WordPress Developer

Κατεύθυνση: Web Development

Απονέμεται Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης
 

Έναρξη Μαθημάτων 3/6/2024

Πληροφοριες Προγραμματος

Προθεσμια Υποβολης Αιτησεων:
27/5/2024
Εναρξη Μαθηματων:
3/6/2024
Διαρκεια:
3 Μήνες (84 ώρες)

Πληροφοριες Προγραμματος

Προθεσμια Υποβολης Αιτησεων:
27/5/2024
Εναρξη Μαθηματων:
3/6/2024
Διαρκεια:
3 Μήνες (84 ώρες)
Έναρξη Μαθημάτων
3/6/2024

Εισαγωγή

Σκοπός του προγράμματος είναι η κατάρτιση των εκπαιδευόμενων σε σχέση με το αντικείμενο του WordPress Developing και τη δημιουργία ιστοσελίδων. Μέσω της πρακτικής εφαρμογής, οι συμμετέχοντες/ουσες θα μπορούν να σχεδιάσουν και να δημιουργήσουν δυναμικές ιστοσελίδες. Στο πλαίσιο αυτό, οι εκπαιδευόμενοι/ες, αρχικά εξοικειώνονται με τον τρόπο εγκατάστασης του WordPress στον Web Server, με τις βασικές έννοιες, τα χαρακτηριστικά του και με το περιβάλλον λειτουργίας του. Στη συνέχεια, επιχειρείται η βήμα προς βήμα εκμάθηση του WordPress. Οι συμμετέχοντες/ουσες θα έχουν τη δυνατότητα να αναλάβουν τη διαχείριση των θεμάτων (templates), των μενού και της αρχικής σελίδας στο WordPress, καθώς επίσης να οργανώσουν, να διαχειριστούν και να επεξεργαστούν περιεχόμενο στο WordPress. Επιπρόσθετα, θα μάθουν να κάνουν εγκατάσταση και διαχείριση των plugins και να δημιουργούν πολυγλωσσικό περιβάλλον, contact forms και google maps. Επίσης, θα πραγματοποιήσουν την εγκατάσταση ενός περιβάλλοντος E-Commerce στο WordPress και θα εισάγουν περιεχόμενο δημιουργώντας post, page, μενού και προϊόντα. Παράλληλα, θα αναλυθούν θέματα ασφάλειας και προστασίας μίας ιστοσελίδας και θα παρουσιαστούν οι απαραίτητες ενέργειες, προκειμένου να πληρούνται οι βασικές απαιτήσεις ασφάλειας και η νομική συμμόρφωση με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ). Τέλος, οι εκπαιδευόμενοι/ες θα εξοικειωθούν με την διαδικασία σύνδεσης της WordPress ιστοσελίδας με το Google Analytics, προκειμένου να λαμβάνουν στατιστικά δεδομένα για την επισκεψιμότητα αυτής, καθώς και με την  εφαρμογή τεχνικών βελτιστοποίησης (Search Engine Optimization - SEO) στην ιστοσελίδα.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε απόφοιτους Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης/ΤΕΙ της ημεδαπής και της αλλοδαπής, καθώς και σε απόφοιτους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με συναφή εργασιακή ενασχόληση. 

Μαθήματα Προγράμματος

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τα εξής μαθήματα:

 • Τα Xαρακτηριστικά του WordPress και Βασικές Έννοιες
 • Λήψη και Τοπική Εγκατάσταση του WordPress και Σύνδεση με Web Server
 • Το Περιβάλλον Λειτουργίας του WordPress
 • Διαχείριση Χρηστών, Θεμάτων, Μενού και της Aρχικής Σελίδας στο WordPress
 • Οργάνωση, Διαχείριση και Επεξεργασία Περιεχομένου στο WordPress
 • Εγκατάσταση και Διαχείριση των Plugins
 • Δημιουργία Πολυγλωσσικού Περιβάλλοντος, Contact Forms και Google Maps
 • Δημιουργία ενός Δυναμικού WordPress Web Site
 • Εγκατάσταση E-Commerce Περιβάλλοντος στο WordPress
 • Εισαγωγή Περιεχομένου (Δημιουργία Post, Page, Μενού, Προϊόντων)
 • Κίνδυνοι, Βασικές Απαιτήσεις Ασφάλειας και Νομική Συμμόρφωση – ΓΚΠΔ
 • Βήμα προς Βήμα μία Ολοκληρωμένη Δουλειά
 • Tεχνικές Bελτιστοποίησης (Search Engine Optimization - SEO)
 • Σύνδεση με Google Analytics για Στατιστικά Δεδομένα των Επισκέψεων

