Multi-Cloud DevOps Engineer Νεο

Απονέμεται Πιστοποιητικό Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης

Έναρξη Μαθημάτων 20/5/2024

Πληροφοριες Προγραμματος

Προθεσμια Υποβολης Αιτησεων:
13/5/2024
Εναρξη Μαθηματων:
20/5/2024
Διαρκεια:
4 Μήνες (96 ώρες)

Πληροφοριες Προγραμματος

Προθεσμια Υποβολης Αιτησεων:
13/5/2024
Εναρξη Μαθηματων:
20/5/2024
Διαρκεια:
4 Μήνες (96 ώρες)
Έναρξη Μαθημάτων
20/5/2024

Εισαγωγή

Ο σκοπός του προγράμματος είναι διττός. Το πρόγραμμα φιλοδοξεί, αφενός να εισαγάγει τους/τις συμμετέχοντες/ουσες στη μηχανική μοντέρνων εφαρμογών υπηρεσιών παγκόσμιου ιστού, αφετέρου να τους εκπαιδεύσει σχετικά με την προγραμματιστική διαχείριση των υποκείμενων υπολογιστικών πόρων και περιβαλλόντων ενορχήστρωσης δοχειοποιημένων εφαρμογών.
Στο πλαίσιο αυτό, θα αναλυθούν η ανάπτυξη (πλαίσιο Spring Boot) και δοκιμή (πλαίσια JUnit & REST-Assured) REST υπηρεσιών για την ολοκλήρωση της λειτουργικότητας μιας εφαρμογής παγκοσμίου ιστού, καθώς και η συνεχής ενοποίηση και διάταξη των υπηρεσιών αυτών, μέσω τεχνολογιών Συνεχούς Ενοποίησης & Παράδοσης (Continuous Integration / Continuous Delivery – CI/CD) (Github Actions). Παράλληλα, οι εκπαιδευόμενοι/ες θα εξοικειωθούν με τη χρήση της τεχνολογίας Docker για τη δοχειοποίηση (containerization) των REST υπηρεσιών ώστε να μπορούν να γίνουν ανεξάρτητες πλατφόρμας και να διατάσσονται με κατανεμημένο τρόπο, κατά μήκος διαφορετικών πλατφορμών και περιβαλλόντων. Αναφορικά με την προγραμματιστική διαχείριση των υποκείμενων υπολογιστικών πόρων και περιβαλλόντων ενορχήστρωσης δοχειοποιημένων εφαρμογών, αρχικά, θα παρουσιαστούν το μοντέλο του υπολογιστικού νέφους και τα οφέλη του, ιδιαίτερα όσον αφορά τη μείωση κόστους και την ευελιξία στη διαχείριση πόρων και υπηρεσιών.

Στη συνέχεια, οι εκπαιδευόμενοι/ες θα εμβαθύνουν ως προς την προγραμματιστική διαχείριση υπολογιστικών πόρων κατά μήκος νεφών, μέσω της έννοιας Υποδομή ως Κώδικας (Infrastructure as Code – IaC) και των σχετικών της τεχνολογιών (Terraform). Τέλος, με την παρουσίαση της μηχανής ενορχήστρωσης δοχειοποιημένων εφαρμογών κατά μήκος πολλαπλών πόρων Kubernetes, οι συμμετέχοντες/ουσες θα εξοικειωθούν με την προγραμματιστική διαχείρισή της μέσω IaC κατά μήκος πολλαπλών νεφών και θα εξετάσουν τον τρόπο που μπορεί να επιτευχθεί CI/CD σε κατανεμημένα περιβάλλοντα ενορχήστρωσης δοχειοποιημένων εφαρμογών.
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε απόφοιτους Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης/ΤΕΙ της ημεδαπής και της αλλοδαπής, καθώς και σε απόφοιτους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με συναφή στο αντικείμενο εργασιακή εμπειρία. 
Προαπαιτούμενα: Απαιτείται βασική γνώση γενικών αρχών προγραμματισμού, της γλώσσας προγραμματισμού Java και της διασύνδεσης Java εφαρμογών με σχεσιακές βάσεις.

