Early Entry

Οικονομική Εξέλιξη της Κρίσης της Πανδημίας του Κορονοϊού στην Ελληνική Οικονομία Νεο

Απονέμεται Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης

Έναρξη Μαθημάτων 26/10/2020
Early Entry

Πληροφοριες Προγραμματος

Προθεσμια Υποβολης Αιτησεων:
16/10/2020
Εναρξη Μαθηματων:
26/10/2020
Διαρκεια:
12 Μήνες (67 ώρες)
Πιστωτικες Μοναδες ECVET:
2,68

Πληροφοριες Προγραμματος

Προθεσμια Υποβολης Αιτησεων:
16/10/2020
Εναρξη Μαθηματων:
26/10/2020
Διαρκεια:
12 Μήνες (67 ώρες)
Πιστωτικες Μοναδες ECVET:
2,68
Έναρξη Μαθημάτων
26/10/2020

Εισαγωγή

Σκοπός του Προγράμματος είναι να εφοδιάσει τους εκπαιδευόμενους με τη συνεχή γνώση των τελευταίων εξελίξεων της μεγάλης ύφεσης του 2020 που προκλήθηκε από τον COVID-19.
Το σημαντικό στοιχείο του προγράμματος είναι ότι μετά τη λήξη του τριμήνου μία φορά το μήνα, θα υπάρχει διαδικτυακή συνάντηση με τους συμμετέχοντες οι οποίοι θα ενημερώνονται σε πραγματικό χρόνο για τις επερχόμενες εξελίξεις στην Ελληνική οικονομία.

