Early Entry

Μουσειολογία και Μουσειοπαιδαγωγική για την Ενίσχυση των Δεξιοτήτων του Σύγχρονου Εκπαιδευτικού

Κατεύθυνση: Παιδαγωγικά

Απονέμεται Πιστοποιητικό Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης

Μοριοδοτούμενο Πρόγραμμα

Έναρξη Μαθημάτων 23/9/2024
Early Entry

Πληροφοριες Προγραμματος

Προθεσμια Υποβολης Αιτησεων:
15/9/2024
Εναρξη Μαθηματων:
23/9/2024
Διαρκεια:
8 Μήνες (310 ώρες)

Πληροφοριες Προγραμματος

Προθεσμια Υποβολης Αιτησεων:
15/9/2024
Εναρξη Μαθηματων:
23/9/2024
Διαρκεια:
8 Μήνες (310 ώρες)
Έναρξη Μαθημάτων
23/9/2024

Βίντεο Προγράμματος

Παρακολουθήστε το σχετικό βίντεο για το Πρόγραμμα

Νέα Μειωμένα Δίδακτρα: 700€ →  425€ 
Παρέχεται επιπλέον 15% Έκπτωση σε Εκπαιδευτικούς, στα Προγράμματα των Κατευθύνσεων Παιδαγωγικών και Ειδικής Αγωγής.

Δίδακτρα για εκπαιδευτικούς: 361€

Τα νέα δίδακτρα ισχύουν για αιτήσεις από 1/6/2021 και έπειτα.

Εισαγωγή

Το πρόγραμμα παρουσιάζει προτάσεις και σύγχρονες κατευθύνσεις για έναν αποτελεσματικό και καινοτόμο συγκερασμό μουσειοπαιδαγωγικής θεωρίας και πράξης. Έχει ως σκοπό να παράσχει στους ενδιαφερόμενους τα απαραίτητα θεωρητικά, μεθοδολογικά και ψηφιακά εργαλεία προκειμένου να μπορούν να εμπλακούν ουσιαστικά στη μουσειακή εκπαίδευση, διεξάγοντας μουσειοδιδακτικές ξεναγήσεις και μουσειοπαιδαγωγικές δράσεις σύμφωνα με τους διδακτικούς τους στόχους και τις εξατομικευμένες ανάγκες των μαθητών τους. Το πρόγραμμα αφενός εισάγει τους εκπαιδευόμενους στις βασικές αρχές και έννοιες των διεπιστημονικών πεδίων της μουσειολογίας και της μουσειοπαιδαγωγικής, και αφετέρου εμβαθύνει σε θεωρίες μάθησης και γνώσης, όπως έχουν εφαρμοστεί διαχρονικά και εξελίσσονται σήμερα στο χώρο του μουσείου.

Παράλληλα με την ανάπτυξη αυτού του θεωρητικού υποβάθρου, παρουσιάζει σύγχρονες στρατηγικές ανάπτυξης, υλοποίησης και αξιολόγησης μουσειοπαιδαγωγικών προγραμμάτων, και εξοικειώνει τους εκπαιδευόμενους με τις σύγχρονες εγχώριες πολιτικές που αφορούν στη σχέση σχολείου και μουσείου. Μεταξύ άλλων, το πρόγραμμα περιλαμβάνει επιλεγμένες μελέτες περίπτωσης, συνεντεύξεις με μουσειοπαιδαγωγούς και μουσειολόγους, καθώς και οπτικοακουστικό υλικό εμβάθυνσης. Τέλος, προσφέρει μία στέρεη θεωρητική κατάρτιση γύρω από τις διαφορετικές μορφές “πραγματικότητας” στον ψηφιακό κόσμο και μέσα από συγκεκριμένα παραδείγματα αναδεικνύει τις δυνατότητες που έχουν οι Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στη δημιουργία όλο και πιο έντονων αισθητηριακών εμπειριών εντός του μουσειακού χώρου.

Απευθύνεται σε απόφοιτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και κυρίως σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σε μουσειοπαιδαγωγούς και σε μουσειολόγους. Αφορά επίσης απόφοιτους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης  που εργάζονται με ομάδες παιδιών και εφήβων στην άτυπη εκπαίδευση σε μουσεία.

Το Πρόγραμμα πληροί τις προϋποθέσεις του νέου νόμου (ΦΕΚ 13/29-01-2019) ως προς τη μοριοδότηση, σύμφωνα με τον οποίο η επιμόρφωση Α.Ε.Ι. ή άλλου φορέα του δημόσιου τομέα που εποπτεύεται από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, διάρκειας τουλάχιστον τριακοσίων δέκα (310) ωρών, που πραγματοποιήθηκε σε χρονικό διάστημα τουλάχιστον επτά (7) μηνών μοριοδοτείται με 2 μονάδες.

