Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση: Διαγνωστική, Θεραπευτική, Συμβουλευτική

Κατεύθυνση: Ειδική Αγωγή

Απονέμεται Πιστοποιητικό Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης

Μοριοδοτούμενο Πρόγραμμα

Έναρξη Μαθημάτων 13/2/2023

Το έχουν παρακολουθήσει: 4,300+ εκπαιδευόμενοι

Πληροφοριες Προγραμματος

Προθεσμια Υποβολης Αιτησεων:
3/2/2023
Εναρξη Μαθηματων:
13/2/2023
Διαρκεια:
12 Μήνες (420 ώρες)

Πληροφοριες Προγραμματος

Προθεσμια Υποβολης Αιτησεων:
3/2/2023
Εναρξη Μαθηματων:
13/2/2023
Διαρκεια:
12 Μήνες (420 ώρες)
Έναρξη Μαθημάτων
13/2/2023

Νέα Μειωμένα Δίδακτρα: 900€ →  468€ 
Παρέχεται επιπλέον 15% Έκπτωση σε Εκπαιδευτικούς, στα Προγράμματα των Κατευθύνσεων Παιδαγωγικών και Ειδικής Αγωγής.

Δίδακτρα για εκπαιδευτικούς: 398

Τα νέα δίδακτρα ισχύουν για αιτήσεις από 1/6/2021 και έπειτα.

Εισαγωγή

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Ειδική αγωγή και εκπαίδευση: διαγνωστική, θεραπευτική, συμβουλευτική» έχει ως σκοπό να καλύψει το κρίσιμο πεδίο της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης στη μέγιστη δυνατή πληρότητά του. Για το λόγο αυτό οι ενότητές του καλύπτουν και από έναν σχετικό τομέα. Ξεκινώντας από τις θεωρητικές και κοινωνικοπαιδαγωγικές διαστάσεις του ζητήματος, το πρόγραμμα εξετάζει πρακτικά ζητήματα, όπως η αξιολόγηση μαθητών με ειδικές ανάγκες, η δυσλεξία, η ελλειμματική προσοχή, οι μαθητές με αναπηρία, ο αυτισμός κτλ. Επιπλέον, μελετά τις περιπτώσεις των μαθητών με χαρισματικότητα, καθώς και τη σχολική και κοινωνική περιθωριοποίηση ή σύγκλιση. Τα σχετικά μαθήματα συμπληρώνονται με παρουσίαση περιστατικών, ώστε οι εκπαιδευόμενοι να γνωρίσουν την πρακτική όψη των θεμάτων αυτών.

Υπεύθυνος Εκπαίδευσης: Καθηγητής ΕΚΠΑ, Αντωνίου Αλέξανδρος - Σταμάτης

Είναι σημαντικό να τονιστεί πως το εν λόγω πρόγραμμα μοριοδοτείται για την ένταξη των εκπαιδευτικών στους επικουρικούς πίνακες Ειδικής Αγωγής, καθώς και για τους πίνακες κατάταξης μόνιμων διορισμών.

 

Υποτροφίες

Το E-Learning του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ανακοινώνει για τον τρέχοντα εκπαιδευτικό κύκλο (αιτήσεις συμμετοχής από 31/10/2022 έως 8/1/2023), τη χορήγηση μίας υποτροφίας αριστείας για το πρόγραμμα "Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση: Διαγνωστική, Θεραπευτική, Συμβουλευτική", στον πρώτο/η βαθμολογικά εκπαιδευόμενο/η που θα ολοκληρώσει επιτυχώς το πρόγραμμα. Η υποτροφία αριστείας ισοδυναμεί με χρηματικό έπαθλο στο τέλος του προγράμματος ίσης αξίας με τα δίδακτρα του προγράμματος. Προϋπόθεση χορήγησης της υποτροφίας είναι ο εκπαιδευόμενος να συγκεντρώνει τον μέγιστο βαθμό στο πρόγραμμα που παρακολουθεί, εντός του χρονοδιαγράμματος έναρξης και λήξης που ορίζεται από τη Γραμματεία. Ο βαθμός του προγράμματος προκύπτει από τον μέσο όρο βαθμολογίας των μαθημάτων που απαρτίζουν το πρόγραμμα. Σε περίπτωση ισοβαθμούντων εκπαιδευόμενων, θα πραγματοποιηθεί κλήρωση μεταξύ τους για την ανάδειξη του τυχερού.

