Ψυχολογία Προσωπικότητας

Απονέμεται Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης

Πληροφοριες Προγραμματος

Διαρκεια:
3 Μήνες (60 ώρες)

Εισαγωγή

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Ψυχολογία Προσωπικότητας» επιδιώκει να παρουσιάσει τις σημαντικότερες θεωρητικές προσεγγίσεις προσωπικότητας και να υπογραμμίσει τη σύνδεση που υπάρχει ανάμεσα στη θεωρία και την έρευνα για την προσωπικότητα. Η ψυχολογία της προσωπικότητας έχει ως στόχο να εντοπίσει και να εκθέσει τις διαφορές αλλά και τις ομοιότητες μεταξύ των ανθρώπων. Για το λόγο αυτό, αναπτύχθηκαν διάφορες προσεγγίσεις που προσπάθησαν να εξετάσουν και να περιγράψουν την προσωπικότητα του ανθρώπου. Οι ερευνητές, έχοντας ως βάση την ανθρώπινη φύση, διατύπωσαν θεωρίες είτε ανταγωνιστικές μεταξύ τους είτε συμπληρωματικές. Ωστόσο, δεν μπορεί να απορρίψει κανείς ή να αποδεχθεί μια θεωρία ως λιγότερο ή περισσότερο ορθή. Συνεπώς, αυτό που ενδιαφέρει το πρόγραμμα «Ψυχολογία Προσωπικότητας» είναι να διαλευκάνει και να καταστήσει σαφείς τις βασικότερες θεωρίες, δεδομένου ότι καθεμία φωτίζει ένα μέρος της σύνθετης ολότητας που συγκροτεί η ανθρώπινη προσωπικότητα.

Μαθήματα Προγράμματος

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τα εξής μαθήματα:

 • Η Ψυχοδυναμική Θεωρία-Η Ψυχαναλυτική Θεωρία του Freud
 • Η Ψυχοδυναμική Θεωρία-Εφαρμογές και Αξιολόγηση της Θεωρίας του Freud
 • Φαινομενολογική Θεωρία-Η Προσωποκεντρική Θεωρία του Carl Rogers για την Προσωπικότητα
 • Φαινομενολογική Θεωρία- Εφαρμογές και Αξιολόγηση της Θεωρίας του Carl Rogers
 • Θεωρίες για τα Χαρακτηριστικά της Προσωπικότητας: Allport, Eysenck και Cattell
 • Το Μοντέλο των Πέντε Παραγόντων - Εφαρμογές και Αξιολόγηση της Θεωρίας για τα Χαρακτηριστικά
 • Θεωρία της Μάθησης
 • Γνωστική Θεωρία της Προσωπικότητας: Η Θεωρία των Προσωπικών Νοητικών Κατασκευών του George A. Kelly
 • Κοινωνικογνωστική Θεωρία: Bandura και Mischell
 • Κοινωνικογνωστική Θεωρία: Εφαρμογές και Αξιολόγηση
 • Η Γνωστική Προσέγγιση της Προσωπικότητας
 • Ανασκόπηση της Θεωρίας, της Αξιολόγησης και της Έρευνας για την Προσωπικότητα

Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος Προγράμματος

Στοιχεία Ακαδημαϊκού Υπευθύνου

Αντωνίου Αλέξανδρος-Σταμάτιος
Αντωνιου Αλεξανδρος-Σταματιος
Καθηγητής Ψυχολογίας του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
certificates decoration

Πιστοποιητικά Προγράμματος

Δείτε δείγμα του χορηγούμενου Πιστοποιητικού

Πότε λήγει η Ειδική Έκπτωση;

Το πρόγραμμα δεν είναι διαθέσιμο.

Κόστος Προγράμματος

Ανταποκρινόμενοι στις ανάγκες και στα νέα δεδομένα που έχουν προκύψει στην κοινωνία λόγω περιορισμού στο διαθέσιμο εισόδημα, παρέχουμε σε όλους ειδική έκπτωση 15% στα δίδακτρα για αιτήσεις από 27/03/2024 έως και 13/05/2024 & προεγγραφή με 80€. Η εν λόγω έκπτωση εφαρμόζεται επί του συνόλου των διδάκτρων εφόσον, έχουν αφαιρεθεί τυχόν άλλες εκπτώσεις.

Παράλληλα, ισχύει εκπτωτική πολιτική για Ανέργους (30%), Κατόχους Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων (30%), ΑΜΕΑ (25%), Πολύτεκνους (20%), κ.ά. Δείτε στον παρακάτω πίνακα πως διαμορφώνονται τα δίδακτρα για κάθε ομάδα που δικαιούται έκπτωση.

Για αιτήσεις που έχουν υποβληθεί στον 82 κύκλο σπουδών από 13/02/2024 μέχρι και 26/03/2024 ισχύει έκπτωση 15% λόγω early entry. Η εγγραφή στο πλαίσιο της έγκαιρης προκράτησης θέσης, κατοχυρώνεται με καταβολή μέρους των διδάκτρων ύψους 80 ευρώ. Η αποπληρωμή του υπόλοιπου ποσού γίνεται σε δόσεις κατά τη διάρκεια του προγράμματος.

Η έκπτωση λόγω early entry εφαρμόζεται επί του συνόλου των διδάκτρων εφόσον έχουν αφαιρεθεί τυχόν άλλες εκπτώσεις.

Για τη χορήγηση του πιστοποιητικού είναι απαραίτητη η αποπληρωμή του συνόλου των διδάκτρων.

Δίδακτρα Προγραμμάτων
Διάρκεια (μήνες) 3
Δίδακτρα (σε δόσεις) 650 553 €
Αριθμός δόσεων 2
Ποσό δόσης 325 276 €
Δίδακτρα (εφάπαξ) 620 527 €
Δίδακτρα με έκπτωση
Έκπτωση 15% 20% 25% 30%
Δίδακτρα 553 470 € 520 442 € 488 415 € 455 387 €
Δόση 276 235 € 260 221 € 244 207 € 228 194 €
Εκπτωτική Πολιτική

Το E-Learning του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Ε.Κ.Π.Α., στο πλαίσιο του μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα της παροχής αυτοχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων εξ αποστάσεως επιμόρφωσης, εφαρμόζει ειδική εκπτωτική πολιτική για συγκεκριμένες κατηγορίες εκπαιδευόμενων. Αναφορικά με τους όρους χορήγησης εκπτώσεων και την εταιρική εκπτωτική πολιτική δείτε περισσότερα εδώ.

Κατηγορίες εκπαιδευόμενων που δικαιούνται έκπτωση στα δίδακτρα