Ναυτιλιακά

Τα προγράμματα της κατεύθυνσης των ναυτιλιακών παρέχουν στον εκπαιδευόμενο τις βασικές γνώσεις και δεξιότητες ώστε να αντεπεξέλθουν στην συνεχώς εξελισσόμενη και ανταγωνιστική αγορά της ναυτιλίας. Τα προγράμματα επεκτείνονται σε διάφορους τομείς όπως η Διοίκηση Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων, το Chartering, οι Επιθεωρήσεις Πλοίων κ.ά.

2,800+ εκπαιδευόμενοι έχουν παρακολουθήσει κάποιο από τα προγράμματα της κατεύθυνσης

Παρέχεται 15% Έκπτωση σε Εργαζομένους Ναυτιλιακών Εταιρειών και Εταιρειών που δραστηριοποιούνται στο χώρο της Ναυτιλίας