Μαθήματα Προγράμματος

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τα εξής μαθήματα:

 • Χαρακτηριστικά, Αρχιτεκτονικές και Τεχνολογίες Μοντέρνων Εφαρμογών Παγκοσμίου Ιστού
 • Πλαίσιο Maven για την Αυτοματοποίηση της Κατασκευής και Δοκιμής Εφαρμογών
 • Δοκιμή Μονάδων για Υπηρεσίες REST μέσω Πλαισίου JUnit
 • Δοκιμή RESTful Υπηρεσιών μέσω Πλαισίου Rest-Assured
 • Διαχείριση Διαμορφώσεων & Git
 • Git & GitHub
 • GitHub Actions
 • Υπολογιστικό Νέφος και Μικρο-Υπηρεσίες
 • Υποδομή ως Κώδικας & Πλαίσιο Terraform
 • Ασφαλής Κατασκευή & Διαχείριση Δοχείων μέσω του Docker
 • Τοπική Ενορχήστρωση Δοχείων μέσω του Docker-Compose
 • Kubernetes I: Χαρακτηριστικά, Αρχιτεκτονική, Διαμόρφωση και Εγκατάσταση
 • Kubernetes II: Φόρτοι Εργασίας, Υπηρεσίες, Δικτύωση και Πλαίσιο Mini-Kube
 • Διαχείριση Συστάδων Kubernetes μέσω Terraform
 • CI/CD σε Περιβάλλοντα Kubernetes

Κόστος Προγράμματος

Ανταποκρινόμενοι στις ανάγκες και στα νέα δεδομένα που έχουν προκύψει στην κοινωνία λόγω περιορισμού στο διαθέσιμο εισόδημα, παρέχουμε σε όλους ειδική έκπτωση 15% στα δίδακτρα για αιτήσεις από 27/03/2024 έως και 13/05/2024 & προεγγραφή με 80€. Η εν λόγω έκπτωση εφαρμόζεται επί του συνόλου των διδάκτρων εφόσον, έχουν αφαιρεθεί τυχόν άλλες εκπτώσεις.

Παράλληλα, ισχύει εκπτωτική πολιτική για Ανέργους (30%), Κατόχους Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων (30%), ΑΜΕΑ (25%), Πολύτεκνους (20%), κ.ά. Δείτε στον παρακάτω πίνακα πως διαμορφώνονται τα δίδακτρα για κάθε ομάδα που δικαιούται έκπτωση.

Για αιτήσεις που έχουν υποβληθεί στον 82 κύκλο σπουδών από 13/02/2024 μέχρι και 26/03/2024 ισχύει έκπτωση 15% λόγω early entry. Η εγγραφή στο πλαίσιο της έγκαιρης προκράτησης θέσης, κατοχυρώνεται με καταβολή μέρους των διδάκτρων ύψους 80 ευρώ. Η αποπληρωμή του υπόλοιπου ποσού γίνεται σε δόσεις κατά τη διάρκεια του προγράμματος.

Η έκπτωση λόγω early entry εφαρμόζεται επί του συνόλου των διδάκτρων εφόσον έχουν αφαιρεθεί τυχόν άλλες εκπτώσεις.

Για τη χορήγηση του πιστοποιητικού είναι απαραίτητη η αποπληρωμή του συνόλου των διδάκτρων.

Δίδακτρα Προγραμμάτων
Διάρκεια (μήνες) 4
Δίδακτρα (σε δόσεις) 450 383 €
Αριθμός δόσεων 3
Ποσό δόσης 150 128 €
Δίδακτρα (εφάπαξ) 425 361 €
Δίδακτρα με έκπτωση
Έκπτωση 15% 20% 25% 30%
Δίδακτρα 383 326 € 360 306 € 338 287 € 315 268 €
Δόση 128 109 € 120 102 € 113 96 € 105 89 €
Εκπτωτική Πολιτική

Το E-Learning του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Ε.Κ.Π.Α., στο πλαίσιο του μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα της παροχής αυτοχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων εξ αποστάσεως επιμόρφωσης, εφαρμόζει ειδική εκπτωτική πολιτική για συγκεκριμένες κατηγορίες εκπαιδευόμενων. Αναφορικά με τους όρους χορήγησης εκπτώσεων και την εταιρική εκπτωτική πολιτική δείτε περισσότερα εδώ.

Κατηγορίες εκπαιδευόμενων που δικαιούνται έκπτωση στα δίδακτρα

Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος Προγράμματος

Στοιχεία Ακαδημαϊκού Υπευθύνου

Σκιάνης Χαράλαμπος
Σκιανης Χαραλαμπος
Καθηγητής, Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Συντελεστές Προγράμματος

Στοιχεία Συντελεστών του Προγράμματος

Κρητικός Κυριάκος
Κρητικος Κυριακος
Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Μηχανικών Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
certificates decoration

Πιστοποιητικά Προγράμματος

Δείτε δείγμα του χορηγούμενου Πιστοποιητικού

Πότε λήγει η Ειδική Έκπτωση;

Απομένουν 30 μέρες για τη λήξη της Ειδικής Έκπτωσης