Μοριοδότηση

Η επιτυχής παρακολούθηση και ολοκλήρωση του προγράμματος "Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση: Διαγνωστική, Θεραπευτική, Συμβουλευτική" εξασφαλίζει:

 • Δύο (2) μόρια σε υποψήφιους για διορισμό ως μόνιμοι εκπαιδευτικοί στην γενική εκπαίδευση, την ειδική αγωγή και το ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό.
 • Δύο (2) μόρια σε υποψήφιους για διορισμό ως αναπληρωτές εκπαιδευτικοί και ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό, με το σύστημα του ΑΣΕΠ, Κεφάλαιο Ε’ του ν. 4589/2019 (ΦΕΚ 13, Α’, 29.01.2019)
 • δικαίωμα εγγραφής στους επικουρικούς πίνακες των αναπληρωτών στην ειδική αγωγή.
 • Δέκα (10) μόρια για προσλήψεις εκπαιδευτικών των κατηγοριών TE και ΔΕ της Γενικής Εκπαίδευσης και της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) σύμφωνα με την υπ’αριθμ. Υπουργική Απόφαση 48190/E1 (ΦΕΚ 1088, Β’, 2.04.2019).
 • Ένα (1) και έως δύο (2) μόρια στην επιλογή Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης, Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Προϊσταμένων των Κέντρων Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης, Συμβούλων Εκπαίδευσης, και Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων και Προϊσταμένων των Τμημάτων Εκπαιδευτικών Θεμάτων σύμφωνα με τον Ν. 4823/2021 (ΦΕΚ 136, Α’, 3.08.2021).
 • Δύο (2) μόρια ως εκπαιδευτές ενηλίκων σε ΚΔΒΜ (στο διδακτικό αντικείμενο των προκηρυσσόμενων ειδικοτήτων)

Μαθήματα Προγράμματος

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τα εξής μαθήματα:

