Συμβουλευτική και Ψυχοθεραπεία: Αφηγηματικές, Διαλογικές και Σχεσιακές Προσεγγίσεις στη Μετανεωτερικότητα

Απονέμεται Πιστοποιητικό Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης

Έναρξη Μαθημάτων 20/5/2024

Πληροφοριες Προγραμματος

Προθεσμια Υποβολης Αιτησεων:
13/5/2024
Εναρξη Μαθηματων:
20/5/2024
Διαρκεια:
12 Μήνες (460 ώρες)

Πληροφοριες Προγραμματος

Προθεσμια Υποβολης Αιτησεων:
13/5/2024
Εναρξη Μαθηματων:
20/5/2024
Διαρκεια:
12 Μήνες (460 ώρες)
Έναρξη Μαθημάτων
20/5/2024

Εισαγωγή

Το πρόγραμμα έχει ως σκοπό την εισαγωγή και την εξοικείωση των εκπαιδευομένων στις μετανεωτερικές και αφηγηματικές προσεγγίσεις της συμβουλευτικής και ψυχοθεραπείας, τόσο σε θεωρητικό όσο και σε εφαρμοσμένο επίπεδο. Στο πλαίσιο αυτό, θα παρουσιαστεί η επίδραση του μετανεωτερικού ρεύματος και της αφηγηματικής στροφής στην ψυχολογία, τη συμβουλευτική και την ψυχοθεραπεία. Ακόμη, θα περιγραφούν οι βασικές θέσεις του κοινωνικού κονστρουξιονισμού ως μεταθεωρίας αλλά και ως εργαλειακού λεξικού, μέσω του οποίου έχουν αναδειχθεί νέες ιδέες και πρακτικές στο πεδίο της συμβουλευτικής και της θεραπείας. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στις βασικές ιδέες και παραδοχές που συνδέονται με το μετανεωτερικό τοπίο και περιστρέφονται γύρω από τις έννοιες της κοινωνικής κατασκευής, του πλουραλισμού, της πολυφωνίας, του διαλόγου, καθώς και του εαυτού ως αφηγηματικής, σχεσιακής διαδικασίας και πολιτισμικής αφήγησης. Επιπλέον, θα μελετηθούν οι βασικές προσεγγίσεις στον χώρο της συμβουλευτικής και της ψυχοθεραπείας, οι οποίες απορρέουν από το μετανεωτερικό πεδίο και την αφηγηματική γνώση, όπως είναι: η Αφηγηματική Θεραπεία, η Συνεργατική Θεραπεία, η Καταξιωτική Προσέγγιση και η Θεραπεία Εστιασμένη στη Λύση. Τέλος, οι συμμετέχοντες θα έρθουν σε επαφή με μεταμοντέρνες παρεμβάσεις στη συμβουλευτική και κλινική πράξη, στην ατομική και ομαδική θεραπεία, καθώς και στο πεδίο της οικογένειας και της κοινότητας.

Το πρόγραμμα έχει πιστοποιηθεί από την Ελληνική Εταιρεία Συμβουλευτικής  ως Πρόγραμμα Εξειδίκευσης στη Συμβουλευτική.

Aπευθύνεται σε απόφοιτους Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης/ΤΕΙ της ημεδαπής ή της αλλοδαπής και συγκεκριμένα σε επαγγελματίες ψυχικής υγείας, ψυχολόγους, ψυχιάτρους, ψυχιάτρους παιδιών και εφήβων, κοινωνικούς λειτουργούς, ειδικούς παιδαγωγούς, λογοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, νοσηλευτές  καθώς και εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων.