Το Πρόγραμμα δίνει έμφαση στο πραγματικό περιβάλλον της Ελληνικής οικονομίας, στο οποίο ενέκυψε η κρίση του COVID-19. Επιχειρεί να αναλύσει τις πολύ μεγάλες και μη αναστρέψιμες παγκόσμιες εξελίξεις και τα χαρακτηριστικά αυτών, οι οποίες αναμένεται να επηρεάσουν μία σειρά από παραγωγικούς τομείς, στους οποίους η ελληνική οικονομία έχει σημαντική παρουσία. Είναι χαρακτηριστικό ότι η κλιματική αλλαγή με την ταυτόχρονη επιμήκυνση του προσδόκιμου ζωής δημιουργούν σημαντικές θετικές ευκαιρίες για τους τομείς του τουρισμού και της εστίασης και ψυχαγωγίας στην ελληνική οικονομία.  Η κρίση του COVID-19 αντιμετωπίζεται από το Πρόγραμμα αυτό ως εξωγενές, ως προς την οικονομία, φαινόμενο, το οποίο αύξησε το συστηματικό κίνδυνο με ραγδαίο ρυθμό και δημιούργησε διαρκείς δυσμενείς επιπτώσεις μεσοπρόθεσμα, προκαλώντας τελικά αρνητικές συνέπειες. Το βασικό της στοιχείο λειτουργεί ως ενισχυτής κοινωνικοοικονομικών τάσεων που προϋπήρχαν για μακρό χρονικό διάστημα, ενώ παράλληλα έχει περιορισμένα χαρακτηριστικά ανατροπών της κοινωνικής και οικονομικής ζωής. Ταυτόχρονα, η επιτυχημένη αντιμετώπιση της πρώτης φάσης της πανδημίας απελευθέρωσε και δημιούργησε ένα νέο περιβάλλον εμπιστοσύνης της κοινής γνώμης στους θεσμούς και την κυβέρνηση.  Επιπροσθέτως, η γεωγραφική θέση της Ελλάδας είναι και θα παραμείνει κομβικής σημασίας. Το γεγονός αυτό δημιουργεί αναπτυξιακές δυνατότητες, δεδομένης της επερχόμενης ανάπτυξης των χωρών της Ανατολικής Ευρώπης και της Βαλκανικής, αλλά και της εξελισσόμενης αφρικανικής ηπείρου και της αναπτυγμένης Μέσης Ανατολής.
Διαπιστώνεται, λοιπόν, ότι η ελληνική οικονομία συγκυριακά έχει μία ιδιαίτερη θέση σε αρκετά από τα πεδία των επερχόμενων οικονομικών μεταβολών. Από μία οπτική, λοιπόν, δίνονται ευκαιρίες ανάπτυξης, ενώ ταυτοχρόνως δημιουργούνται σοβαροί κίνδυνοι, αφού οι κρίσιμοι αυτοί οικονομικοί τομείς μπορεί να επηρεάσουν κατά τρόπο αρνητικό, εάν δεν προσαρμοστούν ανάλογα στις εξελίξεις. Στη δεδομένη συγκυρία, πάντως, θα πρέπει να προστεθούν ορισμένα βασικά στοιχεία τα οποία ενισχύουν τη διαμόρφωση θετικού προσήμου στις μελλοντικές προοπτικές ανάπτυξης.
Το πρώτο είναι ότι η ελληνική οικονομία εξήλθε από μία μακρά περίοδο οικονομικής πειθαρχίας –με σοβαρό κοινωνικό κόστος–, η οποία της προσδίδει δημοσιονομική ισορροπία, ισορροπία στο ισοζύγιο πληρωμών και επανοργάνωση του παραγωγικού τομέα. Το δεύτερο αφορά στις γεωστρατηγικές ανακατατάξεις στην περιοχή της Αν. Μεσογείου, που γειτνιάζει με τρεις ηπείρους, παράλληλα με το ενδιαφέρον για την ανεύρεση κοιτασμάτων υδρογονανθράκων και μεταφορά ενεργειακών πόρων προς την ευρωπαϊκή αγορά. Το τρίτο είναι ότι το ελληνικό πολιτισμικό της υπόβαθρο, εφόσον συνδυαστεί με την επερχόμενη τεχνολογική επανάσταση, μπορεί να δώσει στην ελληνική οικονομία μία μοναδική ευκαιρία επανασηματοδότησης (rebranding) στη διεθνή οικονομία. Τέλος, το τέταρτο στοιχείο είναι η εξαιρετική σχέση της ελληνικής οικονομίας με ό,τι ονομάζουμε “bleu economy” (ναυτιλία, θαλάσσια σπορ και τουρισμός) λόγω της σχέσης της με το ιστορικά προνομιακό, για την ανάπτυξη και την παγκοσμιοποίηση, θαλάσσιο στοιχείο και τη Μεσόγειο Θάλασσα.  Επιπλέον, επισημαίνεται ότι οι νέες γενιές των ανθρώπων που έρχονται αναπροσαρμόζουν τις καταναλωτικές τους συνήθειες, οπότε τα παραγωγικά πρότυπα πρέπει να εμφανίζουν δυνατότητες αναπροσαρμογής. Επίσης, οι κοινωνίες που γηράσκουν αναπτύσσουν ιδιόμορφες αποταμιευτικές και επενδυτικές συμπεριφορές και υιοθετούν ιδιόμορφες στάσεις απέναντι στη δημοσιονομική πειθαρχία και τις διαρθρωτικές μεταβολές.
Όμως, υπάρχουν και αρνητικά στοιχεία στη μεσομακροπρόθεσμη συγκυρία. Αυτά είναι, όσον αφορά την ελληνική οικονομία, η τεχνολογική καθυστέρηση και η έλλειψη σε υψηλά καταρτισμένο προσωπικό, ο ιδιόμορφος κοινωνικοοικονομικός σχηματισμός με ισχυρές πολιτισμικές αντιστάσεις, και οι γεωστρατηγικοί κίνδυνοι που ενδεχομένως επιδρούν στο συστηματικό κίνδυνο μίας οικονομίας.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε απόφοιτους Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης/ΤΕΙ της ημεδαπής και της αλλοδαπής καθώς και σε απόφοιτους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Απευθύνεται αναλυτικότερα σε οικονομολόγους, στελέχη επιχειρήσεων, συμβούλους επιχειρήσεων, κρατικούς λειτουργούς, τραπεζικά στελέχη, επαγγελματίες που προέρχονται τόσο από τους άμεσα σχετιζόμενους χώρους όσο και από άλλους κλάδους της οικονομίας για να ενημερωθούν για τις τελευταίες εξελίξεις της ύφεσης και ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας  από τον COVID-19.

Το πρόγραμμα έχει διάρκεια 3 μήνες μέσω elearning και παράλληλα περιλαμβάνει 11 μηνιαίες διαδικτυακές συναντήσεις ενημέρωσης.

Μαθήματα Προγράμματος

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τα εξής μαθήματα:

 • Λογική της Μεγέθυνσης στην Ελληνική Οικονομία. Προβλέψεις και Σενάρια του Μέλλοντος
 • Οικονομική Μεγέθυνση υπό Συνθήκες Χαμηλής Ανάπτυξης, Χαμηλών Επενδύσεων και Χαμηλού Πληθωρισμού στην Ελληνική Οικονομία
 • Η Παγκόσμια Ύφεση του Covid-19
 • Πώς ο Covid-19 θα Αλλάξει τον Κόσμο
 • Η Παγκόσμια Ύφεση του Covid-19. Παγκόσμιες και Ευρωπαϊκές Οικονομικές Εξελίξεις: 2018-2030
 • Η Ελληνική Οικονομία στο Διεθνές Περιβάλλον
 • Το Υφιστάμενο Πλαίσιο Οικονομικής Πολιτικής Χωρών Μη Δεσμευμένων από Πρόγραμμα Προσαρμογής. Το Προκαθορισμένο Πλαίσιο Οικονομικής Πολιτικής Χωρών Δεσμευμένων από Πρόγραμμα Προσαρμογής στην ΕΕ
 • Η Αναπροσαρμογή της ΕΕ στα Δεδομένα μετά την Κρίση του 2008. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο Covid-19
 • Οι Απαιτήσεις της Μακροπρόθεσμης Οπτικής
 • Η Μακροπρόθεσμη Προοπτική της Ελληνικής Οικονομίας υπό το Πρίσμα του Βασικού και του Αισιόδοξου Σεναρίου Ανάπτυξης: 2020-2030
 • 1η Ενημερωτική Συνάντηση
 • 2η Ενημερωτική Συνάντηση
 • 3η Ενημερωτική Συνάντηση
 • 4η Ενημερωτική Συνάντηση
 • 5η Ενημερωτική Συνάντηση
 • 6η Ενημερωτική Συνάντηση
 • 7η Ενημερωτική Συνάντηση
 • 8η Ενημερωτική Συνάντηση
 • 9η Ενημερωτική Συνάντηση
 • 10η Ενημερωτική Συνάντηση
 • 11η Ενημερωτική Συνάντηση

