Early Entry

Βιοπληροφορική: Ανάλυση και Πρακτικές Εφαρμογές Νεο

Απονέμεται Πιστοποιητικό Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης

Έναρξη Μαθημάτων 21/10/2024
Early Entry

Πληροφοριες Προγραμματος

Προθεσμια Υποβολης Αιτησεων:
11/10/2024
Εναρξη Μαθηματων:
21/10/2024
Διαρκεια:
6 Μήνες (195 ώρες)

Πληροφοριες Προγραμματος

Προθεσμια Υποβολης Αιτησεων:
11/10/2024
Εναρξη Μαθηματων:
21/10/2024
Διαρκεια:
6 Μήνες (195 ώρες)
Έναρξη Μαθημάτων
21/10/2024

Εισαγωγή

Σκοπός του προγράμματος είναι η απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων στον τομέα της βιοπληροφορικής. Στο πλαίσιο αυτό, μέσα από σύγχρονες παιδαγωγικές μεθόδους, καθώς και σε συνεργασία με εξειδικευμένα στελέχη του χώρου, οι συμμετέχοντες/ουσες θα αποκτήσουν τη δυνατότητα να αξιοποιούν στον βέλτιστο βαθμό τα βιολογικά δεδομένα και να πραγματοποιούν αναλύσεις. Ειδικότερα, το πρόγραμμα επικεντρώνεται στην ανάλυση αλληλουχιών DNA και πρωτεϊνικών δομών, στη μελέτη γονιδιωματικών δεδομένων, στη μεταγονιδιωματική, καθώς και στη μεθοδολογία της βιοπληροφορικής έρευνας μέσω της γλώσσας προγραμματισμού Python.


Το πρόγραμμα απευθύνεται σε απόφοιτους Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής και της αλλοδαπής, ειδικότερα σε αποφοίτους τμημάτων Βιολογίας και Πληροφορικής που επιθυμούν να εργαστούν στον τομέα της Βιοπληροφορικής όπως ερευνητικά εργαστήρια, βιοτεχνολογικές εταιρείες, φαρμακευτικές εταιρείες και ακαδημαϊκά ιδρύματα.
Προαπαιτούμενα: Απαιτείται Πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Τμημάτων Βιολογίας ή Πληροφορικής 

Μαθήματα Προγράμματος

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τα εξής μαθήματα:

 • Οι Τάσεις του Μέλλοντος, η Αγορά Εργασίας, Βιοπληροφορική και Προκλήσεις
 • Εισαγωγή στην Python και Βασικές Έννοιες Προγραμματισμού
 • Δομές επανάληψης και Δομές δεδομένων
 • Εισαγωγή σε Ρουτίνες και διαχείριση αρχείων
 • Εισαγωγή στις βάσεις δεδομένων
 • Εισαγωγή στην BioPython
 • Εισαγωγή στις εντολές γραμμής εντολών Unix
 • Στοίχιση αλληλουχιών κατά ζεύγη
 • Aναζήτηση αλληλουχιών σε βάσεις δεδομένων και πολλαπλή στοίχιση
 • Ανάλυση αλληλουχιών με Μαρκοβιανά Μοντέλα
 • Βιοπληροφορικές βάσεις δεδομένων για τη γονιδιωματική μελέτη ασθενειών
 • Στοίχιση σε γονιδίωμα αναφοράς και εύρεση πολυμορφισμών DNA με NGS
 • Εργαλεία περιήγησης γονιδιώματος
 • Χαρτογράφηση και Ανάλυση Γονιδιωμάτων
 • Προγραμματισμός σε Python για την Ανάλυση Γονιδιωμάτων
 • Εισαγωγή στη δομική βιοπληροφορική-Αρχιτεκτονική πρωτεϊνών
 • Βάσεις δεδομένων πρωτεινικών δομών και αλληλουχιών
 • Δομική και λειτουργική ανάλυση πρωτεινικών αλληλουχιών
 • Χρήση Εργαλείων για την Οπτικοποίηση Πρωτεϊνικών Δομών
 • Εισαγωγή στις Μικροσυστοιχίες και Στατιστική Ανάλυση
 • Λειτουργικός Εμπλουτισμός και Εργαλεία
 • Εισαγωγή στην R για την Ανάλυση Γονιδιακής Έκφρασης
 • Bioconductor για την Ανάλυση Γονιδιακής Έκφρασης
 • Εισαγωγή στα Βιολογικά Δίκτυα και την Τοπολογία τους
 • Εισαγωγή στις βάσεις δεδομένων με βιολογικές συσχετίσεις
 • Εισαγωγή στη μεταγονιδιωματική
 • Συγκριτική Μεταγονιδιωματική και Ταξινομική
 • Η Επιστημονική Βιβλιογραφία: Αναζήτηση και Διαχείριση
 • Συγγραφή επιστημονικής δημοσίευσης: Δομή, χρήση εργαλείων διαχείρισης βιβλιογραφίας, έλεγχος λογοκλοπής
 • Ενεργητική Ακρόαση
 • Δημόσια Ομιλία
 • Οργάνωση Πληροφοριών
 • Αναλυτική σκέψη: Κρίση και Λήψη Αποφάσεων
 • Αναλυτική σκέψη: Κριτική Σκέψη
 • Δομημένη Επίλυση Προβλημάτων: Δημιουργία Ιδεών
 • Δομημένη Επίλυση Προβλημάτων: Ταυτοποίηση Προβλήματος
 • Πράσινη οικονομία και ο τρόπος που εμπλέκετε ο Βιοστατιστικός
 • Ποσοτικοποίηση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής

Κόστος Προγράμματος

Εκπτώσεις έως 40% στα δίδακτρα των Προγραμμάτων. Δυνατότητα αποπληρωμής σε 10 μηνιαίες δόσεις.

Προεγγραφή με 80€ για αιτήσεις έως 26/08/2024 και 15% έκπτωση σε όλους λόγω early entry.

Ανταποκρινόμενοι στις ανάγκες και στα νέα δεδομένα που έχουν προκύψει στην κοινωνία λόγω της ενεργειακής κρίσης και του περιορισμού στο διαθέσιμο εισόδημα, παρέχουμε σε όλους διευκολύνσεις και παρατάσεις ως προς την πληρωμή των διδάκτρων τους σε συνεννόηση με τη Γραμματεία. Αυτό σημαίνει στην πράξη, ότι πέραν του ποσού της εγγραφής σας το υπολειπόμενο ποσό των διδάκτρων, δύναται να καταβληθεί σε μηνιαίες δόσεις που σας εξυπηρετούν μέχρι τη λήξη του Προγράμματός σας.

Παράλληλα, ισχύει εκπτωτική πολιτική για Ανέργους (30%), Κατόχους Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων (30%), ΑΜΕΑ (25%), Πολύτεκνους (20%), κ.ά. Δείτε στον παρακάτω πίνακα πως διαμορφώνονται τα δίδακτρα για κάθε ομάδα που δικαιούται έκπτωση.

Για αιτήσεις που έχουν υποβληθεί στον 83_84 κύκλο σπουδών από 28/05/2024 μέχρι και 26/08/2024 ισχύει έκπτωση 15% λόγω early entry. Η εγγραφή στο πλαίσιο της έγκαιρης προκράτησης θέσης, κατοχυρώνεται με καταβολή μέρους των διδάκτρων ύψους 80 ευρώ. Η αποπληρωμή του υπόλοιπου ποσού γίνεται σε δόσεις κατά τη διάρκεια του προγράμματος.

Η έκπτωση λόγω early entry εφαρμόζεται επί του συνόλου των διδάκτρων εφόσον έχουν αφαιρεθεί τυχόν άλλες εκπτώσεις.

Για τη χορήγηση του πιστοποιητικού είναι απαραίτητη η αποπληρωμή του συνόλου των διδάκτρων.

Δίδακτρα Προγραμμάτων
Διάρκεια (μήνες) 6
Δίδακτρα (σε δόσεις) 400 340 €
Αριθμός δόσεων 4
Ποσό δόσης 100 85 €
Δίδακτρα (εφάπαξ) 380 323 €
Δίδακτρα με έκπτωση
Έκπτωση 15% 20% 25% 30%
Δίδακτρα 340 289 € 320 272 € 300 255 € 280 238 €
Δόση 85 72 € 80 68 € 75 64 € 70 60 €
Εκπτωτική Πολιτική

Το E-Learning του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Ε.Κ.Π.Α., στο πλαίσιο του μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα της παροχής αυτοχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων εξ αποστάσεως επιμόρφωσης, εφαρμόζει ειδική εκπτωτική πολιτική για συγκεκριμένες κατηγορίες εκπαιδευόμενων. Αναφορικά με τους όρους χορήγησης εκπτώσεων και την εταιρική εκπτωτική πολιτική δείτε περισσότερα εδώ.

