Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης

Κατεύθυνση: Παιδαγωγικά

Απονέμεται Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης

Πληροφοριες Προγραμματος

Διαρκεια:
9 Μήνες (326 ώρες)
Πιστωτικες Μοναδες ECVET:
13,04

Πληροφοριες Προγραμματος

Διαρκεια:
9 Μήνες (326 ώρες)
Πιστωτικες Μοναδες ECVET:
13,04

Εισαγωγή

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης» στοχεύει στο να παράσχει τα απαραίτητα εφόδια σε όσους επιθυμούν να ασχοληθούν με τη διοίκηση μιας εκπαιδευτικής μονάδας, είτε αυτή ανήκει στο χώρο της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και δευτεροβάθμιας δημόσιας και ιδιωτικής εκπαίδευσης, είτε στο χώρο της μεταδευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και κατάρτισης. Παρέχει τις γνώσεις που χρειάζονται για να αναπτύξουν οι εκπαιδευόμενοι τις κατάλληλες δεξιότητες πάνω στην οργάνωση και διοίκηση της εκπαίδευσης, να κατανοήσουν το θεσμικό πλαίσιο του Ελληνικού Εκπαιδευτικού Συστήματος, να γνωρίσουν τα παιδαγωγικά μοντέλα και τις θεωρίες μάθησης και το πώς αυτά συνδέονται με τη Διοικητική Επιστήμη, αλλά και να μπορούν να σχεδιάζουν το πλαίσιο εφαρμογής αρχών διαχείρισης και εφαρμογής ποιότητας σε έναν εκπαιδευτικό οργανισμό της αρμοδιότητάς τους.

Μαθήματα Προγράμματος

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τα εξής μαθήματα:

