Shipping Market Analyst

Κατεύθυνση: Ναυτιλιακά

Απονέμεται Πιστοποιητικό Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης

Πληροφοριες Προγραμματος

Διαρκεια:
6 Μήνες (156 ώρες)

Πληροφοριες Προγραμματος

Διαρκεια:
6 Μήνες (156 ώρες)

Εισαγωγή

Σκοπός του προγράμματος είναι να γίνει αναλυτική παρουσίαση και επεξήγηση όλων εκείνων των παραγόντων που επηρεάζουν, διαμορφώνουν και καθορίζουν την πορεία των επιμέρους ναυτιλιακών αγορών. Με το πέρας της εκπαιδευτικής διαδικασίας, οι εκπαιδευόμενοι θα έχουν αποκτήσει επαρκείς γνώσεις για την αγορά μεταφοράς αργού πετρελαίου (Crude Tanker Market), την αγορά προϊόντων διύλισης πετρελαίου (Product Tanker Market), την αγορά μεταφοράς χύδην ξηρών φορτίων (Dry Bulk Market), την αγορά των εμπορευματοκιβωτίων (Containership Market) και τις αγορές μεταφοράς ειδικών φορτίων (Chemicals, LPG, LNG, κ.α.). Το πρόγραμμα Shipping Market Analyst θα παρέχει στους εκπαιδευόμενους τις απαραίτητες γνώσεις για τη διοίκηση και την λήψη ορθών αποφάσεων (chartering, sales and purchase, entry new markets) στον κλάδο της ναυτιλίας.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε στελέχη ναυτιλιακών εταιριών, απόφοιτους ναυτιλιακών σπουδών, σε Merchant Marine Deck Officers / Masters και σε όσους ενδιαφέρονται να ασχοληθούν με το ναυτιλιακό κλάδο και να στελεχώσουν γραφεία ναυτιλιακών εταιριών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Εισηγήτρια του Προγράμματος είναι η Δρ. Μαρινίκη Ψηφία, κάτοχος διδακτορικού τίτλου σπουδών από το Ναυτιλιακό Τμήμα του Πανεπιστημίου Πειραιώς με εξειδίκευση στην ανάλυση και πρόβλεψη των ναυτιλιακών αγορών. Τα τελευταία 12 χρόνια εργάζεται στον κλάδο της ποντοπόρου ναυτιλίας και φέρει τον τίτλο του Shipping Market Analyst.

Παρέχεται 15% Έκπτωση σε Εργαζομένους Ναυτιλιακών Εταιρειών και Εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον χώρο της Ναυτιλίας.

Μαθήματα Προγράμματος

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τα εξής μαθήματα:

 • Εισαγωγή στη Ναυτιλία - Ορισμοί - Διαφοροποίηση
 • Χαρακτηριστικά των Ναυτιλιακών Κύκλων
 • Παράγοντες που Eπηρεάζουν τη Ζήτηση και Προσφορά Θαλασσίων Μεταφορών - Μηχανισμός Kαθορισμού του Nαύλου
 • Οι 4 Aγορές που Eλέγχουν τη Nαυτιλία
 • Ναυλοδείκτες
 • Παραγωγή και Ζήτηση Πετρελαιου
 • Global Crude Distillation Unit (CDU) Capacity Growth (2019-2024) Aνατολικά και Δυτικά του Σουέζ
 • Το Προφίλ του Στόλου Μεταφοράς Αργού πετρελαίου
 • World Seaborne Crude Oil Trade
 • Historical Crude Tanker Supply & Demand Balance & Freight Rates
 • Παραγωγή και Zήτηση Προϊόντων Διύλισης Πετρελαίου
 • Το Προφίλ του Στόλου Μεταφοράς Προϊόντων Διύλισης Πετρελαίου
 • World Seaborne Oil Products Trade
 • Historical Product Tanker Supply & Demand Balance & Freight Rates
 • Τα Kύρια και Δευτερεύοντα Χύδην Ξηρά Φορτία
 • Βιομηχανικά Χαρακτηριστικά των κυρίων Χύδην Ξηρών Φορτίων
 • Το Προφίλ του Στόλου Μεταφοράς Χύδην Ξηρών Φορτίων
 • World Seaborne Dry Bulk Trade
 • Historical Dry Bulk Supply & Demand Balance & Freight Rates
 • Το Εμπορευματοκιβώτιο και η Αγορά Γραμμών
 • Liner Trade Indicators
 • Το Προφίλ του Στόλου Μεταφοράς Εμπορευματοκιβωτίων
 • Historical Containership Supply & Demand Βalance & Mainlane & Regional Freight Rate Indices
 • Γενική Παρουσίαση των Ειδικών Φορτίων
 • Παρουσίαση του Στόλου για τη Μεταφορά των Ειδικών Φορτίων
 • Η Διαχρονική Εξέλιξη της Αγοράς Χημικών, LPG και LNG