Κατηγορίες εκπαιδευόμενων που δικαιούνται έκπτωση στα δίδακτρα

Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος Προγράμματος

Στοιχεία Ακαδημαϊκού Υπευθύνου

Οικονομίδου Βασιλική
Οικονομιδου Βασιλικη
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Βιοφυσικής-Μοριακής Βιοφυσικής, Τμήμα Βιολογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών, ΕΚΠΑ.

Συντελεστές Προγράμματος

Στοιχεία Συντελεστών του Προγράμματος

Λίτου Ζωή
Λιτου Ζωη
PhD, Ε.ΔΙ.Π. με γνωστικό αντικείμενο "Βιοπληροφορική - Βιοφυσική", Τμήμα Βιολογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών, ΕΚΠΑ.
Συγγραφέας
Δρ. Μιχαλόπουλος Ιωάννης
Δρ. Μιχαλοπουλος Ιωαννης
PhD, Ειδικός Λειτουργικός Επιστήμονας Β', Υπολογιστική Βιολογία και Βιοπληροφορική, Κέντρο Βιολογίας Συστημάτων, Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών (ΙΙΒΕΑΑ).
Συγγραφέας
ΜΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΜΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
PhD, Ερευνητής Γ' Βαθμίδας, Κλινική Βιοπληροφορική, Ινστιτούτο Βασικής Βιοϊατρικής Έρευνας, ΕΚΕΒΕ "Αλέξανδρος Φλέμινγκ".
Συγγραφέας
Δρ. Μπαλτούμας Φώτιος
Δρ. Μπαλτουμας Φωτιος
PhD, Μεταδιδακτορικός ερευνητής, Εργαστήριο Βιοπληροφορικής και Ενοποιητικής Βιολογίας, Ινστιτούτο Βασικής Βιοϊατρικής Έρευνας, Ε.ΚΕ.Β.Ε."Αλεξανδρος Φλεμινγκ".
Συγγραφέας
Νικολάου Χριστόφορος
Νικολαου Χριστοφορος
Ερευνητής Β' Βαθμίδας, Διευθυντής Ομάδας Υπολογιστικής Γονιδιωματικής, ΕΚΕΒΕ "Αλέξανδρος Φλέμινγκ".
Συγγραφέας
Ντρίνια Χαρά
Ντρινια Χαρα
Καθηγήτρια Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Συγγραφέας
Παπανδρέου Νικόλαος
Παπανδρεου Νικολαος
PhD, Ε.ΔΙ.Π. με γνωστικό αντικείμενο "Μοριακή Βιοφυσική - Βιοπληροφορική", Τμήμα Βιολογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών, ΕΚΠΑ.
Συγγραφέας
Παυλόπουλος Γεώργιος
Παυλοπουλος Γεωργιος
MSc, MBA, PhD, Διευθυντής Ερευνών - Εργαστήριο Βιοπληροφορικής και Ενοποιητικής Βιολογίας, Ινστιτούτο Βασικής Βιοϊατρικής Έρευνας, Ε.ΚΕ.Β.Ε."Αλεξανδρος Φλεμινγκ".
Συγγραφέας
Περδικοπάνης Νικόλαος
Περδικοπανης Νικολαος
Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (ΕΔΙΠ) στο Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Εθνικου και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνων με γνωστικό αντικείμενο "Ανάλυση Μεγάλων Βιολογικών Δεδομένων με Μηχανική Μάθηση".
Συγγραφέας
Δρ. Χαμόδρακας Ιωάννης
Δρ. Χαμοδρακας Ιωαννης
Μέλος ΕΔΙΠ του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
Συγγραφέας
certificates decoration

Πιστοποιητικά Προγράμματος

Δείτε δείγμα του χορηγούμενου Πιστοποιητικού

Πότε λήγει το Early Entry;

Απομένουν 63 μέρες για τη λήξη του Early Entry