ΔΩΡΕΑΝ Προγράμματα Επιχειρηματικότητας σε 200 Αποφοίτους ΕΠΑΛ και Σπουδαστές ΙΕΚ (ΣΑΕΚ)

ΔΩΡΕΑΝ Προγράμματα
Επιχειρηματικότητας
σε 200 Αποφοίτους ΕΠΑΛ
και Σπουδαστές ΙΕΚ (ΣΑΕΚ)

Αιτήσεις έως 22/9/2024

 

ΔΩΡΕΑΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΣΕ 200 ΑΠΟΦΟIΤΟΥΣ ΕΠΑΛ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΑΣΤEΣ ΙΕΚ (ΣΑΕΚ)

Αιτήσεις έως 22/9/2024

Το Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης (E-Learning) του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του ΕΚΠΑ, προσφέρει διακόσιες (200) ΔΩΡΕΑΝ θέσεις σε επιμορφωτικά Προγράμματα Επιχειρηματικότητας στους απόφοιτους Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) και στους σπουδαστές Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ-ΣΑΕΚ) που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος ηλικίας τους.

Η συγκεκριμένη δράση κοινωνικής ευθύνης, έχει ως βασικό σκοπό την ενίσχυση της δια βίου μάθησης με γνώσεις και δεξιότητες σε εκπαιδευτικούς χώρους από τους οποίους παράγεται το τεχνικό και τεχνολογικό δυναμικό της οικονομίας, δίνοντας έμφαση στην επιχειρηματικότητα, στην καινοτομία και στην οργάνωση και διοίκηση μιας νέας επιχείρησης, σύμφωνα με τις σύγχρονες ανάγκες όπως ορίζονται από τις συνθήκες της ελληνικής οικονομίας.

Τα προσφερόμενα προγράμματα, διάρκειας 2 έως 3 μηνών, έχουν σχεδιαστεί αποκλειστικά για την ενίσχυση της επιχειρηματικής ανάπτυξης και πρωτοβουλίας, παρέχοντας μέσα από τις θεματικές τους ενότητες μια ολοκληρωμένη ανάλυση των θεμελιωδών ζητημάτων επιχειρηματικότητας και επιχειρήσεων.

Η παρακολούθηση των προγραμμάτων είναι εξ αποστάσεως μέσω της διαδικτυακής εκπαιδευτικής πλατφόρμας του E-Learning του ΕΚΠΑ και απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή σε αυτά, όπως περιγράφεται αναλυτικά και στους οδηγούς σπουδών των προγραμμάτων, είναι ο αιτών να είναι απόφοιτος ΕΠΑΛ ή σπουδαστής ΙΕΚ (ΣΑΕΚ) και να είναι άνω των 18 ετών. Με την επιτυχή ολοκλήρωση, παρέχεται Πιστοποιητικό Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του ΕΚΠΑ.

Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος των Προγραμμάτων Επιχειρηματικότητας είναι ο Ομότιμος Καθηγητής Οικονομικών του ΕΚΠΑ και Επιστημονικός Υπεύθυνος του Προγράμματος Συμπληρωματικής Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης, Πετράκης Παναγιώτης

Κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλει αίτηση συμμετοχής αυστηρά μόνο σε ένα από τα τρία κάτωθι προγράμματα.

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
Βασικά Ζητήματα Επιχειρηματικότητας και Επιχειρήσεων (3μηνο) 80 άτομα
Ζητήματα Επιχειρηματικότητας και Επιχειρήσεων στον Τομέα της Μηχανολογίας (2μηνο) 60 άτομα
Ζητήματα Επιχειρηματικότητας και Επιχειρήσεων στον Τομέα Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος (2μηνο) 60 άτομα

Η αίτηση συμμετοχής υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω του παρακάτω συνδέσμου από τις 14/6/2024 έως και τις 22/9/2024.

Η επιλογή των εκπαιδευόμενων θα γίνει μέσω κλήρωσης.


Οι κληρώσεις θα πραγματοποιηθούν στις 27/9/2024 και θα αναδείξουν 200 επιτυχόντες και 200 επιλαχόντες αντίστοιχα. Οι κληρωθέντες θα ενημερωθούν εντός δύο εργάσιμων ημερών από τη Γραμματεία στα στοιχεία επικοινωνίας που έχουν δηλώσει στην αίτησή τους και θα πρέπει αντίστοιχα να επιβεβαιώσουν τη συμμετοχή τους στο διάστημα που θα τους ορίσει η Γραμματεία. Οι επιτυχόντες που δεν θα επιβεβαιώσουν τη συμμετοχή τους στη Γραμματεία του Προγράμματος αντικαθίστανται αυτόματα από τη σειρά επιλαχόντων.

Οι κληρώσεις πραγματοποιούνται μέσω κώδικα γεννήτριας τυχαίων αριθμών, τον οποίο χρησιμοποιεί η εφαρμογή προκειμένου να παράγει τους τελικούς αριθμούς ώστε να διασφαλίζεται η διαφάνεια της διαδικασίας. Ο συγκεκριμένος κώδικας είναι στην διάθεση οποιουδήποτε θελήσει να τον δει.

Η έναρξη των μαθημάτων έχει οριστεί για τις 14/10/2024.


Δείτε τους οδηγούς σπουδών των προγραμμάτων που προσφέρονται