Διαφυλικές Σχέσεις και Ζητήματα Ισότητας Φύλων στο Εργασιακό Περιβάλλον

Απονέμεται Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης

Έναρξη Μαθημάτων 23/9/2024

Πληροφοριες Προγραμματος

Προθεσμια Υποβολης Αιτησεων:
15/9/2024
Εναρξη Μαθηματων:
23/9/2024
Διαρκεια:
4 Μήνες (103 ώρες)

Πληροφοριες Προγραμματος

Προθεσμια Υποβολης Αιτησεων:
15/9/2024
Εναρξη Μαθηματων:
23/9/2024
Διαρκεια:
4 Μήνες (103 ώρες)
Έναρξη Μαθημάτων
23/9/2024

Εισαγωγή

Σκοπός του προγράμματος είναι η εξοικείωση των συμμετεχόντων/ουσών με τις βασικές έννοιες των διαφυλικών σχέσεων και της ισότητας μεταξύ των φύλων στον εργασιακό χώρο. Κύριο ζήτημα συνιστά η παρουσίαση τόσο των θεωρητικών προσεγγίσεων όσο και η διασύνδεσή τους με πρακτικά παραδείγματα και εφαρμογές της καλλιέργειας της ισότητας σε διαφορετικά επαγγελματικά πλαίσια.
Ειδικότερα, το πρόγραμμα φιλοδοξεί να παρέχει μία ολοκληρωμένη ματιά στο ζήτημα των διαφυλικών σχέσεων, βασιζόμενο σε παγκόσμια και σύγχρονα ερευνητικά δεδομένα από τη σχετική βιβλιογραφία. Στο πλαίσιο αυτό, θα παρουσιαστούν οι νεότερες και πλέον εμπεριστατωμένες θεωρίες γύρω από τις σχέσεις και την ισότητα των φύλων, αντλώντας δεδομένα απ’ όλες τις χώρες, εντός και εκτός του ευρωπαϊκού χώρου. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στη θέση της γυναίκας στο σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον και στις δυναμικές που αναπτύσσονται στα διάφορα πλαίσια εργασίας, προκειμένου οι εκπαιδευόμενοι/ες να εμβαθύνουν και να κατανοήσουν επαρκώς τα ζητήματα που προκύπτουν. Θα ληφθούν υπόψη ποικίλες μεταβλητές όπως το πολιτισμικό πλαίσιο, οι σχέσεις εξουσίας στον εργασιακό χώρο, τα φαινόμενα βίας και κακοποίησης, αλλά και οι παράγοντες διασφάλισης της ισότητας ανάμεσα στα φύλα. Προς επίρρωση αυτού, θα παρουσιαστούν μελέτες περίπτωσης και πρακτικές εφαρμογές προγραμμάτων προώθησης της ισότητας.

Ο συνδυασμός προσέγγισης του θεωρητικού πλαισίου και των πρακτικών παραδειγμάτων της διασφάλισης της ισότητας θα προσφέρει στους/στις εκπαιδευόμενους/ες μία σφαιρική αντίληψη της περιπλοκότητας και των διαφορετικών μεταβλητών που επηρεάζουν το φαινόμενο αυτό.


Το πρόγραμμα απευθύνεται τόσο σε απόφοιτους Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης/ΤΕΙ όσο και σε απόφοιτους Δευτεροβάθμιας και Mεταλυκειακής Εκπαίδευσης. Αναλυτικότερα, απευθύνεται σε κάθε επαγγελματία που επιθυμεί να εμπλουτίσει τις γνώσεις του και να συμβάλλει έμπρακτα στην προσπάθεια προώθησης της ισότητας μεταξύ των φύλων στον εργασιακό χώρο αλλά και εν γένει σε κοινωνικό πλαίσιο. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει για αποφοίτους σχολών κοινωνικών επιστημών, επαγγελματιών ψυχικής υγείας με εξειδίκευση στο οργανωσιακό πλαίσιο και για όσους διατηρούν ένα επιστημονικό ενδιαφέρον για επίκαιρα φαινόμενα.
 

Μαθήματα Προγράμματος

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τα εξής μαθήματα:

 • Θεωρίες Σχέσης των Φύλων
 • Οι Σχέσεις των Φύλων και το Κίνημα του Φεμινισμού
 • Οι Σχέσεις των Φύλων στην Ασία και στην Αφρική
 • Οι Σχέσεις των Φύλων στη Μέση Ανατολή και στην Ευρωπαϊκή Ένωση
 • Οι Γυναίκες Εργαζόμενες και Ζητήματα Ψυχικής Υγείας
 • Γυναίκες Εργαζόμενες και Ηγεσία
 • Οι Γυναίκες στο Χώρο Εργασίας: Το Φαινόμενο της «Βασίλισσας-Μέλισσας»
 • Οι Γυναίκες Εργαζόμενες σε ένα Πολυπολιτισμικό Περιβάλλον
 • Οι Γυναίκες Εργαζόμενες και οι «Άνδρες-Σύμμαχοι»
 • Εκφοβισμός- Εργασιακός Εκφοβισμός στο Χώρο Εργασίας
 • Οι Γυναίκες Εργαζόμενες και Στρες-Εργασιακό Άγχος
 • Σεξουαλική Παρενόχληση στο Χώρο Εργασίας
 • Η Επίδραση της Πανδημίας COVID-19 στις Σχέσεις των Φύλων
 • Το Φαινόμενο της «Γυάλινης Οροφής»
 • Γυναίκες σε Ανδροκρατούμενα Επαγγέλματα
 • Μελέτες Περίπτωσης για το Ρόλο των Οργανισμών στην Καλλιέργεια της Ισότητας
 • Πρακτικές Προώθησης της Ισότητας στον Επαγγελματικό χώρο

Κόστος Προγράμματος

Εκπτώσεις έως 40% στα δίδακτρα των Προγραμμάτων. Δυνατότητα αποπληρωμής σε 10 μηνιαίες δόσεις.

Προεγγραφή με 80€ για αιτήσεις έως 26/08/2024 και 15% έκπτωση σε όλους λόγω early entry.

Ανταποκρινόμενοι στις ανάγκες και στα νέα δεδομένα που έχουν προκύψει στην κοινωνία λόγω της ενεργειακής κρίσης και του περιορισμού στο διαθέσιμο εισόδημα, παρέχουμε σε όλους διευκολύνσεις και παρατάσεις ως προς την πληρωμή των διδάκτρων τους σε συνεννόηση με τη Γραμματεία. Αυτό σημαίνει στην πράξη, ότι πέραν του ποσού της εγγραφής σας το υπολειπόμενο ποσό των διδάκτρων, δύναται να καταβληθεί σε μηνιαίες δόσεις που σας εξυπηρετούν μέχρι τη λήξη του Προγράμματός σας.

Παράλληλα, ισχύει εκπτωτική πολιτική για Ανέργους (30%), Κατόχους Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων (30%), ΑΜΕΑ (25%), Πολύτεκνους (20%), κ.ά. Δείτε στον παρακάτω πίνακα πως διαμορφώνονται τα δίδακτρα για κάθε ομάδα που δικαιούται έκπτωση.

Για αιτήσεις που έχουν υποβληθεί στον 83_84 κύκλο σπουδών από 28/05/2024 μέχρι και 26/08/2024 ισχύει έκπτωση 15% λόγω early entry. Η εγγραφή στο πλαίσιο της έγκαιρης προκράτησης θέσης, κατοχυρώνεται με καταβολή μέρους των διδάκτρων ύψους 80 ευρώ. Η αποπληρωμή του υπόλοιπου ποσού γίνεται σε δόσεις κατά τη διάρκεια του προγράμματος.

Η έκπτωση λόγω early entry εφαρμόζεται επί του συνόλου των διδάκτρων εφόσον έχουν αφαιρεθεί τυχόν άλλες εκπτώσεις.

Για τη χορήγηση του πιστοποιητικού είναι απαραίτητη η αποπληρωμή του συνόλου των διδάκτρων.

Δίδακτρα Προγραμμάτων
Διάρκεια (μήνες) 4
Δίδακτρα (σε δόσεις) 400 340 €
Αριθμός δόσεων 3
Ποσό δόσης 133 113 €
Δίδακτρα (εφάπαξ) 380 323 €
Δίδακτρα με έκπτωση
Έκπτωση 15% 20% 25% 30%
Δίδακτρα 340 289 € 320 272 € 300 255 € 280 238 €
Δόση 113 96 € 106 90 € 100 85 € 93 79 €
Εκπτωτική Πολιτική

Το E-Learning του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Ε.Κ.Π.Α., στο πλαίσιο του μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα της παροχής αυτοχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων εξ αποστάσεως επιμόρφωσης, εφαρμόζει ειδική εκπτωτική πολιτική για συγκεκριμένες κατηγορίες εκπαιδευόμενων. Αναφορικά με τους όρους χορήγησης εκπτώσεων και την εταιρική εκπτωτική πολιτική δείτε περισσότερα εδώ.

Κατηγορίες εκπαιδευόμενων που δικαιούνται έκπτωση στα δίδακτρα

Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος Προγράμματος

Στοιχεία Ακαδημαϊκού Υπευθύνου

Αντωνίου Αλέξανδρος-Σταμάτιος
Αντωνιου Αλεξανδρος-Σταματιος
Καθηγητής Ψυχολογίας του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
certificates decoration

Πιστοποιητικά Προγράμματος

Δείτε δείγμα του χορηγούμενου Πιστοποιητικού

Πότε λήγει το Early Entry;

Απομένουν 37 μέρες για τη λήξη του Early Entry