Network Architect

Απονέμεται Πιστοποιητικό  Επιμόρφωσης

Έναρξη Μαθημάτων 20/5/2024

Πληροφοριες Προγραμματος

Προθεσμια Υποβολης Αιτησεων:
13/5/2024
Εναρξη Μαθηματων:
20/5/2024
Διαρκεια:
6 Μήνες (183 ώρες)

Πληροφοριες Προγραμματος

Προθεσμια Υποβολης Αιτησεων:
13/5/2024
Εναρξη Μαθηματων:
20/5/2024
Διαρκεια:
6 Μήνες (183 ώρες)
Έναρξη Μαθημάτων
20/5/2024

Εισαγωγή

Σκοπός του προγράμματος "Network Architect" είναι η εκπαίδευση των συμμετεχόντων/ουσών στον σχεδιασμό, στην υλοποίηση, στη χρήση και τη διαχείριση ενός δικτύου μεταφοράς δεδομένων και όλων των βασικών συσκευών του. Στο πλαίσιο αυτό, θα πραγματοποιηθεί η βήμα προς βήμα εκμάθηση όλων των δομικών στοιχείων ενός δικτύου δεδομένων αναφορικά τόσο με τις συσκευές/στοιχεία που το συναποτελούν όσο και με τα πρωτόκολλα, μοντέλα και αλγορίθμους που είναι απαραίτητα για τη λειτουργία του.
Μέσα από τις εξειδικευμένες ενότητες, οι εκπαιδευόμενοι/ες θα αποκτήσουν τη δυνατότητα να αξιοποιούν στον βέλτιστο βαθμό όλα τα στοιχεία ενός δικτύου, τόσο σε επίπεδο υλικού όσο και λογισμικού, να εντοπίζουν όσο και να θεραπεύουν τυχόν προβλήματα ασφάλειας ή να προσαρμόζουν/επεκτείνουν ένα εγκατεστημένο δίκτυο δεδομένων σύμφωνα με τις νέες απαιτήσεις. Επιπλέον, θα εξοικειωθούν με τα εργαλεία παρακολούθησης, αξιολόγησης και διαμόρφωσης παραμέτρων του δικτύου, καθώς και ευρύτερα με τις τεχνικές διαμόρφωσης δημοφιλών πρωτοκόλλων και δικτύων.
Τα ανωτέρω θα συνδυαστούν με γνώσεις βασικών επιχειρηματικών και διοικητικών αρχών που εμπλέκονται στον στρατηγικό σχεδιασμό αλλά και με τις πράσινες διαστάσεις του σχεδιασμού, υλοποίησης και χρήσης των σύγχρονων δικτύων δεδομένων.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε απόφοιτους Πανεπιστημίων/ΤΕΙ και σε απόφοιτους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με συναφή στο αντικείμενο εργασιακή εμπειρία.
 

Μαθήματα Προγράμματος

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τα εξής μαθήματα:

 • Οι Τάσεις του Μέλλοντος και η Αγορά Εργασίας
 • Το Επάγγελμα του Computer Network Architect Το Επάγγελμα του Computer Network Architect
 • Πρόσβαση σε τοπικούς και απομακρυσμένους δικτυακούς τόπους: ρύθμιση μεταγωγών και τελικών συσκευών
 • Πρωτόκολλα φυσικού επιπέδου και επιπέδου σύνδεσης δεδομένων σε Ethernet
 • Διασύνδεση απομακρυσμένωΔιασύνδεση απομακρυσμένων συσκευών και δικτύων
 • Σχήματα Διευθυνσιοδότησης IPv4 &IPv6
 • Μοντέλο Αναφοράς OSI
 • Σχεδίαση και Ρύθμιση Ασφαλούς δικτύου
 • Επίλυση Προβλημάτων στα Δίκτυα
 • Τοπικά δίκτυα VLAN: Ρύθμιση και Επίλυση Προβλημάτων
 • Spanning-Tree Protocol, Link Aggregation, First-Hop Redundancy Protocols
 • Διευθύνσεις IPv4 &IPv6
 • Ασύρματα δίκτυα και Σημεία Πρόσβασης (access points)
 • Θέματα Ασφαλείας L2 σε τοπικά δίκτυα
 • Στατική Δρομολόγηση IP
 • Πρωτόκολλο OSP
 • IP Safety & Access Control lists (ACL) : Θέματα Ασφαλείας
 • ΝΑΤ (Network Adress Translation)
 • Σχεδίαση Επιχειρησιακών Δικτύων
 • Παρακολούθηση και Διαχείριση Επιχειρησιακών Δικτύων
 • Αυτοματισμοί, Ψηφιοποίηση και Προγραμματισμός Επιχειρησιακών Δικτύων
 • Κριτική σκέψη
 • Επικοινωνία
 • Επικοινωνία με Άτομα εκτός του Οργανισμού
 • Συνεργασία και Ομάδες
 • Τεχνικές για τη διαχείριση χρόνου και την ιεράρχηση προτεραιοτήτων
 • Δημιουργία ενός Πλάνου Εργασιών
 • Περιβαλλοντικά πρότυπα για Computer Network Architects
 • Περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση για Computer Network Architects

