-Learning του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Ε.Κ.Π.Α., στο πλαίσιο του μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα της παροχής αυτοχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων εξ αποστάσεως επιμόρφωσης, εφαρμόζει ειδική εκπτωτική πολιτική για συγκεκριμένες κατηγορίες εκπαιδευόμενων. Αναφορικά με τους όρους χορήγησης εκπτώσεων και την εταιρική εκπτωτική πολιτική δείτε περισσότερα εδώ.

Κατηγορίες εκπαιδευόμενων που δικαιούνται έκπτωση στα δίδακτρα

Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος Προγράμματος

Στοιχεία Ακαδημαϊκού Υπευθύνου

Διαμαντοπούλου Ευαγγελία
Διαμαντοπουλου Ευαγγελια
Επίκουρη Καθηγήτρια Νεότερης Τέχνης και Επικοινωνίας του Τμήματος Επικοινωνίας και Μ.Μ.Ε. του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Συντελεστές Προγράμματος

Στοιχεία Συντελεστών του Προγράμματος

Γέμτου Ελένη
Γεμτου Ελενη
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης του ΕΚΠΑ
Δρ. Τσούμας Ιωάννης
Δρ. Τσουμας Ιωαννης
Εικαστικός / Ιστορικός της Τέχνης και του Design
Γέμτου Φανή
Γεμτου Φανη
Postgraduate Diploma in Acting Musical Theatre, Central School of Speech and Drama, University of London. Θεατρολόγος, Ηθοποιός, Καθηγήτρια Υποκριτικής
certificates decoration

Πιστοποιητικά Προγράμματος

Δείτε δείγμα του χορηγούμενου Πιστοποιητικού

Πότε λήγει η Ειδική Έκπτωση;

Απομένουν 30 μέρες για τη λήξη της Ειδικής Έκπτωσης