Ανοσολογία και Αυτοάνοσα Συστηματικά Ρευματικά Νοσήματα

Κατεύθυνση: Υγεία

Απονέμεται Πιστοποιητικό Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης

Πληροφοριες Προγραμματος

Διαρκεια:
6 Μήνες (228 ώρες)

Πληροφοριες Προγραμματος

Διαρκεια:
6 Μήνες (228 ώρες)

Εισαγωγή

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Ανοσολογία και Αυτοάνοσα Συστηματικά Ρευματικά Νοσήματα» αναφέρεται κυρίως σε ιατρούς, νοσηλεύτριες και νοσηλευτές, σε επιστήμονες βιολογικών σπουδών. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

Α) Την κατανόηση των μηχανισμών με τους οποίους το ανοσολογικό μας σύστημα μας προστατεύει από εξωτερικά παθογόνα, αλλά εξουδετερώνει επίσης και εσωτερικά παθογόνα, όπως τα παράγωγα της βλάβης των ιδίων μας των ιστών.

Β) Την κατανόηση των μηχανισμών που εκτρέπουν το ανοσολογικό μας σύστημα από την ομοιοστασία και το κάνουν δραστικό κατά του εαυτού μας, με αποτέλεσμα την εμφάνιση αυτοανόσων και αυτοφλεγμονωδών νόσων.

Γ) Την εκτενή αναφορά στα συστηματικά αυτοάνοσα και αυτοφλεγμονώδη νοσήματα, η δε ανάπτυξή τους θα συνδεθεί με τους μηχανισμούς της αυτοανοσίας και της φλεγμονής που έχουν προηγουμένως διδαχθεί.

Δ) Θα δοθούν, τέλος, στοιχειώδεις γνώσεις ανοσολογικού εργαστηρίου.

Μαθήματα Προγράμματος

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τα εξής μαθήματα:

 • Φυσική (Εγγενής) και Επίκτητη Ανοσία - Συνοπτική Παρουσίαση
 • Ανατομία και Λειτουργία των Λεμφικών Ιστών
 • Κινητικότητα και Μετανάστευση των Λευκών Αιμοσφαιρίων στους Ιστούς - Μόρια Προσκόλλησης επί των Λευκών Αιμοσφαιρίων και των Ενδοθηλιακών Κυττάρων που εμπλέκονται στην Μετανάστευση
 • Μετανάστευση και ανακυκλοφορία από το αίμα στους λεμφαδένες και τανάπαλιν, των Τ - λεμφοκυττάρων. Μετανάστευση των Β - λεμφοκυττάρων
 • Μοριακά Πρότυπα Παθογόνων και Μοριακά Πρότυπα Κινδύνου
 • Αισθητήρες Κινδύνου: Υποδοχείς Αναγνώρισης Δομικών Προτύπων Παθογόνων και Δομικών Προτύπων Κινδύνου επί των Κυττάρων της Φυσικής Ανοσίας. Μοριακά Γεγονότα μετά την Αναγνώριση - Κυτταροκίνες που παράγονται και οι Δράσεις τους
 • Απόκριση οξείας φάσεως και φλεγμονή - Κύτταρα και κυτταροκίνες που απαρτιώνουν την φλεγμονή
 • Απόκριση του Ανοσολογικού Συστήματος κατά των Ιών. Ενεργοποίηση της Ειδικής Ανοσίας
 • Αντισώματα και Αντιγόνα - Τα Μόρια του μεγίστου Συμπλέγματος Ιστοσυμβατότητας και η Παρουσίαση Αντιγόνου στα Τ - Λεμφοκύτταρα
 • Ανοσοϋποδοχείς και Μεταγωγή Σήματος - Ανάπτυξη των Β - και Τ - Λεμφοκυττάρων και Αναδιάταξη των Γονιδίων των Β - και Τ - Κυτταρικών Υποδοχέων για το Αντιγόνο
 • Ενεργοποίηση των Τ - Λεμφοκυττάρων. Διαφοροποίηση και Λειτουργίες των CD4+ T - Λεμφοκυττάρων - Υποκατηγορίες αυτών. Διαφοροποίηση και Λειτουργίες των CD8+ T - Λεμφοκυττάρων. Ενεργοποίηση των Β - Λεμφοκυττάρων και Παραγωγή Αντισώματος
 • Δραστικοί Μηχανισμοί Χυμικής Ανοσίας. Ειδική Ανοσία σε Επιθηλιακούς Φραγμούς και Ανοσολογικά Προστατευμένους Ιστούς
 • Ανοσολογική Ανοχή - Μηχανισμοί. Αυτοανοσία - Μηχανισμοί
 • Ανοσία σε Εξωκυττάρια Βακτήρια . Ανοσία σε Ενδοκυττάρια Βακτήρια
 • Ανοσία σε Μύκητες και Ιούς. Στρατηγικές για Ανάπτυξη Εμβολίων
 • Πρότυπα και Μηχανισμοί Απόρριψης Μοσχευμάτων - Προφύλαξη και Θεραπεία για την Απόρριψη του Αλλομοσχεύματος
 • Μετάγγιση Αίματος και Ομάδες ΑΒΟ και Rhesus. Μεταμόσχευση Στελεχιαίων Κυττάρων του Μυελού των Οστών. Νόσος Μοσχεύματος κατά Ξενιστή και οι Κλινικές Εκδηλώσεις της
 • Αντιγόνα των Όγκων. Ανοσολογικές Απαντήσεις κατά των Όγκων - Ο Ρόλος της Φυσικής και της Ειδικής Ανοσίας
 • Αποφυγή των Ανοσολογικών Απαντήσεων από τα Κύτταρα των Όγκων - Ανοσοθεραπεία των Όγκων
 • Αιτίες και Ταξινόμηση των Νόσων και Μηχανισμών Νόσων που προκαλούνται από Αντισώματα
 • Νόσοι που προκαλούνται από T - Λεμφοκύτταρα. Επιλεγμένες Νόσοι από Υπερευαισθησία και οι Θεραπείες τους
 • Μηχανισμοί Παραγωγής IgE. Ο Ρόλος των TH2 Κυττάρων, Σιτευτικών Κυττάρων, Βασεοφίλων και Ηωσινοφίλων στις Αλλεργικές Αντιδράσεις
 • Γενετική Προδιάθεση για Αλλεργικές Νόσους. Αλλεργικές Νόσοι στον Άνθρωπο: Παθογένεση και Θεραπεία
 • Συγγενείς (Πρωτοπαθείς) και Δευτεροπαθείς Ανοσοανεπάρκειες
 • Ο Ιός HIV και το Σύνδρομο της Επίκτητης Ανοσοανεπάρκειας. Σύγχρονη Θεραπευτική Αντιμετώπιση του AIDS - Στρατηγικές για την Ανακάλυψη Εμβολίων
 • Ταξινόμηση Φλεγμονωδών Αρθρίτιδων. Η Ρευματοειδής Αρθρίτιδα
 • Ψωριασική Αρθροπάθεια. Αγκυλοποιητική Σπονδυλαρθρίτιδα και Εντεροπαθητικές Αρθρίτιδες
 • Νόσος του Still και Νεανική Ιδιοπαθής Αρθρίτιδα
 • Συστηματικός Ερυθηματώδης Λύκος, Σύνδρομο Αντιφωσφολιπιδίων και Μεικτή Νόσος του Συνδετικού Ιστού
 • Σύνδρομο Sjogren και Νόσοι σχετιζόμενες με IgG4.: Φλεγμονώδεις Μυοπάθειες. Συστηματικό Σκληρόδερμα
 • Λοιμώξεις που μιμούνται Αρθρίτιδα. Διαφορική Διάγνωση Φλεγμονώδους από μη - Φλεγμονώδη Αρθρίτιδα
 • Αγγειΐτιδες Μέσου Μεγέθους Αγγείων. Αγγειΐτιδες Μικρού Μεγέθους Αγγείων, Θετικές ή Αρνητικές για Αντισώματα κατά Κυτταροπλάσματος Ουδετεροφίλων (ANCA): Αγγειίτιδες Δευτεροπαθείς σε Λοιμώξεις και σε άλλα Αυτοάνοσα Νοσήματα
 • Ανοσοενζυμικές Μέθοδοι στερεάς Φάσης - Αυτοαντισώματα πουανιχνεύονται και η Δομή των αντιστοίχων Αντιγόνων
 • Ειδικά και μη - ειδικά Αυτοαντισώματα για την Ανθρώπινη Νόσο. Κλινικές Συσχετίσεις των Αυτοαντισωμάτων
 • Ηλεκτροφόρηση σε Γέλη Πολυακρυλαμιδίου και Ανοσοαποτύπωση
 • Έμμεσος Ανοσοφθορισμός - Αυτοαντισώματα που ανιχνεύονται και η Δομή των αντιστοίχων Αντιγόνων
 • Ουρική Αρθρίτιδα. Οικογενής Μεσογειακός Πυρετός. Ιντερφερονοπάθειες, TRAPS και άλλα Αυτοφλεγμονώδη Νοσήματα
 • Ταξινόμηση των Αγγειϊτίδων . Αγγειίτιδες Μεγάλου Μεγέθους Αγγείων

Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος Προγράμματος

Στοιχεία Ακαδημαϊκού Υπευθύνου

Βλαχογιαννόπουλος Παναγιώτης
Βλαχογιαννοπουλος Παναγιωτης
Καθηγητής Παθολογίας-Ανοσολογίας Ιατρικής Σχολής Εθνικού και Καποδιστριακού πανεπιστημίου Αθηνών
certificates decoration

Πιστοποιητικά Προγράμματος

Δείτε δείγμα του χορηγούμενου Πιστοποιητικού

Πότε λήγει η Ειδική Έκπτωση;

Το πρόγραμμα δεν είναι διαθέσιμο.

Κόστος Προγράμματος

Ανταποκρινόμενοι στις ανάγκες και στα νέα δεδομένα που έχουν προκύψει στην κοινωνία λόγω περιορισμού στο διαθέσιμο εισόδημα, παρέχουμε σε όλους ειδική έκπτωση 15% στα δίδακτρα για αιτήσεις από 27/03/2024 έως και 13/05/2024 & προεγγραφή με 80€. Η εν λόγω έκπτωση εφαρμόζεται επί του συνόλου των διδάκτρων εφόσον, έχουν αφαιρεθεί τυχόν άλλες εκπτώσεις.

Παράλληλα, ισχύει εκπτωτική πολιτική για Ανέργους (30%), Κατόχους Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων (30%), ΑΜΕΑ (25%), Πολύτεκνους (20%), κ.ά. Δείτε στον παρακάτω πίνακα πως διαμορφώνονται τα δίδακτρα για κάθε ομάδα που δικαιούται έκπτωση.

Για αιτήσεις που έχουν υποβληθεί στον 82 κύκλο σπουδών από 13/02/2024 μέχρι και 26/03/2024 ισχύει έκπτωση 15% λόγω early entry. Η εγγραφή στο πλαίσιο της έγκαιρης προκράτησης θέσης, κατοχυρώνεται με καταβολή μέρους των διδάκτρων ύψους 80 ευρώ. Η αποπληρωμή του υπόλοιπου ποσού γίνεται σε δόσεις κατά τη διάρκεια του προγράμματος.

Η έκπτωση λόγω early entry εφαρμόζεται επί του συνόλου των διδάκτρων εφόσον έχουν αφαιρεθεί τυχόν άλλες εκπτώσεις.

Για τη χορήγηση του πιστοποιητικού είναι απαραίτητη η αποπληρωμή του συνόλου των διδάκτρων.

Δίδακτρα Προγραμμάτων
Διάρκεια (μήνες) 6
Δίδακτρα (σε δόσεις) 800 680 €
Αριθμός δόσεων 4
Ποσό δόσης 200 170 €
Δίδακτρα (εφάπαξ) 760 646 €
Δίδακτρα με έκπτωση
Έκπτωση 15% 20% 25% 30%
Δίδακτρα 680 578 € 640 544 € 600 510 € 560 476 €
Δόση 170 145 € 160 136 € 150 128 € 140 119 €
Εκπτωτική Πολιτική

Το E-Learning του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Ε.Κ.Π.Α., στο πλαίσιο του μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα της παροχής αυτοχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων εξ αποστάσεως επιμόρφωσης, εφαρμόζει ειδική εκπτωτική πολιτική για συγκεκριμένες κατηγορίες εκπαιδευόμενων. Αναφορικά με τους όρους χορήγησης εκπτώσεων και την εταιρική εκπτωτική πολιτική δείτε περισσότερα εδώ.

Κατηγορίες εκπαιδευόμενων που δικαιούνται έκπτωση στα δίδακτρα