Συμβουλευτική και Ψυχοθεραπεία: Αφηγηματικές, Διαλογικές και Σχεσιακές Προσεγγίσεις στη Μετανεωτερικότητα

Απονέμεται Πιστοποιητικό Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης

Έναρξη Μαθημάτων 25/10/2021

Πληροφοριες Προγραμματος

Προθεσμια Υποβολης Αιτησεων:
15/10/2021
Εναρξη Μαθηματων:
25/10/2021
Διαρκεια:
12 Μήνες (460 ώρες)
Πιστωτικες Μοναδες ECVET:
18.4

Πληροφοριες Προγραμματος

Προθεσμια Υποβολης Αιτησεων:
15/10/2021
Εναρξη Μαθηματων:
25/10/2021
Διαρκεια:
12 Μήνες (460 ώρες)
Πιστωτικες Μοναδες ECVET:
18.4
Έναρξη Μαθημάτων
25/10/2021

Εισαγωγή

Το πρόγραμμα έχει ως σκοπό την εισαγωγή και την εξοικείωση των εκπαιδευομένων στις μετανεωτερικές και αφηγηματικές προσεγγίσεις της συμβουλευτικής και ψυχοθεραπείας, τόσο σε θεωρητικό όσο και σε εφαρμοσμένο επίπεδο. Στο πλαίσιο αυτό, θα παρουσιαστεί η επίδραση του μετανεωτερικού ρεύματος και της αφηγηματικής στροφής στην ψυχολογία, τη συμβουλευτική και την ψυχοθεραπεία. Ακόμη, θα περιγραφούν οι βασικές θέσεις του κοινωνικού κονστρουξιονισμού ως μεταθεωρίας αλλά και ως εργαλειακού λεξικού, μέσω του οποίου έχουν αναδειχθεί νέες ιδέες και πρακτικές στο πεδίο της συμβουλευτικής και της θεραπείας. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στις βασικές ιδέες και παραδοχές που συνδέονται με το μετανεωτερικό τοπίο και περιστρέφονται γύρω από τις έννοιες της κοινωνικής κατασκευής, του πλουραλισμού, της πολυφωνίας, του διαλόγου, καθώς και του εαυτού ως αφηγηματικής, σχεσιακής διαδικασίας και πολιτισμικής αφήγησης. Επιπλέον, θα μελετηθούν οι βασικές προσεγγίσεις στον χώρο της συμβουλευτικής και της ψυχοθεραπείας, οι οποίες απορρέουν από το μετανεωτερικό πεδίο και την αφηγηματική γνώση, όπως είναι: η Αφηγηματική Θεραπεία, η Συνεργατική Θεραπεία, η Καταξιωτική Προσέγγιση και η Θεραπεία Εστιασμένη στη Λύση. Τέλος, οι συμμετέχοντες θα έρθουν σε επαφή με μεταμοντέρνες παρεμβάσεις στη συμβουλευτική και κλινική πράξη, στην ατομική και ομαδική θεραπεία, καθώς και στο πεδίο της οικογένειας και της κοινότητας.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε απόφοιτους Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης/ΤΕΙ της ημεδαπής ή της αλλοδαπής και συγκεκριμένα σε επαγγελματίες ψυχικής υγείας, ψυχολόγους, ψυχιάτρους, ψυχιάτρους παιδιών και εφήβων, κοινωνικούς λειτουργούς, ειδικούς παιδαγωγούς, λογοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, νοσηλευτές  καθώς και εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων.

Μαθήματα Προγράμματος

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τα εξής μαθήματα:

 • Εισαγωγή στις Μετανεωτερικές Προσεγγίσεις
 • Ο Κοινωνικός Κονστρουξιονισμός ως Μεταθεωρία. Παραδοχές, Παραδόσεις, Ανατροπές
 • Διάλογοι στον Κοινωνικό Κονστρουξιονισμό: Από την Κριτική στη Δημιουργικότητα. Από την Αποδόμηση στην Αναδόμηση
 • Η Πραγματικότητα ως Σχεσιακή Διαδικασία. Διάλογοι που Μετασχηματίζουν
 • Ο Εαυτός ως Διαλογική, Αφηγηματική, Πολυφωνική Διαδικασία
 • Ο Εαυτός ως Σχεσιακή Ύπαρξη. Συντονισμός και Συνεργατική Δράση
 • Συναίσθημα ως Σχεσιακή Διαδικασία
 • Η Ενσώματη Διάσταση
 • Βασικές Αρχές και Δεξιότητες της Πολυπολιτισμικής Συμβουλευτικής και της Κοινωνικής Δικαιοσύνης
 • Πρακτικές Στρατηγικές για την Ανταπόκριση στην Πολιτισμική Διαφορά
 • Παραδείγματα Περιπτώσεων Πολυπολιτισμικής Συμβουλευτικής και Κοινωνικής Δικαιοσύνης
 • Συμβουλευτική σε Πρόσφυγες και Μετανάστες
 • Οι Πολιτισμικές «Ρίζες» στη Συμβουλευτική και Ψυχοθεραπεία
 • Ο Kοινωνικός Κονστρουξιονισμός ως Εργαλειακό Λεξικό
 • Η Θεραπεία ως Κοινωνική Κατασκευή
 • Η Θεραπεία σε Σχεσιακό πλαίσιο. Συντονισμός, Συνεργατική Δράση και Σχεσιακή Ροή
 • Κατανόηση και Επεξεργασία των Ανθρωπίνων Συστημάτων
 • Ενίσχυση Αναστοχαστικής Ικανότητας των Συστημάτων-Γλώσσα και Νόημα
 • Κλινική Πρακτική: Στάσεις, Βασικές Υποθέσεις, Συστημικές Ερωτήσεις
 • Εισαγωγή στις Καταξιωτικές Προσεγγίσεις
 • Βασικές Αρχές και Στάδια της Καταξιωτικής Προσέγγισης
 • Πρακτικές Εφαρμογές της Καταξιωτικής Προσέγγισης
 • Αφηγηματική Στροφή στην Ψυχολογία
 • Βασικές Αρχές και Ιδέες της Αφηγηματικής Συμβουλευτικής
 • H Αφηγηματική Συμβουλευτική στην Πράξη
 • Αφηγηματική Συμβουλευτική σε Παιδιά και Εφήβους
 • Ένα Αφηγηματικό Συμβουλευτικό Σενάριο: Μελέτη Περίπτωσης
 • Πρακτικές Εφαρμογές της Αφηγηματικής Συμβουλευτικής στο Σχολείο
 • Η Συνεργατική Προσέγγιση ως Φιλοσοφική Στάση
 • Διάλογος: Ενεργητική Ακρόαση και Σχεσιακή Συζήτηση
 • Πρακτικές Εφαρμογές της Συνεργατικής Θεραπείας
 • Η Διερεύνηση των Πολλαπλών Εσωτερικευμένων Άλλων και Εξωτερίκευση Προβλήματος
 • Γενεογράμματα στο Μετανεωτερικό Τοπίο
 • Η Θεραπευτική Γραφή ως Μέσο Ανάδειξης Αφηγηματικής Πολλαπλότητας
 • To Παραμύθι ως Μέσο Ανάδειξης Πολυφωνίας
 • Ειδικές Αφηγηματικές Παρεμβάσεις σε Ομάδες
 • Θεραπεία Εστιασμένη στη Λύση
 • Αφηγηματικές Παρεμβάσεις στην Οικογένεια
 • Αναστοχαστική Ομάδα
 • Εναλλακτικές Παρεμβάσεις στην Οικογενειακή Θεραπεία: Εκφραστικές και Μεταφορικές Τεχνικές
 • Μη Βίαιη Αντίσταση
 • Επίλυση Συγκρούσεων στο Χώρο της Κοινότητας
 • Ανοιχτός Διάλογος
 • Δίκτυο "Ακούγοντας Φωνές"
 • Η Συμβολή των Μετανεωτερικών Προσεγγίσεων στη Συμβουλευτική και Θεραπευτική Πράξη
 • Περιορισμοί των Μετανεωτερικών Προσεγγίσεων στο Πλαίσιο της Συμβουλευτικής και Θεραπείας

Κόστος Προγράμματος

Εκπτώσεις έως 30% στα δίδακτρα των Προγραμμάτων. Δυνατότητα αποπληρωμής σε 10 μηνιαίες δόσεις.