 • Προσέγγιση στη Διοίκηση της Εκπαίδευσης
 • Στρατηγική Διοίκηση
 • Η Λειτουργία του Σχεδιασμού - Προγραμματισμού
 • Πολιτική και Λήψη Αποφάσεων στην Εκπαίδευση
 • Οργανωτική Θεωρία και Σχεδιασμός
 • Οργάνωση της Σχολικής Εκπαίδευσης
 • Διεύθυνση και Ηγεσία
 • Η Λειτουργία του Ελέγχου
 • Διαχείριση Κρίσεων
 • Στελέχωση Σχολικών Μονάδων
 • Ο Εκπαιδευτικός ως Δημόσιος Υπάλληλος
 • Οργάνωση Διοικητικών Δραστηριοτήτων στις Σχολικές Μονάδες
 • Μελέτη του Εκπαιδευτικού Συστήματος: Δομή - Διοικητική Διάρθρωση
 • Τα Διοικητικά Όργανα της Σχολικής Μονάδας και το Έργο τους
 • Οι Εκπαιδευτικοί και το Έργο τους
 • Το Σχολείο ως Δημόσια Υπηρεσία
 • Οργάνωση Σχολικών Μονάδων
 • Η Λειτουργία των Σχολικών Μονάδων
 • Η Σχολική Μονάδα και το Εξωτερικό Περιβάλλον
 • Στοιχεία Διοίκησης του Διδακτικού Προσωπικού
 • Διαχείριση των Υλικών Πόρων του Σχολείου
 • Η Λειτουργία του Προγραμματισμού του Ανθρώπινου Δυναμικού στην Εκπαίδευση
 • Η Λειτουργία της Στελέχωσης με Ανθρώπινο Δυναμικό της Εκπαίδευσης
 • Υποδοχή και Ένταξη του Ανθρώπινου Δυναμικού της Εκπαίδευσης
 • Η Εκπαίδευση και Επιμόρφωση ως Μέτρο Ανάπτυξης του Ανθρώπινου Δυναμικού της Εκπαίδευσης
 • Παρακίνηση και Επαγγελματική Ικανοποίηση του Ανθρώπινου Δυναμικού της Εκπαίδευσης
 • Αξιολόγηση - Μορφές και Είδη Αξιολόγησης στην Εκπαίδευση
 • Περιεχόμενο της Επικοινωνίας Στην Εκπαίδευση
 • Το Πλαίσιο των Εργασιακών Σχέσεων των Εκπαιδευτικών
 • Ειδικά Θέματα Υγιεινής και Ασφάλειας του Ανθρώπινου Δυναμικού της Εκπαίδευσης
 • Χαρακτηριστικά Γνωρίσματα του Ατόμου
 • Οργανωτικές Διαδικασίες
 • Κουλτούρα και Σχολικό Κλίμα
 • Η Δυναμική των Ομάδων και η Αποτελεσματική Λειτουργία τους
 • Θεωρίες Παρακίνησης του Ανθρώπου. Ανάγκες - Κίνητρα
 • Η Διαχείριση της Αλλαγής στην Εκπαίδευση
 • Το Φαινόμενο της Σύγκρουσης ως Στοιχείο της Ανθρώπινης Συμπεριφοράς στο Χώρο Εργασίας
 • Μορφές και Είδη Αποτελεσματικής Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση
 • Σχολική Διοίκηση - Ρόλοι και Λειτουργίες
 • Η Σχολική Ηγεσία και τα Κυρίαρχα Μοντέλα της
 • Οι Πρακτικές της Αποτελεσματικής Σχολικής Ηγεσίας
 • Οι Επαγγελματικές Γνώσεις των Σχολικών Ηγετών
 • Οι Δεξιότητες και οι Ικανότητες των Σχολικών Ηγετών
 • Οι Ιδιότητες και οι Αξίες των Σχολικών Ηγετών
 • Οι Επαγγελματικές Ικανότητες του Σχολικού Ηγέτη στον Χώρο (Περιβάλλον) και τον Χρόνο (Στάδια)
 • Η Σχολική Ηγεσία και οι Επαγγελματικές Ικανότητες στα Εθνικά Περιβάλλοντα
 • Διοίκηση και Ηγεσία: Εννοιολόγηση και Συγκριτική Θεώρηση. Το Μοντέλο της Διοικητικής Ηγεσίας
 • Το Μοντέλο της Διδακτικής Ηγεσίας και οι Σύγχρονες Εκδοχές του
 • Τα Μοντέλα της Μετασχηματιστικής και της Μετασχηματίζουσας Ηγεσίας
 • Τα Μοντέλα της Ηθικής Ηγεσίας
 • Οι Πρακτικές των Αποτελεσματικών Σχολικών Ηγετών μέσα από τις Έρευνες της Σχολικής Αποτελεσματικότητας
 • Η Οργάνωση: Η Κουλτούρα, το Όραμα και οι Αξίες της
 • Η Αποτελεσματική Επικοινωνία
 • Η Διαχείριση της Αλλαγής
 • Η Ανάθεση Αρμοδιοτήτων, Κατανομή Ρόλων, Λήψη Αποφάσεων: Διαχείριση του Χρόνου και του Άγχους
 • Η Παρακίνηση του Προσωπικού
 • Διοίκηση και Ηγεσία Μανθανόντων Εκπαιδευτικών Οργανισμών
 • Το Μακρύ Ταξίδι της Εκπαίδευσης: Εισαγωγή στην Έννοια και τη Σημασία της Αξιολόγησης
 • Αξιολόγηση της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
 • Αξιολόγηση της Ανώτατης Εκπαίδευσης
 • Μέθοδοι, Τεχνικές και Φάσεις της Αξιολόγησης της Ποιότητας του Εκπαιδευτικού Έργου
 • Η Διαχείριση των Οικονομικών της Σχολικής Μονάδας - Μέρος Α
 • Η Διαχείριση των Οικονομικών της Σχολικής Μονάδας - Μέρος Β

Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος Προγράμματος

Στοιχεία Ακαδημαϊκού Υπευθύνου

Πετράκης Παναγιώτης
Πετρακης Παναγιωτης
Καθηγητής Τμήματος Οικονομικών Επιστημών Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Φασούλης Κωνσταντίνος
Φασουλης Κωνσταντινος
Ομότιμος Καθηγητής Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης ΕΚΠΑ

Πιστοποιητικά Προγράμματος

Δείτε δείγμα του χορηγούμενου Πιστοποιητικού

Πότε μπορώ να ξεκινήσω;

Το πρόγραμμα δεν είναι διαθέσιμο.