Μοριοδότηση

Η επιτυχής παρακολούθηση και ολοκλήρωση του προγράμματος εξασφαλίζει: Δύο  (2) μόρια σε υποψήφιους για διορισμό  ως  Σύμβουλοι Ψυχολόγοι στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Υπουργική Απόφαση  Κ1/83526 (ΦΕΚ  Τεύχος B' 3136/19.07.2021)

Μαθήματα Προγράμματος

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τα εξής μαθήματα:

 • Εισαγωγή στις Μετανεωτερικές Προσεγγίσεις
 • Ο Κοινωνικός Κονστρουξιονισμός ως Μεταθεωρία. Παραδοχές, Παραδόσεις, Ανατροπές
 • Διάλογοι στον Κοινωνικό Κονστρουξιονισμό: Από την Κριτική στη Δημιουργικότητα. Από την Αποδόμηση στην Αναδόμηση
 • Η Πραγματικότητα ως Σχεσιακή Διαδικασία. Διάλογοι που Μετασχηματίζουν
 • Ο Εαυτός ως Διαλογική, Αφηγηματική, Πολυφωνική Διαδικασία
 • Ο Εαυτός ως Σχεσιακή Ύπαρξη. Συντονισμός και Συνεργατική Δράση
 • Συναίσθημα ως Σχεσιακή Διαδικασία
 • Η Ενσώματη Διάσταση
 • Βασικές Αρχές και Δεξιότητες της Πολυπολιτισμικής Συμβουλευτικής και της Κοινωνικής Δικαιοσύνης
 • Πρακτικές Στρατηγικές για την Ανταπόκριση στην Πολιτισμική Διαφορά
 • Παραδείγματα Περιπτώσεων Πολυπολιτισμικής Συμβουλευτικής και Κοινωνικής Δικαιοσύνης
 • Συμβουλευτική σε Πρόσφυγες και Μετανάστες
 • Οι Πολιτισμικές «Ρίζες» στη Συμβουλευτική και Ψυχοθεραπεία
 • Ο Kοινωνικός Κονστρουξιονισμός ως Εργαλειακό Λεξικό
 • Η Θεραπεία ως Κοινωνική Κατασκευή
 • Η Θεραπεία σε Σχεσιακό πλαίσιο. Συντονισμός, Συνεργατική Δράση και Σχεσιακή Ροή
 • Κατανόηση και Επεξεργασία των Ανθρωπίνων Συστημάτων
 • Ενίσχυση Αναστοχαστικής Ικανότητας των Συστημάτων-Γλώσσα και Νόημα
 • Κλινική Πρακτική: Στάσεις, Βασικές Υποθέσεις, Συστημικές Ερωτήσεις
 • Εισαγωγή στις Καταξιωτικές Προσεγγίσεις
 • Βασικές Αρχές και Στάδια της Καταξιωτικής Προσέγγισης
 • Πρακτικές Εφαρμογές της Καταξιωτικής Προσέγγισης
 • Αφηγηματική Στροφή στην Ψυχολογία
 • Βασικές Αρχές και Ιδέες της Αφηγηματικής Συμβουλευτικής
 • H Αφηγηματική Συμβουλευτική στην Πράξη
 • Αφηγηματική Συμβουλευτική σε Παιδιά και Εφήβους
 • Ένα Αφηγηματικό Συμβουλευτικό Σενάριο: Μελέτη Περίπτωσης
 • Πρακτικές Εφαρμογές της Αφηγηματικής Συμβουλευτικής στο Σχολείο
 • Η Συνεργατική Προσέγγιση ως Φιλοσοφική Στάση
 • Διάλογος: Ενεργητική Ακρόαση και Σχεσιακή Συζήτηση
 • Πρακτικές Εφαρμογές της Συνεργατικής Θεραπείας
 • Η Διερεύνηση των Πολλαπλών Εσωτερικευμένων Άλλων και Εξωτερίκευση Προβλήματος
 • Γενεογράμματα στο Μετανεωτερικό Τοπίο
 • Η Θεραπευτική Γραφή ως Μέσο Ανάδειξης Αφηγηματικής Πολλαπλότητας
 • To Παραμύθι ως Μέσο Ανάδειξης Πολυφωνίας
 • Ειδικές Αφηγηματικές Παρεμβάσεις σε Ομάδες
 • Θεραπεία Εστιασμένη στη Λύση
 • Αφηγηματικές Παρεμβάσεις στην Οικογένεια
 • Αναστοχαστική Ομάδα
 • Εναλλακτικές Παρεμβάσεις στην Οικογενειακή Θεραπεία: Εκφραστικές και Μεταφορικές Τεχνικές
 • Μη Βίαιη Αντίσταση
 • Επίλυση Συγκρούσεων στο Χώρο της Κοινότητας
 • Ανοιχτός Διάλογος
 • Δίκτυο "Ακούγοντας Φωνές"
 • Η Συμβολή των Μετανεωτερικών Προσεγγίσεων στη Συμβουλευτική και Θεραπευτική Πράξη
 • Περιορισμοί των Μετανεωτερικών Προσεγγίσεων στο Πλαίσιο της Συμβουλευτικής και Θεραπείας