 • Ποια Άτομα εντάσσονται στην Κατηγορία Μαθητών με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες
 • Η Συνεκπαίδευση στην Ελλάδα
 • Φιλοσοφία της Συνεκπαίδευσης
 • Ειδικά ή Γενικά Σχολεία
 • Αξιολόγηση Ένταξης και Επίδοσης των Μαθητών
 • Επαγγελματικός Προσανατολισμός
 • Η Πολιτική "Eνός Σχολείου για Όλους" και τα Ζητήματα που Προκύπτουν
 • Ψηφιακή Τεχνολογία και Εκπαίδευση ΑΜΕΑ
 • Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών
 • Διοίκηση Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής
 • Διαφοροποιημένη Διδασκαλία και Συνεκπαίδευση
 • Ειδική Εκπαίδευση, Αποκατάσταση και Φροντίδα Υγείας
 • Νευροεπιστημονική Προσέγγιση και Διορθωτικο-Θεραπευτική Παρέμβαση
 • Παρεμβαίνοντας έγκαιρα
 • Κατανοώντας τις Δυσκολίες Μάθησης
 • Αξιολογώντας τις Μαθησιακές Δυσκολίες
 • Διδακτικό Περιβάλλον και Ένταξη
 • Ειδικές Παιδαγωγικές Μεθοδολογίες και Μαθητοκεντρική Διδασκαλία
 • Εξατομικευμένες Διδακτικές Παρεμβάσεις
 • Διδακτικές Προσαρμογές και Διαφοροποίηση στη Διδασκαλία
 • Πρακτική 'Ασκηση: Παρουσίαση Περιστατικού: Γνωστικές Δυσκολίες και Πρώιμη Παρέμβαση
 • Διάγνωση Μαθησιακών Δυσκολιών
 • Αξιολόγηση Δυσλεξίας
 • Πρόγραμμα Αποκατάστασης Δυσλεξίας
 • Ανάγνωση και Γραφή
 • Δυσλεξία και Μαθηματικά
 • Συμβουλευτική Εκπαιδευτικών - Γονείς και Μαθησιακές Δυσκολίες
 • ΔΕΠ-Υ. Εισαγωγικά Στοιχεία, Χαρακτηριστικά και Διαγνωστικά Κριτήρια
 • Προγράμματα Παρέμβασης και Στρατηγικές Αντιμετώπισης της ΔΕΠ-Υ
 • Ψυχοεκπαίδευση Γονέων Παιδιών με ΔΕΠ-Υ
 • Παρεμβάσεις στο Περιβάλλον του Σπιτιού και του Σχολείου του Παιδιού με ΔΕΠ-Υ
 • ΔΕΠ-Υ και Δυσκολίες Μάθησης
 • ΔΕΠ-Υ και Εκφοβισμός στο Σχολικό Πλαίσιο
 • Στοιχεία Χαρισματικότητας Παιδιών με ΔΕΠ-Υ
 • Διαπροσωπικές Σχέσεις Παιδιών με ΔΕΠ-Υ
 • Προβλήματα Συμπεριφοράς Παιδιών με ΔΕΠ-Υ
 • ΔΕΠ-Υ και Αυτισμός Διαφοροδιάγνωση
 • Πρακτική Άσκηση: Παρουσίαση Περιστατικού: Συμπτωματολογία - Εκπαιδευτική Παρέμβαση ΔΕΠ-Υ
 • Πρακτική Άσκηση: Παρουσίαση Περιστατικού: Ανίχνευση - Διάγνωση - Αντιμετώπιση Δυσλεξίας
 • Παιδιά με Προβλήματα Όρασης
 • Παιδιά με Προβλήματα Ακοής
 • Παιδιά με Σωματικές Αναπηρίες
 • Άτομα με Νοητική Υστέρηση
 • Ένταξη των Κωφών Ατόμων στη Γενική Εκπαίδευση
 • Ένταξη των Ατόμων με Προβλήματα Όρασης
 • Ένταξη Ατόμων με Κινητικές Αναπηρίες
 • Ένταξη Μαθητών με Σοβαρές Μαθησιακές Δυσκολίες
 • Η Έννοια της Ομιλίας, του Λόγου, της Γλώσσας και της Επικοινωνίας - Οι Κατηγορίες των Διαταραχών -
 • Η Συμπτωματολογία των Διαταραχών Λόγου και Ομιλίας
 • Μέθοδοι Αξιολόγησης των Διαταραχών Προβλημάτων Λόγου και Ομιλίας
 • Αντιμετώπιση των Διαταραχών του Λόγου
 • Αντιμετώπιση των Διαταραχών Ομιλίας
 • Συμβουλευτική προς τους Γονείς και Συμβουλές προς τους Ειδικούς
 • Ορισμός και Διάγνωση της Διαταραχής Αυτιστικού Φάσματος
 • Χαρακτηριστικά Παιδιών με ΔΑΦ και Εκπαιδευτική Συμπερίληψη
 • Προγράμματα Παρέμβασης στη ΔΑΦ
 • Χρήση Υποστηρικτικής Τεχνολογίας στην Εκπαίδευση Παιδιών με ΔΑΦ
 • Το Οικογενειακό Περιβάλλον Παιδιών με ΔΑΦ
 • Θεωρία του Νου και ΔΑΦ
 • Εναλλακτικές Θεραπείες Παιδιών με ΔΑΦ
 • Ο Ρόλος του Παιχνιδιού στη Ζωή του Παιδιού με ΔΑΦ
 • Η ΔΑΦ στην Εφηβεία και οι Διαπροσωπικές Σχέσεις
 • Επαγγελματικός Προσανατολισμός Νέων με ΔΑΦ
 • Πρακτική Άσκηση: Παρουσίαση Περιστατικού Αυτισμού: Ανίχνευση - Διάγνωση - Αντιμετώπιση
 • Πρακτική Άσκηση: Παρουσίαση Περιστατικού Διαταραχής Λόγου και Ομιλίας
 • Θεωρίες και Μοντέλα Ορισμών της Χαρισματικότητας
 • Δημιουργικότητα και Χαρισματικότητα
 • Γνωστικά Χαρακτηριστικά των Χαρισματικών Μαθητών
 • Ψυχο-συναισθηματικά Χαρακτηριστικά των Χαρισματικών Μαθητών
 • Σχολική Επίδοση και Χαρισματικότητα
 • Νοημοσύνη και Χαρισματικότητα
 • Τεχνικές και Εργαλεία Αξιολόγησης της Χαρισματικότητας
 • Εκπαιδευτικά Προγράμματα για τη Χαρισματικότητα
 • Κοινωνικός Αποκλεισμός και Εκπαίδευση
 • Παιδιά και Έφηβοι με Παραβατική Συμπεριφορά
 • Εκπαιδευτικές Προκλήσεις στο Σύγχρονο Σχολείο
 • Ηθικές, Κοινωνικές και Πολιτισμικές Αξίες στην Εκπαίδευση
 • Θεωρητικές Κατευθύνσεις στη Συμβουλευτική Παιδιών Ι: Ψυχαναλυτική / Ψυχοδυναμική Κατεύθυνση
 • Θεωρητικές Κατευθύνσεις στη Συμβουλευτική Παιδιών ΙΙ
 • Η Διαδικασία της Ψυχοθεραπείας Παιδιών Ι: Πριν τη Συνάντηση με το Παιδί
 • Η Διαδικασία της Ψυχοθεραπείας Παιδιών ΙΙ
 • Παιδική Κακοποίηση: Αναγνώριση και Παρέμβαση
 • Πρακτική Άσκηση: Παρουσίαση Περιστατικού με Συμπεριφορικές Δυσκολίες: Στρατηγικές Διαχείρισης
 • Πρακτική Άσκηση: Παρουσίαση Περιστατικού με Έμφαση στη Χρήση κάποιου Θεραπευτικού Μέσου

Κόστος Προγράμματος

Εκπτώσεις έως 40% στα δίδακτρα των Προγραμμάτων.