Κόστος Προγράμματος

Ανταποκρινόμενοι στις ανάγκες και στα νέα δεδομένα που έχουν προκύψει στην κοινωνία από την πανδημία του Κορονοϊού Covid-19, ενημερώνουμε όλους τους συμπολίτες μας εργαζομένους (αυτοαπασχολούμενους ή μη) που η εργασία τους πλήττεται αυτό το διάστημα, ότι θα έχουν διευκολύνσεις και παρατάσεις ως προς την πληρωμή των διδάκτρων τους σε συνεννόηση με τη Γραμματεία. Αυτό σημαίνει στην πράξη, οτι πέραν του ποσού της εγγραφής σας το υπολειπόμενο ποσό των διδάκτρων, για το διάστημα που εκτιμά ο ΠΟΥ ότι θα διαρκέσει αυτή η περίοδος, δύναται να καταβληθεί σε μηνιαίες δόσεις που σας εξυπηρετούν μέχρι τη λήξη του Προγράμματός σας.

Παράλληλα, ισχύει εκπτωτική πολιτική για Ανέργους (30%), Κατόχους Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων (30%), ΑΜΕΑ (25%), Πολύτεκνους (20%), κ.ά. Ειδική έκπτωση 20% εφαρμόζεται για όσο διάστημα διαρκεί η πανδημία Covid -19 σε συμπολίτες μας που η εργασία τους αποδεδειγμένα πλήττεται λόγω της πανδημίας. Δείτε στον παρακάτω πίνακα πως διαμορφώνονται τα δίδακτρα για κάθε ομάδα που δικαιούται έκπτωση.

Για αιτήσεις που έχουν υποβληθεί στον 62ο κύκλο σπουδών από 18/2/2020 μέχρι και 29/3/2020 ισχύει έκπτωση 10% λόγω early entry. Η εγγραφή στο πλαίσιο της έγκαιρης προκράτησης θέσης, κατοχυρώνεται με καταβολή μέρους των διδάκτρων ύψους 100 ευρώ. Η αποπληρωμή του υπόλοιπου ποσού γίνεται σε δόσεις κατά τη διάρκεια του προγράμματος.

Η έκπτωση λόγω early entry εφαρμόζεται επί του συνόλου των διδάκτρων εφόσον έχουν αφαιρεθεί τυχόν άλλες εκπτώσεις.

Δείτε τις τιμές με το Early Entry:

Δίδακτρα Προγραμμάτων
Διάρκεια (μήνες) 9
Δίδακτρα (σε δόσεις) 950 € 855 €
Αριθμός δόσεων 3
Ποσό δόσης 317 € 285 €
Δίδακτρα (εφάπαξ) 900 € 810 €
Δίδακτρα με έκπτωση
Έκπτωση 10% 15% 20% 25% 30%
Δίδακτρα 855 € 770 € 808 € 727 € 760 € 684 € 713 € 642 € 665 € 599 €
Δόση 285 € 257 € 269 € 242 € 254 € 229 € 238 € 214 € 222 € 200 €
Εκπτωτική Πολιτική

Το E-Learning του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Ε.Κ.Π.Α., στο πλαίσιο του μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα της παροχής αυτοχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων εξ αποστάσεως επιμόρφωσης, εφαρμόζει ειδική εκπτωτική πολιτική για συγκεκριμένες κατηγορίες εκπαιδευόμενων. Αναφορικά με τους όρους χορήγησης εκπτώσεων και την εταιρική εκπτωτική πολιτική δείτε περισσότερα εδώ.

Κατηγορίες εκπαιδευόμενων που δικαιούνται έκπτωση στα δίδακτρα