Σχεδίαση & Ανάπτυξη Εφαρμογών Εκτεταμένης Πραγματικότητας (AR & VR) με τη Χρήση της Εφαρμογής Unity

Απονέμεται Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης

Έναρξη Μαθημάτων 3/6/2024

Πληροφοριες Προγραμματος

Προθεσμια Υποβολης Αιτησεων:
27/5/2024
Εναρξη Μαθηματων:
3/6/2024
Διαρκεια:
6 Μήνες (155 ώρες)

Πληροφοριες Προγραμματος

Προθεσμια Υποβολης Αιτησεων:
27/5/2024
Εναρξη Μαθηματων:
3/6/2024
Διαρκεια:
6 Μήνες (155 ώρες)
Έναρξη Μαθημάτων
3/6/2024

Βίντεο Προγράμματος

Παρακολουθήστε το σχετικό βίντεο για το Πρόγραμμα

Εισαγωγή

Σκοπός του προγράμματος "Σχεδίαση & Ανάπτυξη Εφαρμογών Εκτεταμένης Πραγματικότητας (AR & VR)  με τη Χρήση της Εφαρμογής Unity" είναι η εισαγωγή των συμμετεχόντων/ουσών στον σύγχρονο αναδυόμενο χώρο της Εκτεταμένης Πραγματικότητας (Εικονική/ Επαυξημένη / Μικτή Πραγματικότητα), προκειμένου να είναι σε θέση να σχεδιάζουν και να αναπτύσσουν εφαρμογές Εκτεταμένης Πραγματικότητας (AR & VR) με τη χρήση της πλατφόρμας ανάπτυξης Unity. Ειδικότερα, οι εκπαιδευόμενοι/-ες θα εξοικειωθούν με το εύρος των εφαρμογών, τις ειδικότητες που εμπλέκονται στην εξέλιξή του εν λόγω πεδίου, τα συστήματα προβολής και διάδρασης και τα εργαλεία δημιουργίας περιεχομένου. Επιπλέον, θα αναλυθούν οι έννοιες της κατασκευής ενός εικονικού τρισδιάστατου χώρου και της μεταφοράς των στοιχείων του σε διάφορες κλίμακες θέασης και διάδρασης, σε περιβάλλοντα εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας. Μέσα από αυτό το πρόγραμμα οι εκπαιδευόμενοι/-ες θα αποκτήσουν τη θεώρηση του χώρου καθώς και τις κατάλληλες κατασκευαστικές δεξιότητες και θα εξασκηθούν στην αντιμετώπιση ειδικών τεχνικών προβλημάτων, τα οποία σχετίζονται με τη διαλειτουργικότητα μηχανισμών, εργαλείων και μορφών περιεχομένου. Τέλος, θα εξοικειωθούν με τη διατύπωση προτάσεων και την ανάπτυξη σύνθετων πρότζεκτ εκτεταμένης πραγματικότητας.

Επισημαίνεται ότι για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να διαθέτουν ηλεκτρονικό υπολογιστή με δυνατότητες εκτέλεσης του προγράμματος Unity με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

 • Για Windows Λειτουργικό σύστημα: Windows 7 (SP1+) και Windows 10, μόνο 64-bit versions. 

           CPU: αρχιτεκτονική X64 με υποστήριξη SSE2 instruction set
           Κάρτα γραφικών: GPUs που υποστηρίζουν DX10, DX11, και DX12
           RAM: 16GB  

 • Για MacOS Λειτουργικό σύστημα: High Sierra 10.13+ 

           CPU: αρχιτεκτονική X64 architecture με υποστήριξη SSE2 instruction set 
           Κάρτα γραφικών: GPUs με υποστήριξη τεχνολογίας Metal 
           RAM: 16GB

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε απόφοιτους Δευτεροβάθμιας και Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης της ημεδαπής και της αλλοδαπής. Αναλυτικότερα, το πρόγραμμα απευθύνεται σε επαγγελματίες από τον χώρο της πληροφορικής και των θετικών επιστημών, προγραμματιστές και developers, οι οποίοι στοχεύουν να ενταχθούν σε χώρους που αξιοποιούν τις τεχνολογίες και τις τεχνικές της Εκτεταμένης Πραγματικότητας (π.χ. διαφήμιση, πληροφορική, δημιουργικές βιομηχανίες, ψηφιακές τέχνες).