Κόστος Προγράμματος

Ανταποκρινόμενοι στις ανάγκες και στα νέα δεδομένα που έχουν προκύψει στην κοινωνία από την πανδημία του Κορονοϊού Covid-19, ενημερώνουμε όλους τους συμπολίτες μας εργαζομένους (αυτοαπασχολούμενους ή μη) που η εργασία τους πλήττεται αυτό το διάστημα, ότι θα έχουν διευκολύνσεις και παρατάσεις ως προς την πληρωμή των διδάκτρων τους σε συνεννόηση με τη Γραμματεία. Αυτό σημαίνει στην πράξη, οτι πέραν του ποσού της εγγραφής σας το υπολειπόμενο ποσό των διδάκτρων, για το διάστημα που εκτιμά ο ΠΟΥ ότι θα διαρκέσει αυτή η περίοδος, δύναται να καταβληθεί σε μηνιαίες δόσεις που σας εξυπηρετούν μέχρι τη λήξη του Προγράμματός σας.

Παράλληλα, ισχύει εκπτωτική πολιτική για Ανέργους (30%), Κατόχους Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων (30%), ΑΜΕΑ (25%), Πολύτεκνους (20%), κ.ά. Ειδική έκπτωση 20% εφαρμόζεται για όσο διάστημα διαρκεί η πανδημία Covid -19 σε συμπολίτες μας που η εργασία τους αποδεδειγμένα πλήττεται λόγω της πανδημίας. Δείτε στον παρακάτω πίνακα πως διαμορφώνονται τα δίδακτρα για κάθε ομάδα που δικαιούται έκπτωση.

Για αιτήσεις που έχουν υποβληθεί στον 63ο κύκλο σπουδών από 2/6/2020 μέχρι και 31/8/2020 ισχύει έκπτωση 15% λόγω early entry. Η εγγραφή στο πλαίσιο της έγκαιρης προκράτησης θέσης, κατοχυρώνεται με καταβολή μέρους των διδάκτρων ύψους 100 ευρώ. Η αποπληρωμή του υπόλοιπου ποσού γίνεται σε δόσεις κατά τη διάρκεια του προγράμματος.

Η έκπτωση λόγω early entry εφαρμόζεται επί του συνόλου των διδάκτρων εφόσον έχουν αφαιρεθεί τυχόν άλλες εκπτώσεις.

Δίδακτρα Προγραμμάτων
Διάρκεια (μήνες) 12
Δίδακτρα (σε δόσεις) 330 281 €
Αριθμός δόσεων 3
Ποσό δόσης 110 94 €
Δίδακτρα (εφάπαξ) 310 264 €
Δίδακτρα με έκπτωση
Έκπτωση 10% 15% 20% 25% 30%
Δίδακτρα 297 252 € 281 239 € 264 224 € 248 211 € 231 196 €
Δόση 99 84 € 94 80 € 88 75 € 83 71 € 77 65 €
Εκπτωτική Πολιτική

Το E-Learning του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Ε.Κ.Π.Α., στο πλαίσιο του μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα της παροχής αυτοχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων εξ αποστάσεως επιμόρφωσης, εφαρμόζει ειδική εκπτωτική πολιτική για συγκεκριμένες κατηγορίες εκπαιδευόμενων. Αναφορικά με τους όρους χορήγησης εκπτώσεων και την εταιρική εκπτωτική πολιτική δείτε περισσότερα εδώ.

Κατηγορίες εκπαιδευόμενων που δικαιούνται έκπτωση στα δίδακτρα

Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος Προγράμματος

Στοιχεία Ακαδημαϊκού Υπευθύνου

Πετράκης Παναγιώτης
Πετρακης Παναγιωτης
Καθηγητής Τμήματος Οικονομικών Επιστημών Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Πιστοποιητικά Προγράμματος

Δείτε δείγμα του χορηγούμενου Πιστοποιητικού

Πότε λήγει το Early Entry;

Απομένουν 53 μέρες για τη λήξη του Early Entry