Early Entry

Management στους Τομείς της Υγείας

Η επιτυχής ολοκλήρωση του προγράμματος οδηγεί στη χορήγηση Βεβαίωσης Πιστοποίησης

Early Entry

Πληροφοριες Προγραμματος

Διαρκεια:
6 Μήνες (240 ώρες)

Πληροφοριες Προγραμματος

Διαρκεια:
6 Μήνες (240 ώρες)

Εισαγωγή

To πρόγραμμα «Management στους Τομείς της Υγείας» απευθύνεται σε υπαλλήλους/στελέχη Υπηρεσιών Υγείας, α΄ και β΄ βαθμού (ΠΕ, ΤΕ) και συγκεκριμένα σε προϊσταμένους, υποδιευθυντές, διευθυντές. Σκοπός του προγράμματος είναι να προετοιμάσει τους επιμορφούμενους για το νέο τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της υγείας.

Στο πλαίσιο αυτό, το πρόγραμμα θα παρέχει τα απαραίτητα εφόδια σε άτομα τα οποία επιθυμούν να:

 • αποκτήσουν τεκμηριωμένη και αξιοποιήσιμη γνώση για τους παράγοντες που προσδιορίζουν το επιστητό διοίκηση υπηρεσιών υγείας,
 • αποκτήσουν ένα σημαντικό εφόδιο για το πεδίο της οικονομίας της υγείας και αξιολόγησης της απόδοσης και λειτουργίας μονάδων υγείας,
 • εκπαιδευτούν στην αναγνώριση και αξιολόγηση των παραγόντων που καθορίζουν την βέλτιστη οργάνωση και διοίκηση υπηρεσιών υγείας με αξιοποίηση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών,
 • είναι στελεχιακό δυναμικό με επιχειρησιακές αρμοδιότητες σε παρεμβάσεις σχεδιασμού, οργάνωσης και διοίκησης υπηρεσιών υγείας και διαχείρισης και αξιοποίησης του ανθρώπινου δυναμικού υπηρεσιών υγείας.

Η παρακολούθηση του εκπαιδευτικού προγράμματος και η απόκτηση γνώσεων σε θέματα οργάνωσης και διοίκησης υπηρεσιών υγείας αναμένεται να συμβάλλει αφενός στην αποτελεσματικότερη διοίκηση των μονάδων υγείας αφετέρου στην αποδοτικότερη διαχείριση των πόρων (οικονομικά, ανθρώπινο δυναμικό, τεχνολογίες). Με την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος προσδοκάται η βελτίωση της παραγωγικότητας της εργασίας αλλά και η βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τον πολίτη.

Μαθήματα Προγράμματος

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τα εξής μαθήματα:

 • Σύστημα Υγείας: Χαρακτηριστικά και Διεθνείς Τάσεις
 • Υγεία και Ασθένεια: Μοντέλα Πεποιθήσεων
 • Η Δομή των Υπηρεσιών Υγείας – Η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας
 • Η Διοίκηση ενός Οργανισμού και Βασικές Θεωρίες της Διοίκησης
 • Το Παρελθόν και η Ιστορία της Διοίκησης Νοσοκομείων
 • Σύγχρονα Μοντέλα Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας
 • Η Ηγεσία στον Τομέα της Υγείας
 • Η Οικονομική Οργάνωση του Συστήματος Υγείας
 • Η Ζήτηση και Προσφορά στις Υπηρεσίες Υγείας
 • Οι Δαπάνες και η Χρηματοδότηση του Συστήματος Υγείας
 • Οι Βασικές Οικονομικές Έννοιες στον Τομέα της Υγείας
 • Η Αποτελεσματικότητα στην Οργάνωση των Υπηρεσιών Υγείας
 • Η Μέτρηση του Επιπέδου Υγείας και οι Δείκτες Αποτελέσματος Υγείας
 • Marketing Υπηρεσιών Υγείας
 • Η Ανάλυση Κόστους και οι Μέθοδοι Οικονομικής Αξιολόγησης Υπηρεσιών Υγείας
 • Η Ανάλυση Κόστους-Αποτελεσματικότητας Προγραμμάτων Υγείας
 • Η Ανάλυση Κόστους-Χρησιμότητας και η Έννοια των Ποιοτικώς Σταθμισμένων Ετών Ζωής (QALYs)
 • Η Ανάλυση Κόστους-Οφέλους
 • Ανάλυση Κινδύνου - Risk Analysis
 • Το Ανθρώπινο Δυναμικό στις Υπηρεσίες Υγείας
 • Η Διαχείριση της Κουλτούρας και των Αλλαγών στα Νοσοκομεία
 • Οργανωσιακή Επικοινωνία
 • Υποκίνηση και Απόδοση Ανθρώπινου Δυναμικού και ο Ρόλος της Ηγεσίας
 • Εκπαίδευση Προσωπικού στην Αντιμετώπιση του Πόνου
 • Συναισθηματικές Αντιδράσεις απέναντι στην Εργασία
 • Υγιεινή και Ασφάλεια Εργαζομένων στους Τομείς Υγείας
 • Νέες Τεχνολογίες στην Υγεία: Η Πληροφορική της Υγείας και η Βιοϊατρική Τεχνολογία
 • Αξιολόγηση της Τεχνολογίας Υγείας
 • Οι Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (e-health) στον Χώρο της Υγείας
 • Οι Οργανωσιακές, Θεσμικές και Οικονομικές Προϋποθέσεις Υλοποίησης των Τ.Π.Ε. στις Υπηρεσίες Υγείας
 • Η Περίπτωση Εισαγωγής Υπηρεσιών Τηλεϊατρικής στη Μαιευτική - Γυναικολογία: Αποτύπωση της Κατάστασης - Προβληματισμοί και Προοπτικές
 • Η Εφαρμογή Μεθόδων Ποσοτικής Ανάλυσης στην Αξιολόγηση της Αποτελεσματικότητας 32 Ελληνικών Δημοσίων Νοσοκομειακών Μονάδων στην τρέχουσα Κατάσταση Λειτουργίας και στην περίπτωση Εισαγωγής Τηλεϊατρικής
 • Το Παρόν της Ποιότητας στις Υπηρεσίες Υγείας
 • Διοίκηση Ποιότητας στις Υπηρεσίες Υγείας_ TQM
 • Σχεδιάζοντας τη Συνεχή Βελτίωση – Βραβεία Ποιότητας στις Υπηρεσίες Υγείας
 • Στατιστικός Έλεγχος Ποιότητας και Ανάλυση Αξιοπιστίας
 • Το Απώτερο Παρόν της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας στις Υπηρεσίες Υγείας
 • Αξιολόγηση Απόδοσης Νοσοκομειακών Μονάδων με Χρήση της Μεθόδου Data Envelopment Analysis (DEA)
 • Αποθεματική Πολιτική Νοσοκομείων: Μελέτη Περίπτωσης Διαχείρισης Αποθεμάτων Νοσοκομειακών Μονάδων με Χρήση Γραμμικού Προγραμματισμού
 • Ανάλυση Κόστους-Οφέλους σε Αξιολόγηση Επενδύσεων Υγείας
certificates decoration