Ανταποκρινόμενοι στις ανάγκες και στα νέα δεδομένα που έχουν προκύψει στην κοινωνία λόγω της ενεργειακής κρίσης και του περιορισμού στο διαθέσιμο εισόδημα, παρέχουμε σε όλους ειδική έκπτωση 15% στα δίδακτρα για αιτήσεις από 8/1/23 έως και 3/2/23 & προεγγραφή με 80€. Η εν λόγω έκπτωση εφαρμόζεται επί του συνόλου των διδάκτρων εφόσον, έχουν αφαιρεθεί τυχόν άλλες εκπτώσεις.

Παράλληλα, ισχύει εκπτωτική πολιτική για Ανέργους (30%), Κατόχους Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων (30%), ΑΜΕΑ (25%), Πολύτεκνους (20%), Άτομα ηλικίας άνω των 65 ετών (20%), κ.ά. Ειδική έκπτωση 20% εφαρμόζεται για όσο διάστημα διαρκεί η πανδημία Covid -19 σε συμπολίτες μας που η εργασία τους αποδεδειγμένα πλήττεται λόγω της πανδημίας. Δείτε στον παρακάτω πίνακα πως διαμορφώνονται τα δίδακτρα για κάθε ομάδα που δικαιούται έκπτωση.

Για αιτήσεις που έχουν υποβληθεί στον 76ο κύκλο σπουδών από 31/10/2022 μέχρι και 7/12/2022 ισχύει έκπτωση 15% λόγω early entry. Η εγγραφή στο πλαίσιο της έγκαιρης προκράτησης θέσης, κατοχυρώνεται με καταβολή μέρους των διδάκτρων ύψους 80 ευρώ. Η αποπληρωμή του υπόλοιπου ποσού γίνεται σε δόσεις κατά τη διάρκεια του προγράμματος.

Η έκπτωση λόγω early entry εφαρμόζεται επί του συνόλου των διδάκτρων εφόσον έχουν αφαιρεθεί τυχόν άλλες εκπτώσεις.

Για τη χορήγηση του πιστοποιητικού είναι απαραίτητη η αποπληρωμή του συνόλου των διδάκτρων.

Δείτε τις τιμές με την Ειδική Έκπτωση 15%:

Δίδακτρα Προγραμμάτων
Διάρκεια (μήνες) 12
Δίδακτρα (σε δόσεις) 550 € 468 €
Αριθμός δόσεων 4
Ποσό δόσης 138 € 117 €
Δίδακτρα (εφάπαξ) 520 € 442 €
Δίδακτρα με έκπτωση
Έκπτωση 15% 20% 25% 30%
Δίδακτρα 468 € 398 € 440 € 374 € 413 € 351 € 385 € 327 €
Δόση 117 € 99 € 110 € 94 € 104 € 88 € 97 € 82 €
Εκπτωτική Πολιτική

Το E-Learning του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Ε.Κ.Π.Α., στο πλαίσιο του μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα της παροχής αυτοχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων εξ αποστάσεως επιμόρφωσης, εφαρμόζει ειδική εκπτωτική πολιτική για συγκεκριμένες κατηγορίες εκπαιδευόμενων. Αναφορικά με τους όρους χορήγησης εκπτώσεων και την εταιρική εκπτωτική πολιτική δείτε περισσότερα εδώ.

Κατηγορίες εκπαιδευόμενων που δικαιούνται έκπτωση στα δίδακτρα

Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος Προγράμματος

Στοιχεία Ακαδημαϊκού Υπευθύνου

Αντωνίου Αλέξανδρος-Σταμάτιος
Αντωνιου Αλεξανδρος-Σταματιος
Καθηγητής Ψυχολογίας του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
certificates decoration

Πιστοποιητικά Προγράμματος

Δείτε δείγμα του χορηγούμενου Πιστοποιητικού

Πότε μπορώ να ξεκινήσω;

Απομένουν 2 μέρες για την υποβολή της αίτησης σου

Δείτε τι είπαν εκπαιδευόμενοι που παρακολούθησαν το 12μηνο εξ αποστάσεως πρόγραμμα "Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση: Διαγνωστική, Θεραπευτική, Συμβουλευτική"

 

Testimonials