Network Architect

Απονέμεται Πιστοποιητικό  Επιμόρφωσης

Έναρξη Μαθημάτων 23/9/2024

Πληροφοριες Προγραμματος

Προθεσμια Υποβολης Αιτησεων:
15/9/2024
Εναρξη Μαθηματων:
23/9/2024
Διαρκεια:
6 Μήνες (183 ώρες)

Πληροφοριες Προγραμματος

Προθεσμια Υποβολης Αιτησεων:
15/9/2024
Εναρξη Μαθηματων:
23/9/2024
Διαρκεια:
6 Μήνες (183 ώρες)
Έναρξη Μαθημάτων
23/9/2024

Εισαγωγή

Σκοπός του προγράμματος "Network Architect" είναι η εκπαίδευση των συμμετεχόντων/ουσών στον σχεδιασμό, στην υλοποίηση, στη χρήση και τη διαχείριση ενός δικτύου μεταφοράς δεδομένων και όλων των βασικών συσκευών του. Στο πλαίσιο αυτό, θα πραγματοποιηθεί η βήμα προς βήμα εκμάθηση όλων των δομικών στοιχείων ενός δικτύου δεδομένων αναφορικά τόσο με τις συσκευές/στοιχεία που το συναποτελούν όσο και με τα πρωτόκολλα, μοντέλα και αλγορίθμους που είναι απαραίτητα για τη λειτουργία του.
Μέσα από τις εξειδικευμένες ενότητες, οι εκπαιδευόμενοι/ες θα αποκτήσουν τη δυνατότητα να αξιοποιούν στον βέλτιστο βαθμό όλα τα στοιχεία ενός δικτύου, τόσο σε επίπεδο υλικού όσο και λογισμικού, να εντοπίζουν όσο και να θεραπεύουν τυχόν προβλήματα ασφάλειας ή να προσαρμόζουν/επεκτείνουν ένα εγκατεστημένο δίκτυο δεδομένων σύμφωνα με τις νέες απαιτήσεις. Επιπλέον, θα εξοικειωθούν με τα εργαλεία παρακολούθησης, αξιολόγησης και διαμόρφωσης παραμέτρων του δικτύου, καθώς και ευρύτερα με τις τεχνικές διαμόρφωσης δημοφιλών πρωτοκόλλων και δικτύων.
Τα ανωτέρω θα συνδυαστούν με γνώσεις βασικών επιχειρηματικών και διοικητικών αρχών που εμπλέκονται στον στρατηγικό σχεδιασμό αλλά και με τις πράσινες διαστάσεις του σχεδιασμού, υλοποίησης και χρήσης των σύγχρονων δικτύων δεδομένων.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε απόφοιτους Πανεπιστημίων/ΤΕΙ και σε απόφοιτους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με συναφή στο αντικείμενο εργασιακή εμπειρία.
 

Μαθήματα Προγράμματος

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τα εξής μαθήματα:

 • Οι Τάσεις του Μέλλοντος και η Αγορά Εργασίας
 • Το Επάγγελμα του Computer Network Architect Το Επάγγελμα του Computer Network Architect
 • Πρόσβαση σε τοπικούς και απομακρυσμένους δικτυακούς τόπους: ρύθμιση μεταγωγών και τελικών συσκευών
 • Πρωτόκολλα φυσικού επιπέδου και επιπέδου σύνδεσης δεδομένων σε Ethernet
 • Κανόνες και βασικές έννοιες για την επικοινωνία απομακρυσμένων συσκευών και δικτύων
 • Σχήματα Διευθυνσιοδότησης IPv4 &IPv6
 • Μοντέλα Δόμησης Δικτυακού Σωρού TCP/IP και ISO/OSI
 • Τεχνικές σχεδίασης και ρύθμισης ασφαλών δικτύων
 • Εντοπισμός, Διαδικασία Επίλυσης, Επαλήθευση και Τεκμηρίωση Προβλημάτων στον Τομέα των Δικτύων
 • Τοπικά δίκτυα VLAN: Ρύθμιση και Επίλυση Προβλημάτων
 • Πρωτόκολλα αποφυγής βρόχων (STP), συνάθροισης συνδέσεων (Link Aggregation) και υψηλής διαθεσιμότητας δικτυακών συσκευών (FHRP)
 • Τεχνικές δυναμικής διευθυνσιοδότησης σε IPv4 & IPv6 δίκτυα
 • Ασύρματα δίκτυα: Πρωτόκολλα και συσκευές
 • Θέματα Ασφαλείας L2 σε τοπικά δίκτυα
 • Στατική δρομολόγηση σε IP δίκτυα
 • Πρωτόκολλο δυναμικής δρομολόγησης OSPF
 • IP Safety & Access Control lists (ACL) : Ασφάλεια και Διαχείριση πρόσβασης
 • Τεχνικές μετάφρασης διευθύνσεων (ΝΑΤ) για IPv4 δίκτυα
 • Σχεδίαση Επιχειρησιακών Δικτύων
 • Παρακολούθηση και Διαχείριση Επιχειρησιακών Δικτύων
 • Εικονικοποίηση, Αυτοματισμοί και Προγραμματισμός Επιχειρησιακών Δικτύων
 • Περιβαλλοντικά πρότυπα για Computer Network Architects
 • Περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση για Computer Network Architects
 • Αναλυτική Σκέψη: Κριτική Σκέψη
 • Επικοινωνία
 • Communicating with People outside the organization: Επικοινωνία με ενδιαφερόμενους για εφαρμογές
 • Συνεργασία και Ομάδες
 • Τεχνικές για τη διαχείριση χρόνου και την ιεράρχηση προτεραιοτήτων
 • Δημιουργία ενός Πλάνου Εργασιών

