Προγραμματισμός με Python: Επιχειρησιακές, Ψηφιακές Δεξιότητες

Απονέμεται Πιστοποιητικό Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης

Έναρξη Μαθημάτων 23/9/2024

Πληροφοριες Προγραμματος

Προθεσμια Υποβολης Αιτησεων:
15/9/2024
Εναρξη Μαθηματων:
23/9/2024
Διαρκεια:
8 Μήνες (157 ώρες)

Πληροφοριες Προγραμματος

Προθεσμια Υποβολης Αιτησεων:
15/9/2024
Εναρξη Μαθηματων:
23/9/2024
Διαρκεια:
8 Μήνες (157 ώρες)
Έναρξη Μαθημάτων
23/9/2024

Εισαγωγή

Σκοπός του νέου προγράμματος είναι η διδασκαλία των βασικών αρχών του προγραμματισμού σε άτομα που ενδιαφέρονται να ασχοληθούν επαγγελματικά με το αντικείμενο αυτό. Με την παρακολούθηση του προγράμματος, ο εκπαιδευόμενος θα αποκτήσει περισσότερη αυτοπεποίθηση όσον αφορά τις γνώσεις του και θα αντιλαμβάνεται που μπορεί να χρησιμοποιεί τα εργαλεία τα οποία διαθέτει. 
Ειδικότερα, στο πρόγραμμα, εκτός από τον προγραμματισμό ως δεξιότητα, γίνεται διδασκαλία πρακτικών εφαρμογών του computational thinking για την αποτελεσματική ανάλυση προβλημάτων και σχεδιασμού αλγορίθμων ώστε οι συμμετέχοντες, πριν την υλοποίηση του κώδικα, να μπορούν να αντιλαμβάνονται ακριβώς ποιο είναι το πρόβλημα που καλούνται να επιλύσουν. 
Όχημα για την διδασκαλία στο πρόγραμμα, είναι η γλώσσα προγραμματισμού Python, η οποία ζητείται κατά κόρον τα τελευταία χρόνια στην αγορά εργασίας λόγω της απλότητας και της ευελιξίας της. Στα πλαίσια του προγράμματος, γίνεται  μια καθολική διδασκαλία των βασικότερων λειτουργιών της γλώσσας, οι οποίες είναι απαραίτητες για τη δομή κάθε προγράμματος. Πέρα από τα βασικά δομικά στοιχεία της γλώσσας, θα δοθεί έμφαση στην ανάπτυξη εφαρμογών ώστε να είναι ξεκάθαρος, στον διδασκόμενο, ο σκοπός κάθε διαδικασίας και μεθόδου που έχει παρουσιαστεί και χρησιμοποιηθεί. Συνεπώς, θα γίνει κατανοητός ο τρόπος με τον οποίο τα δομικά αυτά στοιχεία συνδυάζονται, ώστε να υπάρξει ένα πιο ολοκληρωμένο αποτέλεσμα. 
Με την ολοκλήρωση του προγράμματος ο εκπαιδευόμενος, ανάλογα με τις ανάγκες του και τον τομέα στον οποίο θέλει να εντρυφήσει μελλοντικά, μπορεί να προσαρμοστεί και να μάθει πιο γρήγορα και αποτελεσματικά οποιαδήποτε άλλη γλώσσα προγραμματισμού, μέσα από  πρακτικές οι οποίες αναλύονται και εφαρμόζονται συνολικά στην επιστήμη του προγραμματισμού. 
Παράλληλα, μπορεί να εργαστεί σε μια ομάδα προγραμματιστών και η ενασχόλησή του να περιλαμβάνει τεχνικές αποσφαλμάτωσης ενός προγράμματος, συνδυασμό τεχνολογιών, πρακτικές υλοποίησης κώδικα κ.ά.
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε: 
•    Αποφοίτους Ανώτατων Ιδρυμάτων που ασχολούνται με πληροφοριακά συστήματα και θέλουν να εξελιχθούν και να γίνουν πιο ανταγωνιστικοί στην αγορά εργασίας
•    Αποφοίτους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με συναφή στο αντικείμενο εργασιακή εμπειρία

Μαθήματα Προγράμματος

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τα εξής μαθήματα:

 • Εισαγωγή: Δεξιότητες σε Computational Thinking
 • Δομές δεδομένων και Τεχνικές προγραμματισμού
 • Αρχές γλωσσών προγραμματισμού
 • Στοιχεία Άλγεβρας Bool στον προγραμματισμό
 • Αριθμητικά συστήματα στην επιστήμη των υπολογιστών
 • Εισαγωγή στη Python & βασική σύνταξη κώδικα σε python
 • Μεταβλητές, τύποι δεδομένων και μετατροπές δεδομένων
 • Έλεγχος συνθηκών με If Else Statements και χρήση For Loops
 • Η χρήση των While Loops
 • Συναρτήσεις και εύρη μεταβλητών
 • Try Except: Διαχείριση σφαλμάτων
 • Python Modules: Χρήση εξωτερικών βιβλιοθηκών
 • Python User Input:Διαχείριση εισόδου από τον χρήστη
 • File Handling: Διαχείριση αρχείων
 • Threading: Παράλληλος προγραμματισμός
 • Program Design Example: Παράδειγμα ολοκληρωμένης διαδικαστικής εφαρμογής
 • Classes/Objects & Scope of variables in classes: Θεμελιώδη στοιχεία οντοκεντρικού προγραμματισμού στη Python
 • Inheritance & Polymorphism
 • The pyQt module: Βιβλιοθήκη QT για τη δημιουργία γραφικού περιβάλλοντος
 • Ui Program Design Example with Object oriented Python: Παράδειγμα ολοκληρωμένης οντοκεντρικής εφαρμογής με γραφικό περιβάλλον
 • Software debugging and functionality check & Unit testing: Τεχνικές αποσφαλμάτωσης και ελέγχου κώδικα
 • Higher level program design: Πρακτικές καθολικού σχεδιασμού μιας εφαρμογής
 • Communicating with People outside the organization: Επικοινωνία με ενδιαφερόμενους για εφαρμογές
 • Combining technologies: Συνδυασμός τεχνολογιών για υλοποίηση εφαρμογών
 • Περιβαλλοντικά πρότυπα
 • Διαχείριση υδάτινων πόρων και στερεών αποβλήτων
 • Περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση για προγραμματιστές

Κόστος Προγράμματος

Εκπτώσεις έως 40% στα δίδακτρα των Προγραμμάτων. Δυνατότητα αποπληρωμής σε 10 μηνιαίες δόσεις.

Προεγγραφή με 80€ για αιτήσεις έως 26/08/2024 και 15% έκπτωση σε όλους λόγω early entry.

Ανταποκρινόμενοι στις ανάγκες και στα νέα δεδομένα που έχουν προκύψει στην κοινωνία λόγω της ενεργειακής κρίσης και του περιορισμού στο διαθέσιμο εισόδημα, παρέχουμε σε όλους διευκολύνσεις και παρατάσεις ως προς την πληρωμή των διδάκτρων τους σε συνεννόηση με τη Γραμματεία. Αυτό σημαίνει στην πράξη, ότι πέραν του ποσού της εγγραφής σας το υπολειπόμενο ποσό των διδάκτρων, δύναται να καταβληθεί σε μηνιαίες δόσεις που σας εξυπηρετούν μέχρι τη λήξη του Προγράμματός σας.

Παράλληλα, ισχύει εκπτωτική πολιτική για Ανέργους (30%), Κατόχους Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων (30%), ΑΜΕΑ (25%), Πολύτεκνους (20%), κ.ά. Δείτε στον παρακάτω πίνακα πως διαμορφώνονται τα δίδακτρα για κάθε ομάδα που δικαιούται έκπτωση.

Για αιτήσεις που έχουν υποβληθεί στον 83_84 κύκλο σπουδών από 28/05/2024 μέχρι και 26/08/2024 ισχύει έκπτωση 15% λόγω early entry. Η εγγραφή στο πλαίσιο της έγκαιρης προκράτησης θέσης, κατοχυρώνεται με καταβολή μέρους των διδάκτρων ύψους 80 ευρώ. Η αποπληρωμή του υπόλοιπου ποσού γίνεται σε δόσεις κατά τη διάρκεια του προγράμματος.

Η έκπτωση λόγω early entry εφαρμόζεται επί του συνόλου των διδάκτρων εφόσον έχουν αφαιρεθεί τυχόν άλλες εκπτώσεις.

Για τη χορήγηση του πιστοποιητικού είναι απαραίτητη η αποπληρωμή του συνόλου των διδάκτρων.

Δίδακτρα Προγραμμάτων
Διάρκεια (μήνες) 8
Δίδακτρα (σε δόσεις) 550 468 €
Αριθμός δόσεων 3
Ποσό δόσης 183 156 €
Δίδακτρα (εφάπαξ) 520 442 €
Δίδακτρα με έκπτωση
Έκπτωση 15% 20% 25% 30%
Δίδακτρα 468 398 € 440 374 € 413 351 € 385 327 €
Δόση 156 133 € 146 124 € 137 116 € 128 109 €
Εκπτωτική Πολιτική

Το E-Learning του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Ε.Κ.Π.Α., στο πλαίσιο του μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα της παροχής αυτοχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων εξ αποστάσεως επιμόρφωσης, εφαρμόζει ειδική εκπτωτική πολιτική για συγκεκριμένες κατηγορίες εκπαιδευόμενων. Αναφορικά με τους όρους χορήγησης εκπτώσεων και την εταιρική εκπτωτική πολιτική δείτε περισσότερα εδώ.

Κατηγορίες εκπαιδευόμενων που δικαιούνται έκπτωση στα δίδακτρα

Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος Προγράμματος

Στοιχεία Ακαδημαϊκού Υπευθύνου

Πετράκης Παναγιώτης
Πετρακης Παναγιωτης
Ομότιμος Καθηγητής Τμήματος Οικονομικών Επιστημών Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
certificates decoration

Πιστοποιητικά Προγράμματος

Δείτε δείγμα του χορηγούμενου Πιστοποιητικού

Πότε λήγει το Early Entry;

Απομένουν 37 μέρες για τη λήξη του Early Entry