Data Warehouse: Σχεδιασμός, Υλοποίηση και Συντήρηση για Επιχειρήσεις Νεο

Απονέμεται Πιστοποιητικό Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης

Έναρξη Μαθημάτων 21/10/2024

Πληροφοριες Προγραμματος

Προθεσμια Υποβολης Αιτησεων:
11/10/2024
Εναρξη Μαθηματων:
21/10/2024
Διαρκεια:
5 Μήνες (124 ώρες)

Πληροφοριες Προγραμματος

Προθεσμια Υποβολης Αιτησεων:
11/10/2024
Εναρξη Μαθηματων:
21/10/2024
Διαρκεια:
5 Μήνες (124 ώρες)
Έναρξη Μαθημάτων
21/10/2024

Εισαγωγή

Σκοπός του προγράμματος είναι να εφοδιάσει τους/τις εκπαιδευόμενους/ες με τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για τον σχεδιασμό, την υλοποίηση και τη συντήρηση ενός Data Warehouse. 
Μέσα από σύγχρονες παιδαγωγικές μεθόδους και με μέντορες εξειδικευμένα στελέχη του επαγγέλματος και του κλάδου δραστηριοποίησής τους, οι συμμετέχοντες/ουσες θα εισαχθούν στο ρόλο και τις ευθύνες του Data Warehouse Manager και θα κατανοήσουν τις αρμοδιότητες της θέσης, στο πλαίσιο της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Ειδικότερα, θα εξοικειωθούν με τις βασικές αρχές και πρακτικές του σχεδιασμού, της υλοποίησης και της συντήρησης ενός Data Warehouse χρησιμοποιώντας τη γλώσσα SQL, καθώς επίσης και με τη χρήση εργαλείων όπως το Excel και το Power BI, για την ανάλυση και την παρουσίαση δεδομένων. Επιπρόσθετα, θα έρθουν σε επαφή με τη διαχείριση και την αποθήκευση δεδομένων μέσω σχεσιακών βάσεων δεδομένων, εστιάζοντας στην οργάνωση και ανάκτηση πληροφοριών για τη δημιουργία και τη λειτουργία ενός Data Warehouse. Τέλος, ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στις γνωστικές και εργασιακές δεξιότητες που είναι απαραίτητο να έχει αναπτύξει ο σύγχρονος επαγγελματίας και θα αναδειχθούν οι πράσινες διαστάσεις που σχετίζονται με το Data Warehouse.


Το πρόγραμμα απευθύνεται σε απόφοιτους σχολών Πληροφορικής, Business/Data Analyst όπως επίσης και σε αποφοίτους σχολών Business Administration ή συναφών σχολών καθώς και στελέχη επιχειρήσεων με γνώσεις πληροφορικής.

Μαθήματα Προγράμματος

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τα εξής μαθήματα:

 • Μanagement και Απαιτούμενες Δεξιότητες/Γνώσεις για τη Σχεδίαση και Εφαρμογή του Data Warehousing
 • Διαχείριση και Ανάλυση Δεδομένων/ Καταγραφή και Αρχειοθέτηση για το Data Warehouse
 • Εισαγωγή στα Μοντέλα Βάσεων Δεδομένων
 • Σχεδίαση Βάσης Δεδομένων- Κανόνες ERD (Entity Relationship Diagram: Μοντέλο Οντοτήτων Συσχετίσεων)
 • Δημιουργία Βάσεων Δεδομένων με την SQL
 • Εξαγωγή Δεδομένων σε Excel & Adobe PDF & Συνεργασία Σύγχρονων Web Εφαρμογών με Βάσεις Δεδομένων στην SQL
 • Εργαλεία Αξιοποίησης των Δεδομένων της Βάσης: Office, Excel & Power BI και Χρήσιμες Εντολές Excel
 • Δυνατότητες του Power BI/ Google Chart
 • Λειτουργία Data Warehouse: Μαθηματικά και Αλγόριθμοι
 • Παρακολούθηση των Διαδικασιών Data Warehouse
 • Δημιουργία Εύχρηστου Περιβάλλοντος για τους Χρήστες
 • Κατανόηση των Ζητούμενων για μία Βάση Δεδομένων
 • Εισαγωγή στην Αναλυτική και Κριτική Σκέψη και τη Σημασία τους στον Εργασιακό Χώρο
 • Επικοινωνία
 • Communicating with People outside the organization: Επικοινωνία με ενδιαφερόμενους για εφαρμογές
 • Συνεργασία και Ομάδες
 • Ιεράρχιση και Προτεραιοποίηση Πληροφοριών και Ενεργειών
 • Εκπαίδευση και Eξειδίκευση Aνθρώπινου Δυναμικού στο Data Warehouse
 • Γνώση των Πράσινων Τεχνολογιών και Επηρεασμός τους κατά τη Σχεδίαση ενός Data Warehouse
 • Πράσινη Οικονομία και Ποσοτικοποίηση των Επιπτώσεων της Κλιματικής Αλλαγής

Κόστος Προγράμματος

Εκπτώσεις έως 40% στα δίδακτρα των Προγραμμάτων. Δυνατότητα αποπληρωμής σε 10 μηνιαίες δόσεις.