 

Μοριοδότηση

Η επιτυχής παρακολούθηση και ολοκλήρωση του προγράμματος "Μουσειακή Εκπαίδευση" εξασφαλίζει:   

 • Δύο (2) μόρια σε υποψήφιους για διορισμό ως μόνιμοι εκπαιδευτικοί στην γενική εκπαίδευση, την ειδική αγωγή και το ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό.  
 • Δύο (2) μόρια σε υποψήφιους για διορισμό ως αναπληρωτές εκπαιδευτικοί και ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό, με το σύστημα του ΑΣΕΠ, Κεφάλαιο Ε’ του ν. 4589/2019 (ΦΕΚ 13, Α’, 29.01.2019) 
 • Δέκα (10) μόρια για προσλήψεις εκπαιδευτικών των κατηγοριών TE και ΔΕ της Γενικής Εκπαίδευσης και της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) σύμφωνα με την υπ’αριθμ Υπουργική Απόφαση 48190/E1 (ΦΕΚ 1088, Β’, 2.04.2019). 
 • Ένα (1) και έως δύο (2) μόρια στην επιλογή Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης, Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Προϊσταμένων των Κέντρων Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης, Συμβούλων Εκπαίδευσης, και Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων και Προϊσταμένων των Τμημάτων  Εκπαιδευτικών Θεμάτων σύμφωνα  με τον Ν. 4823/2021 (ΦΕΚ 136, Α’, 3.08.2021).  

Μαθήματα Προγράμματος

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τα εξής μαθήματα:

 • Ορισμοί Και Bασικές Έννοιες
 • Ιστορική Αναδρομή Των Μουσείων Ι
 • Ιστορική Αναδρομή Των Μουσείων ΙΙ
 • Τυπολογία Μουσείων Και Χαρακτηριστικά
 • Μουσεία Και Σύγχρονες Προκλήσεις
 • Υλικός Πολιτισμός Και Παραγωγή Νοήματος
 • Τεχνικές Ερμηνείας Αντικειμένων
 • Θεωρίες Και Μοντέλα Επικοινωνίας
 • Το Κοινό Του Μουσείου: Σύγχρονες Θεωρίες Και Τάσεις
 • Τρόποι Ανάπτυξης Του Κοινού
 • Ορισμοί Της Μουσειοπαιδαγωγικής
 • Η Μουσειοπαιδαγωγική Στο Διεθνή Χώρο
 • Η Μουσειοπαιδαγωγική Στην Ελλάδα
 • Μουσειακή Πολιτική Και Εκπαιδευτική Πολιτική: Σημεία Σύγκλισης Και Σύγχρονες Εξελίξεις
 • Tο Μουσείο Ως Χώρος Ανάπτυξης Της Ενσυναίσθησης
 • Μελέτες Περίπτωσης, Μουσειοπαιδαγωγικές Εφαρμογές Και Σύγχρονες Τάσεις
 • Θεωρίες Μάθησης: Εισαγωγή Και Ορισμοί
 • Θεωρίες Μάθησης Με Έμφαση Στα Ετερόκλητα Κοινά Του Μουσείου
 • Μεθοδολογικά Εργαλεία Στην Ανάπτυξη Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων
 • Ο Τρόπος Σχεδιασμού Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων
 • Ο Τρόπος Αξιολόγησης Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων
 • Μουσειακή Εκπαίδευση Και ΑμεΑ
 • Μουσείο Και Πολιτισμική Εκπαίδευση
 • Μουσείο Και Τρίτη Ηλικία
 • Augmented Reality (AR) στην Μουσειακή Εκπαίδευση
 • Ψηφιακά Εκπαιδευτικά Παιχνίδια και Εφαρμογές για Εκπαιδευτική Αξιοποίηση
 • Μουσείο Και Ιστορία
 • Μουσείο Και Επιστήμη
 • Το Παιδικό Μουσείο
 • Μουσείο Και Τέχνη
 • Μουσείο Και Βιομηχανικός Πολιτισμός
 • «Το Δικό Σου Παράδειγμα»: Κατάθεση Project Από Τους Εκπαιδευόμενους

Κόστος Προγράμματος

Εκπτώσεις έως 40% στα δίδακτρα των Προγραμμάτων. Δυνατότητα αποπληρωμής σε 10 μηνιαίες δόσεις.

Προεγγραφή με 80€ για αιτήσεις έως 26/08/2024 και 15% έκπτωση σε όλους λόγω early entry.