Κόστος Προγράμματος

Ανταποκρινόμενοι στις ανάγκες και στα νέα δεδομένα που έχουν προκύψει στην κοινωνία λόγω περιορισμού στο διαθέσιμο εισόδημα, παρέχουμε σε όλους ειδική έκπτωση 15% στα δίδακτρα για αιτήσεις από 27/03/2024 έως και 27/05/2024 & προεγγραφή με 80€. Η εν λόγω έκπτωση εφαρμόζεται επί του συνόλου των διδάκτρων εφόσον, έχουν αφαιρεθεί τυχόν άλλες εκπτώσεις.

Παράλληλα, ισχύει εκπτωτική πολιτική για Ανέργους (30%), Κατόχους Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων (30%), ΑΜΕΑ (25%), Πολύτεκνους (20%), κ.ά. Δείτε στον παρακάτω πίνακα πως διαμορφώνονται τα δίδακτρα για κάθε ομάδα που δικαιούται έκπτωση.

Για αιτήσεις που έχουν υποβληθεί στον 82 κύκλο σπουδών από 13/02/2024 μέχρι και 26/03/2024 ισχύει έκπτωση 15% λόγω early entry. Η εγγραφή στο πλαίσιο της έγκαιρης προκράτησης θέσης, κατοχυρώνεται με καταβολή μέρους των διδάκτρων ύψους 80 ευρώ. Η αποπληρωμή του υπόλοιπου ποσού γίνεται σε δόσεις κατά τη διάρκεια του προγράμματος.

Η έκπτωση λόγω early entry εφαρμόζεται επί του συνόλου των διδάκτρων εφόσον έχουν αφαιρεθεί τυχόν άλλες εκπτώσεις.

Για τη χορήγηση του πιστοποιητικού είναι απαραίτητη η αποπληρωμή του συνόλου των διδάκτρων.

Δίδακτρα Προγραμμάτων
Διάρκεια (μήνες) 6
Δίδακτρα (σε δόσεις) 750 638 €
Αριθμός δόσεων 3
Ποσό δόσης 250 213 €
Δίδακτρα (εφάπαξ) 710 604 €
Δίδακτρα με έκπτωση
Έκπτωση 15% 20% 25% 30%
Δίδακτρα 638 542 € 600 510 € 563 479 € 525 446 €
Δόση 213 181 € 200 170 € 188 160 € 175 149 €
Εκπτωτική Πολιτική

Το E-Learning του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Ε.Κ.Π.Α., στο πλαίσιο του μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα της παροχής αυτοχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων εξ αποστάσεως επιμόρφωσης, εφαρμόζει ειδική εκπτωτική πολιτική για συγκεκριμένες κατηγορίες εκπαιδευόμενων. Αναφορικά με τους όρους χορήγησης εκπτώσεων και την εταιρική εκπτωτική πολιτική δείτε περισσότερα εδώ.

Κατηγορίες εκπαιδευόμενων που δικαιούνται έκπτωση στα δίδακτρα

Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος Προγράμματος

Στοιχεία Ακαδημαϊκού Υπευθύνου

Πετράκης Παναγιώτης
Πετρακης Παναγιωτης
Ομότιμος Καθηγητής Τμήματος Οικονομικών Επιστημών Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
certificates decoration

Πιστοποιητικά Προγράμματος

Δείτε δείγμα του χορηγούμενου Πιστοποιητικού

Πότε λήγει η Ειδική Έκπτωση;

Το πρόγραμμα δεν είναι διαθέσιμο.

Testimonials