Κόστος Προγράμματος

Ανταποκρινόμενοι στις ανάγκες και στα νέα δεδομένα που έχουν προκύψει στην κοινωνία λόγω περιορισμού στο διαθέσιμο εισόδημα, παρέχουμε σε όλους ειδική έκπτωση 15% στα δίδακτρα για αιτήσεις από 27/03/2024 έως και 13/05/2024 & προεγγραφή με 80€. Η εν λόγω έκπτωση εφαρμόζεται επί του συνόλου των διδάκτρων εφόσον, έχουν αφαιρεθεί τυχόν άλλες εκπτώσεις.

Παράλληλα, ισχύει εκπτωτική πολιτική για Ανέργους (30%), Κατόχους Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων (30%), ΑΜΕΑ (25%), Πολύτεκνους (20%), κ.ά. Δείτε στον παρακάτω πίνακα πως διαμορφώνονται τα δίδακτρα για κάθε ομάδα που δικαιούται έκπτωση.

Για αιτήσεις που έχουν υποβληθεί στον 82 κύκλο σπουδών από 13/02/2024 μέχρι και 26/03/2024 ισχύει έκπτωση 15% λόγω early entry. Η εγγραφή στο πλαίσιο της έγκαιρης προκράτησης θέσης, κατοχυρώνεται με καταβολή μέρους των διδάκτρων ύψους 80 ευρώ. Η αποπληρωμή του υπόλοιπου ποσού γίνεται σε δόσεις κατά τη διάρκεια του προγράμματος.

Η έκπτωση λόγω early entry εφαρμόζεται επί του συνόλου των διδάκτρων εφόσον έχουν αφαιρεθεί τυχόν άλλες εκπτώσεις.

Για τη χορήγηση του πιστοποιητικού είναι απαραίτητη η αποπληρωμή του συνόλου των διδάκτρων.

Δίδακτρα Προγραμμάτων
Διάρκεια (μήνες) 6
Δίδακτρα (σε δόσεις) 650 553 €
Αριθμός δόσεων 4
Ποσό δόσης 163 139 €
Δίδακτρα (εφάπαξ) 620 527 €
Δίδακτρα με έκπτωση
Έκπτωση 15% 20% 25% 30%
Δίδακτρα 553 470 € 520 442 € 488 415 € 455 387 €
Δόση 139 118 € 130 111 € 122 104 € 114 97 €
Εκπτωτική Πολιτική

Το E-Learning του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Ε.Κ.Π.Α., στο πλαίσιο του μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα της παροχής αυτοχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων εξ αποστάσεως επιμόρφωσης, εφαρμόζει ειδική εκπτωτική πολιτική για συγκεκριμένες κατηγορίες εκπαιδευόμενων. Αναφορικά με τους όρους χορήγησης εκπτώσεων και την εταιρική εκπτωτική πολιτική δείτε περισσότερα εδώ.

Κατηγορίες εκπαιδευόμενων που δικαιούνται έκπτωση στα δίδακτρα

Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος Προγράμματος

Στοιχεία Ακαδημαϊκού Υπευθύνου

Αντωνόπουλος Χρήστος
Αντωνοπουλος Χρηστος
Επίκουρος Καθηγητής, Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Τεχνολογίας Υπολογιστών, Σχολή Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου.

Συντελεστές Προγράμματος

Στοιχεία Συντελεστών του Προγράμματος

Pikei new technologies
Pikei new technologies
https://pikei.io/projects/e-learning.html
Ντρίνια Χαρά
Ντρινια Χαρα
Καθηγήτρια Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
certificates decoration

Πιστοποιητικά Προγράμματος

Δείτε δείγμα του χορηγούμενου Πιστοποιητικού

Πότε λήγει η Ειδική Έκπτωση;

Απομένουν 30 μέρες για τη λήξη της Ειδικής Έκπτωσης