Κόστος Προγράμματος

Ανταποκρινόμενοι στις ανάγκες και στα νέα δεδομένα που έχουν προκύψει στην κοινωνία λόγω περιορισμού στο διαθέσιμο εισόδημα, παρέχουμε σε όλους ειδική έκπτωση 15% στα δίδακτρα για αιτήσεις από 27/03/2024 έως και 27/05/2024 & προεγγραφή με 80€. Η εν λόγω έκπτωση εφαρμόζεται επί του συνόλου των διδάκτρων εφόσον, έχουν αφαιρεθεί τυχόν άλλες εκπτώσεις.

Παράλληλα, ισχύει εκπτωτική πολιτική για Ανέργους (30%), Κατόχους Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων (30%), ΑΜΕΑ (25%), Πολύτεκνους (20%), κ.ά. Δείτε στον παρακάτω πίνακα πως διαμορφώνονται τα δίδακτρα για κάθε ομάδα που δικαιούται έκπτωση.

Για αιτήσεις που έχουν υποβληθεί στον 82 κύκλο σπουδών από 13/02/2024 μέχρι και 26/03/2024 ισχύει έκπτωση 15% λόγω early entry. Η εγγραφή στο πλαίσιο της έγκαιρης προκράτησης θέσης, κατοχυρώνεται με καταβολή μέρους των διδάκτρων ύψους 80 ευρώ. Η αποπληρωμή του υπόλοιπου ποσού γίνεται σε δόσεις κατά τη διάρκεια του προγράμματος.

Η έκπτωση λόγω early entry εφαρμόζεται επί του συνόλου των διδάκτρων εφόσον έχουν αφαιρεθεί τυχόν άλλες εκπτώσεις.

Για τη χορήγηση του πιστοποιητικού είναι απαραίτητη η αποπληρωμή του συνόλου των διδάκτρων.

Δίδακτρα Προγραμμάτων
Διάρκεια (μήνες) 3
Δίδακτρα (σε δόσεις) 350 298 €
Αριθμός δόσεων 3
Ποσό δόσης 117 99 €
Δίδακτρα (εφάπαξ) 330 281 €
Δίδακτρα με έκπτωση
Έκπτωση 15% 20% 25% 30%
Δίδακτρα 298 253 € 280 238 € 263 224 € 245 208 €
Δόση 99 84 € 94 80 € 88 75 € 82 70 €
Εκπτωτική Πολιτική

Το E-Learning του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Ε.Κ.Π.Α., στο πλαίσιο του μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα της παροχής αυτοχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων εξ αποστάσεως επιμόρφωσης, εφαρμόζει ειδική εκπτωτική πολιτική για συγκεκριμένες κατηγορίες εκπαιδευόμενων. Αναφορικά με τους όρους χορήγησης εκπτώσεων και την εταιρική εκπτωτική πολιτική δείτε περισσότερα εδώ.

Κατηγορίες εκπαιδευόμενων που δικαιούνται έκπτωση στα δίδακτρα

Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος Προγράμματος

Στοιχεία Ακαδημαϊκού Υπευθύνου

Κοκολάκης Σπυρίδων
Κοκολακης Σπυριδων
Καθηγητής Πληροφοριακών Συστημάτων στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Συντελεστές Προγράμματος

Στοιχεία Συντελεστών του Προγράμματος

Θάνου Όλγα
Θανου Ολγα
Επιστημολόγος ΕΚΠΑ, Ερευνήτρια στον τομέα της Πληροφορικής, MSc Πληροφοριακά και Επικοινωνιακά Συστήματα, Πανεπιστήμιο Αιγαίου.
Συγγραφέας
Στύλιος Ιωάννης
Στυλιος Ιωαννης
BSc., MSc., MEd., PhD., Μεταδιδακτορικός Ερευνητής Πανεπιστημίου Πειραιώς, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αιγαίου, Επιστημονικός Συνεργάτης E-Learning ΕΚΠΑ–Πανεπιστημίου Αιγαίου, Μέλος του Εργαστηρίου Info-Sec-Lab του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
Συγγραφέας
certificates decoration

Πιστοποιητικά Προγράμματος

Δείτε δείγμα του χορηγούμενου Πιστοποιητικού

Πότε λήγει η Ειδική Έκπτωση;

Απομένουν 0 μέρες για τη λήξη της Ειδικής Έκπτωσης