Ανταποκρινόμενοι στις ανάγκες και στα νέα δεδομένα που έχουν προκύψει στην κοινωνία λόγω της ενεργειακής κρίσης και του περιορισμού στο διαθέσιμο εισόδημα, παρέχουμε σε όλους διευκολύνσεις και παρατάσεις ως προς την πληρωμή των διδάκτρων τους σε συνεννόηση με τη Γραμματεία. Αυτό σημαίνει στην πράξη, ότι πέραν του ποσού της εγγραφής σας το υπολειπόμενο ποσό των διδάκτρων, δύναται να καταβληθεί σε μηνιαίες δόσεις που σας εξυπηρετούν μέχρι τη λήξη του Προγράμματός σας.

Παράλληλα, ισχύει εκπτωτική πολιτική για Ανέργους (30%), Κατόχους Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων (30%), ΑΜΕΑ (25%), Πολύτεκνους (20%), κ.ά. Δείτε στον παρακάτω πίνακα πως διαμορφώνονται τα δίδακτρα για κάθε ομάδα που δικαιούται έκπτωση.

Για αιτήσεις που έχουν υποβληθεί στον 83_84 κύκλο σπουδών από 28/05/2024 μέχρι και 26/08/2024 ισχύει έκπτωση 15% λόγω early entry. Η εγγραφή στο πλαίσιο της έγκαιρης προκράτησης θέσης, κατοχυρώνεται με καταβολή μέρους των διδάκτρων ύψους 80 ευρώ. Η αποπληρωμή του υπόλοιπου ποσού γίνεται σε δόσεις κατά τη διάρκεια του προγράμματος.

Η έκπτωση λόγω early entry εφαρμόζεται επί του συνόλου των διδάκτρων εφόσον έχουν αφαιρεθεί τυχόν άλλες εκπτώσεις.

Για τη χορήγηση του πιστοποιητικού είναι απαραίτητη η αποπληρωμή του συνόλου των διδάκτρων.

Δίδακτρα Προγραμμάτων
Διάρκεια (μήνες) 8
Δίδακτρα (σε δόσεις) 500 425 €
Αριθμός δόσεων 4
Ποσό δόσης 125 106 €
Δίδακτρα (εφάπαξ) 475 404 €
Δίδακτρα με έκπτωση
Έκπτωση 15% 20% 25% 30%
Δίδακτρα 425 361 € 400 340 € 375 319 € 350 298 €
Δόση 106 90 € 100 85 € 94 80 € 88 75 €
Εκπτωτική Πολιτική

Το E-Learning του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Ε.Κ.Π.Α., στο πλαίσιο του μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα της παροχής αυτοχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων εξ αποστάσεως επιμόρφωσης, εφαρμόζει ειδική εκπτωτική πολιτική για συγκεκριμένες κατηγορίες εκπαιδευόμενων. Αναφορικά με τους όρους χορήγησης εκπτώσεων και την εταιρική εκπτωτική πολιτική δείτε περισσότερα εδώ.

Κατηγορίες εκπαιδευόμενων που δικαιούνται έκπτωση στα δίδακτρα

Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος Προγράμματος

Στοιχεία Ακαδημαϊκού Υπευθύνου

Γέμτου Ελένη
Γεμτου Ελενη
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης του ΕΚΠΑ

Συντελεστές Προγράμματος

Στοιχεία Συντελεστών του Προγράμματος

Δρ. Δερμιτζάκη Κατερίνα
Δρ. Δερμιτζακη Κατερινα
Ιστορικός- Μουσειολόγος. Ε.ΔΙ.Π στο τμήμα Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης, ΕΚΠΑ
Συγγραφέας
Δρ. Δοξανάκη Αναστασία
Δρ. Δοξανακη Αναστασια
Αρχαιολόγος-Μουσειολόγος. Ε.ΔΙ.Π στο τμήμα Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης, ΕΚΠΑ
Συγγραφέας
Δρ. Κάντα Άννα-Μαρία
Δρ. Καντα Αννα-Μαρια
Ιστορικός Τέχνης- Μουσειολόγος
Συγγραφέας
Σημανδηράκη Χρυσάνθη
Σημανδηρακη Χρυσανθη
Αρχαιολόγος-Μουσειολόγος
Συγγραφέας
certificates decoration

Πιστοποιητικά Προγράμματος

Δείτε δείγμα του χορηγούμενου Πιστοποιητικού

Πότε λήγει το Early Entry;

Απομένουν 63 μέρες για τη λήξη του Early Entry

Δείτε τι είπαν εκπαιδευόμενοι που παρακολούθησαν το 8μηνο εξ αποστάσεως πρόγραμμα "Μουσειακή Εκπαίδευση"

 

Testimonials