Secretaries and Administrative Assistants: Εργασιακές Δεξιότητες

Πιστοποιητικό Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης 

Έναρξη Μαθημάτων 23/9/2024

Πληροφοριες Προγραμματος

Προθεσμια Υποβολης Αιτησεων:
15/9/2024
Εναρξη Μαθηματων:
23/9/2024
Διαρκεια:
4 Μήνες (120 ώρες)

Πληροφοριες Προγραμματος

Προθεσμια Υποβολης Αιτησεων:
15/9/2024
Εναρξη Μαθηματων:
23/9/2024
Διαρκεια:
4 Μήνες (120 ώρες)
Έναρξη Μαθημάτων
23/9/2024

Εισαγωγή

Σκοπός του προγράμματος είναι η συνολική εκπαίδευση των συμμετεχόντων/ουσών ως επαγγελματικού προσωπικού με γνώσεις και δεξιότητες που απαιτούνται από τον επιχειρησιακό κόσμο. Πιο συγκεκριμένα, το πρόγραμμα επιδιώκει οι εκπαιδευόμενοι/ες να καλλιεργήσουν ικανότητες επικοινωνίας εντός του επιχειρησιακού πλαισίου και να αναπτύξουν επιχειρησιακές δεξιότητες που θα τους διευκολύνουν στις καθημερινές εργασιακές τους αρμοδιότητες. Ειδικότερα, μέσα από τις επιμέρους ενότητες, οι συμμετέχοντες/ ουσες θα εξοικειωθούν με βασικές αρχές διοίκησης και οργάνωσης επιχειρήσεων, με βασικές επαγγελματικές εφαρμογές (word, excel, outlook), καθώς και με εξειδικευμένα λογισμικά που χρησιμοποιούν οι σύγχρονες επιχειρήσεις. Παράλληλα, θα δοθεί έμφαση στη βιωσιμότητα και στο περιβαλλοντικό αντίκτυπο που έχουν οι επιχειρήσεις στο σήμερα. Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι εκπαιδευόμενοι/ες θα αποκτήσουν μια ολοκληρωμένη εικόνα των απαραίτητων δεξιοτήτων για την αποτελεσματική τους λειτουργία ως εργαζομένων σε επιχειρήσεις και οργανισμούς, συνεισφέροντας στην επαγγελματική τους ανάπτυξη και στη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε απόφοιτους Πανεπιστημίου/ΤΕΙ της ημεδαπής και της αλλοδαπής καθώς και σε απόφοιτους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που έχουν ως στόχο τη βελτίωση των επαγγελματικών τους δεξιοτήτων.

Μαθήματα Προγράμματος

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τα εξής μαθήματα:

 • Ενεργή Ακρόαση
 • Υποβάλλοντας τις Σωστές Ερωτήσεις
 • Γραπτή Επικοινωνία
 • Κατανόηση Κειμένου
 • Σύνθεση Μηνυμάτων
 • Αφήγηση και Δημόσια Ομιλία
 • Τύποι Οργάνωσης των Επιχειρήσεων - Συστήματα Ελέγχου και Στρατηγικές Επιβίωσης
 • Αβεβαιότητα Χρόνου - Αναμενόμενος Χρόνος Περάτωσης Έργου (αριθμοδείκτες)
 • Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων και Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις
 • Η Αποτελεσματική Διαχείριση μίας Κρίσης
 • Τεχνικές για τη διαχείριση χρόνου και την ιεράρχηση προτεραιοτήτων
 • Οργάνωση Πληροφοριών
 • Αναζητώντας Εξειδικευμένες Πληροφορίες
 • Ψηφιακή Συνεργασία
 • Δεξιότητες online Eργαζόμενου
 • Εισαγωγή στο Word
 • Word Editing and Collaboration
 • Excel Basics
 • Outlook Quick Start
 • CRM (Costumer Relationship Management: Διαχείριση Πελατειακών Σχέσεων): Εισαγωγή στην Έννοια
 • Δομική και Τεχνολογική Προσέγγιση των ERP (Enterprise Resource Planning: Σύστημα ενδοεπιχειρησιακού σχεδιασμού)
 • Εισαγωγή στα Συστήματα Αποφάσεων
 • Εισαγωγή στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο (e-commerce)
 • Η Σημασία της Περιβαλλοντικής Ενημερότητας στην Σύγχρονη Επιχείρηση

Κόστος Προγράμματος

Εκπτώσεις έως 40% στα δίδακτρα των Προγραμμάτων. Δυνατότητα αποπληρωμής σε 10 μηνιαίες δόσεις.