Προεγγραφή με 80€ για αιτήσεις έως 26/08/2024 και 15% έκπτωση σε όλους λόγω early entry.

Ανταποκρινόμενοι στις ανάγκες και στα νέα δεδομένα που έχουν προκύψει στην κοινωνία λόγω της ενεργειακής κρίσης και του περιορισμού στο διαθέσιμο εισόδημα, παρέχουμε σε όλους διευκολύνσεις και παρατάσεις ως προς την πληρωμή των διδάκτρων τους σε συνεννόηση με τη Γραμματεία. Αυτό σημαίνει στην πράξη, ότι πέραν του ποσού της εγγραφής σας το υπολειπόμενο ποσό των διδάκτρων, δύναται να καταβληθεί σε μηνιαίες δόσεις που σας εξυπηρετούν μέχρι τη λήξη του Προγράμματός σας.

Παράλληλα, ισχύει εκπτωτική πολιτική για Ανέργους (30%), Κατόχους Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων (30%), ΑΜΕΑ (25%), Πολύτεκνους (20%), κ.ά. Δείτε στον παρακάτω πίνακα πως διαμορφώνονται τα δίδακτρα για κάθε ομάδα που δικαιούται έκπτωση.

Για αιτήσεις που έχουν υποβληθεί στον 83_84 κύκλο σπουδών από 28/05/2024 μέχρι και 26/08/2024 ισχύει έκπτωση 15% λόγω early entry. Η εγγραφή στο πλαίσιο της έγκαιρης προκράτησης θέσης, κατοχυρώνεται με καταβολή μέρους των διδάκτρων ύψους 80 ευρώ. Η αποπληρωμή του υπόλοιπου ποσού γίνεται σε δόσεις κατά τη διάρκεια του προγράμματος.

Η έκπτωση λόγω early entry εφαρμόζεται επί του συνόλου των διδάκτρων εφόσον έχουν αφαιρεθεί τυχόν άλλες εκπτώσεις.

Για τη χορήγηση του πιστοποιητικού είναι απαραίτητη η αποπληρωμή του συνόλου των διδάκτρων.

Δίδακτρα Προγραμμάτων
Διάρκεια (μήνες) 5
Δίδακτρα (σε δόσεις) 480 408 €
Αριθμός δόσεων 4
Ποσό δόσης 120 102 €
Δίδακτρα (εφάπαξ) 455 387 €
Δίδακτρα με έκπτωση
Έκπτωση 15% 20% 25% 30%
Δίδακτρα 408 347 € 384 326 € 360 306 € 336 286 €
Δόση 102 87 € 96 82 € 90 77 € 84 71 €
Εκπτωτική Πολιτική

Το E-Learning του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Ε.Κ.Π.Α., στο πλαίσιο του μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα της παροχής αυτοχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων εξ αποστάσεως επιμόρφωσης, εφαρμόζει ειδική εκπτωτική πολιτική για συγκεκριμένες κατηγορίες εκπαιδευόμενων. Αναφορικά με τους όρους χορήγησης εκπτώσεων και την εταιρική εκπτωτική πολιτική δείτε περισσότερα εδώ.

Κατηγορίες εκπαιδευόμενων που δικαιούνται έκπτωση στα δίδακτρα

Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος Προγράμματος

Στοιχεία Ακαδημαϊκού Υπευθύνου

Πετράκης Παναγιώτης
Πετρακης Παναγιωτης
Ομότιμος Καθηγητής Τμήματος Οικονομικών Επιστημών Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Κώτσιος Στυλιανός
Κωτσιος Στυλιανος
Καθηγητής Τομέα Μαθηματικών και Πληροφορικής Τμήματος Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Αθηνών

Συντελεστές Προγράμματος

Στοιχεία Συντελεστών του Προγράμματος

Τσορομώκος Δημήτριος
Τσορομωκος Δημητριος
Μεταδιδακτορικός Ερευνητής & Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, Μέλος του Εργαστηρίου Εφαρμογών Ψηφιακής Υγείας και Οικονομικών Υγείας (Digithea Lab) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, Μέλος Σ.Ε.Π. του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π)
Ντρίνια Χαρά
Ντρινια Χαρα
Καθηγήτρια Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
certificates decoration

Πιστοποιητικά Προγράμματος

Δείτε δείγμα του χορηγούμενου Πιστοποιητικού

Πότε λήγει το Early Entry;

Απομένουν 37 μέρες για τη λήξη του Early Entry