Πιστοποιητικά Προγράμματος

Δείτε δείγμα του χορηγούμενου Πιστοποιητικού

Πότε λήγει το Early Entry;

Το πρόγραμμα δεν είναι διαθέσιμο.

Κόστος Προγράμματος

Εκπτώσεις έως 40% στα δίδακτρα των Προγραμμάτων. Δυνατότητα αποπληρωμής σε 10 μηνιαίες δόσεις.

Προεγγραφή με 80€ για αιτήσεις έως 26/08/2024 και 15% έκπτωση σε όλους λόγω early entry.

Ανταποκρινόμενοι στις ανάγκες και στα νέα δεδομένα που έχουν προκύψει στην κοινωνία λόγω της ενεργειακής κρίσης και του περιορισμού στο διαθέσιμο εισόδημα, παρέχουμε σε όλους διευκολύνσεις και παρατάσεις ως προς την πληρωμή των διδάκτρων τους σε συνεννόηση με τη Γραμματεία. Αυτό σημαίνει στην πράξη, ότι πέραν του ποσού της εγγραφής σας το υπολειπόμενο ποσό των διδάκτρων, δύναται να καταβληθεί σε μηνιαίες δόσεις που σας εξυπηρετούν μέχρι τη λήξη του Προγράμματός σας.

Παράλληλα, ισχύει εκπτωτική πολιτική για Ανέργους (30%), Κατόχους Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων (30%), ΑΜΕΑ (25%), Πολύτεκνους (20%), κ.ά. Δείτε στον παρακάτω πίνακα πως διαμορφώνονται τα δίδακτρα για κάθε ομάδα που δικαιούται έκπτωση.

Για αιτήσεις που έχουν υποβληθεί στον 83_84 κύκλο σπουδών από 28/05/2024 μέχρι και 26/08/2024 ισχύει έκπτωση 15% λόγω early entry. Η εγγραφή στο πλαίσιο της έγκαιρης προκράτησης θέσης, κατοχυρώνεται με καταβολή μέρους των διδάκτρων ύψους 80 ευρώ. Η αποπληρωμή του υπόλοιπου ποσού γίνεται σε δόσεις κατά τη διάρκεια του προγράμματος.

Η έκπτωση λόγω early entry εφαρμόζεται επί του συνόλου των διδάκτρων εφόσον έχουν αφαιρεθεί τυχόν άλλες εκπτώσεις.

Για τη χορήγηση του πιστοποιητικού είναι απαραίτητη η αποπληρωμή του συνόλου των διδάκτρων.

Δίδακτρα Προγραμμάτων
Διάρκεια (μήνες) 6
Δίδακτρα (σε δόσεις) 350 298 €
Αριθμός δόσεων 3
Ποσό δόσης 117 99 €
Δίδακτρα (εφάπαξ) 333 283 €
Δίδακτρα με έκπτωση
Έκπτωση 15% 20% 25% 30%
Δίδακτρα 298 253 € 280 238 € 263 224 € 245 208 €
Δόση 99 84 € 94 80 € 88 75 € 82 70 €
Εκπτωτική Πολιτική

Το E-Learning του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Ε.Κ.Π.Α., στο πλαίσιο του μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα της παροχής αυτοχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων εξ αποστάσεως επιμόρφωσης, εφαρμόζει ειδική εκπτωτική πολιτική για συγκεκριμένες κατηγορίες εκπαιδευόμενων. Αναφορικά με τους όρους χορήγησης εκπτώσεων και την εταιρική εκπτωτική πολιτική δείτε περισσότερα εδώ.

Κατηγορίες εκπαιδευόμενων που δικαιούνται έκπτωση στα δίδακτρα