Προεγγραφή με 80€ για αιτήσεις έως 26/08/2024 και 15% έκπτωση σε όλους λόγω early entry.

Ανταποκρινόμενοι στις ανάγκες και στα νέα δεδομένα που έχουν προκύψει στην κοινωνία λόγω της ενεργειακής κρίσης και του περιορισμού στο διαθέσιμο εισόδημα, παρέχουμε σε όλους διευκολύνσεις και παρατάσεις ως προς την πληρωμή των διδάκτρων τους σε συνεννόηση με τη Γραμματεία. Αυτό σημαίνει στην πράξη, ότι πέραν του ποσού της εγγραφής σας το υπολειπόμενο ποσό των διδάκτρων, δύναται να καταβληθεί σε μηνιαίες δόσεις που σας εξυπηρετούν μέχρι τη λήξη του Προγράμματός σας.

Παράλληλα, ισχύει εκπτωτική πολιτική για Ανέργους (30%), Κατόχους Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων (30%), ΑΜΕΑ (25%), Πολύτεκνους (20%), κ.ά. Δείτε στον παρακάτω πίνακα πως διαμορφώνονται τα δίδακτρα για κάθε ομάδα που δικαιούται έκπτωση.

Για αιτήσεις που έχουν υποβληθεί στον 83_84 κύκλο σπουδών από 28/05/2024 μέχρι και 26/08/2024 ισχύει έκπτωση 15% λόγω early entry. Η εγγραφή στο πλαίσιο της έγκαιρης προκράτησης θέσης, κατοχυρώνεται με καταβολή μέρους των διδάκτρων ύψους 80 ευρώ. Η αποπληρωμή του υπόλοιπου ποσού γίνεται σε δόσεις κατά τη διάρκεια του προγράμματος.

Η έκπτωση λόγω early entry εφαρμόζεται επί του συνόλου των διδάκτρων εφόσον έχουν αφαιρεθεί τυχόν άλλες εκπτώσεις.

Για τη χορήγηση του πιστοποιητικού είναι απαραίτητη η αποπληρωμή του συνόλου των διδάκτρων.

Δίδακτρα Προγραμμάτων
Διάρκεια (μήνες) 4
Δίδακτρα (σε δόσεις) 500 425 €
Αριθμός δόσεων 3
Ποσό δόσης 167 142 €
Δίδακτρα (εφάπαξ) 475 404 €
Δίδακτρα με έκπτωση
Έκπτωση 15% 20% 25% 30%
Δίδακτρα 425 361 € 400 340 € 375 319 € 350 298 €
Δόση 142 121 € 134 114 € 125 106 € 117 99 €
Εκπτωτική Πολιτική

Το E-Learning του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Ε.Κ.Π.Α., στο πλαίσιο του μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα της παροχής αυτοχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων εξ αποστάσεως επιμόρφωσης, εφαρμόζει ειδική εκπτωτική πολιτική για συγκεκριμένες κατηγορίες εκπαιδευόμενων. Αναφορικά με τους όρους χορήγησης εκπτώσεων και την εταιρική εκπτωτική πολιτική δείτε περισσότερα εδώ.

Κατηγορίες εκπαιδευόμενων που δικαιούνται έκπτωση στα δίδακτρα

Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος Προγράμματος

Στοιχεία Ακαδημαϊκού Υπευθύνου

Πετράκης Παναγιώτης
Πετρακης Παναγιωτης
Ομότιμος Καθηγητής Τμήματος Οικονομικών Επιστημών Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
certificates decoration

Πιστοποιητικά Προγράμματος

Δείτε δείγμα του χορηγούμενου Πιστοποιητικού

Πότε λήγει το Early Entry;

Απομένουν 37 μέρες για τη λήξη του Early Entry