Κόστος Προγράμματος

Εκπτώσεις έως 40% στα δίδακτρα των Προγραμμάτων. Δυνατότητα αποπληρωμής σε 10 μηνιαίες δόσεις.

Προεγγραφή με 80€ για αιτήσεις έως 26/08/2024 και 15% έκπτωση σε όλους λόγω early entry.

Ανταποκρινόμενοι στις ανάγκες και στα νέα δεδομένα που έχουν προκύψει στην κοινωνία λόγω της ενεργειακής κρίσης και του περιορισμού στο διαθέσιμο εισόδημα, παρέχουμε σε όλους διευκολύνσεις και παρατάσεις ως προς την πληρωμή των διδάκτρων τους σε συνεννόηση με τη Γραμματεία. Αυτό σημαίνει στην πράξη, ότι πέραν του ποσού της εγγραφής σας το υπολειπόμενο ποσό των διδάκτρων, δύναται να καταβληθεί σε μηνιαίες δόσεις που σας εξυπηρετούν μέχρι τη λήξη του Προγράμματός σας.

Παράλληλα, ισχύει εκπτωτική πολιτική για Ανέργους (30%), Κατόχους Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων (30%), ΑΜΕΑ (25%), Πολύτεκνους (20%), κ.ά. Δείτε στον παρακάτω πίνακα πως διαμορφώνονται τα δίδακτρα για κάθε ομάδα που δικαιούται έκπτωση.

Για αιτήσεις που έχουν υποβληθεί στον 83_84 κύκλο σπουδών από 28/05/2024 μέχρι και 26/08/2024 ισχύει έκπτωση 15% λόγω early entry. Η εγγραφή στο πλαίσιο της έγκαιρης προκράτησης θέσης, κατοχυρώνεται με καταβολή μέρους των διδάκτρων ύψους 80 ευρώ. Η αποπληρωμή του υπόλοιπου ποσού γίνεται σε δόσεις κατά τη διάρκεια του προγράμματος.

Η έκπτωση λόγω early entry εφαρμόζεται επί του συνόλου των διδάκτρων εφόσον έχουν αφαιρεθεί τυχόν άλλες εκπτώσεις.

Για τη χορήγηση του πιστοποιητικού είναι απαραίτητη η αποπληρωμή του συνόλου των διδάκτρων.

Δίδακτρα Προγραμμάτων
Διάρκεια (μήνες) 6
Δίδακτρα (σε δόσεις) 650 553 €
Αριθμός δόσεων 4
Ποσό δόσης 163 139 €
Δίδακτρα (εφάπαξ) 620 527 €
Δίδακτρα με έκπτωση
Έκπτωση 15% 20% 25% 30%
Δίδακτρα 553 470 € 520 442 € 488 415 € 455 387 €
Δόση 139 118 € 130 111 € 122 104 € 114 97 €
Εκπτωτική Πολιτική

Το E-Learning του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Ε.Κ.Π.Α., στο πλαίσιο του μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα της παροχής αυτοχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων εξ αποστάσεως επιμόρφωσης, εφαρμόζει ειδική εκπτωτική πολιτική για συγκεκριμένες κατηγορίες εκπαιδευόμενων. Αναφορικά με τους όρους χορήγησης εκπτώσεων και την εταιρική εκπτωτική πολιτική δείτε περισσότερα εδώ.

Κατηγορίες εκπαιδευόμενων που δικαιούνται έκπτωση στα δίδακτρα

Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος Προγράμματος

Στοιχεία Ακαδημαϊκού Υπευθύνου

Αντωνόπουλος Χρήστος
Αντωνοπουλος Χρηστος
Επίκουρος Καθηγητής, Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Τεχνολογίας Υπολογιστών, Σχολή Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου.

Συντελεστές Προγράμματος

Στοιχεία Συντελεστών του Προγράμματος

Pikei new technologies
Pikei new technologies
https://pikei.io/projects/e-learning.html
Ντρίνια Χαρά
Ντρινια Χαρα
Καθηγήτρια Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
certificates decoration

Πιστοποιητικά Προγράμματος

Δείτε δείγμα του χορηγούμενου Πιστοποιητικού

Πότε λήγει το Early Entry;

Απομένουν 37 μέρες για τη λήξη του Early Entry