Ανταποκρινόμενοι στις ανάγκες και στα νέα δεδομένα που έχουν προκύψει στην κοινωνία από την πανδημία του Κορονοϊού Covid-19, ενημερώνουμε όλους τους συμπολίτες μας εργαζομένους (αυτοαπασχολούμενους ή μη) που η εργασία τους πλήττεται αυτό το διάστημα, ότι θα έχουν διευκολύνσεις και παρατάσεις ως προς την πληρωμή των διδάκτρων τους σε συνεννόηση με τη Γραμματεία. Αυτό σημαίνει στην πράξη, οτι πέραν του ποσού της εγγραφής σας το υπολειπόμενο ποσό των διδάκτρων, για το διάστημα που εκτιμά ο ΠΟΥ ότι θα διαρκέσει αυτή η περίοδος, δύναται να καταβληθεί σε μηνιαίες δόσεις που σας εξυπηρετούν μέχρι τη λήξη του Προγράμματός σας.

Παράλληλα, ισχύει εκπτωτική πολιτική για Ανέργους (30%), Κατόχους Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων (30%), ΑΜΕΑ (25%), Πολύτεκνους (20%), κ.ά. Ειδική έκπτωση 20% εφαρμόζεται για όσο διάστημα διαρκεί η πανδημία Covid -19 σε συμπολίτες μας που η εργασία τους αποδεδειγμένα πλήττεται λόγω της πανδημίας. Δείτε στον παρακάτω πίνακα πως διαμορφώνονται τα δίδακτρα για κάθε ομάδα που δικαιούται έκπτωση.

Για αιτήσεις που έχουν υποβληθεί στον 69ο κύκλο σπουδών από 1/6/2021 μέχρι και 30/8/2021 ισχύει έκπτωση 15% λόγω early entry. Η εγγραφή στο πλαίσιο της έγκαιρης προκράτησης θέσης, κατοχυρώνεται με καταβολή μέρους των διδάκτρων ύψους 80 ευρώ. Η αποπληρωμή του υπόλοιπου ποσού γίνεται σε δόσεις κατά τη διάρκεια του προγράμματος.

Η έκπτωση λόγω early entry εφαρμόζεται επί του συνόλου των διδάκτρων εφόσον έχουν αφαιρεθεί τυχόν άλλες εκπτώσεις.

Για τη χορήγηση του πιστοποιητικού είναι απαραίτητη η αποπληρωμή του συνόλου των διδάκτρων.

Δείτε τις τιμές με το Early Entry:

Δίδακτρα Προγραμμάτων
Διάρκεια (μήνες) 12
Δίδακτρα (σε δόσεις) 900 € 765 €
Αριθμός δόσεων 4
Ποσό δόσης 225 € 191 €
Δίδακτρα (εφάπαξ) 850 € 723 €
Δίδακτρα με έκπτωση
Έκπτωση 15% 20% 25% 30%
Δίδακτρα 765 € 650 € 720 € 612 € 675 € 574 € 630 € 536 €
Δόση 191 € 162 € 180 € 153 € 169 € 144 € 158 € 134 €
Εκπτωτική Πολιτική

Το E-Learning του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Ε.Κ.Π.Α., στο πλαίσιο του μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα της παροχής αυτοχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων εξ αποστάσεως επιμόρφωσης, εφαρμόζει ειδική εκπτωτική πολιτική για συγκεκριμένες κατηγορίες εκπαιδευόμενων. Αναφορικά με τους όρους χορήγησης εκπτώσεων και την εταιρική εκπτωτική πολιτική δείτε περισσότερα εδώ.

Κατηγορίες εκπαιδευόμενων που δικαιούνται έκπτωση στα δίδακτρα

Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος Προγράμματος

Στοιχεία Ακαδημαϊκού Υπευθύνου

Ίσαρη Φιλία
Ισαρη Φιλια
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Συμβουλευτικής Ψυχολογίας, Τμήματος Ψυχολογίας, Εθνικού Και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
certificates decoration

Πιστοποιητικά Προγράμματος

Δείτε δείγμα του χορηγούμενου Πιστοποιητικού

Πότε μπορώ να ξεκινήσω;

Απομένουν 18 μέρες για την υποβολή της αίτησης σου