Μαθήματα Προγράμματος

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τα εξής μαθήματα:

 • Ο αναδυόμενος χώρος της Εκτεταμένης Πραγματικότητας: Εικονική/Επαυξημένη/Μικτή πραγματικότητα
 • Συστήματα προβολής και διάδρασης σε περιβάλλοντα Εκτεταμένης Πραγματικότητας
 • Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών Εκτεταμένης Πραγματικότητας
 • Πρόσβαση στο λογισμικό και δυνατότητες χρήσης
 • Εγκατάσταση και λειτουργία
 • Βασικές έννοιες και εργαλεία χειρισμού εικονικών αντικειμένων
 • Οργάνωση σε ιεραρχία (parenting)
 • Δημιουργία επαναχρησιμοποιήσιμων στοιχείων (prefabs)
 • Πλοήγηση πρώτου και τρίτου προσώπου
 • Προσομοίωση του φυσικού χώρου (physics)
 • Παραγωγή εκτελέσιμου και προσαρμογή σε διαφορετικές πλατφόρμες
 • Κατασκευή δομής εικονικού χώρου και οργάνωση σε επίπεδα (levels)
 • Εμπλουτισμός με οπτικά στοιχεία (υφές, φώτα, particles)
 • Δημιουργία εξωτερικών εικονικών χώρων (terrain, skybox)
 • Δυνατότητες ενσωμάτωσης ήχου
 • Ανάπτυξη βασικών δράσεων μέσω C# scripting
 • Προσαρμογή σε σύστημα εικονικής πραγματικότητας και χειρισμός μέσω μενού
 • Η βιβλιοθήκη Vuforia και οι δυνατότητες αξιοποίησής της μέσω του Unity
 • Εγγραφή και πειραματισμός μέσω του Target Manager
 • Μεθοδολογία δημιουργίας ανιχνεύσιμων εικόνων τύπου target
 • Προετοιμασία του Unity project (διασύνδεση με τη Vuforia, οργάνωση του περιεχομένου)
 • Προετοιμασία συσκευής Android και παραγωγή εκτελέσιμου
 • Άλλες δυνατότητες αξιοποίησης της Vuforia μέσω του Unity

Κόστος Προγράμματος

Ανταποκρινόμενοι στις ανάγκες και στα νέα δεδομένα που έχουν προκύψει στην κοινωνία λόγω περιορισμού στο διαθέσιμο εισόδημα, παρέχουμε σε όλους ειδική έκπτωση 15% στα δίδακτρα για αιτήσεις από 27/03/2024 έως και 27/05/2024 & προεγγραφή με 80€. Η εν λόγω έκπτωση εφαρμόζεται επί του συνόλου των διδάκτρων εφόσον, έχουν αφαιρεθεί τυχόν άλλες εκπτώσεις.

Παράλληλα, ισχύει εκπτωτική πολιτική για Ανέργους (30%), Κατόχους Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων (30%), ΑΜΕΑ (25%), Πολύτεκνους (20%), κ.ά. Δείτε στον παρακάτω πίνακα πως διαμορφώνονται τα δίδακτρα για κάθε ομάδα που δικαιούται έκπτωση.

Για αιτήσεις που έχουν υποβληθεί στον 82 κύκλο σπουδών από 13/02/2024 μέχρι και 26/03/2024 ισχύει έκπτωση 15% λόγω early entry. Η εγγραφή στο πλαίσιο της έγκαιρης προκράτησης θέσης, κατοχυρώνεται με καταβολή μέρους των διδάκτρων ύψους 80 ευρώ. Η αποπληρωμή του υπόλοιπου ποσού γίνεται σε δόσεις κατά τη διάρκεια του προγράμματος.

Η έκπτωση λόγω early entry εφαρμόζεται επί του συνόλου των διδάκτρων εφόσον έχουν αφαιρεθεί τυχόν άλλες εκπτώσεις.

Για τη χορήγηση του πιστοποιητικού είναι απαραίτητη η αποπληρωμή του συνόλου των διδάκτρων.

Δίδακτρα Προγραμμάτων
Διάρκεια (μήνες) 6
Δίδακτρα (σε δόσεις) 480 408 €
Αριθμός δόσεων 4
Ποσό δόσης 120 102 €
Δίδακτρα (εφάπαξ) 456 388 €
Δίδακτρα με έκπτωση
Έκπτωση 15% 20% 25% 30%
Δίδακτρα 408 347 € 384 326 € 360 306 € 336 286 €
Δόση 102 87 € 96 82 € 90 77 € 84 71 €
Εκπτωτική Πολιτική

Το E-Learning του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Ε.Κ.Π.Α., στο πλαίσιο του μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα της παροχής αυτοχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων εξ αποστάσεως επιμόρφωσης, εφαρμόζει ειδική εκπτωτική πολιτική για συγκεκριμένες κατηγορίες εκπαιδευόμενων. Αναφορικά με τους όρους χορήγησης εκπτώσεων και την εταιρική εκπτωτική πολιτική δείτε περισσότερα εδώ.

Κατηγορίες εκπαιδευόμενων που δικαιούνται έκπτωση στα δίδακτρα

Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος Προγράμματος

Στοιχεία Ακαδημαϊκού Υπευθύνου

Ζώη Σταυρούλα
Ζωη Σταυρουλα
Μέλος ΕΔΙΠ ΑΣΚΤ, Εργαστήριο Πολυμέσων, Δρ. Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΕΜΠ, Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια στο Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Πληροφορικός-Διεπιστημονική ερευνήτρια στις Δημιουργικές Τεχνολογίες.
certificates decoration

Πιστοποιητικά Προγράμματος

Δείτε δείγμα του χορηγούμενου Πιστοποιητικού

Πότε λήγει η Ειδική Έκπτωση;

Απομένουν 0 μέρες για τη λήξη της Ειδικής Έκπτωσης