Κόστος Προγράμματος

Ανταποκρινόμενοι στις ανάγκες και στα νέα δεδομένα που έχουν προκύψει στην κοινωνία λόγω περιορισμού στο διαθέσιμο εισόδημα, παρέχουμε σε όλους ειδική έκπτωση 15% στα δίδακτρα για αιτήσεις από 27/03/2024 έως και 13/05/2024 & προεγγραφή με 80€. Η εν λόγω έκπτωση εφαρμόζεται επί του συνόλου των διδάκτρων εφόσον, έχουν αφαιρεθεί τυχόν άλλες εκπτώσεις.

Παράλληλα, ισχύει εκπτωτική πολιτική για Ανέργους (30%), Κατόχους Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων (30%), ΑΜΕΑ (25%), Πολύτεκνους (20%), κ.ά. Δείτε στον παρακάτω πίνακα πως διαμορφώνονται τα δίδακτρα για κάθε ομάδα που δικαιούται έκπτωση.

Για αιτήσεις που έχουν υποβληθεί στον 82 κύκλο σπουδών από 13/02/2024 μέχρι και 26/03/2024 ισχύει έκπτωση 15% λόγω early entry. Η εγγραφή στο πλαίσιο της έγκαιρης προκράτησης θέσης, κατοχυρώνεται με καταβολή μέρους των διδάκτρων ύψους 80 ευρώ. Η αποπληρωμή του υπόλοιπου ποσού γίνεται σε δόσεις κατά τη διάρκεια του προγράμματος.

Η έκπτωση λόγω early entry εφαρμόζεται επί του συνόλου των διδάκτρων εφόσον έχουν αφαιρεθεί τυχόν άλλες εκπτώσεις.

Για τη χορήγηση του πιστοποιητικού είναι απαραίτητη η αποπληρωμή του συνόλου των διδάκτρων.

Δίδακτρα Προγραμμάτων
Διάρκεια (μήνες) 12
Δίδακτρα (σε δόσεις) 900 765 €
Αριθμός δόσεων 4
Ποσό δόσης 225 191 €
Δίδακτρα (εφάπαξ) 850 723 €
Δίδακτρα με έκπτωση
Έκπτωση 15% 20% 25% 30%
Δίδακτρα 765 650 € 720 612 € 675 574 € 630 536 €
Δόση 191 162 € 180 153 € 169 144 € 158 134 €
Εκπτωτική Πολιτική

Το E-Learning του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Ε.Κ.Π.Α., στο πλαίσιο του μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα της παροχής αυτοχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων εξ αποστάσεως επιμόρφωσης, εφαρμόζει ειδική εκπτωτική πολιτική για συγκεκριμένες κατηγορίες εκπαιδευόμενων. Αναφορικά με τους όρους χορήγησης εκπτώσεων και την εταιρική εκπτωτική πολιτική δείτε περισσότερα εδώ.

Κατηγορίες εκπαιδευόμενων που δικαιούνται έκπτωση στα δίδακτρα

Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος Προγράμματος

Στοιχεία Ακαδημαϊκού Υπευθύνου

Ίσαρη Φιλία
Ισαρη Φιλια
Καθηγήτρια Συμβουλευτικής Ψυχολογίας, Τμήματος Ψυχολογίας, Εθνικού Και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
certificates decoration

Πιστοποιητικά Προγράμματος

Δείτε δείγμα του χορηγούμενου Πιστοποιητικού

Πότε λήγει η Ειδική Έκπτωση;

Απομένουν 30 μέρες για τη λήξη της Ειδικής Έκπτωσης