Επαγγελματικός Προσανατολισμός

Η κατεύθυνση αυτή στοχεύει στην παροχή επιμόρφωσης και κατάρτισης σχετικά με τα θέματα του επαγγελματικού προσανατολισμού και της συμβουλευτικής εφήβων και ενηλίκων, τόσο θεωρητικά, όσο και σε επίπεδο πρακτικών δεξιοτήτων.